Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу


Реферат Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу

Страница 1 из 9 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

1. Поняття суб'єктів малого підприємництва, нормативне регулювання і організація бухгалтерського обліку

1.1 Поняття суб'єктів малого підприємництва та її підтримка Російським законодавством

1.2 Нормативне регулювання і організація бухгалтерського обліку на підприємствах бізнесу

1.3. Систему оподаткування підприємств бізнесу

2. Бухгалтерський облік на підприємствах бізнесу

2.1 Облік коштів

2.2 Облік основних засобів і нематеріальних активів

3 Податковий облік і звітність підприємств бізнесу

3.1 Податковий облік прибутків і витрат у власність ТОВАКФ «>Проф-Аудит»

3.2 Склад процес формування показників податкової звітності

Висновки та пропонування

Список використовуваної літератури

Додатка


Запровадження

Мале підприємництво є важливим сферою сучасної ринкової економіки. Її розвиток означає створення нових робочих місць, пожвавлення на товарних ринках, поява самостійних джерел доходів у значній своїй частині економічно активній частині населення, зниження соціальних навантажень на витрати бюджетів.

Малий бізнес - це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктами ринкової економіки за певних встановлених законом, державними органами та інші представницькими організаціями критеріях (показниках),конституциирующих сутність цього поняття.

Особливостями бізнесу є: діяльність у господарської сфері зі з метою отримання прибутку, економічна свобода, інноваційного характеру, реалізація товарів та послуг над ринком, гнучкість і оперативність прийняття рішень, щодо невисокі витрати під час здійснення діяльності, особливо видатки управління, нижча потреба у початковому капіталі, і навіть вища оборотність власного капіталу.

Важлива роль бізнесу у тому, що він забезпечує значну кількість нових робочих місць, насичує ринок новими товарами і послугами, задовольняє численні потреби великих підприємців, випускає спеціальні товари та. З іншого боку, має велике значення внесок підприємств для створення валового внутрішнього продукту країни й формування федеральних і регіональних бюджетів. Малий бізнес - це базова складова ринкового господарства ринкового господарства, він грає великій ролі становлення конкурентних, цивілізованих ринкових відносин, сприяють кращому задоволенню потреб населення суспільства на товарах, роботах, послугах.

Тому вивчення цієї теми особливо на часі на сучасному розвитку ринкових взаємин у Росії.

Актуальність даної роботи у тому, нібито оподаткування, облік і звітність представників суб'єктів малого підприємництва біля Російської Федерації постійно змінюються і коригуються. З часу існування податкової системи та системи контролю були кардинально змінені як методологія, і порядок обчислення податків різних рівнів бюджетів (податку з прибутку, ПДВ, податку доходи фізичних осіб, акцизи, податку рекламу та інших.), багато податки були й узагалі скасовані (продажі, податку зміст житлової сфери), але є у цих лавах і «новачки» (єдиний податкувмененний дохід, спрощена систему оподаткування, транспортний податок, єдиний сільськогосподарський податок).

Особливу увагу розробки зміни й доповнення, внесених в податкового законодавства, приділяється підприємствам бізнесу. Однією з перспективних напрямів для ринкової економіки нині є розвиток малого середнього бізнесу. Такий стан пояснюється його такими вигідними особливостями:

• підвищує добробут населення, сприяє пом'якшенню соціальної напруженості;

• створює додаткові робочі місця та сприяє самозайнятості населення;

• збільшує спектр, запропонованих товарів та послуг;

• саме й надає економіці гнучкість рахунок оперативного реагування зміниконьюктури ринку;

• сприяє припливу капіталу;

• стимулює розвиток інноваційної і з наукового діяльності;

• збільшує дохідну базу бюджетів всіх рівнів.

Перераховані вище особливості показують, що з же Росії та її регіонів розвиток малого середнього бізнесу може стати суттєвим чинником, який поліпшує соціально-економічні умови життя населення Криму і які розвивають економіку Росії.

Попри досягнуті успіхи у розвитку малого підприємництва, нині існує значний потенціал на шляху зростання в цьому секторі економіки.

Однією з основних чинників, стримуючим розвиток цього сектору економіки є високий розмір податкові платежі.

У зв'язку з запровадженням 1 січня 2003 року спеціальних податкових режимів, зокрема і спрощеної системи оподаткування, відзначається збільшення зростання підприємств бізнесу, і навіть приплив надходжень в усі рівні бюджетів.

З упровадженням глави 26.2 «>Упрощенная систему оподаткування» Податкового кодексу РФ у платників податків, почали застосовуватиупрощенную систему оподаткування процесі роботи, виникло достатньо питань.

Метою дипломної роботи є підставою глибоке вивчення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на етапі.

У процесі досягнення даної мети вирішувалися такі:

1. Вивчити порядок застосування податкового обліку при спрощену систему оподаткування;

2. Розглянути особливості обліку та звітності при спрощену систему оподаткування;

3. Виявити чесноти та вади спрощеного оподаткування, обліку та звітності.

Питаннями оподаткування, обліку та звітності займаються теоретики і практики багато років. З упровадженням, жодних нововведень, і змін - у лад і методологію обліку та звітності, завжди постає запитання з їхньої практичного застосування. У процесі написання дипломної роботи було використані статті, котрі розкривають частина питань, що з застосуванням спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Об'єктом дослідження даної роботи вибрано підприємство р. Вологда ТОВ Аудиторська консультаційна фірма «>Проф-Аудит» (ТОВАКФ «>Проф-Аудит»). Дане підприємство застосовуєупрощенную систему оподаткування з початку 2003 року, як об'єкт оподаткування обрані доходи, зменшені на величину витрат.

Предметом дослідження є глибоке вивчення цьому підприємстві застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

>Анализируемий період 1 квартал 2006 року.

Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав і укладання. Загальний обсяг роботи, становить 88 сторінок.


1. Поняття суб'єктів малого підприємництва, нормативне регулювання і організація бухгалтерського обліку

 

1.1 Поняття суб'єктів малого підприємництва російському законодавстві

Особливістю бізнесу є у законодавстві кількох визначень поняття «мале підприємство». Їх можна розділити втричі виду.

По-перше, визначення, що міститься вп.3ст.3 Закону №88-ФЗ від 14 червня 1995 року. «Про державну підтримку малого підприємництва Російської Федерації» (зі змінами від 31 липня 1998 р., 21 березня 2002 р., 22 серпня 2004 р., 2 лютого 2006 р.)

Під суб'єктами малого підприємництва розуміються комерційні організації, в статутний капітал яких частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, суспільних соціальних і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та інших фондів вбирається у 25 відсотків, частка, що належить одній або кільком юридичних осіб, які є суб'єктами малого підприємництва, вбирається у 25 відсотків і де середня кількість працівників за звітний період вбирається у наступних граничних рівнів (малі підприємства):

у промисловості - 100 людина;

у будівництві - 100 людина;

на транспорті - 100 людина;

сільському господарстві - 60 людина;

в науково-технічній сфері - 60 людина;

в оптову торгівлю - 50 людина;

у торгівлі і побутовому обслуговуванні населення - 30 людина;

у решті галузях, і під час здійснення інших напрямів діяльності - 50 людина.

Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

Малі підприємства, здійснюють три "види діяльності (багатопрофільні), ставляться до таких за критеріями того виду, частка якого є найбільшої у річному обсязі обороту чи річному обсязі прибутку.

Середня за звітний період кількість працівників малого підприємства визначатиметься з урахуванням усіх її працівників, зокрема які працюють у договорами цивільно-правового характеру і за сумісництвом з урахуванням реально відпрацьованого часу, і навіть працівників представництв, філій та інших відокремлених підрозділів зазначеного юридичної особи. Воно визначає суб'єктів малого підприємництва, які ми можемо претендувати на пільги і переваги, передбачені федеральним законодавством.

По-друге, це визначення малого підприємництва, які у законодавчі акти суб'єктів федерації. Можна сміливо сказати, що правове поняття малого підприємства у регіональному законі може бути кілька відрізнятиметься від те, що міститься у Законі №88-ФЗ. Регіональне законодавство визначає малі підприємства як суб'єкти, які ми можемо претендувати на пільги і переваги, передбачені суб'єктам малого підприємництва регіональним законодавством.

По-третє, визначення суб'єктів малого підприємництва, які вправі перейти на спеціальні податкові режими стаття 18 Податкового кодексу РФ. Хоча як і першому, і у другий випадок під малими підприємствами розуміються суб'єкти, віднесені до таких відповідно до ст.3 Закону №88-ФЗ, коло осіб, які вправі скористатися спеціальними податковими режимами значно вже порівняно з тими особами, визначених до закону №88-ФЗ.

Відповідно до п.1 ст.3 Закону №88-ФЗ суб'єктами малого підприємництва може лише комерційні організації та індивідуальні підприємці. Відповідно статус малого підприємства що неспроможні мати такі некомерційні організації, як установи, споживчі кооперативи, громадські й релігійні організації, фонди й ін.

При віднесення підприємства до тій чи іншій галузі необхідно керуватисяОбщесоюзним класифікатором «Галузі народного господарства» (>ОКОНХ).

У цьому, у разі, коли найбільшої часток на річному обсязі обороту має одна частка діяльності (поОКОНХ), а найбільшої часток на річному обсязі прибутку має інший вигляд діяльності, підприємство вважається малим, якщо хоча би за одного з цих видів воно відповідає вимогам до граничною чисельності працівників. Тобто підприємство самостійно визначає, який із показників має запрацювати - обсяг обороту чи обсяг прибутку.

Однак у регіональному законодавстві можливі випадки, коли влади суб'єкта федерації самі визначають, яку діяльність приймати до розрахункумногопрофильними підприємствами.

Що ж до індивідуальних підприємців, всі вони зізнаються суб'єктами малого підприємництва незалежно від якихось умов, зокрема і кількості найманих працівників.

Що стосується перевищення малим підприємством граничною чисельності працівників вказане підприємство позбавляється передбачених законодавством пільг на період, протягом якого допущено вказане перевищення, і наступні місяці.

За реалізацію підтримки малого підприємництва відповідальні такі державні органи влади та організації:

- Міністерство по антимонопольної політики і розвитку підприємництва та її територіальних органів;

- департаменти (комітети, комісії тощо.) щодо підтримки малого підприємництва, що входять у структуру органів виконавчої влади суб'єктів РФ й у структуру органів місцевого самоврядування;

- федеральний, регіональні і місцеві фонди підтримки малого підприємництва. Фонди здійснюють ряд функцій, зокрема: підтримку інноваційної діяльності підприємств, пільгове кредитування, і навіть компенсують кредитним організаціям відповідну різницю при наданні ними пільгових кредитів суб'єктам малого підприємництва; здійснюють функції заставника, поручителя, гаранта за зобов'язаннями підприємств; організують консультування з питань оподаткування нафтопереробки і застосування норм законодавства;

- Російське агентство підтримки малого середнього бізнесу та її регіональні відділення. Воно здійснює навчання й консультування підприємців, проводить експертизи підприємницьких програм, тож проектів, здійснює інформаційне забезпечення малого підприємництва, надає допомогу суб'єктам малого підприємництва підготовки й реєстрації їх установчих документів, і навіть інші функції;

Слід назвати також численні недержавні некомерційні організації, союзи, асоціації щодо підтримки малого підприємництва, які можуть надати допомогу у різних питаннях, які в підприємців.

основні напрями державної є такі до закону №88-ФЗ. Зазвичай з цих самих напрямам за винятком і доповненнями здійснюється підтримка й на регіональному і місцевому рівнях.

Назвемо цих напрямів.

- Пільгове кредитування. З цього питання слід звернутися до соціальних фондів підтримки малого підприємництва. Існує спеціалізований Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері, який надає фінансової підтримки високоефективним наукомістким проектам, розроблюваним малими підприємствами на пільгових умов, і навіть іншу підтримку зі своєї спеціалізації.

- Пільгове страхування. По роз'яснення умов пільгового страхування слід також звертатися до фонди підтримки малого підприємництва.

- Переважна декларація про отримання замовлень за виробництвом продукції і товарів (послуг) для державних потреб. По інформацію можна звертатися до органів виконавчої РФ і суб'єктів РФ.

- Підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва. Реалізація заходів підтримки у цій галузі покладено на федеральні і регіональні органи виконавчої. За додаткової інформацією слід звернутися у ці органи.

-Производственно-технологическая підтримка суб'єктів малого підприємництва. По роз'яснення умов сприяння забезпеченні суб'єктів малого підприємництва сучасним обладнанням і технологіями слід звернутися в федеральні і регіональні органи виконавчої, соціальній та органи місцевого самоврядування.

- Підтримка суб'єктів малого підприємництва області підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

З іншого боку, суб'єктам малого підприємництва виявляється сприяння інформаційної сфері, може бути передбачений спрощений порядок їх реєстрації, ліцензування й сертифікації.

Отже, діяльність суб'єкта малого підприємництва має здійснюватися у тісному контакту з органами і міжнародними організаціями, реалізують заходи державної бізнесу. Слід пам'ятати, що у бюджети всіх рівнів ось на підтримку малого підприємництва виділяються певні фінансові ресурси, отримання яких малі підприємства заслуговують.

1.2 Нормативне регулювання і організація бухгалтерського обліку малого підприємництва

Організація і ведення бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва регулюються загальної системою нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Формування й розвиток такої системи - одна з важливих напрямів Програми реформування бухгалтерського обліку, затвердженої постановою Уряди РФ від 06.03.98 р. №283. Основною метою даної програми є приведення російської системи обліку у відповідність із міжнародних стандартів фінансової звітності (>МСФО).

Нині складається 4-хуровневая система нормативного регулювання бухгалтерського обліку, представленої в таблиці 1.

Таблиця 1. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку Російській Федерації

Рівень Найменування Нормативні документи
Перший Законодавчий

Федеральні закони,

постанови Уряди РФ,

укази Президента РФ

Другий Нормативний Положення (стандарти) по бухгалтерського обліку
Третій Методичний

Нормативні акти

(інші ніж становища), методичні вказівки і методичних рекомендацій, листи Мінфіну РФ

Четвертий >Организационно-распорядительний Облікова політика організації

Перший рівень включає законодавство про бухгалтерський облік. У його складу входять федеральні закони «Про бухгалтерський облік», «Про державну підтримку малого підприємництва Російської Федерації», укази Президента РФ, постанови Уряди РФ. Особливе місце в таких межах займає федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. №>129-ФЗ (у редакції зміни й доповнення).

У законі визначено: концептуальні положення і спільні принципи організації та ведення бухгалтерського обліку: права, обов'язки, і відповідальність у цій галузі юридичних і фізичних осіб, управлінського персоналу; заходи, щоб забезпечити достовірність інформації; порядок публікації бухгалтерської звітності і державної регулювання всієї системи бухгалтерського обліку. Закон є правовий базою щодо залучення іноземних інвестицій.

Методологічні основи бухгалтерського обліку є такі у законі лише у основних рисах. Закон визначає, що методологією обліку мають займатися органи, яким федеральними законами дозволили регулювання бухгалтерського обліку. Ці органи заслуговують розробляти і можу твердити обов'язкові всім організацій

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація