Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Автоматизированные інформаційні технології у бухгалтерському обліку


Реферат Автоматизированные інформаційні технології у бухгалтерському обліку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1

Глава 1 Теоретичні основи автоматизації бухобліку

1.1 Етапи автоматизації бухобліку у Росії 2
1.2 Вимоги до бухгалтерської системі 3
1.3 Елементи комп'ютерної системи 4
1.4 Особливості комп'ютерного опрацювання даних 4
1.5 Програма «1С: Бухгалтерія» 6
Глава 2 Практична технологія ефективної автоматизації бухобліку
2.1 Підготовка до автоматизації 10
2.2.1 Етап I Оптимізація бухобліку 10
2.2.2 Етап II Вибір масштабів автоматизації 11
2.2.3 Етап III Постановка завдань 12
2.2.4 Етап IV Вибір програмного кошти 13
2.2.5 Етап V Питання техніки 14
2.3 Процес автоматизації 15
2.4 Етап настройки 16
2.5 Етап навчання 17

Глава 3. Віддзеркалення надходження товарів з прикладу програми «1С Бухгалтерія».

18

Укладання

22

Список літератури

24

 


Запровадження

Проблеми підвищення прибутковості підприємства, ефективності роботи персоналу, створення оптимальної структури управління хвилюють будь-якого керівника. Він має приймати рішення на умовах невизначеності та ризику, що змушує його постійно тримати під медичним наглядом різні аспекти фінансово - господарську діяльність. Ця діяльність відбито у велику кількість документів, містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована вона в певної міри гарантією управління виробництвом. Навпаки, відсутність достовірних даних можуть призвести до зрадливому управлінському рішенню як наслідок, до серйозних збитків.

 Впровадження бухгалтерських пакетів і програм дозволяє автоматизувати як бухгалтерський облік, а й наведення порядку в складському обліку, у постачанні та її реалізації продукції, товарів, відстежувати договори, швидше розраховувати зарплатню, своєчасно здавати звітність.

Через недбалості у бухгалтерському обліку підприємство може дуже постраждати і навіть потерпіти крах. Прикладів цього і дуже багато, причому часто страждають підприємства, які прагнуть працювати чесно. Страждають через недбале ведення внутрішньої бухгалтерії підприємства. Страждають також від незнання і невиконання останніх законів і розпоряджень. При віданні бухгалтерського обліку вручну можливі й найпростіші арифметичні помилки.

Звісно, комп'ютер неспроможна замінити досвідченого й освіченого бухгалтера, але дозволить упорядкувати бухоблік, збільшити кількість одержуваної інформації, підвищити оперативність бухобліку, зменшити кількість арифметичних помилок, оцінити поточне фінансове становище підприємства його перспективи.

Глава 1. Теоретичні основи автоматизації бухобліку

1.1 Етапи автоматизації бухгалтерського обліку у Росії.

У світі понад тисячу які тиражувалися бухгалтерських пакетів різної потужності і вартості, проте російські бухгалтери і молоді підприємці воліють вітчизняні пакети, як найбільш підходящі для умов перехідною економіки та швидкої зміни законодавчих актів, регулюючих порядок бухгалтерського обліку.

 Автоматизація бухгалтерського обліку у Росії відбувалася на теренах кілька етапів. Перший етап розробки програм автоматизації бухгалтерського обліку збіглася в часі з перебудовою, коли у Росії з'явилася реальна потреба у програмних продуктах подібного типу потреб підприємств і кооперативів, обслуговування тимчасових трудових колективів та інших нових суб'єктів бухгалтерського обліку. Цей період характеризувався масовим ввезенням до нашої країни персональних комп'ютерів, що у значною мірою зумовило вибір їх у ролі основний апаратної платформи для бухгалтерських розробок. Більшість програм створювалося як АРМ (автоматизованих робочих місць) і призначалося для експлуатації на автономних комп'ютерах. Саме тоді були популярними перші бухгалтерські програми: "Фінанси безборонно" ("Хакерс Дизайн"), "Турбо-бухгалтер" ("ДІЦ"), "Вітрило" ("Вітрило").

Другий етап був із розвитком комерційним структурам та початком приватизації. Десятки тисяч створюваних ТОВ, АТЗТ і кооперативів потребували бухгалтерський облік. На хвилі загальної комерціалізації спостерігався бурхливий ріст які тиражувалися розробок, значною мірою вытеснивших замовні. Энтузиастов-одиночек і тимчасові трудові колективи змінили професійні групи фахівців, які об'єдналися на власні компанії, хотіли отримувати прибуток, із продаваного тиражу бухгалтерських програм. Саме тоді було утворені сьогоднішні фирмы-лидеры: "1С", "Диасофт", "Омега", R-Style Software Lab.

Третій етап розвитку бухгалтерських систем характеризується створенням інтегрованих програмних засобів, що об'єднує кілька предметних областей автоматизації.

1.2. Вимоги до бухгалтерської системі

Хороші бухгалтерські системи незалежно від своїх масштабу, програмно - апаратної платформи, і вартості мають забезпечувати якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації.

 Вони мають безпомилково виробляти арифметичні розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку і роздруківку первинних і звітних документів довільній форми; здійснювати безпомилковий перенесення даних із однієї друкованої форми до іншої; виробляти накопичення результатів і літочислення відсотків довільній ступеня складності; забезпечувати звернення до даних і звітам за минулі періоди (вести архів). 

 Залежно від особливостей обліку для підприємства бази даних може мати раз особисту структуру, але у обов'язковому касаційному порядку мають відповідати структурі прийнятого плану рахунків, задає основні параметри настройки системи на конкретну дисконтну діяльність. Модулі системи, щоб забезпечити проведення розрахунків, підсумовування результатів і нарахування відсотків, повинні йти розрахункові нормативи, прийняті в час.

Надійність системи в комп'ютерному плані означає захищеність його від випадкових збоїв й у окремих випадках від навмисної псування даних. Як відомо, сучасні персональні комп'ютери є досить відкритими, тому не можна достовірно гарантувати захист суто на фізичному рівні. Важливо, щоб після збою зруйновану базі даних можна було легко відновити, а роботу системи відновити в стислі терміни.

Так само важливо, щоб фірма - розробник бухгалтерської програми мала значний досвід праці та солідну репутацію. При виборі системи треба враховувати та обставина, що у до продавця доведеться неодноразово звертатись і по пораду чи консультацією, і поза заміною застарілої версії нової.

1.3. Елементи комп'ютерної системи

1. Аппаратные кошти. До них належать: обладнання та устрою, із яких складається комп'ютер, зокрема центральний процесор, жорсткий диск, пристрій читання CD-ROM, принтери, мережні карта народження і т.п.

2. Програмні кошти.

а) Системні програми. До цих програмам, виконуючим загальні функції, зазвичай відносять операційні системи, системи управління базами даних (СУБД), і сервісних програми. Системні програми зазвичай розробляють постачальники апаратних коштів чи фірми, які спеціалізуються у сфері програмного забезпечення, і модифікують з урахуванням індивідуальних вимог.

б) Прикладные (користувальні) програми - це набори машинних команд в обробці даних, які организация--пользователь розробляє самостійно, чи отримує в зовнішнього постачальника.

3. Документація - опис системи та структури управління стосовно введення, обробці та висновку даних, обробці повідомлень, логічним та інших командам.

4. Персонал - працівники, що керують системою, проектують її й постачають програмами, експлуатують і контролюють систему обробки даних.

5. Дані - інформацію про господарських роздрібних операціях і інша необхідна інформація, яку вводять, бережуть та обробляють у системі.

6. Процедури контролю - Процедури, щоб забезпечити відповідну запис операцій, попереджуючі чи регистрирующие помилки.

1.4. Особливості комп'ютерного опрацювання даних

            Спосіб обробки господарських операцій під час бухгалтерського обліку істотно впливає на організаційну структуру фірми, і навіть на процедури й ефективні методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується поруч особливостей, які треба враховувати під час оцінці умов і процедур контролю. Нижче наведені відмінності комп'ютерного опрацювання даних від неавтоматизированной.

Единообразное виконання операцій. Комп'ютерна обробка припускає використання одним і тієї ж команд і під час ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що практично нічого виключає появі випадкових помилок, зазвичай властивих ручний обробці. Навпаки, програмні помилки (й інші систематичні помилки у апаратних або програмних засобах) призводять до неправильної обробці всіх ідентичних операцій при однакових умов.

Поділ функцій. Комп'ютерна система може здійснити безліч процедур внутрішнього контролю, які у неавтоматизированных системах виконують різні фахівці. Така ситуація залишає фахівцям, у яких доступу до комп'ютера, можливість втручання у інші функції. У результаті комп'ютерні системи можуть зажадати запровадження додаткових заходів підтримки контролю на необхідного рівня, що у неавтоматизированных системах досягається простим поділом функцій. До подібних мір може належить система паролів, які запобігають дії, не допустимі із боку фахівців, мають доступом до інформацію про активах і дисконтних документах через термінал в діалоговому режимі.

Потенційні можливості появи помилок, і неточностей. У порівняні з неавтоматизированными системами бухгалтерського обліку комп'ютерні системи відкритіші для несанкціонованого доступу, включаючи осіб, здійснюють контроль. Вони також відкриті до прихованого зміни даних, і прямого чи опосередкованого отримання активів. Чим менший людина втручається у машинну обробку операцій обліку, тим нижче можливість виявлення помилок, і неточностей. Помилки, допущені під час розробці чи кориґуванні прикладних програм, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого.

Потенційні можливості посилення контролем із боку адміністрації. Комп'ютерні системи дають на руки адміністрації широкий набір аналітичних коштів, дозволяють оцінювати і контролювати діяльність фірми. Наявність додаткового інструментарію забезпечує зміцнення системи внутрішнього контролю у цілому отже, зниження ризику його неефективності. З іншого боку, деякі прикладні програми накопичують статистичну інформацію на роботу комп'ютера, що можна використовувати його для контролю обробки операцій бухгалтерського обліку.

Ініціювання операцій в комп'ютері. Комп'ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, причому їх санкціонування необов'язково документується, як це робиться в неавтоматизированных системах бухгалтерського обліку, оскільки сам собою факт прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією передбачає в неявному вигляді наявність відповідних санкцій.

1.5. Програма «1С: Бухгалтерія»

Програма «1С: Бухгалтерія» - універсальна бухгалтерська програма, що є найпоширеніша (за даними «Фінансовій газети», газети «Софт-Маркет» та інших.) бухгалтерської програмою у Росії. «1С: Бухгалтерія» то, можливо налаштована самим бухгалтером на особливості бухгалтерського обліку своєму підприємстві, на будь-які законодавства і форм звітності. Одного разу освоївши універсальні можливості програми, бухгалтер зможе автоматизувати різні розділи обліку: касу, банк, матеріали, товари, кошти, розрахунки з організаціями, зарплатню і т.д. «1С: Бухгалтерія» успішно використовується на малих підприємствах, торгувати, в бюджетних організаціях, в СП, на заводах тощо.

У базовий комплект поставки входять одна чи дві дискети, керівництво користувача і реєстраційна анкета. Для встановлення і експлуатації програми комп'ютер повинен мати:

-операційну систему Windows;

-процесор Intel-80386DX чи вище:

-оперативну пам'ять щонайменше 4 Мбайт

-жорсткий диск (використовується близько чотирьох Мбайт)

-нагромаджувач на гнучких магнітних дисках

-принтер

-дисплей

Щоб запобігти можливості незаконного тиражування «1С: Бухгалтерія» надається користувачам в захищеному від копіювання вигляді (ключова дискета, апаратний ключ та інших.)

Основні особливості «1С: Бухгалтерія»:

-ведення синтетичного і аналітичного обліку стосовно потребам підприємства

-можливості ведення кількісного і многовалютного обліку

-отримання всієї необхідної звітності і багатьох документів по синтетичному і аналітичного обліку

-повна настраиваемость: можливість змінювати і доповнювати план рахунків, систему проводок, настройки аналітичного обліку, форми первинних документів, форми звітності;

-можливість автоматичної друку вихідних первинних документів.

Вихідними для програми є проводки, що до журнал господарських операцій. До програми слід вводити все проводки, відбивають господарську діяльність підприємства. Програму розраховано за зберігання значної частини проводок – десятків і сотень тисяч, але серед них можна потрібні по дати, рахунках дебету кредиту, сумі чи змісту. Крім цього можна обмежити «видимість» проводок протягом року, півроку, квартал тощо.

Програма дозволяє вводити проводки такими способами:

-при ручному введення проводок до наукового журналу вказується дата, кореспонденція рахунків, сума і змістом операції. Якщо з зазначеним рахунках ведеться аналітичного обліку, то програма зажадає запровадити ознаки аналітичного обліку (субконто). Якщо з рахунках проводки ведеться кількісний і/або валютний облік, то програма зажадає запровадити кількість і/або суму валюті

-використання типових операцій дозволить автоматизувати введення стандартних чи часто використовуваних операцій. При введення типовий операції створюються одна чи кілька проводок, причому суми цих проводок можуть обчислюватися автоматично. Наприклад – можна оприбуткувати матеріали відразу ж списати із них ПДВ, нарахувати зарплатню і відразу ж потрапити визначити відрахування на пенсійний фонд та інші фонди й т. буд. З допомогою типових операцій можна також ознайомитися закрити рахунки, розрахувати прибуток.

  З допомогою режиму «Документи і забезпечувала розрахунки» до наукового журналу операцій можна запровадити даних про деякому документі (платіжному дорученні, накладної тощо.) чи розрахунку (прибутку, податків, переоцінки валюти, і т. буд.) і з ними проводки, які автоматично розраховуються по заданим формулам. Можна встановити автоматичний перерахунок проводок, що з документом чи розрахунком. Ця можливість вельми зручне для таких операцій як переоцінка валюти, розрахунок прибутків і податків тощо.

Програма дозволяє при введення проводок автоматично формувати і роздруковувати вихідні документи. Одного разу запровадивши реквізити операції (кількість, суму, дату тощо.), можна відразу отримати й проводки у журналі операцій, і вихідний (первинний) документ (платіжного доручення, накладну, рахунок, видатковий чи прибутковий ордер).

 З запроваджених проводок формується звітність й різні допоміжні документи:

-оборотно – сальдову відомість

-шахматку

-аналіз рахунки

-обертів рахунки

-журнал – ордер і відомість за рахунком

-зведені проводки

-аналіз рахунку за дат

-звіт за журналом операцій

-картку рахунки

Документи можуть утримувати відомості протягом місяця, квартал, рік будь-якої іншої період.

Крім журналу операцій програма підтримує кілька списків довідкової

інформації (довідників):

план рахунків;

список видів об'єктів аналітичного обліку;

списки об'єктів аналітичного обліку (субконто);

констант тощо.

У конкурсній програмі існує режим формування довільних звітів, дозволяє на деякому бухгалтерському мові описати форму і змістом звіту, включаючи до нього рештки розуму та обертів за рахунками і з об'єктах аналітичного обліку. З допомогою даного режиму реалізовані звіти, надані в податкові органи, крім цього режим використовується до створення внутрішніх

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація