Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ "Меблева фабрика Древо"


Реферат Бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ "Меблева фабрика Древо"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

 

Я проходила практику для підприємства ТОВ «Меблева фабрика Древо» з організаційно-правовою формою – суспільство з обмеженою відповідальністю розташована за адресою: Хабаровський край, р. Комсомольськ-на-Амурі, Північне шосе, 10/4 будова, 15.

ТОВ «Меблева фабрика Древо» є юридичною особою, які у відповідність до «Статутом», зареєстрованим:Инспекцией із податків і зборів Росії з р.Комсомольску-на-Амуре.

Місце перебування: Росія, Хабаровський край, р. Комсомольськ-на-Амурі, Північне шосе, 10/4 будова, 15.

Розрахунковий рахунок 40702810970050100000 вФАКБ «>Далькомбанк р. Комсомольська-на-Амурі.

ІПН – 2703018156 КПП – 270301001.

Суспільство складається з структурних підрозділів, управління і відділів.

Основними видами діяльності Товариства є:

> виробництво меблів

> помешкання і реставрація меблів

> виробництво меблів на замовлення населення

> виробництво частин меблів

> виробництво стільців і той меблів для сидіння із будь-якої матеріалу для офісів, робітників і житлових приміщень, театрів, і кінотеатрів

> виробництво стільців і той меблів для сидіння із будь-якої матеріалу для транспортних засобів

> виробництво меблів для офісів і торгівлі

> виробництво спеціальної меблів для магазинів: прилавків, вітрин, полиць тощо.

> виробництво меблів для офісів, робочих приміщень, навчальних закладів, підприємств комунального харчування, побутового обслуговування тощо.

> виробництво кухонної меблів

> виробництво спеціалізованої, зокремавстраиваемой, кухонної меблів

> виробництво меблів з будь-яких матеріалів для спальні, їдальні, загальної кімнати та інших житлових приміщень, виробництво садовій меблів, включаючи плетений, тощо.

> обробку меблів, крім стільців і той меблів для сидіння (>пульверизационную обробку, забарвлення, полірування, лакування і оббивку)

> виробництво матраців

> виробництво основ для матраців

> виробництво пружинних чи набивних матраців, і навіть матраців з м'якою внутрішньою основою з допоміжного матеріалу

> виробництвонеобтянутих матраців з пористої гуми чи пінопласту

> оптової торгівлі побутової меблями,напольними покриттями та іннеелектрическими побутовими товарами

> роздрібна торгівля меблями і товарами для вдома

> складання меблів вдома в покупця

> транспортні послуги з доставки меблів

>Продукцией цього підприємства користуються споживачі у р. Комсомольську-на-Амурі, а й у Комсомольському районі, Хабаровському краї, Приморському краї, практичні у квартирі є меблі вироблена на ТОВ «Меблева фабрика Древо».

Всі роботи що їх для підприємства і комунальні послуги надані ТОВ «Меблева фабрика Древо» виконуються відповідно до діючими нормами, правилами, технологічної документацією і репутацією організації.

На даному підприємстві діє гнучка система знижок і тим самим привертає до собі дуже багато покупців різної категорії.

Сьогодні підприємство ТОВ «Меблева фабрика Древо» найвідоміше у сфері даної діяльності Далекому Сході.


1. Організація бухгалтерського обліку для підприємства

 

1.1Учетная політика підприємства

 

Облікова політика організації – це прийнята нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку (первинне спостереження, вартісне вимір, поточна угруповання і підсумкове узагальнення фактів господарську діяльність).

На вибір і обґрунтування облікової політики впливають такі чинники:

> організаційно-правова форма організації (суспільство з обмеженою відповідальністю);

> галузева приналежність й посвідку діяльності;

> масштаби діяльності підприємства (обсяги виробництва та її реалізації продукції, кількість працюючих тощо.);

> управлінська структура підприємства міста і структура бухгалтерії;

> фінансова стратегія малого підприємства;

> матеріальна база так (наявність технічних засобів реєстрації інформації, комп'ютерна техніка тощо.);

> рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів.

Основи формування та розкриття облікової політики організації встановлено Положенням по бухгалтерського обліку «Облікова політика організації».

Дане Становище поширюється:

> щодо формування облікової політики – попри всі організації незалежно від організаційно-правових форм;

> у частині розкриття облікової політики – на організації, публікують свою бухгалтерську звітність в цілому або частково згідно з законодавством РФ, установчих документів або за власної ініціативи.

Облікова політика підприємства формується головний бухгалтер (бухгалтером) підприємства міста і стверджується керівником підприємства.

Облікова політика підприємства мають забезпечувати: повноту відображення у бухгалтерському звіті всіх згаданих чинників господарську діяльність (вимоги повноти); велику готовність до бухгалтерського обліку втрат (витрат) і пасивів, ніж можливих доходів населення і активів (не допускаючи створення приховані резерви) (вимога обачності); свій відбиток у бухгалтерський облік фактів господарську діяльність виходячи тільки з їх правової форми, але й економічного змісту фактів і умов (вимога пріоритету змісту перед формою); тотожність даних аналітичного обліку першу число кожного місяці, і навіть показників бухгалтерської звітності даним синтетичного і аналітичного обліку (вимога несуперечливості); раціональне й економне ведення бухгалтерського обліку з умов господарської діяльності й величини підприємства (вимога раціональності). Облікова політика цього підприємства приведено при застосуванні.

 

1.2. План рахунків ТОВ «Меблева фабрика Древо»

 

План рахунків є єдиним документом по всій території Російської Федерації, тому вживати рахунки у суворій відповідності зі своїми призначенням, і номером в Плані рахунків (інакше тільки у документації буде плутанина, особливо вмежфирменних операціях).

План рахунків бухгалтерського обліку є схему реєстрацію ЗМІ й угруповання фактів господарську діяльність (фінансових, господарських операцій та ін.) у бухгалтерському обліку. У ньому наведено найменування і коди синтетичних рахунків (чи рахунків першого порядку) і субрахунків (чи рахунків другого порядку).

Для обліку власних (специфічних) операцій підприємство може самостійно, але з узгодження з Міністерство фінансів (або іншими відповідним органом) вводити за необхідності до Плану рахунків додаткові синтетичні рахунки, використовуючи вільні коди рахунків.

>Субсчета, передбачені в Плані рахунків, використовуються з вимог аналізу, контролю та звітності для підприємства. Підприємство може уточнити зміст окремих рахунків, виключати та об'єднувати їх, і навіть самостійно вводити додаткові субрахунка. Робочий план рахунків ТОВ «Меблева фабрика Древо» приведено у додатку.

 

1.3 Організація бухгалтерського обліку для підприємства

Бухгалтерський облік для підприємства ТОВ «Меблева фабрика Древо» здійснюється бухгалтерією підприємства у суворій відповідності із чинним законодавством («Становище веденняБухгалтерского обліку, і бухгалтерської звітності до наказом Мінфіну й плану рахунків по журнально-ордерній системі із застосуванням комп'ютерного опрацювання»).

Положення про бухгалтерії:

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства міста і підпорядковується головному бухгалтеру. Головний бухгалтер призначається посаду і звільняється з посади наказом керівника підприємства.

Бухгалтерія своєї діяльності суворо керується Федеральним законом «Про бухгалтерський облік», «Положенням щодо проведення бухгалтерського облік і звітність до» та інші нормативними документами. Бухгалтерія має приймати до виконання документи, суперечать законодавству.

Що стосується розбіжностей між керівником організації та головний бухгалтер у здійсненні окремих фінансово-господарських операцій документи з ним може бути прийнятий до виконання з письмового розпорядження керівника підприємства.

Завдання бухгалтерії:

> Формування повною і достовірною інформації про діяльність підприємства, і його майновому становищі.

> Забезпечення інформацією керівників підприємства з єдиною метою правильного здійснення підприємством господарських операцій.

> Забезпечення обліку наявності і рух майна, і зобов'язань, використання матеріальних, трудових і відповідно до затвердженими нормами, нормативами і кошторисами.

> Запобігання негативних результатів господарську діяльність підприємства міста і виявлення внутрішньогосподарських ресурсів гарантування фінансової стійкості.

Функції бухгалтерії:

У бухгалтерії ТОВ «Меблева фабрика Древо» є свої функції й обов'язки, деякі їх:

> Організація обліку статутного капіталу, розрахунків з наголошеного майну.

> Організація обліку розрахунків із персоналом, соціального страхування, утримування з зарплати.

> Організація обліку фінансових результатів, прибутку, обліку власні кошти підприємства, тощо.

На підприємстві ТОВ «Меблева фабрика Древо» розроблено посадові інструкції з розподілу обов'язків працівників бухгалтерії, які теж затверджені генеральним директором. Кожен працівник свого відділу бухгалтерії має свої обов'язки і функції, відповідно до положень ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності РФ.


2. Бухгалтерська звітність

 

Усі дані поточного бухгалтерського обліку, і інших напрямів обліку також узагальнюються і систематизуються з допомогою звітності.

Звітність – система зведених показників фінансове стані підприємства. Це завершальний етап всього облікового процесу є засобом періодичного узагальнення даних поточного обліку.

Звітність носить двосторонній характер. З одного боку, вона адресується зовнішнім користувачам: податкові органи, банкам тощо., з іншого боку вона використовується на підприємстві до ухвалення управлінські рішення з урахуванням показників господарську діяльність.

Найвища вимога, які пред'являються звітності:

> обов'язковість;

> своєчасність (квартальна, річна звітність);

> достовірність інформації;

> порівнянність даних;

> єдність форм і методик всім підприємств.

> простота;

> доступність;

> стислість;

> ясність;

> гласність та інших.

Показники звітності покликані відповідати реального стану коштів підприємства за певного періоду, випливати з наведених даних поточного обліку, і підтверджуватися первинними документами і бухгалтерськими записами. Методичне керівництво звітністю здійснює Російській Федерації Міністерство фінансів, який розробляє й запевняє форми бухгалтерської звітності, обов'язкові всім підприємств.

>Предоставляемая усіма підприємствами звітність класифікується за видами, періодичності упорядкування та обсягу. З погляду видів виділяються 3 виду звітності:

> статистична;

> оперативна;

> бухгалтерська;

По періодичності складання:

> річна;

>внутригодовая (щоквартальна);

Звітність Російській Федерації надається щокварталу наростаючим результатом: за 3 місяці, протягом півріччя, за 9 місяців, протягом року.

Річна звітність характеризує усі сторони господарську діяльність підприємства міста і фінансовий результат протягом року.

Залежно від обсягу:

> первинна (складається для підприємства);

> зведена (складається вищестоящими організаціями з всім підприємствам).

Обсяг бухгалтерської звітності визначається: табелем діючих форм, де наводиться їх перелік з термінів надання. Підставою заповнення табеля служать «Положення про бухгалтерський облік і звітності до», інструкціїМинФина.

Існують такі форми бухгалтерської (фінансової) звітності.

Найголовніша форма – форма №1 «Бухгалтерський баланс». Форма №2 «звіт прибутки і збитках» (додаток до форми №1). За підсумками року заповнюється форма №5 «Додаток до бухгалтерського балансу».

Новостворене підприємство показує в звіті дані з першого числа місяці реєстрації цього підприємства державними органами по 31 грудня звітного року. Для підприємств, створених після 01.10. дозволяється вважати першим звітним роком період із дати реєстрації по 31 грудня наступного.

Бухгалтерська звітність надається власникам, органам в державній податковій інспекції, установам банку та інших державних установах, куди покладається перевірка окремих сторін діяльності підприємства.

Під час перевірки звітності слід встановити: аналогічні чи дані початку даного звітний період і поклала край попереднього часу. Якщо з звітним показниками є розбіжності, то обгрунтування цих розбіжностей зводяться в пояснювальну записку.

Між звітними формами існує певна взаємозв'язок, що з взаємозв'язку синтетичного і аналітичного обліку, і навіть подвійному записі на рахунках.

Якщо квартальний баланс підприємство вносило зміни, то це слід повідомити в усі адреси надання балансу.

На всіх бланках звітності два підписи: керівника і головного бухгалтера, і навіть печатку.


3. Методика аналізу ефективність використання основних засобів

Завдання аналізу - визначити забезпеченість підприємства його структурних підрозділів основні засоби і культурний рівень їх використання по узагальнюючим і приватним показниками, і навіть встановити причин зміни; розрахувати вплив використання основних засобів на обсяги виробництва продукції тощо показники; вивчити рівень використання виробничої потужності підприємства міста і устаткування; виявити резерви підвищення ефективність використання основнихсредств.[13] Основні кошти (ОС) (часто звані у економічній літератури і практично основними фондами) є з найважливіших чинниківпроизводства.[13] Аналіз основних фондів проводиться у разі кількох напрямах, розробка що у комплексі дозволяє оцінку структури, динаміки та ефективності використання ОС і частка довгострокових інвестицій. (Додаток 1).

Вибір напрямів аналізу та реальних аналітичних завдань визначається потребами управління, що лежить в основі фінансового і управлінського аналізу, хоча чіткої кордони між цими видами аналізунет.[13] Джерела інформації щодо аналізу: ф. №11 «Звіт про наявність і рух ОС»,фБМ «Баланс виробничої потужності»,ф.№7-ф «Звіт про запасах невстановленого устаткування», інвентарні картки обліку ОС та інших.

Дані про наявність, знос і рух ОС служать є основним джерелом інформації з оцінки виробничого потенціалу підприємства.

Оцінка руху ОС проводиться з урахуванням коефіцієнтів (Додаток 2), які аналізуються у поступовій динаміці за рядлет.[14]

Оцінка ефективність використання ОС полягає в застосуванні спільної всіх ресурсів технології оцінки, яка передбачає розрахунок і аналіз показників віддачі і ємності.

Показники віддачі характеризують вихід готової своєї продукції 1 крб. ресурсів.

Показники ємності характеризують витрати чи запаси ресурсів на 1 крб. випуску продукції.

Під запасами ресурсів розуміють готівковий обсяг ресурсів на звітну дату за балансом, під витратами – поточні видатки ресурсів, зокрема у основних засобів – амортизація.

У разі зіставлення запасів ресурсів з обсягом виручки у період необхідно розрахувати середню величину запасів той самий період.

>Обобщающим показником ефективність використання ОС є фондовіддача (>ФО):

При розрахунку показника враховуються власні і орендовані ОС, не враховуються ОС, що перебувають у консервації і здані у найм.

Показник фондовіддачі аналізують у поступовій динаміці за кілька років, тому обсяг продукції коректують зміну цін, і структурних зрушень, а вартість ОС - на коефіцієнт переоцінки.

Підвищення фондовіддачі веде до їх зниження суми амортизаційних відрахувань, що припадають однією карбованець готової продукції або амортизаційної ємності.

Зростання фондовіддачі одна із чинників інтенсивного зростання обсягу випуску продукції (ВП). Цю залежність описуєфакторная модель: ВП = ОСФО.

За підсумкамифакторной моделі розраховують приріст обсягу випуску рахунок збільшення ОС і зростання фондовіддачі:

.

Приріст випуску продукції з допомогою фондовіддачі можна розрахувати способом абсолютних різниць:

чи інтегральним методом:

де ОС0, ОС1 – вартість основних засобів в базисному і звітному періоді відповідно;

>ФОо,ФО1 – фондовіддача базисного і звітний період відповідно

Іншою важливою показником, що характеризує ефективність використання ОС, єфондоемкость ОС:

.

Зміна фондоємності у поступовій динаміці показує зміна вартості ОС однією карбованець продукції і на застосовується щодо суми відносного перевитрати чи економії засобів у основні фонди (Еге):

Еге = ( ФЕ1 –ФЕо ) .VВП1,

де ФЕ1,ФЕо –фондоемкость звітного і базисного періоду відповідно;

>VВП1 - обсяг випуску продукції звітному періоді.

На розробку технологічної політики підприємства необхідний поглиблений факторний аналіз показників ефективність використання ОС й у першу чергу фондовіддачі.

Факторний аналіз фондовіддачі

Сукупність чинників, які впливають показник фондовіддачі та його підпорядкованість, показано на (рис. 1).

>Рис. 1. Схемафакторной системи фондовіддачі

За підсумками схеми можна побудувати факторну модель фондовіддачі

>ФО =ФОа . >УДа ,


деУДа - частка активною частиною фондів вартості всіх ОС;

>ФОа – фондовіддача активній частині ОС.

>Факторная модель для фондовіддачі активній частині ОС має

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація