Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємстві ЗАТ "Енерпредстрой"


Реферат Бухгалтерський облік на підприємстві ЗАТ "Енерпредстрой"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

1. Структура підприємства ЗАТ «>Энерпредстрой»

2. Структура бухгалтерської служби ЗАТ «>Энерпредстрой»

3. Облік основних засобів для підприємства ЗАТ «>Энерпредстрой»

4. Облік нематеріальних активів для підприємства

5. Облік праці та його оплата для підприємства

6. Облік коштів, розрахункових і кредитних операцій ЗАТ «>Энерпредстрой»


1. Структура підприємства ЗАТ «>Энерпредстрой»

ЗАТ «>Энерпредстрой» це підприємство, основними видами діяльності якого є будівництво і ремонт, здійснюваний у місті Іркутську. На ринку будівельних послуг ЗАТ «>Энерпредстрой» перебуває 5 років. Упродовж цього терміну підприємство створило свою виробничу базу, біля якому було побудовано складські приміщення, цеху задоволення потреб виробництва будівельно-монтажні роботи.

Крім виробництва будівельно-монтажні роботи підприємство пропонує послуги з оренді приміщень (павільйонів) під оптову торгівлю біля власної виробничої бази, де було організовано оптовий ринок «Північний».

ЗАТ «>Энерпредстрой» є дочірнє підприємство ЗАТ «Корпорація «>Энерпред», що займається виробництвом гідравлічного інструмента.

Підприємство було створено реалізації поточного ремонту наявних, і навіть будівництва нових виробничих площ ЗАТ «Корпорація «>Энерпред» та її дочірні підприємства. Також ЗАТ «>Энерпредстрой» надає послуги з ремонту великих будинків (житлових будинків, складських приміщень, ангарів), офісів, будівництва приватних з цегли (котедж).

ЗАТ «>Энерпредстрой» має власну виробничу базу, де здійснюється:

виробництво будівельних матеріалів (пиломатеріал тощо.);

виготовлення виробів із дерева (двері, віконні блоки) і металу (металеві двері, ворота, грати та т.д.);

складування будівельних матеріалів придбаних і власних.

Управління контроль над діяльністю підприємства здійснює генерального директора (мал.1).

Основним підрозділом у структурі підприємства є виробничо-технічний відділ. У його функції входить:

впорядкування і укладення договору з організацією замовником;

складання проектно-кошторисної документації;

безпосереднє виконання будівельно-монтажні роботи;

здавання виконаних обсягів робіт замовнику;

підписання акта виконаних робіт.


Мал.1 Структура організації управління підприємством

Транспортний відділ виконує доставку робочих бригад, будівельних матеріалів, устаткування й т.д. на будівельні об'єкти.

На складі підприємства здійснюється: прийом, зберігання, видача господарського інвентарю і матеріалів.

>Вспомогательним виробництвом здійснюється випуск будівельних матеріалів (пиломатеріал) і виробів із деревини (рами, віконні блоки, дверцят і т.д.), металу (грати, огорожі, ворота тощо.) на замовлення виробничо-технічного відділу до виконання будівельно-монтажні роботи.

Відділ кадрів веде облік співробітників.

>Бухгалтерией підприємства виконується:

облік фінансово господарську діяльність;

здавання звітності в податкові та контролюючі органи.


2. Структура бухгалтерської служби ЗАТ «>Энерпредстрой»

На підприємстві ЗАТ «>Энерпредстрой» урахуванням операцій із оплаті займається бухгалтерський відділ.

Розглянемо структуруБухгалтерии (мал.2).


Рис.2 Структура організації управління бухгалтерією

Управління контроль над діяльністю відділу бухгалтерії ЗАТ «>Энерпредстрой» здійснюється головний бухгалтер, й у його обов'язки входить:

облік банківських операцій;

облік основних засобів;

облік нематеріальних активів;

податковий облік;

підготовка і складання бухгалтерської звітності.

Бухгалтер матеріальної групи виконує складської облік.

Бухгалтер розрахункової групи виконує:

облік зарплати;

розрахунки з підзвітними особами.

Бухгалтер касир:

облік касових операцій.

Зупинимося докладніше на обов'язки бухгалтера виконує облік зарплати:

виходячи з особистої картки, заповнюваної відділом кадрів, нового співробітника бухгалтер відкриваєкарточку-справку із зазначенням довідкових даних для накопичення місяць на місяць даних про заробітку;

після закінчення місяці бухгалтеру розрахункової групи здаються табеля робочого дня із усіх підрозділів підприємства підписані генеральним директором;

виходячи з отриманих табелів бухгалтером виробляється нарахування зарплати, складаються розрахункова і платіжні відомості, формуються розрахункові аркуші;

платіжні відомості підписуються в головного бухгалтера і генеральний директор, потім передаються бухгалтеру касирові з виплати зарплати.

 

3. Облік основних засобів для підприємства ЗАТ «>Энерпредстрой»

На підприємстві ЗАТ «>Энерпредстрой» до виконання завдань із обліку основних засобів розроблена раціональна система документообігу. Усі господарські операції, проведені підприємством, оформляються виправдувальними документами. Ці документи є первинними дисконтними документами, виходячи з яких ведеться бухгалтерський облік.

Надходження основних засобів

Прийняття об'єктів основних засобів до бухгалтерського обліку складає підставі затвердженого керівником підприємства актаприемки-передачи основних засобів (форма №ОС-1). (Додаток 1)

У бухгалтерії відповідно до актуприемки-передачи відкривають інвентарну картку обліку основних засобів (форма №ОС-6). (Додаток 2)

Заповнення інвентарній картки виготовляють основі: акта прийому-передачі основних засобів, технічних паспортів та інших документів для закупівлі, спорудження, пересування та списання об'єктів основних засобів.

>Инвентарная картка ведеться в бухгалтерії за кожен об'єкт чи групу однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли до дію у одному календарному місяці і має один і той ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику і вартість. Що стосується групового обліку картка заповнюється шляхом позиційних записів окремих об'єктів основних засобів.

У інвентарних картках наведено основні дані про об'єкту основних засобів: термін корисного використання, спосіб нарахування амортизації, індивідуальні особливості об'єкта.

Устаткування підрозділяється обладнання, яка потребує монтажу, й устаткування, не яка потребує монтажу. Передача устаткування монтажним організаціям оформляється «Актомприемки-передачи обладнання монтаж» (форма №ОС-15).

Під час укладання договору для будівництва, у якому забезпечення будівництва устаткуванням покладено забудовника, бухгалтерський облік придбання здійснює забудовник.

На дефекти, виявлені у процесі ревізії, монтажу чи випробування устаткування, складається «Акт про виявлених дефектах устаткування» (форма №ОС-16).

У бухгалтерський облік придбання устаткування й основних засобів відбивається через рахунок 08 «Вкладення увнеоборотние активи»

>Дт 08Кт 60 вартість основних засобів

>Дт 19Кт 60 ПДВ щодо придбаним основних засобів

>Дт 01Кт 08 ухвалені облік кошти

>Дт 60Кт 51 оплачено постачальнику за кошти

>Дт 68Кт 19 прийнято до заліку ПДВ

Амортизація основних засобів

Основні кошти підприємства у процесі виробництва поступово зношуються. У зв'язку з цим підприємство нараховує амортизацію з об'єктів основних засобів.

Відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку «Витрати організації» (>ПБУ 10/99) амортизація визнається як витрати з: величини амортизаційних відрахувань, терміну корисного використання, прийнятих організацією способів нарахування амортизації.

Термін корисного використання об'єкта основних засобів визначається підприємством після ухвалення об'єкта до бухгалтерського обліку.

Амортизація об'єктів основних засобів виробляється однією з наступних способів нарахування амортизаційних відрахувань:

лінійний спосіб;

спосіб зменшуваного залишку;

спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

На підприємстві ЗАТ «>Энерпредстрой» застосовується лінійний спосіб нарахування амортизації. У цьому способі річна сума амортизаційних відрахувань визначається з початкової вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації,исчисленной з терміну корисного використання цього об'єкта. Відповідно до п. 19ПБУ 6/01 амортизаційні відрахування з об'єктів основних засобів нараховуються щомісяця у вигляді 1/12 річний суми.

Амортизаційні відрахування стосовно об'єкта основних засобів розпочинаються з першого числа місяці, наступного за місяцем ухвалення такого об'єкта до бухгалтерського обліку, і нараховуються до погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку у зв'язку з припиненням права власності, чи іншого речового права.

По об'єктах основних засобів, зданим у найм, амортизаційні відрахування виробляються орендодавцем (крім амортизаційних відрахувань, вироблених орендарем по майну за договором оренди підприємства, й у випадках, передбачених у договорі фінансової оренди) і б'ють по окремомусубсчете рахунки обліку амортизації в кореспонденції з дебетом рахунки обліку фінансових результатів. Нарахування амортизації по майну за договором оренди підприємства здійснюється орендарем гаразд, викладеним для основних засобів, що у організації на праві власності.

Нарахування амортизації лізингового майна виробляєтьсялизингодателем чилизингополучателем залежно та умовами договору лізингу.

Амортизаційні відрахування з об'єктів основних засобів позначаються на бухгалтерський облік звітний період, до якого ставляться, шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку обліку амортизації і нараховуються незалежно від результатів діяльності підприємства у звітному періоді.

Сума нарахованої амортизації відбивається у бухгалтерський облік по дебету рахунків обліку витрат виробництва та звернення до кореспонденції із кредитом ніяк рахунки обліку амортизації.

Ремонт основних засобів

Приймання закінчених робіт із добудовування,дооборудованию, реконструкції оформляється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (форма №ОС-3).

Ремонти може бути плановими і позаплановими.

До плановим ремонтам ставляться роботи з систематичного і своєчасному охорони основних засобів від передчасного зносу та підтриманню в робочому стані: поточний і середній ремонт, і навіть капітальний і особливо складний ремонт окремих об'єктів основних засобів. План ремонту й система планово-попереджувального ремонту затверджуються керівником підприємства.

>Внеплановие ремонти пов'язані непередбаченими обставинами: аварією, раптовими зупинками механізмів тощо.

Поточний ремонт основних засобів – вид ремонту з періодичністю менш 1 року, який передбачає систематичне і своєчасне проведення профілактичних заходів та виконання робіт з ліквідації дрібних ушкоджень кісткової та несправностей.

Середній ремонт основних засобів більшої обсягу і більше складний проти поточним ремонтом. За нього виробляється часткова розбирання всіх відповідальних вузлів машин, механізмів, устаткування заміняючи чи відновленням зношених деталей. Середній ремонт, здійснюваний з періодичністю понад 1 року, відбивається у обліку як капітальний, і з періодичністю частіше 1 разу ніяк – як поточний.

Капітального ремонту основних засобів найбільший за обсягом, труднощі й вартості ремонт, вироблений з періодичністю понад 1 року.

Облік ремонту основних засобів забезпечує правильне документальне оформлення всіх ремонтних робіт.

Перед ремонтом комісія, призначена керівником підприємства, становить акт технічного огляду об'єкта основних засобів, що підлягає ремонту, у якому перераховуються виявлені дефекти, перелік деталей, які потрібно замінити, містяться висновки про характер і обсязі робіт.Сметно-техническая документація складається з урахуванням акта технічного огляду об'єкта, що підлягає ремонту, проекту модернізації при капітальний ремонт і встановлених обсягів робіт.

Капітального ремонту може здійснюватися підрядним і господарським способами.

Приймання об'єктів після закінчення капітального ремонту проводиться у разі акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (форма №ОС-3). Акт складається у двох примірниках: перший залишається у створенні, другий передають організації, що ремонт.

По акту приймання-здачі відремонтованих, модернізованих і реконструйованих об'єктів, збільшують початкову вартість об'єкта у його ремонту, виробляються відповідні запис у колишньої інвентарній картці, де його було враховано.

>Вибитие основних засобів

Об'єкти основних засобів вибувають із організації у результаті:

реалізації об'єкта іншому юридичному чи фізичній особі;

передачі об'єктів основних засобів як внеску до статутний капітал інших підприємств;

передачі за договорами міни, дарування об'єктів основних засобів;

списання об'єктів основних засобів, раніше зданих з правом викупу, в останній момент переходу права власності на зазначені кошти орендарю;

списання у разі морального і (чи) фізичного зносу;

ліквідації при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайні ситуації;

з інших причин.

>Вибитие основних засобів внаслідок продажу стороннім організаціям оформляється актомприемки-передачи основних засобів (форма №ОС-1).

Безоплатна передача об'єктів основних засобів, здійснювана за договором дарування, і передачі організацією основних засобів у власність іншого юридичного чи фізичної особи за інший товар, чинена за договором міни, оформляється також актомприемки-передачи основних засобів (форма №ОС-1).

Повернення орендованого об'єкта основних засобів орендодавцю оформляється актомприемки-передачи (форма №ОС-1), виходячи з якого бухгалтерська служба орендаря знімає повернутий об'єкт ззабалансового обліку.

Ліквідацію основних засобів виробляють виходячи з розпорядження керівника підприємства. Наказом керівника може бути створена постійно діючу комісію. Комісія визначає й доцільність використання об'єктів основних засобів, непридатність до подальшого використанню, і навіть оформляє документацію на списання зазначених об'єктів.

Результати прийнятого комісією рішення оформляються актом на списання основних засобів (форма №ОС-4) чи актом на списання автотранспортних коштів (форма №ОС-4а). (Додаток 3)

Акт складається у двох примірниках, підписується членами комісії, стверджується керівником підприємства або посадовою особою, цього уповноваженим. Перший примірник акта передається в бухгалтерію, другий – в особи, відповідального за схоронність основних засобів, і є необхідною підставою для здачі складу та її реалізації хто залишився результаті списання запчастин, матеріалів тощо.

При оформленні списання автотранспортних коштів перший примірник акта, з документом, які б зняття з обліку в ДАІ, передається в бухгалтерію, другий – в особи, відповідального за схоронність автотранспортних коштів, і є необхідною підставою для здачі складу та її реалізації тих матеріальних цінностей й металобрухту, хто залишився результаті списання.

З оформлених актів на списання основних засобів чи автотранспортних коштів, переданих бухгалтерської службі підприємства, в інвентарній картці виробляється позначка провибитии об'єкта. Відповідні записи провибитии об'єкта основних засобів виробляються у документі,откриваемом за місцем його перебування.

>Вибитие основних засобів у бухгалтерському обліку відбивається такими проводками:

>Дт 91Кт 01 реалізовані кошти

>Дт 91Кт 68 нарахований ПДВ з реалізованою основних засобів

>Дт 94Кт 01 внаслідок інвентаризації виявлено недостача основних засобів

>Дт 73Кт 94 недостача віднесена на винну особу

>Дт 91Кт 94 якщо винну особу не виявлено

>Дт 99Кт 01 вибуття основних засобів при надзвичайної ситуації

Лізингові операції

Особливістю лізингу і те, що орендодавець набуває певне майно для орендаря і дає його у тимчасове користування на тривалий час; у своїй термін оренди близький до певного терміну служби об'єктів основних засобів. Разом із цим у разі лізингу:

сума платежу включає у собі вартість об'єкта основних засобів, відсотки кредит, комісійні платежі;

ризик, пов'язані з пристрітом і загибеллю, приймає він орендар;

об'єкт основних засобів є власністю орендодавця, після закінчення терміну оренди - і викупу відповідно до договором оренди перетворюється на власність орендаря.

Придбане за договором лізингу майно може значитися або на балансі у лізингодавця, або на балансі лізингоодержувача залежно та умовами договору.

Ухвалена оренду за договором лізингу майно, перебувало на балансі лізингодавця, приймається у лізингоодержувача на облік проводкою:

>Дт 001 «>Арендованние кошти»

Щомісяця в сумах, передбачених у договорі лізингу,лизингополучатель нараховані платежі з урахуванням ПДВ враховує записом:

>Дт 20 «Основне виробництво»

>Дт 19 «ПДВ з придбаним цінностям»

>Кт 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

Оплату лізингових платежів відбивають у звичайному порядку заДт 76 в кореспонденції зі своїми рахунками обліку коштів, після чого сплачена сума ПДВ підлягає заліку під час розрахунків з бюджетом, що впливає поДт 68 «Розрахунки із податків і зборів» в кореспонденції з рахунком 19.

Після закінчення договору лізингу під час переходу прав власності на майно долизингополучателю він списує його з обліку за балансом, кредитуючи рахунок 001 «>Арендованние кошти». Разом про телизингополучатель приймає вартість балансовий облік проводкою:

>Дт 01 «Основні кошти»

>Кт 02 «Амортизація основних засобів»

Інший порядок обліку операцій із розрахунках за лізингове майно встановлено, як його передано з

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація