Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і нарахування податків


Реферат Бухгалтерський облік і нарахування податків

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Бухгалтерський облік і нарахування податків у комісіонера при реалізації нафтопродуктів

2. Бухгалтерський облік і нарахування податків у комітента при реалізації нафтопродуктів

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Ще кілька років тому торгівля паливно-мастильними матеріалами (ПММ) поширили у сфері досить вузьке коло підприємств і закупівельних організацій. Однак на цей час у силу своєї практично 100-відсоткової ліквідності і високої рентабельності даний вид підприємницької діяльності спромігся стати одним із найпопулярніших. Безліч підприємств і закупівельних організацій, що раніше не займалися торгівлею ПММ, втягнулися у цей процес. Тому в багатьох організацій постає запитання, пов'язані особливостям правовим регулюванням оподаткування діяльності з виробництва та реалізації ПММ.


1. Бухгалтерський облік і нарахування податків у комісіонера при реалізації нафтопродуктів

>Комиссионер укладає договір (контракт) з покупцем від імені. Йому покладається обов'язок відвантажити продукцію покупцю. Причому у угоді з третьою особою (покупцем) комісіонер виступає у ролі продавця. Права й обов'язки за угодою купівлі-продажу виникають між комісіонером і покупцем.

>Комиссионер після підписання договору ЄС і відвантаження продукції бухгалтерський облік робить запис:

Кредит 004 "Товари, усталені комісію"

- списана відвантажена продукція.

Одночасно відбивається заборгованість покупця перед комісіонером і комісіонера перед комітентом, оскільки в разі відбуваються дві угоди - продаж продукції і на продаж посередницької послуги:

>Дебет 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом"

- на вартість проданої продукції.

Цю проводку потрібно зробити у разі, тоді як умовах договору комісії встановлено, що комісіонер бере участь у розрахунках. Якщо контракт укладений із іноземним покупцем (експорту), то оплата за продану продукцію зараховується з цього приводу комісіонера в обов'язковому порядку, оскільки його імені підписано контракт, і комісіонер оформляє паспорт угоди, що є документом валютного контролю.

При відвантаженні продукції іноземному покупцю вартість відвантаженої експорту нафти виявляється у іноземній валюті, тому заборгованість за рахунками розрахунків 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і 76, субрахунок "Розрахунки з комітентом", відбивається у іноземній валюті та рублевому еквіваленті,пересчитанном за курсом ЦБ РФ на дату відвантаження.

Якщо комісіонер не бере участь у розрахунках і кошти (платежі) покупець перераховує безпосередньо комітенту, то бухгалтерський облік комісіонера відбивається тільки сума належного комісійної винагороди (виручка).

>Комиссионер зобов'язаний відбити продаж посередницької послуг у час фактичного надання.

>Отгрузив продукцію покупцю, комісіонер виконав умови договору ЄС і відповідно до п. 12ПБУ 9/99 <*> має право визнання виручки у бухгалтерському обліку. Виручка у бухгалтерському обліку комісіонера відбивається проводкою:

>Дебет 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом" Кредит 90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

- у сумі належного винагороди.

Доход, отриманий комісіонером як винагороди, оподатковується на додану вартість (ст. 156 НК РФ). Послуги, надані комісіонером комітенту, відповідно до ст. 148 НК РФ є експортними, тому винагороду комісіонера оподатковується ПДВ за ставкою 18%.

Якщо винагороду отримано в іноземній валюті, з оподаткування сума винагороди перераховується відповідно до п. 3 ст. 153 НК РФ на рублі за курсом Банку Росії, встановленому на дату реалізації послуг.

Для цілей оподатковування ПДВ дата виникнення обов'язки зі сплати ПДВ (ст. 167 НК РФ) у комісіонера може визначатися (за вибором організації) по моменту відвантаження і пред'явлення покупцю розрахункових документів або за моменту надходження коштів.

При виборі першого варіанта буде визначення моменту виникнення обов'язки у сплаті податку на додану вартість ("за відвантаженням") нарахування належного бюджету ПДВ із суми комісійної винагороди відбивається записом:

>Дебет 90 "Продажі" субрахунок 3 "Податок на додану вартість" Кредит 68 "Розрахунки із податків і зборів" субрахунок "Розрахунки із ПДВ"

- у сумі нарахованого податку.

При виборі другого варіанта ("за оплатою") нарахування ПДВ із комісійної винагороди відбивається записом:

>Дебет 90 "Продажі" субрахунок 3 "Податок на додану вартість" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по відкладеному ПДВ"

- у сумі нарахованого податку.

З отриманням оплати від покупця виникає обов'язок з перерахування ПДВ до бюджету. Це позначається проводкою:

>Дебет 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по відкладеному ПДВ" Кредит 68 "Розрахунки із податків і зборів" субрахунок "Розрахунки із ПДВ"

- у сумі належного до переліку до бюджету податку.

За договором комісії комітент відповідно до п. 1 ст. 99 ДК РФ зобов'язаний відшкодувати витрати, пов'язані з виконанням договору комісії, комісіонеру. Переліквозмещаемих витрат наводиться у договорі. До таких видатках, що з реалізацією нафти, зокрема, ставляться: витрати на транспортуванні нафти, митні збори і стягування мита, витрати на декларуванню, натранспортно-експедиторское обслуговування, Витратисертифицирование, акциз не на нафту й інші документально підтверджені витрати.

Отже, у бухгалтерському обліку комісіонера необхідно розмежовувати власні івозмещаемие вироблені витрати. Власні витрати комісіонера, пов'язані з виконанням договору комісії, наприклад Витрати оплату праці працівників, нарахування на зарплатню, утримання приміщення, амортизація основних засобів та інших., б'ють по рахунках урахування витрат (44 "Витрати продаж", 20 "Основне виробництво" чи 26 ">Общехозяйственние витрати").

Цю витрату списуються в дебет рахунки 90 "Продажі" субрахунок 2 "Собівартість продажів" після реалізації послуг.

Витрати комісіонера, підлягають в умовах договору відшкодуванню, б'ють по рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом".

Усі вироблені витрати комісіонера повинні прагнути бути документально підтверджені виправдувальними документами, оформленими відповідно до чинним законодавством про бухгалтерський облік.

Суми коштів, отримані комісіонером гаразд відшкодування витрат комітентом, не зізнаються доходом комісіонера, зокрема з оподаткування з податку прибуток (п. 3ПБУ 9/99,пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Одержання сум відшкодування витрат від комітента комісіонер відбиває проводкою:

>Дебет 51 "Розрахункові рахунки" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом"

- у сумі витрат, які підлягають відшкодуванню.

Якщо комісіонер бере участь у розрахунках, відшкодування витрат відбивається шляхом заліку належних сум.

Аналітичний облік по субрахунку "Розрахунки з комітентом" ведеться за кожному комітентові і окремих договорами. При здійсненні посередницьких операцій, що з експортом продукції, до рахунку 76 відкриваються субрахунка "Розрахунки з комітентом в рублях" і "Розрахунки з комітентом в іноземній валюті".

>Извещения і звіти, представлені комісіонером, будуть первинними дисконтними документами для комітента. Звіт і повідомлення складаються комісіонером у довільній формі, бо їх уніфіковані форми не затверджені, але мають утримувати все обов'язкові реквізити, передбачені ст. 9 Федерального закону від 21 листопада 1996 р. N129-ФЗ "Про бухгалтерський облік":

- найменування документа;

- дату складання документа;

- найменування організації, від імені якої складено документ;

- зміст господарської операції;

- вимірювачі господарської операції в натуральному і грошах;

- найменування посад осіб, відповідальних скоєння господарської операції, і правильність її оформлення;

- особисті підписи зазначених осіб.

>Комитент зобов'язаний прийняти звіт. Якщо комітент має заперечення з звіту, він має повідомити про неї комісіонеру вчасно, встановлений умовами договору. Наприклад, протягом 30 днів із дня отримання звіту та т.п.

2. Бухгалтерський облік і нарахування податків у комітента при реалізації нафтопродуктів

>Комитент відбиває бухгалтерський облік реалізацію товарів через посередника такими проводками.

1. Віддзеркалення виручки від продажу продукції (виходячи з сповіщення про відвантаження продукції і на після переходу права власності продукції до покупця):

>Дебет 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит 90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

- у сумі виручки.

На рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" у комітента відбивається дебіторська заборгованість покупця перед комітентом (якщо комісіонер не бере участь у розрахунках) чи дебіторська заборгованість комісіонера перед комітентом (якщо комісіонер бере участь у розрахунках і всі розрахунки з покупцями здійснюються через рахунки комісіонера).

На рахунку 90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка", відбивається виручка повному обсязі за цінами фактичної реалізації з урахуванням комісійної винагороди, належного комісіонеру. Виручка, отримувана в іноземній валюті, підлягаєпересчету на рублі за курсом ЦБ РФ на дату визнання виручки у бухгалтерському обліку.

2.Списивается собівартість реалізованої продукції проводкою:

>Дебет 90 "Продажі субрахунок 2 "Собівартість продажів" Кредит 45 "Товари відвантажені"

3. При реалізації продукції через посередника біля РФ комітент зобов'язаний до бюджет податку додану вартість з суми отриманої виручки.

Якщо дата реалізації відповідно до облікову політику комітента з оподаткування ПДВ визначається "за відвантаженням", комітент нараховує ПДВ до сплати проводкою:

>Дебет 90 "Продажі" субрахунок 3 "Податок на додану вартість" Кредит 68 "Розрахунки із податків і зборів" субрахунок "Розрахунки із ПДВ".

Якщо мить виникнення обов'язки з перерахування ПДВ до бюджету комітент визначає "за оплатою", то, при нарахуванні виручки робиться проводка:

>Дебет 90 "Продажі" субрахунок 3 "Податок на додану вартість" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по відкладеному ПДВ",

і після зарахування платежів покупців з цього приводу комісіонера (виходячи з сповіщення комісіонера про зарахування платежів) у бухгалтерському обліку комітента виробляється запис:

>Дебет 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по відкладеному податку додану вартість" Кредит 68 "Розрахунки із податків і зборів" субрахунок "Розрахунки із ПДВ".

Якщо продукція реалізується через посередника експорту, комітент може застосувати "нульову" ставку ПДВ (див.пп. 1 - 3 п. 1 ст. 164, ст. 165 НК РФ).

4. Нарахування комісійної винагороди комісіонеру. Нарахування виготовляють підставі звіту комісіонера і згідно з умовами договору проводками:

>Дебет 44 "Витрати продаж" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комісіонером"

- у сумі нарахованого винагороди;

>Дебет 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комісіонером"

- у сумі ПДВ, ставиться до комісійному винагороді (якщо комісіонер є платником ПДВ).

>Комиссионное винагороду нараховується в рублях (під час продажу своєї продукції території Російської Федерації) чи рублевому еквіваленті валюти (під час продажу своєї продукції експорт). Перерахунок рублевого еквівалента витрат виготовляють дату визнання витрат у іноземній валюті (див. Становище по бухгалтерського обліку "Облік активів та зобов'язання, вартість яких виражена в іноземній валюті"ПБУ 3/2000, затверджене Наказом Мінфіну Росії від 10.01.2000 N2н).

У бухгалтерський облік комітента у реалізації нафтопродуктів через комісіонера за рублі, і за валюту відкриваються субрахунка "Розрахунки з комісіонером в рублях" і "Розрахунки з комісіонером в іноземній валюті".

5. Витрати транспортування продукції і на інші додаткові видатки, які зробив комісіонер і під час доручення, відбиваються проводками (виходячи з звіту комісіонера):

>Дебет 44 "Витрати продаж" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комісіонером"

- відбито сума витрат;

>Дебет 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комісіонером"

- враховано "вхідний" ПДВ, належить до видатках.

6. При експорті продукції через посередника підлягають відшкодуванню та незначною сумою сплачених комісіонером мит, зборів:

>Дебет 44 "Витрати продаж" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комісіонером"

- враховано суму сплачених комісіонером митних зборів, мит.


Укладання

Насамкінець хотілося б вказати, що у наш час пально-мастильні матеріали використовуються практично в усіх галузях народного господарства, підприємствами всіх форм власності. Бухгалтерський облік і оподаткування купівлі й використання бензину, і інших паливно-мастильних матеріалів викликають певні труднощі підприємстві, пов'язані, насамперед, зі значною кількістю первинної документації.

Проте, щоб при можливої податкову перевірку у створенні був проблеми з податковими органами у частині правильного відображення реалізації ПММ чи їх купівлі й використанні своєї діяльності, автор рекомендує особливу увагу привертати до правильність і чіткість оформлення саме первинних документів, що з виробництвом (використанням) нафтопродуктів.


>Библиографический список

1. Іванов І.С. //Транспортні послуги: бухгалтерський облік і оподаткування, 2006,- № 5

2.Майорова Л. В. //Транспортні послуги: бухгалтерський облік і оподаткування, 2006, -№ 1

3.Холоднова В.А.. //Транспортні послуги: бухгалтерський облік і оподаткування, 2006, -№ 4

>4.Налоговий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 №>117-ФЗ

5. Постанова Уряди РФ від 28 серпня 2002 р. № 637 "Про ліцензування діяльність у області експлуатації електричних і теплових мереж, транспортування, зберігання, переробки нафти та реалізації нафти, газу та продуктів їхньої переробки" (в ред. Постанови Уряди РФ від 03.10.2002 № 731)


Схожі реферати:

Навігація