Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і майно організації


Реферат Бухгалтерський облік і майно організації

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Практична завдання

1.1 Класифікація майна організації

>1.2Бухгалтерский баланс

2.Ситуационние завдання

2.1 Система рахунку також подвійна запис. Рахунки синтетичного обліку

2.2 Баланс

3.Тестовое завдання

Список літератури


1. Практична завдання

 

Завдання 1.1 Класифікація майна організації

 

Склад господарських коштів ВАТ «Меркурій» і вибір джерел формування

№п./п Найменування господарських засобів і джерел організації Сума, крб.
1 2 3
1. Паливо 1800
2. Заборгованість заводу отримання від бази постачання №1 матеріали 9180
3. >Готовая продукція складі 3420
4. виробниче устаткування в цехах 2830
5. Заборгованість покупців за відвантажену продукцію 5200
6. Заборгованість фінансовим органам з платежів у бюджет 82160
7. Виключне декларація про товарний знак 10000
8. Тара 400
9. Статутний капітал 478380
10. Збитки минулих років -30000
11. Амортизація основних засобів -13000
12. Короткострокові кредити банку 8200
13. Інші кредитори 2700
14 Каса 15000
15 Спеціальні рахунки банках 2380
16 Незавершене виробництво 5250
17 Основні матеріали 21600
18 Інші дебітори 60
19 >Расчетний рахунок 142720
20 Допоміжні матеріали 416
21 Основні коштиобщецехового призначення 494862
22 Заборгованість органам страхування і забезпечення 7528
23 Заборгованість працівникам за оплаті 75280
24 Довгострокові кредити 3250
25 Заборгованістьподотчетних осіб 185
26 Короткострокові позики 4800
27 Інші матеріали 1334
28 Прибуток звітного року 384800
29 >Покупние напівфабрикати 7200
30 Довгострокові позики 4300
31 Заборгованість до бюджету з податку прибуток 5714
32 Цільове фінансування 2400
33 Будівлі і устаткування складів відділів постачань і збуту 245100
34 Валютний рахунок 5200
35 Резервний капітал 342400
36 Основні кошти ЖКГ 320000
37 Основні кошти цехів допоміжного виробництва 120000
38 Резерв майбутніх витрат 12330
39 Витрати майбутніх періодів 265
40 Заборгованість працівників із відшкодуванню матеріальних збитків 1200

 

Завдання 1.2 Бухгалтерський баланс

Угруповання майна організації з видам

№п/п Види майна Сфери перебування Найменування майна Сума, крб.
1. >Внеоборотние активи Сфера виробництва Виробниче устаткування в цехах 2830
Амортизація основних засобів -13000
Основні коштиобщецехового призначення 494862
Основні кошти ЖКГ 320000
Основні кошти цехів допоміжного виробництва 120000
Будівлі і устаткування складів відділів постачань і збуту 245100
>Непроизводственная сфера Виключне декларація про товарний знак 10000
РАЗОМ 1179792
2. Оборотні активи Сфера виробництва Паливо 1800
Допоміжні матеріали 416
Тара 400
>Готовая продукція складі 3420
Незавершене виробництво 5250
Основні матеріали 21600
Інші матеріали 1334
>Покупние напівфабрикати 7200
Витрати майбутніх періодів 265
Сфера звернення Інші дебітори 60
Заборгованість працівників із відшкодуванню матеріальних збитків 1200
Заборгованість покупців за відвантажену продукцію 5200
Каса 15000
>Расчетний рахунок 142720
Валютний рахунок 5200
Заборгованістьподотчетних осіб 185
Спеціальні рахунки банках 2380
РАЗОМ 213630
3. Збитки Збитки минулих років 30000
УСЬОГО 1363422

Угруповання майна за різними джерелами освіти

№п./п Джерела освіти Найменування джерел >Сумм, крб.
1. Власні Статутний капітал 478380
Прибуток звітного року 384800
Цільове фінансування 2400
Резервний капітал 342400
РАЗОМ 1207980
2. >Заемние Короткострокові кредити банку 8200
Довгострокові кредити 3250
Короткострокові позики 4800
Інші кредитори 2700
Довгострокові позики 4300
РАЗОМ кредити і позики 23250
Заборгованість заводу отримання від бази постачання №1 матеріали 9180
Заборгованість фінансовим органам з платежів у бюджет 82160
Заборгованість органам страхування і забезпечення 7528
Заборгованість працівникам за оплаті 75280
Заборгованість до бюджету з податку прибуток 5714
РАЗОМ зобов'язання в розрахунками 179862
Резерв майбутніх витрат 12330
РАЗОМ зобов'язання в розподілу 12330
УСЬОГОИСТОЧНИКОВ 1423422

2.Ситуационние завдання

 

Завдання 2.1 Система рахунку також подвійна запис. Рахунки синтетичного обліку

 

Журнал господарських операцій.

№>п/п Зміст операції Сума, крб. >Корресп. рахунків Тип змін
>Дт >Кт
1 2 3 4 5 6
1. За договором поставки устаткування №59 від 13.12.2008 р., укладеним із ВАТ "Акорд" 16.12.2008 р. на підприємство надійшов верстат зпрограмно-цифровим управлінням, вимагає монтажу.Договорная вартість об'єкта становить 23600 крб., зокрема ПДВ 18% 20000 07 60 >А/П збільшення
ПДВ 3600 19 60
Оплата за поставлене устаткування зроблена 19.12.2008 р. шляхом перерахування коштів ізрасчетного рахунку відповідно доп/п 89 23600 60 51 >А/П зменшення
Відповідно до актаприемки-сдачи обладнання монтаж №6 від 17.12.2008 р. верстат зпрограмно-цифровим управлінням у монтаж 20000 01 07 Активний
2. Відповідно до вимог_ -накладним №1-58 протягом січня 2003 р. ВАТ "Меркурій"потреблени такі види матеріалів для основного виробництва:
борошно 6000 20 10 Активний
олію 15600 20 10 Активний
напівфабрикати 5200 20 10 Активний
обслуговуванняобщецехових потреб: інші матеріали 400 25 10 Активний
бухгалтерією: документ-бланк 36 26 10 Активний
3. 15.02.2008 р. ВАТ "Меркурій" одержало гроші зрасчетного рахунку до каси для видачі заробленої і щодо оплати січень 76000 50 51 Активний
Відповідно доплатежной відомості №44 від 17.02.2008 організації видана зарплата працівникам за лютий 76000 70 50 >А/П зменшення
17.02.2008 р.Депонировананевиданная зароблена плата. 720 76.4 70 Пасивний
 Залишок коштіввозвращен нарасчетний рахунок організації відповідно до РКО №18 720 51 50 >А/П. збільшення

Журнал господарських операцій.

Дата Зміст операції Док, основуотраж. операції вБ.У. Кореспонденція рахунків Сума, крб.
1 2 3 4 5 6
16.12.2009 За договором поставки устаткування №59 від 13.12.2008 р., укладеним із ВАТ "Акорд" 16.12.2008 р. на підприємство надійшов верстат з програмно - цифровим управлінням, вимагає монтажу.Договорная вартість об'єкта становить 23600 крб., зокрема ПДВ 18% >Требование-накладная 07 60 20000
16.12.2009 ПДВ >Счет-фактура 19 60 3600
19.12.2009 Оплата за поставлене устаткування зроблена 19.12.2008 р. шляхом перерахування коштів ізрасчетного рахунку відповідно доп/п 89 Виписка банку 60 51 23600
17.12.2008 Відповідно до актаприемки-сдачи обладнання монтаж №6 від 17.12.2008 р. верстат зпрограмно - цифровим управлінням у монтаж Актприема-сдачи 01 07 20000
>янв.09 Відповідно до вимог - накладним №1-58 протягом січня 2003 р. ВАТ "Меркурій"потреблени такі види матеріалів для основного виробництва:
борошно  вимога накладна 20 10 6000
олію  вимога накладна 20 10 15600
напівфабрикати  вимога накладна 20 10 5200
обслуговуванняобщецехових потреб: інші матеріали  вимога накладна 25 10 400
бухгалтерією: документ-бланк  вимога накладна 26 10 36
15.02.2009 15.02.2009 р. ВАТ "Меркурій" одержало гроші зрасчетного рахунку до каси для видачі заробленої і щодо оплати січень Виписка банку,ПКО 50 51 76000
17.02.2009 Відповідно доплатежной відомості №44 від 17.02.2009 організації видана зарплата працівникам за лютий >платежная відомість 70 50 76000
17.02.2009 17.02.2009 р.Депонировананевиданная зароблена плата. >Бух. Довідка запис в
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація