Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік розрахунків за податками в роздрібній торгівлі


Реферат Бухгалтерський облік розрахунків за податками в роздрібній торгівлі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

 >1.Бухгалтерский облік розрахунків з податках в організаціях роздрібної торгівлі

1.1 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку розрахунків з податках

 у торгівлі

1.2 Поняття, функції і різноманітні види податків, сплачувані організаціями роздрібної торгівлі, податкові режими

1.3 Синтетичний і аналітичного обліку розрахунків з податках

 >2.Анализ звітності з податків у організаціях роздрібної торгівлі

2.1 Значення, завдання й інформаційне забезпечення аналізу роздрібного товарообігу

2.2 Аналіз оподаткування, і розподілу і використання доходів населення і прибутку на торгівлі

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження.

Бухгалтерський облік є системою, яка вимірює параметри ділову активність і становить у вигляді звіту та кінцевих висновків прийняття рішень керівництвом компаній.

Фінансові звіти це документи, які дають інформацію в грошової форми на індивідуальному чи лише на рівні підприємства.

Керівники, котрі приймають рішення використовують бухгалтерську інформацію упорядкування практичних бізнес планів. Протягом певного тимчасового циклу бухгалтерія вимірює, результати роботи і доповідає цих результатів керівництву.

І саме тому бухгалтерський облік актуальним в усі часи, отже, вдаючись у бухоблік, в податків і оподаткування, в аналіз фінансової звітності підприємства часі тема моєї курсової роботи: «Бухгалтерський облік розрахунків з загальнодержавних податках і аналіз звітності з податків у організаціях роздрібної торгівлі».

Аби розібратись у питаннях організація бухгалтерського обліку на підприємствах роздрібної торгівлі, необхідно звернутися до нормативних документів і чітко усвідомити, що мається на увазі під такими поняттями, як: роздрібна торгівля, податки, податкову систему, бухгалтерська звітність.

Роздрібна торгівля є важливим галуззю господарську діяльність. Основний показник роботи торгових підприємств є роздрібний товарообіг. У сфері роздрібної торгівлі закінчується процес звернення товарів, і вони переходить до сферу особистого споживання. Роздрібна торгівля- реалізація товарів безпосередньо населенню для особистого споживання. Роздрібна торгівля підрозділяється за формами власності на державну, колективну, спільну, приватну, змішану.

Податки – це обов'язковий платіж, що надходить у бюджетний фонд у певних законом розмірах і втрачає в встановлених термінів. Сукупність різних видів податків, у будівництві та методів, обчислення яких реалізуються певні принципи, утворюють податкову систему країни.

Один із функцій податкової системи залежить від стимулювання розвитку перспективних деяких галузей і сфер економіки. На виконання цієї функції крім основного режиму оподаткування нафтопереробки і існують спеціальні податкові режими. Нині в Податковий кодекс Російської Федерації встановлено чотири спеціальних податкових режиму, до них належить: систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників, спрощену систему оподаткування, систему оподаткування у вигляді єдиного податкувмененний дохід, систему оподаткування і під час угод про поділ продукції.

Бухгалтерська звітність — єдина система даних проимущественном й фінансовому становищі організації та про результати його господарську діяльність,составляемая з урахуванням даних бухгалтерского обліку за встановленими формам.

Аналіз оподаткування зазвичай починають із вивчення правильності розрахунку податків та інших обов'язкових платежів, своєчасності їхуп лати і виявлення можливостей оптимізації. Далі переходять до аналізові досягнень і оцінці, виполнения плану і динаміки податків та інших обов'язкових платежів. У цьому використовують як абсолютні, і відносні показники.Относительними показниками, зокрема, є питому вагу (частка) від ділових видів податків та інших обов'язкових платежів до загальної їх торбме, темпи зростання чи зниження проти планом і минулими року ми. Необхідно вивчити темпи зміни сум податків та інших обов'язкових платежів до ув'язці занализом темпівроста(снижения) основних показників господарської, фінансовой і той діяльності підприємства (товарообігу, виробляйтельности праці, фондовіддачі, оборотності оборотних активів, до ходів, прибутку, рентабельності та інших.). Випереджаючі темпи зростанняналогов проти темпами розвитку показниківхозяйственно-финан совою діяльності підприємства свідчить пронеоптимальности налогообложения і господарювання, котрий іноді про фіскальної політицігосударства.

Метою моєї курсової роботи є підставою розгляд особливостей бухгалтерського обліку розрахунків з податках, і навіть аналізу звітності з податків у організаціях роздрібної торгівлі.

Досягнення мети вирішити такі:

1. У першій главі розглянути нормативне регулювання бухгалтерського обліку; податків і податкові режими організацій роздрібної торгівлі, і навіть синтетичний і аналітичного обліку оподаткування.

2. У другій главі значенні, завдання й методику аналізу звітності з податків у організаціях роздрібної торгівлі.

 


1. Бухгалтерський облік розрахунків з податках в організаціях роздрібної торгівлі.

 

>1.1.Нормативное регулювання бухгалтерського обліку розрахунків з податках.

Загальне правове і методологічне керівництво бухгалтерским урахуванням у Росії здійснюється Урядом РФ і Російської Федерації. Уисполнение Програми реформування бухгалтерського обліку всоответствии до міжнародних стандартів фінансовоїотчетности, затвердженої постановою Уряди РФ від 6 березня 1998 р. № 283, і розпорядження Уряди РФ від 21 березня 1998 р. №382-Р. З нормативної базою міцно пов'язана Концепціябухгалтерс кого обліку під час початку ринкової економіки Росії, схваленаМетодологическим радою по бухгалтерського обліку при Мінфіні же Росії та Президентським радою Інституту профессиональних бухгалтерів у грудні 1997 р., де було сформульовані принципи побудови російської системи бухгалтерского обліку у найближчі десять-п'ятнадцять років.

У Росії її ведеться стала робота з удосконалювання системи правового і методичного регулюваннябухгалтерс кого обліку, що базується на чотирирівневої системі нормативно-правових актів.

Перший рівень — закони, укази президента Російської Федерації, постанови Уряди РосійськоїФедерации, встановлюють єдині правові норми й методологічні норми організації та ведення бухгалтерського обліку у Росії. Норми, які у інших федеральних законах ізатрагивающие питання бухгалтерського обліку, і бухгалтерськоїотчетности, повинні відповідати Федеральним законом “Про бухгалтерском обліку”. Другий рівень — Положення по бухгалтерського обліку (ріссийские стандарти), затверджувані федеральними органамиисполнительной влади, зумовлені Урядом Росії.

Нині видано дев'ятнадцятьПоложений (>стандар тов) по бухгалтерського обліку.

Третій рівень — методичні вказівки, інструкції, рекомендации й інші аналогічні їм документи;подготавливаются і затверджуються федеральними органами, міністерствами й іншими органами виконавчої, професійним об'єднанням бухгалтерів з урахуванням й у розвиток документів першого і другого рівня. Сюди відносяться Плани рахунківбухгалтерского обліку фінансово-господарську діяльністьорганизаций та інструкції з їхньої застосуванню.

Четвертий рівень — документи з організації та здійснення бухгалтерського обліку у межах окремих видів майна,обязательств і місцевих господарських операцій, які маютьобязательний характер. Сюди відносяться робочі документи організацій, призначені для внутрішнього користування, затверджуються керівником організації у межах прийнятої облікової поли тики. Зазначені документи, їхнє утримання й статус, принципи побудови і взаємодії між собою, і навіть порядок підготовки й затвердження визначає керівник організації.

Останніми роками у системі ведення бухгалтерського обліку у Росії сталися значні зміни, доповнення тауточнения. Тому, за розробці облікової політики підприємство має неодмінно виходити із Федерального закону пробухгалтерском обліку, інших федеральних законів, указів Президента РФ, постанов Уряди РФ і положень, наказів, інструкцій і листів Міністерства фінансів РФ та інших нірмативних документів, особливо нового Плану рахунків.

Податковий кодекс РФ (ч.1) від 31.07.1998 N146-ФЗ (прийнято ДДФС РФ16.07.1998)(ред. від 17.05.2007) - встановлює загальні правила оподаткування за всім податках, і навіть санкцій право їх неправильне застосування чи незастосування.

Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 N129-ФЗ
(ред. від 26.03.2007) (прийнято ДДФС РФ 23.02.1996) визначає, що об'єктами бухгалтерського обліку є майно організації, їх зобов'язання, господарські операції, і розрахунки з бюджетом, здійснювані організаціями у процесі своєї діяльності.

>ПБУ 18/02 «Облік розрахунків прибуток», затверджене наказом Мінфіну РФ від 19.11.2002 N114н встановлює правила формування у бухгалтерському обліку і Порядок розкриття у бухгалтерській звітності інформації про розрахунках з податку прибуток для організацій, визнаних у встановленому законодавством Російської Федерації порядку платниками податків прибуток (крім кредитних, страхових громадських організацій і бюджетних установ), і навіть визначає взаємозв'язок показника, відбиває прибуток (збиток),исчисленного гаразд, встановленому нормативними правовими актами по бухгалтерського обліку Російської Федерації), та податковою бази податком з прибутку за звітний період), розрахованої гаразд, встановленому законодавством Російської Федерації про податки і зборах.

 План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність громадських організацій і інструкція із застосування, затверджений наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94 (в ред. від 18.09.2006) для обліку розрахунків з податках передбачає такі рахунки:

Рахунок 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» призначений для узагальнення інформацію про сплачених організацією сумах податку ні додану вартість по придбаним цінностям, і навіть роботам і послугам.

Рахунок 68 «Розрахунки із податків і зборів» призначений для узагальнення інформації про розрахунках із бюджетом із податків і зборів,уплачиваемим організацією.

Рахунок 69 «Розрахунки про соціального страхування і забезпечення»- призначений для узагальнення інформації про розрахунках із соціального страхуванню, пенсійному забезпеченню і обов'язковому медичного страхування працівників організації.

Методичні вказівки по інвентаризації майна, і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну РФ від 13.06.1995 N 49
встановлюють порядок проведення інвентаризації майна, і фінансових зобов'язань організації та оформлення її результати. Також зазначено, що інвентаризація розрахунків із банками та інші кредитними установами з позик, з бюджетом, покупцями, постачальниками, підзвітними особами, працівниками, депонентами, іншими дебіторами і кредиторами залежить від перевірці обгрунтованості сум, котрі значаться на рахунках бухгалтерського обліку. Задля більшої достовірності даних бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності організації мають проводити інвентаризацію наявного майна та зобов'язання, у якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і - оцінка, і навіть загальна звіряння розрахунків із бюджетом.

 

1.2. Поняття, функції і різноманітні види податків, сплачувані організаціями роздрібної торгівлі.

Податок - це обов'язковий платіж, що надходить у бюджетний фонд у певних законом розмірах і втрачає в встановлених термінів. Сукупність різних видів податків, у будівництві і методи, обчислення яких реалізуються певні принципи, утворюють податкову систему країни.

Податкова система виникла розвивалася разом із державою. Економічна сутність податків характеризується грошовимиотношениями,складивающимися в держави з юридичними і фізичними чицами. Ці грошові відносини об'єктивно обумовлені й маютьспецифическое громадське призначення - мобілізацію коштів ураспоряжение держави. Тому податок можна розглядати як економічної категорії з властивою їй функціями:

-Фискальной - вилучення частини доходів у бюджет від використання визначені мети.

-Стимулирующей - з допомогою податкових пільг, санкцій вирішуються питання технічного прогресу, капітальних вкладень, розширення виробництва первинних товарів хороших і обмеження вторинних.

-Регулирующей - регулювання відносин між бюджетами і усередині бюджетної системою.

-Распределительной іперераспределительной - з допомогою податку розподіляє і перерозподіляє національний дохід.Перераспределяет первинні доходи громадян та формує вторинні.

- Соціальною - з допомогою податкових пільг здійснюється підтримка об'єктів соціальної інфраструктури: звільнення від податків окремих фізичних юридичних осіб.

- Контрольної - з допомогою податків здійснюється контролю наддеятельностью підприємства, формування витрат і чистого прибутку. Ефективність залежить від діяльності органів податкових служб.

>Регулирующую і стимулюючу функції називають економічноїфункцией. Таке розмежування функцій податків носить цільової характер, бо всі функції переплітаються здійснюються одночасно.Конкретними формами прояви категорії податку є види податковихплатежей, встановлюваними законодавчими органами влади.

Сьогодні податкову систему покликана реально проводити зміцнення ринкових почав у господарстві, розвиткупредпринимательства і водночас служити бар'єром по дорозі соціального зубожіння низкооплачиваемих верств населення.

 Головним серед податків, які із юридичних, є на лот з підприємств. Його застосування викликано тим, що за умови ринкового господарювання роль прибутку істотно зростає; вона становится найважливішим об'єктом впливу держави. Податок з прибутку повинен використовуватися у фіскальних цілях, але й створення зацікавленості підприємств у підвищення ефективності виробництва поліпшенні його матеріально - технічної оснащеності. На жаль, система обчислення податку орієнтована здебільшого фіскальний ефект.                                                               

Наявність різних форм власності, економічне суперництво зумовлює необхідність стягування податку лише з одержуваних доходів, але з вартості майна, яке прямим чи опосередкованим чином шппсобствует зростанню доходу підприємства. Тому податку майнопредприятий - невід'ємний елемент податкової системи країни при ринковихотношениях. Він запроваджено для господарюючих суб'єктів, єсобственниками майна біля держави. У його стягування реалізуються і фіскальна, ні економічна функції податку.

Поруч із прямими податками використовують і непрямі, найбільшим серед якого є податку додану вартість. Податок надобав ленну вартість - це форма вилучення до бюджету частини доданоїстои мости створюваної усім стадіях виробництва та обігу євро іопределяемой як відмінність між вартістю реалізованої продукції, робіт і вус луг та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витратипроизводства та звернення.

Поруч із податком на додану вартість системікосвенного оподаткування використовуються й різні акцизи. Акцизи - це непрямі податки, які державою відсотках від відпускну ціну товарів, реалізованих підприємствами - виготовлювачами. Їх встановлюють, зазвичай, на високорентабельні товари для вилучення у дохід державного бюджету одержуваної виробниками надприбутки.

Серед заходів, вкладених у збільшення надходження податкові платежі до бюджетів суб'єктів Російської Федерації, особливу увагу належить запровадження єдиного податкувмененний дохід для певних видів діяльності.

СплатаЕНВД заміняє сплату ПДВ (крім податку додану вартість, що підлягає сплаті під час ввезення товарів на митну територію РФ), податку майно, ЄСП, прибуток (для організацій) чи на доходи фізичних осіб (для індивідуальних підприємців). Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування сплачуються вобщеустановленном порядку. Вони є вирахуванням з цього податку. Однак це відрахування неспроможна знизитиЕНВД понад 50%.

Інші податки обчислюються і сплачуються відповідно до загальним режиму оподаткування (ст. 346.26 НК РФ). Коли раніше підприємства роздрібної торгівлі потрапляли під практику закону проЕНВД лише за чисельності працівників трохи більше 30 чол., а підприємства комунального харчування — 50 чол., нині чисельність не обмежується, але торговий зал ні перевищувати 150 м2, автотранспортние послуги можуть опинятися за будь-якої чисельності співробітників, але з більш, ніж двадцятьмаавтомобилями.

Платниками єдиного податку звмененного доходу відповідно до ст.3 Федерального закону є юридичні особи та індивідуальні підприємці, здійснюють підприємницьку діяльність.

Для обчислення суми єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності використовуються фізичні показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності, і базова дохідність інвестицій

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація