Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки


Реферат Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Зміст

Запровадження. 14

1. Нормативне регулювання, організаційні і фінансові аспекти діяльності бюджетних установ. 18

1.1. Бюджетне законодавство у сфері функціонування бюджетних установ. 18

>1.2.Порядок складання кошторисів для охорони здоров'я38

1.3. Методологічні основи ведення аналізу діяльності медичних закладів. 44

2. Організація бухгалтерського обліку, і аналіз фінансового становищаОГУЗ «Стоматологічна поліклініка» р. Біробіджану. 52

2.1. Коротка характеристикаОГУЗ «Стоматологічна поліклініка»  52

2.2. Організація бухгалтерського обліку в медичних закладів. 56

2.2.1. Облікова політика установи. 56

2.2.2 . Ведення бухгалтерського обліку. 67

2.2.2.1. Облік коштів стоматологічної поліклініки. 67

2.2.2.2. Облік розрахунків з оплаті. 71

2.2.2.3. Облік матеріальних запасів. 78

2.3. Проведення аналізу, у установі. 83

2.3.1. Аналіз роботиОГУЗ «Стоматологічна поліклініка». 83

2.3.2. Аналіз виконання кошторису витрат. 89

2.3.3. Аналіз виконання платних послуг. 92

2.4. Здійснення фінансового контролю. 93

>3.Пути вдосконалення фінансово-господарську діяльність заклади охорони здоров'я. 100

Список використаної літератури.. 117


Запровадження

Здоров'я громадян, як соціально - економічна категорія, є найважливіший елемент національного багатства. Задля підтримки здоров'я споживається велика частина валового національний продукт, а й сам здоров'я має як ресурс, необхідний вироблених матеріальних благ. Певною мірою, здоров'я є функція таких змінних, як виробництво і довкілля, поведінка покупців, безліч якість продуктів. Згідно з, з цим негативні сторони соціально- економічної та політичної ситуації країни, криза галузі негативно б'є по стан здоров'я населення. Дуже тривожна демографічна ситуація зростає смертність, падає народжуваність, унаслідок чого спостерігається природне зменшення населення.

Тема, яка зачіпає питання в медичній установі бухгалтерського обліку, аналізу фінансового становища й контролю над цільовим і раціональним використанням коштів обов'язкового медичного страхування актуальною,т.к. у сучасних умовах охорона здоров'я - проблема державного масштабу. Уряд щорічно стверджує програму державних гарантій з безплатної медичної допомоги. Однак у абсолютній більшості регіонів цю проблему не забезпечується державним коштом. Дефіцит коштів за програмі 30-40% потреби, і він покривається змушеними видатками пацієнтів на оплату ліків та медичних послуг.

Метою дипломної роботи є підставою розкриття питань бухгалтерського обліку й контролю над цільовим використанням засобів у медичній установі, аналіз фінансового становища стоматологічної поліклініки. У дипломної роботі поставили такі:

- вивчити питання бухгалтерського обліку ;

-провести документальну перевірку цільового і раціонального використання коштів системи ЗМС;

- проаналізувати фінансового становища медичного закладу;

- намітити шляхів удосконалення фінансово – господарську діяльністьлечебно –профілактичного установи.

>Хронологические рамки дослідження визначаються періодом 2001 –2003 рр.

Об'єктом дослідження є державна установа охорони здоров'я «Стоматологічна поліклініка» управління охорони здоров'я уряду Єврейській автономної області.

Проблеми бухгалтерського обліку, і аналізу фінансового становища завжди привертали увагу дослідників різного профілю. Цікаві наукові праціКузиной О.Л., КадироваФ.Н.Кондракова Н.П.,ЗельковичР.М.

Успішна реалізація завдань, завдань, які медичними установами великою мірою визначається станом економіки, що у останнім часом зазнала істотні зміни. Ринкова економіка, запровадження добровільного соціального страхування, погіршення фінансування призвели до підвищення значимості економічної боку діяльності охороноздоровних установ, зокрема аналізу. Традиційно недостатню увагу,уделявшееся раніше економіці охорони здоров'я, негативно позначилося на розробленість методів економічного аналізу діяльності медичних закладів.

Медичні установи відчувають гострий недолік методичних матеріалів з різних питань економічної діяльності, що зумовлює порушень. Контроль руху коштів постійний фінансовий й економічна аналіз дозволить керівникам приймати оптимальні рішення.

Обов'язкове умова повного якісного аналізу господарську діяльність установи – вміння читати баланс, тобто. знання змісту кожної статті, способу її оцінки, роль діяльності установи, зв'язки з іншими статтями, характеру змін сум у тій чи іншого статті й значення цих змін для економії установи. Читання балансу дозволяє визначити рівень забезпеченості підприємства власними обіговими коштами, встановити рахунок яких статей змінилася їхній розмір, виявити факти іммобілізації коштів, їх застосування недоцільно. Уміння читати баланс багато в чому допомагає керівнику установи приймати правильні рішення найрізноманітніших питань.

Систематичний і всебічний аналіз діяльності установи дозволить:

- швидко, якісно, і професійно оцінювати результативність діяльності як установи загалом, і його структурних підрозділів;

- знаходити оптимальні шляхи вирішення проблем установи в найближчій далекої перспективі.

Бухгалтерський облік, фінансовий аналіз стану та контроль відшкодовується зрештою тоді, що він приносить суспільству реальну користь. Реальна корисність знань бухгалтерського обліку, і економічного аналізу полягає головним чином дотриманні і правильному застосуванні тих нормативних документів, і навіть вишукуванні резервів і втрачених можливостей усім ділянках планування й дозволу керівництва господарством. Отже, знання бухгалтерського обліку, вміння проаналізувати фінансове становище медичного закладу стоїть у час важливого значення,т.к. надалі допомагає намітити шляхів удосконаленнялечебно - профілактичного установи.


1. Нормативне регулювання, організаційні і фінансові аспекти діяльності бюджетних установ

 

1.1. Бюджетне законодавство у сфері функціонування бюджетних установ

Система ринкових відносин є універсальною моделлю господарювання, які забезпечують умови у розвиток підприємництва і підвищення його ефективності.

Поза ринкових відносин залишаються установи невиробничій сфери, що функціонують з допомогою бюджетних асигнувань, хоч і може мати додаткові грошові надходжень від надаваних послуг на комерційній основі. У разі ринкової економіки багато галузей народного господарства традиційно фінансуються з бюджету (освіту, охорону здоров'я й т.д.) У кошторисах таких установ і галузей хоч і послаблюється адресна регламентація витрат, але з тим посилюється обгрунтованість розрахунків фінансові показники з урахуванням впровадження довгострокових економічних та соціальних нормативів.

Основними нормативними документами, визначальними методологічні основи, порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях Російської Федерації є:

- Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 р. №129-ФЗ;

- Цивільний кодекс Російської Федерації;

- Бюджетного кодексу Російської Федерації;

- Інструкція по бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 30.12.1999 р. №>107н;

- Правила касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і до місцевих бюджетів територіальними органами федерального казначейства;

- Методичні вказівки по інвентаризації майна, і фінансових зобов'язань;

До бюджетним організаціям ставляться заклади і організації, основна діяльність якого повною мірою чи частково фінансується рахунок коштів федерального бюджету з урахуванням кошторису прибутків і витрат. Насамперед, бюджетна організація є організацією некомерційної. ДК РФ визначає некомерційні організації як юридичних, які мають основна мета своєї діяльності одержання прибутку і розподіляють отриманий прибуток між учасниками даної діяльності. Аналогічна формулювання міститься у Федеральному законі від 12 січня 1996 р. №7-ФЗ «про некомерційнихорганизациях»[6]. З наведене означення некомерційної організації можна назвати необхідні і достатні ознаки такої авторитетної організації, встановлені цивільного законодавства. Основною метою некомерційної організації може бути одержання прибутку.Создаваться вони у відповідність до Законом про некомерційних організаціях для «досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових установ та управлінських цілей, з метою охорони здоров'я громадян, захисту правий і законних інтересів громадян і організації….». Госпрозрахункова діяльність допускається, але не збитки основний рахунок і з вимогою напрями одержаного прибутку за проведення основних цілей. Це вимога сформульовано у статті 50 ДК РФ наступного вигляді «… некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише доти оскільки це є досягнення цілей, заради що вони створено, і цимцелям»[3]. У зв'язку з даної формулюванням можна стверджувати, що бюджетних організацій відповідають першому базовому ознакою некомерційних організацій – основна мета цих організацій перестав бути отримання прибутку.

Наявність у бюджетних установ іншого ознаки: відсутність розподілу одержаного прибутку між учасниками – поза сумнівами. Бюджетні організації фінансуютьсяучредившим їх власником Російської Федерації, суб'єктом Російської Федерації, або органом місцевого самоврядування з відповідного бюджету. Прибуток отримана організацією, використовується для досягнення завдань, певних власником і те що напрямку використання прибутку встановлено спочатку установчими документами розподіл прибутку неспроможна здійснюватися простим поділом між учасниками господарську діяльність. Бюджетна організація перестав бути об'єднанням добровільним, оскільки перед її створення завжди видається відповідне владне розпорядження у вигляді нормативно-правового акта.

Стаття 120 ДК РФ визначає установа як організацію створену власником реалізації управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру і фінансовану їм в цілому або частково [3]. Саме цій формі відповідає вже котрий склався статусу такого суб'єкта господарського обороту, як бюджетна організація. 

 Бюджетне установа - організація, створена органами структурі державної влади Російської Федерації, органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування реалізації управлінських, соціально-культурних, науково-технічних та інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з відповідного бюджету чи бюджету державного позабюджетного фонду з урахуванням кошторису прибутків і витрат.

Функції по методологічному керівництву бухгалтерським урахуванням виконання бюджетів всіх рівнів і бухгалтерського обліку в бюджетних установах Бюджетний кодекс відводить Російської Федерації і Урядом Російської Федерації покладено на Мінфін Росії, яким установлено єдиний всім бюджетних установ порядок обліку виконання кошторису прибутків і витрат.

>Получению коштів передує планування витрат.

Відповідно до пунктом 5 статтям 161 БК РФ, з урахуванням прогнозованих обсягів надання державних підприємств і муніципальних послуг встановлення нормативів на неї з їхньої надання, ні з урахуванням виконання кошторису прибутків і витрат звітний період бюджетна установа, зазвичай, у третій кварталі становить надає бюджетну заявку чергове фінансовий рік, що потім подає затвердження головному розпорядникові бюджетних асигнувань (надаліГРБА) [2].

Порядок уявлення та форма бюджетної заявки нестандартизировани, і кожен відомство встановлює свої і форми. Зазвичай бюджетна заявка складається у межах кодів бюджетної класифікації із фотографією розрахунків з кожному напрямку витрати коштів.

З бюджетної заявки формується кошторис бюджетної організації. Реально нині бюджетних організацій становлять кошторис витрат, котра, за суті, є плановим документом, визначальним обсяг, цільове напрям і поквартальне розподіл коштів, що виділяються безпосередньо з бюджету.

Насправді за кошторис можуть прийматися такі документи:

- затверджена бюджетна заявка;

- деталізована по бюджетним організаціям бюджетна розпис;

- деталізовані по бюджетним організаціям ліміти бюджетних коштів.

Кошторис прибутків і витрат – документ, визначальний об'єм і цільове напрям бюджетних асигнувань, затверджений у порядку і у якому розрахункові дані про кожному цільовому напрямку бюджетних асигнувань. Кошторис принципово відрізняється від інших аналогічних документів наявністю розрахункових даних із кожному цільовому напрямку витрати бюджетних коштів.

За статтею 221 БК РФ бюджетна установа зобов'язане скласти навіть уявити затвердження вищого розпорядника бюджетних коштів кошторис прибутків і витрат по встановленоїформе[2].В пункті 2 статті 161 БК РФ кошторис визначено як документ як визначальний витрачання коштів, а й який відбиває доходи бюджетної організації.

Сьогодні складаються окремо кошторису прибутків і витрат організації з бюджетної системи і «позабюджетної» діяльності. Відповідно до пункту 2 статті 42 БК РФ доходи бюджетного установи, одержані від підприємницької діяльності, приносить дохід, повному обсязі враховуються в кошторисі прибутків і витрат бюджетного заклади і позначаються на доходах відповідного бюджету як прибутки від використання майна, що у державній чи муніципальної власності, або як прибутки від надання платних послуг. БК РФ передбачає, що кошторис прибутків і витрат бюджетної організації – це одне документ, враховує як бюджетну, і «позабюджетну» діяльність.

Після прийняття закону бюджеті починається процес її виконання. Основні етапи виконання бюджету за видатках регламентовані статтею 219 БК РФ:

- впорядкування і твердження бюджетного розпису;

- затвердження Кабміном і доведення повідомлень про бюджетних асигнуваннях до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, і навіть твердження кошторисів прибутків і витрат розпорядникам бюджетних засобів і бюджетних установ;

- затвердження Кабміном і доведення повідомлень про значно менші ліміти бюджетних зобов'язань до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

- прийняття грошових зобов'язань одержувачами бюджетних коштів;

- підтвердження і вивірка виконання грошових зобов'язань.

Виконання бюджету здійснюється уповноваженими виконавчими органами з урахуванням бюджетного розпису, яку БК РФ визначає як "документ пропоквартальном розподілі прибутків і витрат бюджету". За підсумками затвердженого закону про бюджет на фінансовий рікГРБА становлять бюджетну розпис по розпорядникам бюджетних коштів (надаліРБА) й одержувачами бюджетних коштів із поквартальною розбивкою, що потім у орган, відповідальний за упорядкування бюджету, де на кількох основі статті 217 БК РФ складається зведена бюджетна розпис.

Відповідно до статтею 246 БК РФ зведена бюджетна розпис федерального бюджету складається Мінфіном же Росії та стверджується міністром фінансів у межах його виняткових повноважень. Затверджена зведена бюджетна розпис федерального бюджету передається виконання федеральномуказначейству[2].

За статтею 247 БК РФ процедури санкціонування видатків бюджету здійснюються у цілях винятку прийняття до фінансування витрат і здійснення платежів, не передбачених затвердженим законом про бюджет або забезпечених надходженнями доходів населення і засобами запозиченьбюджета[2].

Відповідно до Порядку виконання бюджетного розпису одночасно з зведеної розписом міністр фінансів Росії стверджує ліміти бюджетних зобов'язань роком.

Ліміт бюджетних зобов'язань - обсяг бюджетних зобов'язань. визначається і затверджуваний для розпорядника і одержувача бюджетних коштів органом, виконуючим бюджет.

Ліміти доводяться доГРБА Департаментом бюджетної політики Мінфіну Росії з встановленої форми і скеровуються в виконання Головного управління федерального казначейства (>ГУФКМФ РФ).

Утвердження і доведення доРБА і одержувачів бюджетних коштів лімітів бюджетних зобов'язань відбувається так:

- ліміти бюджетних зобов'язань дляГРБА затверджуються міністром фінансів Росії;

- розподіл бюджетних зобов'язань міжРБА і одержувачами коштів федерального бюджету стверджуєтьсяГРБА;

- затверджені ліміти бюджетних зобов'язань доводяться доРБА і одержувачів засобів у формі повідомлення про ліміті бюджетних зобов'язань федерального бюджету.

Одержувачі коштів федерального бюджету представляють примірника отриманих повідомлень в відповідний орган федерального казначейства контролю над витратою коштів.

Затвердження і доведення повідомлень про бюджетних асигнуваннях до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, і навіть твердження кошторисів прибутків і витрат розпорядникам бюджетних засобів і бюджетних установ відбувається так.

З доведених показників зведеної розписи й лімітів бюджетних зобов'язаньГРБА (>РБА) узгоджують і уточнюють кошторису прибутків і витратРБА (одержувачів коштів федерального бюджету), і навіть доводять

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація