Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський баланс та її роль управлінні підприємством, і оцінка фінансового стану


Реферат Бухгалтерський баланс та її роль управлінні підприємством, і оцінка фінансового стану

Страница 1 из 6 | Следующая страница

З Про Д Є Р Ж А М І Є

Запровадження........................................................................................................................................... 2

Глава 1. Бухгалтерська звітність як інформаційна база          

              фінансового аналізу та фінансового менеджменту (управління).................... 5

§ 1.1. Основні нормативні документи що регулюють питання

          складання бухгалтерської фінансової звітності.............................................. 5

§ 1.2. Бухгалтерський баланс як основна форма бухгалтерської фінансової 

          звітності та її роль управлінні організації "Автотранспортник"............ 7

§ 1.3. Склад, зміст, лад і терміни надання

          бухгалтерського балансу................................................................................................... 9

§ 1.4. Структура статей бухгалтерського балансу............................................................... 13

§ 1.5. Правила оцінки статей бухгалтерського балансу................................................... 31

Глава 2. Бухгалтерський баланс та її роль управлінні фінансовим            

               становище у організації "Автотранспортник"................................................. 34

§ 2.1. Аналіз ділову активність та ефективності управління

          організації "Автотранспортник"............................................................................... 34

§ 2.2. Оцінка і аналіз ліквідності і платоспроможності організації

          "Автотранспортник"........................................................................................................ 38

§ 2.3. Оцінка фінансової стійкості............................................................................ 42

§ 2.4. Показники оцінки майнового становища організації

          "Автотранспортник"........................................................................................................ 44

§ 2.5. Аналіз майнового становища......................................................................... 46

§ 2.6. Аналіз фінансового становища організації "Автотранспортник"................ 51

Глава 3. Автоматизація складання бухгалтерського балансу і за (оцінка)

               визначення фінансового стану організації "Автотранспортник"... 54

§ 3.1. Автоматизація бухгалтерського обліку з урахуванням системи

          "1С:Бухгалтерия 7.5"...................................................................................................... 54

§ 3.2. "1С: Бухгалтерія 7.5" - складова частина комплексу програм

          "1С:Предприятие"........................................................................................................... 55

Укладання.................................................................................................................................... 59

Список використаної літератури...................................................................................... 61

Додатка ……………………………………………………………………………………...65

Запровадження

У цьому дипломної роботі розкривається сутність бухгалтерського балансу, його роль управлінні підприємством, і оцінка фінансового стану.

То що таке бухгалтерський баланс? Бухгалтерський баланс це система показників, характеризує в узагальнених вартісних відносинах стан коштів підприємства. Бухгалтерський баланс відбиває склад, розміщення, користування та джерела формування коштів підприємств, організацій, бюджетних установ. Бухгалтерський баланс складається на певну дату (кінець місяця, кварталу, року) і використовується контролю і грунтовного аналізу господарську діяльність. Має форму двосторонній таблиці: ліва сторона – актив – характеризує склад, розміщення та використання коштів; права сторона – пасив – джерела освіти коштів. Балансові показники окремих видів засобів і джерел освіти звуться балансових статей які у відповідність до їх економічним змістом згруповані в активи і пасиви, зазвичай, о шостій розділів. Бухгалтерський баланс дозволяє визначити забезпеченість підприємства власними обіговими коштами, відповідність запасів товарно-матеріальних цінностей встановленим нормативам, стан платоспроможної дисципліни тощо., і навіть дати загальну оцінку фінансового становища підприємства чи організації. Бухгалтерський баланс відіграє під управлінням підприємством, оскільки за даним балансу важливо усвідомити, чим є підприємство нині і цього чого склалося таке становище. Баланс є звід моментных даних наприкінці звітний період і з цього відбиває адекватно стан коштів підприємства у перебігу звітний період. Це насамперед належить до до найдинамічніших статтям балансу.

Фінансове становище підприємства міста і перспективи його перебувають під впливом як чинників фінансового характеру, а й багатьох чинників взагалі мають вартісної оцінки. У тому числі: можливі політичні та загальноекономічні зміни, перебудова організаційної структури управління галуззю чи підприємством, професійна і загальноосвітня підготовка персоналові та т.п.

Одне з суттєвих обмежень балансу – закладений ньому принцип використання цін придбання. Усі основні його оборотні кошти оцінюються по поточним цінами їх придбання. У разі інфляції, підвищення цін, низькою обновляемости основних засобів чимало статей відбивають сукупність однакових функціональному призначенню, але різних за вартості дисконтних об'єктів.

Природно, істотно знижуються результати діяльності підприємства, реальна оцінка його господарських коштів, "ціни" підприємства у цілому.

Один із головних цілей функціонування підприємства отримання прибутку. Але саме цей показник відбито у балансі недостатньо повно. Показана ньому абсолютна величина накопиченої прибутку на відриві від витрат і зовнішньоторговельного обороту реалізації не показує, у результаті склалася саме така її величина. Показана балансі прибуток обіцяє у принципі бути прибутком цілком про різновеликі за величиною обігу субстандартні та використовуваних ресурсів підприємств.

Необхідно вкотре підкреслити, що підсумок балансу зовсім відбиває від суми коштів, якої реально має підприємство, його як кажуть, "вартісної оцінки". Основною причиною полягає у можливий невідповідність балансовою оцінки господарських коштів реальним умовам внаслідок інфляції, кон'юнктури ринку нафтопродуктів та т.п.

Дипломна робота написана з прикладу організації "Автотранспортник". Метою є бухгалтерський баланс. Ми розглядатимемо його роль управлінні підприємством, і оцінимо фінансове становище організації "Автотранспортник".

Глава 1. Бухгалтерська звітність як інформаційна база фінансового аналізу та фінансового менеджменту (управління)

§ 1.1. Основні нормативні документи що регулюють питання складання бухгалтерської фінансової звітності

Упорядкування річного звіту є одним із найбільш напружених і складних робіт у бухгалтерської службі організації. Усі організації з підсумкам фінансово-господарську діяльність 1998 р. становлять бухгалтерську звітність відповідно до вимогами Федерального закону від 21 листопада 1996 р. № 129 – Ф.З. "Про бухгалтерський облік" і представляють її засновникам, до податкової інспекції і територіальний орган державної статистики.

Перерахуємо основні нормативні документи:

1. Становище по бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності Російській Федерації (затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 29 липня 1998 р.).

2. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємств і інструкція із застосування (затверджені наказом Міністерства фінансів СРСР від 1 листопада 1991 р. №56 і рекомендовані до застосування біля Російської Федерації листом Міністерства економіки та фінансів РРФСР від 19 грудня 1991 р. №18-5, зі змінами, затвердженими наказами Міністерства фінансів Росії від 28 грудня 1994 р. № 173 і зажадав від 28 липня 1995 р. №81) та інші.

3. "Про річний бухгалтерської звітності організацій за 1997 рік"

4. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 р. №129-Ф.З.

5. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина I і II.

6. Становище по бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємства". Затверджене наказом Міністерства фінансів РФ.

7. Становище по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організацій" ПБУ №1/98г. Затверджене наказом Міністерства фінансів Російської Федерації.

8. Про застосування рахівниць-фактур під час розрахунків з податку додану вартість з початку 1997 року. Лист Міністерства фінансів Російської Федерації №109 та Державною податковою служби Російської Федерації №133-6-03/890 від 25 грудня 1996 р.

9. Про податок додану вартість. Закон Російської Федерації від 6 грудня 1991 р. з наступною виправленнями і доповненнями.

10. Про внесення і доповнень до Закону Російської Федерації "Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій" Федеральний Закон від 10 січня 1997 р. №13-Ф.З.

11. Про порядок обчислення та сплати податку додану вартість. Інструкція в державній податковій служби Російської Федерації від 11 жовтня 1995 р. №39.

12. Наказ Мінфіну РФ від 29 липня 1998 р. №34 "Про Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації".

13. Становище по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організацій" ПБУ №4 – 98г. Затверджене наказом Міністерства фінансів РФ.

Тут перераховані, переважно, найбільш головні нормативні документи. У аналізованої організації "Автотранспортник" користуються даними нормативними документами т.к. вони допомагають регулювати питання складання бухгалтерської фінансової звітності.

§ 1.2. Бухгалтерський баланс як основна форма бухгалтерської фінансової звітності та її роль управлінні організації "Автотранспортник"

До складу річний звітності організацій входять такі форми:

· Бухгалтерський баланс (форма №1);

· Звіт прибутки і збитках (форма №2);

· Звіт про рух капіталу (форма №3);

· Звіт про рух коштів (форма №4);

· Додаток до бухгалтерського балансу (форма №5);

· Пояснительная записка;

· спеціалізовані форми бухгалтерської звітності,

затверджені для організацій міністерствами і   

відомствами за узгодженням із Мінфіном Росії;

· підсумкова частина аудиторського укладання, виданого за результатами обов'язкового по Законодательству Російської Федерації аудиту бухгалтерської звітності.

Винятки становлять громадські організації (об'єднання) та його структурні підрозділи розміщуються, які здійснюють підприємницьку діяльність, і навіть малі підприємства, яким дозволено здавати річну звітність в спрощеному складі.

Громадські організації (об'єднання) та його структурні підрозділи розміщуються, які здійснюють підприємницьку діяльність й які мають крім вибулого майна оборотів щодо реалізації товарів (робіт і постачальники послуг) представляють бухгалтерську звітність наступного складі:

· Бухгалтерський баланс (форма №1);

· Звіт прибутки і збитках (форма №2);

· Звіт про про цільове використання отриманих коштів (форма №6).

До складу річний звітності підприємств входять такі форми:

· Бухгалтерський баланс (форма №1);

· Звіт прибутки і збитках (форма №2);

При заповненні форм бухгалтерської звітності у яких мають включатися показники діяльності філій, представництв та інших підрозділів, тобто організація становить єдиний звіт, що включає у собі показники діяльності підрозділів, які входять у її складу.

Організація, підлягаючий ліквідації чи реорганізації, представляє рахунок із початку цього року досі ліквідації чи реорганізації.

При виконанні форм звітності слід керуватися Інструкцією про порядок заповнення форм річний бухгалтерської звітності, затвердженої наказом Мінфіну Росії від 12 листопада 1996 року №97 "Про річний бухгалтерської звітності організацій" (у редакції наказів Мінфіну Росії від 03.02.97 №8, від 20.10.98 №47н); Положенням по бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності до (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 29 липня 1998 р.); Положенням по бухгалтерського обліку №4 від 1999 р.

У організації "Автотранспортник" основний формою бухгалтерської фінансової звітності є бухгалтерський баланс (Додаток 1). Оскільки бухгалтерський баланс грає великій ролі під управлінням цієї організації.

§ 1.3. Склад, зміст, лад і терміни надання бухгалтерського балансу

Бухгалтерська звітність – завершальний етап облікового процесу для підприємства, у пихатій інституції. У ньому відбиваються наростаючим результатом майнове і фінансовий становище підприємства, установи, результати господарську діяльність за звітний період (місяць, квартал, рік). Типові форми бухгалтерської звітності та інструкції про порядок заповнення цих форм розробляються та затверджуються Міністерство фінансів РФ. Міністерства освіти й відомства Російської Федерації, республік, які входять у її складу, додатково до типовим формам можуть встановлювати спеціалізовані форми бухгалтерської звітності підприємствам та шкільних установ своєї системи, за згодою за Міністерство фінансів РФ і республік які входять у її складу. Підприємство, установа що є юридичною особою, становить бухгалтерську звітність, яка відображатиме склад майна України та джерела її формування, включаючи майно виробництв і господарств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів виділених на окремий баланс. Централізована бухгалтерія, обслуговує підприємства, установи, становить бухгалтерську звітність, у якій відбиваються склад майна підприємств, установ і джерела її формування. Міністерства, відомства інші органи господарського управління становить зведену бухгалтерську звітність по підвідомчим їм підприємствам, установам. Отчетным роком всім підприємств установ вважається період із 1 січня до 31 грудня включно. Першим звітним роком для створюваних підприємств, установ вважається період із дати придбання прав юридичної особи по 31 грудня включно. Знову створеним підприємствам (не так на базі ліквідованих (неорганізованих) підприємств та його структурних підрозділів) після першого жовтня дозволяється вважати першим звітним роком період із дати придбання прав юридичної особи по 31 грудня наступного включно. Інформація у бухгалтерської звітності полягає в даних синтетичного і аналітичного обліку. Дані вступного балансу повинні відповідати даним затвердженого заключного балансу у період, попередній звітному. Що стосується зміни вступного балансу на 1 січня звітного року причини можна пояснити. Зміни бухгалтерської звітності, що стосуються як до поточному, і до минулого року (після їхнього затвердження), виробляються в звітності, составляемой за звітний період, у якому виявлено спотворення її даних. Виправлення помилок у бухгалтерській звітності підтверджуються підписом осіб, її котрі підписали, із зазначенням дати виправлення. Підприємства (крім підприємств із іноземними інвестиціями) представляє в обов'язковому порядку річну бухгалтерську звітність: власникам (учасникам, засновникам) відповідно до установчими документами; в державній податковій інспекції (у одному примірнику); іншим органам, куди відповідно до законодавством РФ покладено перевірка окремих сторін діяльності підприємства міста і отримання відповідної звітності. Підприємство, що у державній чи муніципальної власності цілком або частково представляє квартальну і річну бухгалтерську звітність також органам, уповноваженим управляти державним чи муніципальній майном. Уявлення підприємством квартального бухгалтерської звітності, і навіть напрям звітності до інших адреси виробляються у разі, передбачених податковим й іншим законодавством РФ чи установчими документами. Річна бухгалтерська звітність не пізніше 1 квітня наступного за звітним року, а квартальна бухгалтерська звітність пізніше 30 днів після закінчення звітний період, якщо інше не передбачено законодавством РФ (крім підприємств із іноземними інвестиціями). У межах зазначених термінів конкретну дату уявлення бухгалтерської звітності встановлюють учасники (засновники) підприємства. Підприємство з іншими інвестиціями представляє річну бухгалтерську звітність 15 березня таку за звітним року кожного учасника спільного підприємства у порядку, передбаченому установчими документами і органу в державній податковій інспекції. Заснування перебуває на бюджеті представляє місячну, квартальну і річну бухгалтерську звітність про виконання кошторисів витрат вищестоящому органу в встановлені ними терміни. Датою уявлення бухгалтерської звітності для одногороднего підприємства, установи вважається день фактичної передачі за належністю, а многогороднего – дата її відправлення, позначена в штемпелі поштового підприємства. Коли дата уявлення звітності збігаються з вихідним (неробочим) днем, термін переноситься наступного року його перший робочого дня. Бухгалтерська звітність підписується керівником й головним бухгалтером підприємства, установи. Коли бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах спеціалізованої організацією чи фахівцем, бухгалтерська звітність підписується керівником підприємства, заклади і фахівцем, провідним бухгалтерський облік. Річна бухгалтерська звітність до надання в адреси, передбачених законодавством, розглядається й утверджується гаразд, установлюваному установчими документами. Річна бухгалтерська звітність про результати господарську діяльність, майновому й фінансовому становищі є відкритої до друку для зацікавлених користувачів (бірж, покупців, постачальників та інших.). Достовірність опублікованій звітності підтверджується незалежної аудиторської організацією. Міністерства освіти й

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація