Реферат Аналіз збутової діяльності

Страница 1 из 3 | Следующая страница

2. .

2.1. Внутрішня й зовнішня середовище діяльності підприємства ВАТ «Акконд».

Чебоксарская кондитерська фабрика було засновано 1944 року. Під фабрику віддали приміщення складу. З перших днів фабрика виробляла близько 600 тонн борошняних виробів на рік. У 1955 – 56 рр. було проведено реконструкцію і фабриці стали виробляти карамель, півник, цукерки помадные, печиво. Річний випуск кондитерських виробів досяг 1200 т дизпалива на рік. 1981-го року завершили побудова нової фабрики, що ж стала випускати своєї продукції. Починаючи з 1984 року проведена велику роботу з впровадженню нової влади і передовий технології, тобто. механизированы ділянки основних виробництв. У 1986 р. по механізації навантажувально-розвантажувальних робіт і транспортних операцій, було встановлено транспортери складі сировини, збірні транспортери в цехах, реконструйована паточная станція по сливу і прийому меляси у виробництві. Механизирована подача шоколадної глазурі в виробничий цех, згущеного молока і жиру. У цей самий року була побудована гілка залізниці й запущена в експлуатацію.

У грудні 1992 року кондитерська фабрика перетворилася на відкрите товариство «Акконд». Засновником суспільства є установчий комітет Чувашской республіці із управління майном. Суспільство є юридичною особою, має печатку зі своїми найменуванням, фірмовий знак (символіку), розрахунковий рахунок та інші рахунки рублях й у іноземній валюті у державних установах банків. Статутний капітал суспільства до 01.01.98 року становить 405 тыс.рублей Вартість однієї акції дорівнює 1 рубаю. Суспільство діє підставі Статуту прийнятим загальні збори акціонерів. Вимога статуту обов'язкові виспівати усіма органами суспільства і його акціонерами Статут містить такі розділи (див. додаток). Одного разу на рік суспільство проводить річне зборів акціонерів у найкоротші терміни встановлені Законодавством. Крім річного можуть скликатися позачергові (надзвичайні) збори.

Другим за рівнем значимості управління суспільством є: рада директорів, і ревізійна комісія. До ради директорів входять: голова фонду майна, представник колективу, представників органів влади, акціонери володіють 17% і біліша звичайних акцій.

У полномочии Ради директорів входять завдання виробленні стратегічної політики щодо розподілу капіталу суспільства і забезпечення прав акціонерів суспільства, і навіть рішення загальних керівництва діяльністю Товариства. Для контролю над фінансово-господарської діяльністю суспільства обирається ревізійна комісія з 5 людина компетенція і Порядок роботи ревізійної комісії суспільства визначено Статутом суспільства, затвердженим загальними зборами.

Виконавчим ж органом Товариства є правління, на чолі якого стоїть Генеральний директор. До компетенції виконавчого органу ставляться розв'язання всіх питань що з поточної діяльністю підприємства, не складових виняткову компетенцію інших органів управління суспільством, певну законодавством чи Статутом суспільства.

До виконавчих органів ставляться:

- заступники директора;

- економічний відділ;

- бухгалтерія тощо.

На малюнку відображена організаційну структуру ВАТ «Акконд»


Рис Організаційна структура управління ВАТ «Акконд».

Будь-яке підприємство, фірма, організація складається з внутрішніх елементів. До основних елементів внутрішнього середовища ставляться:

- Цілі, місія організації;

- Ділова стратегія;

- Люди;

- Структура;

- Ресурси;

- Технології;

Нижче подана схема взаємодії цих елементів:


З схеми видно, всі ці елементи взаємозв'язані й якщо відбудеться зміна однієї з цих, це вплине зміна інших.

Будь-яка організація має призначення, тобто. можна означити як місяці організації ВАТ «Акконд» прагне виробляє таку продукцію, що б доступна усім верствам населення задовольняла б, усе запити, й було б високоякісної. Досягнення всієї місії решта організацій повинна ставити собі певні цілі, які регулювали її це ще би мало бути загальними як управлінського, так виконавчого складу.

Основні мети ВАТ «Акконд»

1. Збільшення обсяги виробництва та її реалізації;

2. Удосконалення виробничого устаткування;

3. Підвищення кваліфікації персоналу (управлінського і виконавчого);

4. Улучшений умов праці працівників;

Досягнення цілей поставлених перед підприємством, решта організацій розробляє власну програму досягнення довгострокових цілей. Ділову стратегію підприємства виконання доручається організаційну структуру, яка проводить поточне керівництво і повсякденну роботу (мал. )

Ринок здорово відкоригував кадрову ситуацію. Люди стали дорожити своєю низькооплачуваною роботою, порушення трудовий дисципліни поменшало, якщо з дореформенными часом. Трудові стосунки підприємстві регламентується колективним договором, у якому обумовлюються всі необхідні позиції; охорона і Порядок оплата праці, отримання заохочень тощо. Нині на фабриці працюють близько 860 людина їх у основному виробництві зайнято 771.

За 1998 рік темпи зростання продуктивність праці перевищив темпи зростання зарплати (див. таблицю ). Зниження продуктивність праці в результаті збільшення кількості працюючих. У 4 кварталі додатково на контрактних засадах приймалися робочі на ділянку фасування подарунків, третю зміну цеху роздрібу та виробництва м'яких карамелі.

Склад фонду оплати праці за 1998 рік у порівнянні з 1997 роком за видами оплати мало змінився. Через війну застосування більш раціональних режимів роботи робочих.

Праця і їхня заробітна плата.

Цеха Чисельність ППП (чол) Середня вести 1 раб. ППП Продуктивність праці (ТН)
1998 1997 % 1998 1997 % 1998 1997 %
ККЦ 213,9 227,2 94,1 1338,9 1458,2 91,8 30,0 30,2 99,3
БВЦ 183,7 222,8 82,5 1356,9 1398,1 97,7 41,7 29,2 142,8
КРЦ 92,3 Х Х 1333,9 Х Х 6,5 Х Х
по пред-приятию 771 738 104,5 1441,7 1519,8 94,9 19,060 18,707 101,1

Вспомогательной служби зменшилися виплати понаднормових на 25,8 тыс.рублей, святкових і вихідних на 12,8 тыс.рублей. У 1998 року збільшилася сума виплат за поточного преміюванню на 570,6 тыс.рублей, 13 зарплаті 536,5 тыс.рублей. У результаті фонд оплати праці за 1998 рік знизився до минулого року у сумі 271,2 тыс.рублей чи 1,8 %. Якщо 1997 року зарплата з нарахуваннями займала 18 % в собівартості продукції, то 1998 року це відсоток дорівнює 13,8. Середня зарплатня 1 працюючого за 1998 рік у ВАТ «Акконд» становила 1442 рубля проти 1520 рублів 1997 року.

Простий робочих основних цехів і допоміжної служби за 1998 рік становили 5446 г/дней через незадовільного збуту у серпні-вересні місяцях. Крім того 1998 року залишилися неотработанными 4 суботи по БВЦ, 5 субот по ККЦ при запланованих 16 робочих суботах протягом року. У водночас практикувався прийом робочих на контрактній основі тимчасово чергових відпусток основних робочих. Можна вважати що, до застосування праці контрактників треба підходити обережно, т.к. йде накопичення продукції при малих обсягах реалізації, і навіть знімається продуктивності праці у слідстві низьку кваліфікацію.

Продукція ВАТ «Акконд» перестав бути сезонної т.к. це санчата, які потрібні взимку і віз необхідна влітку, проте є необхідність коливання у реалізації. Зниження купівельної спроможності починається з кінця серпня різко на початок листопада, а період із початку листопада і по червня попит на макарони стабільні, це пов'язано з різними святами тим часом. У цій планування обсяги виробництва здійснюється за періодам року.

Ресурси – те, що необхідне виробництва товару: сировину, матеріали, устаткування, фінанси, людські ресурси, енергія інформація, і т.д.

Основне сировину що використовується на фабриці це: цукор, патока, борошно, згущене молоко, незбиране молоко, різні есенції, барвники, добавки, коньяк, лікер тощо.

Максимальний запас сировини складі ВАТ "Акконд" становить два тижні, а й у деяких видів сировини за кілька днів, це пов'язано з зменшенням додаткових запасів що з зменшенням додаткових витрат, що з зберіганням сировини. Фундаментальна обізнаність із постачальниками полягає в ув'язнених договорах, де зазначено терміни поставок, умови платежу тощо. Тому збоїв поставках сировини мало буває. Основні постачальники для фабрики є наші російські виробники, тобто. промислові підприємства, такі як: "Цукровий завод" г.Сергач, "Гормолзавод" г.Чебоксары, "Маслосырбаза", "Чебэлеватор", "Букет Чувашии" тощо. З ними фабрика працює понад п'ять років. У той самий час для підприємства використовуються такі види сировини, які у Росії не вирощують і виробляються. До них належать: какао-порошок, кокосові крихти, какао-боби, какао-масло, агар, пектин, горіхове сировину (мигдаль, арахіс, фундук тощо.). Частка яких складає 60% собівартості товарної продукції. Цей вид сировини фабриці доводиться закуповувати із чи близького зарубіжжя. Тому з постачальниками цього сировини полягають угоди по валютному контракту.

Технології – це процес перетворення ресурсів у кінцевий продукт. І тому використовується устаткування, верстати, упаковування й т.д.

На підприємстві приділяють уваги організаційно-технічним заходам. Чи ж тільки останні кілька років ввели до ладу нові лінії ділянки.

Таблиця   

Роки 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Кількість ліній 1 - - - - - 1
Кількість ділянок 1 - 1 1 2 1 1

З метою економії коштів підприємства у 1997 року було збудовано й уведено в експлуатацію власна котельня на шляху подання пара у виробничі цехи і адміністративний комплекс.

Аналіз стану основних засобів ВАТ "Акконд" за 1996-1998 рр.

Основні кошти наприкінці 1996 р. наприкінці 1997 р. наприкінці 1998 р. 1998-1997 1998-1997
т.р. в % від виробленого т.р. в % від виробленого т.р. в % від виробленого т.р. в % від виробленого т.р. в % від виробленого

1. Нематеріальні активи

Організаційні витрати

225 351 355 +130 +4

2. Основні кошти

- Будівлі

+49899 +48,66 +55772 +50,96 +59746 +44,42 +9847 +30,8 +3974 +15,85
- Споруди +4195 +4,09 +4869 +4,45 +4900 +3,64 +7,05 +2,2 +31 +0,12
- Машини й устаткування +45967 +44,83 +46158 +42,18 +66462 +49,41 +20495 +64,09 +20304 +80,96
- Транспортні кошти +1723 +1,68 +1913 +1,75 +2494 +1,85 +771 +2,41 +581 +2,32
- Виробничий і госп. інвентар +305 +0,30 +295 +0,27 +483 +0,36 +178 +0,55 +188 +0,75
Інші види основних засобів +448 +0,44 +431 +0,39 +431 +0,32 -17 -0,05 -
Разом 102540 100 109438 100 134516 100 +31976 100 +25078 100
вт.ч. виробничі 102091 109007 134085 +31994 25078
не виробничі 448 431 431 -

Нематеріальні активи за звітний рік у валюті балансу падають, але помітно збільшення основних засобів (див. табл. )

Помітно збільшення основних засобів зайнятих у виробничому процесі, а невиробничі кошти як знизилися 1997 року на 17 тыс.руб, так залишилися й у 1998 року.

Виробничі кошти зросли проти 1996 роком на 31.994 тыс.руб., і з 1997 роком на 25078 тыс.руб. Це різке збільшення пов'язані з купівлею нової лінії з випуску м'якої карамелі "Капелька", ні з введенням транспортного ділянки (див. табл. ). Найбільш вагоме становище у основні засоби займають будинку, машини, й устаткування, що у своїй сумі збільшуються рік у рік. Так значення грошах 1998 року проти 1996 роком зросли на 9847 тыс.руб., з 1997 роком на 3974 тыс.руб., а машини та устаткування за аналогічний період 1996 року в 20495, і 1997 на 2034 тыс.руб.

По оборотних коштів можна дійти такого висновку: виробничі запаси (сировину й матеріали) проти 1997 роком збільшилися на 10763 тыс.руб., а 1996 роком на 13468 тыс.руб. Також зросла і продукція на 3410 тыс.руб. до 1997 року і 5107 тыс.руб. до 1996 р.

У результаті запаси за 1998 рік перевершують 1997 рік 14291 тыс.руб, і з 1996 року в 18873 тыс.руб. Проте з таблиці видно, частка виробничих запасів знижується, 1998 року вона становить 73,86%, а 1996 – 77,6%.

Таблиця  

Аналіз стану запасів і витрат ВАТ "Акконд" за 1996-1998 рр. (тис. крб.)

Матеріальні його оборотні кошти наприкінці 1996 р. наприкінці 1997 р. наприкінці 1998 р.

відхилення (+-)

1998 р. до 1996 р.

відхилення (+-)

1998 р. до 1997 р.

тисяч

крб.

в % від виробленого

тисяч

крб.

в % від виробленого

тисяч

крб.

в % від виробленого

тисяч

крб.

в % від виробленого

тисяч

крб.

в % від виробленого

Виробничі запаси

(сировину й матеріали)

9788 77,6 12493 72,65 23256 73,86 +13468 71,36 +10763 75,31

Малоценные і быстроизна-шивающиеся предмети

 (по залишкової вартості)

779 6,17 989 5,75 1108 3,52 +329 1,74 +119 0,83

Незавершене будівництво

(Витрати)

52 0,41 - - -52 -0,27 -
Витрати майбутніх періодів - 17 0,1 5 0,02 +5 0,03 -12 -0,08
Готовая продукція 1995 15,82 3692 21,47 7102 22,55 +5107 27,06 +3410 23,86
Товари - - - - -
Інші запаси й витрати - 5 0,03 16 0,05 +16 0,08 +11 0,08
Разом 12614 100 17196 100 31487 100 +18873 100 +14291 100

            Рассчитаем коефіцієнт накопичення, що характеризує рівень мобільності запасів товарно-матеріальних цінностей, за оптимального варіанті повинен бути менше 1. Це співвідношення справедливе у разі, якщо продукція підприємства конкурентоспроможна й має попит, а продукція ВАТ "Акконд" конкурентоспроможна й має попит.

 де

Кн – коефіцієнт накопичення;

ПЗ – виробничі запаси;

МБП – малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети;

НП – незавершене виробництво;

ДП – готову продукцію;

Т – товари.

За даними балансів (див. прилож. )

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація