Реферат Бухоблік

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Измерители, застосовувані в обліку.

Уч.измерители – од. виміру з яких з урахуванням вимірів і обчисленні господарських ресурсів немає і процесів, формуються показники щодо різноманітних потреб эк-кой діяльності.

У хоз.учете розрізняють:

1. натуральні (кількісні)

2. трудові

3. грошові

Натуральні необхідні отримання про об'єкти обліку кількісним вираженні (кг,т,ц). Вони застосовуються для обліку ТМЦ (кошти, гот. продукція). З допомогою цих вимірників здійснюється контролю над наявністю і рухом майна підприємства, обсягом процесу постачання, пр-ва та її реалізації. Трудові застосовуються для урахування витрат робочого дня. Ед.изм. явл-ся хв, год, дні. З даних обсяги відпрацьованого часу нараховується зарплатню. Використовуючи трудові вимірювачі разом із натуральними можна визначити продуктивності праці. Грошовий ізм. явл-ся узагальнюючим, універсальним, найважливішим в обліку, выраж. в крб. з допомогою цього виміряє. госп. опер., обчислені в натур. і праця. измерителях обобщ. загалом, що дає змогу отримувати порівнянні фінансові дані.

Види обліку.

Для управління пред-ем необхідна інформація, специализир. на певних даних в водночас самостійно й більше пов'язаних друг з одним дисконтних аспектах.

Оперативний облік явл-ся системою поточного спостереження, контролю над птд. госп. опер-ми і ними під час здійснення. Він найчастіше обмежується рамками пред-ия і організується на місцях скоєння госп. опер. (склад, магазин, каса). Оперативна інформація використовується управлінським персоналом для повсякденного поточного керівництва деят-ти пред-ия. Цей вид обліку явл-ся найпростішим щодо виконання здійснюється за необхідності. Його дані необов'язково фіксуються у і можна отримати в усній розмові чи з допомогою тех.средств і пристроїв. Сущность-в угрупованню і узагальненні первинної інформації до створення внутрихоз-ой звітності, яка у оперативному управлінні эк-кой пред-ия.

Статистический облік-це система реєстрації, обощения і вивчення масових, якісно однорідних соц-эк. явищ масштабу галузі, эк-го регіону, країни. За підсумками статистичної систематизації і методи обробки даних оперативного і бу, і навіть суцільних і вибіркових спостережень вивчаються і аналізуються виникаючі закономірності розвитку процесів і явищ, хар-ер эк-ких потоків і тенденцій даються кол-ые і кач-ые хар-ки різним сторонам производственно-хоз. деят-ти пред-ия. Статистика накопичує й готує інформацію, яка исп-ся органами влади, управління, до ухвалення управлінські рішення на держ. і регіон. рівні.

Бух.учет - упорядкована і регламентована система збору, спостереження, реєстрацію ЗМІ й узагальнення інформації капіталу, певного госп. суб'єкта натуральних показників в ден. вираженні шляхом суцільного, безперервного, документального і взаємозалежного відображення всіх госп. операцій.

Гл. мета бу – формування повною і достовірною інформації, забезпечення нею внутрішніх та зовнішніх користувачів, і навіть аналіз, использов. інформації виявлення тенденцій розвитку організації, вибору разл. альтернатив прийняття управлінські рішення.

Соц-эк-кий – явл-ся частиною статистики, яка формує показники кадрів, прод-ии, участі робітників у управлінні произв-ом. Соц.учет включає облік соц. відповідальності облік сукупного впливу (оцінка сукупних витрат пред-ий), соц.учет (оцінка проектів, фінансованих товариством з використанням фин. і фин. показників). У Росії її соц-эк. облік як система має не застосовується, але його окремі види (облік сукупного впливу, оцінка сукупних витрат пред-ий, соц-ой відповідальності), отримали розвиток.

Екологічний облік – облікова система, призначена на формування дисконтних показників, хар-х экологич. деят-ть, і навіть відокремлення субассигнований їхньому функціонування. Эк-ие заходи спрямовані на поліпшення екології, взаємовідносини произ-ой деят-ти з окруж. середовищем, включаючи экон-ое використання прир. ресурсів, їх охорону здоров'я та відновлення.

Страховий облік – частина опер. і бу, орієнтована на відносини эк-кого суб'єкта з органами соц-го, имущ-го та інших. видів страхування. У страховому обліку представлені розрахунки оптимального страхування сум, полеж. виплаті по страхових випадках, відрахування на соц-ые гос-ое і негос-ое страхування, платежів страховим компаніям і ін. види розрахунків із ними.

Податковий облік – системи обліку, має свій метод, звід окремих елементів, методів фин-го, операт-го, управ-го, соц-го обліку, планування і эк-го аналізу . Основний об'єкт нал.учета – податкові і виплачені у дохід бюджетів РФ (фед, обл, респуб, та інших. рівнів). Нал.учет ведеться як в налогоплат., і у нал. інструкціях. Значимість ну визначається необхідністю виконання дохідної частини бюджету.

      

Загальна характеристика, завдання й особливості бу.

Бух.учет - упорядкована і регламентована система збору, спостереження, реєстрацію ЗМІ й узагальнення інформації капіталу, певного госп. суб'єкта натуральних показників в ден. вираженні шляхом суцільного, безперервного, документального і взаємозалежного відображення всіх госп. операцій.

Гл. мета бу – формування повною і достовірною інформації, забезпечення нею внутрішніх та зовнішніх користувачів, і навіть аналіз, использов. інформації виявлення тенденцій розвитку організації, вибору разл. альтернатив прийняття управлінські рішення.

Відповідно до ФЗ «Про бу» № 129-ФЗ від 21.11.96г., бу зобов'язані вести все юрлица, нах-ся на терр-рии країни.

Завдання бу:

1) формування повною і достовірною інформації про діяльність орг-ии і його имущ-ом становищі, необх-ой внутрішнім користувачам бух. отч-сти – керівникам, учр-ям, учасникам і власникам им-ва орг-ии, і навіть зовнішнім – інвесторам, кредиторам та інших. польз-ям бух. инф-ии.

2) забезпечення инф-ией, необхідної внутрен. і внеш. користувачам ботч-и контролю над виконанням зак-ва РФ під час здійснення орг-ией хоз.операций та його доцільністю, наявністю і рухом им-ва і обяз-в, використанням матер-х, труд-х і фин. ресурсів у соот-вии з затвердженими нормами, нормативами і кошторисами.

3) запобігання отриц. рез-ов госп. деят-ти орг-ии і виявлення внутрихоз-х резервів забезпечення її фин-й стійкості.

Функції б/в:

1) ф-ция контролю над процесом пр-ва і реалізацією прод-и. Осуществл. в 3 видах: а) передуватиме. – виробляється на початок госп. операції, щоб прогнозувати рез-т предстоящ. операції; б) текущ. контроль – осущ-ся під час соверш. госп. операції, і обеспеч. її выполн. з найбільшим ефектом; в) последующ. – проводиться після виконання госп. опер-и і дозволяє коригувати получ. рез-т й прогнозувати дальнейш. перебіг подій.

2) обеспеч. сохранн-ти цінностей досяг. шляхом использ-я разверн. плану рахунків, що охоплює всіх аспектів руху, і зберігання мц і ден. ср-в. Ця ф-ция посилюється розвиненим мех-змом обліку, і інвентаризацією

3) інформаційна – досягається непрерывн-ю і документированностью б/в, у якому будь-якої миті м/б зроблено зупинка в будь-якій ж момент м/б представл. повна інформацію про сост. справ на пред-и.

4) ф-ция обратн. зв'язку – реалізується шляхом налагодженого збирання й аналізу информац. про госп. ср-вах і госп. проц-сах

5) аналитич. – дозволяє оцінити раціональність исп-я мат-х, труд-х і ден-х ресурсів пред-я, эфф-ть ивестиций і кредитн. політики. Вона выявл. осн. важелі рентабельності пред-я, знаходить слабких місць в госп. деят-ти і дає матеріал для прогнозу та прийняття рішень в обл. долгосрочн. фин. політики пред-я.

Поняття і характеристика ф-ций б/в

1) ф-ция контролю над процесом пр-ва і реалізацією прод-и. Осуществл. в 3 видах: а) передуватиме. – виробляється на початок госп. операції, щоб прогнозувати рез-т предстоящ. операції; б) текущ. контроль – осущ-ся під час соверш. госп. операції, і обеспеч. її выполн. з найбільшим ефектом; в) последующ. – проводиться після виконання госп. опер-и і дозволяє коригувати получ. рез-т й прогнозувати дальнейш. перебіг подій.

2) обеспеч. сохранн-ти цінностей досяг. шляхом использ-я разверн. плану рахунків, що охоплює всіх аспектів руху, і зберігання мц і ден. ср-в. Ця ф-ция посилюється розвиненим мех-змом обліку, і інвентаризацією

3) інформаційна – досягається непрерывн-ю і документированностью б/в, у якому будь-якої миті м/б зроблено зупинка і на будь-якій ж момент м/б представл. повна інформацію про сост. справ на пред-и.

4) ф-ция обратн. зв'язку – реалізується шляхом налагодженого збирання й аналізу информац. про госп. ср-вах і госп. проц-сах

5) аналитич. – дозволяє оцінити раціональність исп-я мат-х, труд-х і ден-х ресурсів пред-я, эфф-ть ивестиций і кредитн. політики. Вона выявл. осн. важелі рентабельності пред-я, знаходить слабких місць в госп. деят-ти і дає матеріал для прогнозу та прийняття рішень в обл. долгосрочн. фин. політики пред-я.

Характеристика рахунків з обліку джерел

Рахунок бу – це спосіб угруповання поточного контролю та відображення госп. опер., кот-е відбуваються з им-вом, джерелами його формир-я і госп. процесами. зміни, проис-щие і им-вом, джерелами формування, викликає чи їх збільшення, чи їх зменшення. Пасивні рахунки пов'язані із відображенням наявності руху джерел освіти им-ва організації. Пассив.счета

Д До
3 зменшення источн. (-)

1 залишок на поч. отч. періоду

2 збільшення источн. (+)

4 залишок наприкінці отч. періоду (1+2-3=4)


Основні засади (припущення) ведення б/в.

Базові принципи б/в предполаг. исп-е опред. допущень:

1) допущень имуществл. відособленості – виходить із права собств-ти. Имущ-во і обязат-ва кожної орг-ии суворо розмежовані і є окремо від им-ва і обязат-в власників та інших. підприємств.

2) безперервність деят-ти - виходить із предполож-я, що пред-я якось зареєструвавши, піднімає за мету самоликвидир-ся в ближайш. чи отдал-й перспективі й б/в здійснюють з організації пред-я до про його ліквідацію

3) последов-ть застосування вибраних пріоритетів – предполаг., що обрані стандарти (способи) пред-е использ-т незмінно від однієї отч-го періоду до ін.

4) тимчасова визначеність отраж-я в звіті госп. операцій – означ., що дохнув. і расх. зізнаються у б/в в тому отч. періоді, в кіт. вони мали місце, а коли зароблені ці дохнув. і соотв-но у цьому отч. періоді реєструють ті расх., кіт. сприяли отриманню дохнув. цього періоду

5) обачність эк-го суб'єкта – рез-том такий осмотрит-ти явл-ся формування разл. роду резервів (резерви по сомнит. боргах) з оцінки птд. видів им-ва за найменшою ст-сти

6) наявність грошового виміру – б/в им-ва і обяз-в в госп. операціях ведеться в вартісної оцінці

Нормативне регулювання б/в до.

У наст. вр. система норм. регулювання. б/в до складається з док-ов 4 рівнів:

1) вищий рівень составл. закони: ФЗ «Про б/в», укази през., постановл. прав-ва, регулюючі постановку обліку в орган-ях

2) составл.: становища (стандарти) по б/в, які устанавл. базові правила ведення б/в по птд. розділах (ділянкам обліку). У наст. вр. прийнято 14 положень та стандартів по б/в

3) рівень представлений методич. вказівками, інструкціями, рекомендаціями. Основн. їх явл-ся: план рахунків б/в, положення про складі витрат та інших. нормативні документи, лунаючи хв. і вед-ми, мають згідно із законом право регулир-я б/в

4) нижчим рівнем явл-ся робочі документи організації, формують її облік. політику, в методичному, технічному і организац. аспектах. Разом з уч. політикою формуються слід. внутр. док-ты: раб. пл. сч., форми первич. док-тов і внутр. б/отч., порядок проведення инвентар-ии і нові методи оцінки имущ-ва і обяз-в

Економічне зміст балансу.

Б-с широковідомий спец-ам в обл. обліку, аналізу, планир-я і вживається у значенні «значення рівноваги». У эк-ке прим-ся разл. види б-са: бух-ий, б-с дохнув. і расх. пред-я, б-с ОФ, б-с ден. рах. і расх. населення, мат-ый б-с, б-с працю. ресурсів, платіжний, міжгалузевий. Загальна ідея застосування бал-го методу полягає у вирівнювання суммарн-го значення показників, записаних який у лівій і правої сторони рівняння. Першу спробу побудови б-сов принадл-т б/в. Бал-е обобщ-е информ-ии дає змоги виявити фин.-имущ-е полож-е эк-го суб'єкта. Це досягається з допомогою двоїстості угруповання об'єктів бух. спостереження: а, по їхнього функціонального роль пр-се произв.-хозяйств-й і фин. діяльності (экономич. зміст бал. рівняння) б) за різними джерелами образ-я имущ-ва госп. суб'єкта (юр. підхід).

Бух. б-сы призначені для отраж-я фин. полож-я эк-го суб'єкта на конкретні моменти часу: на дату реєстрації орг-ии, початку і поклала край отч. періоду, дати составл-я проміжних фин. звітів (міс, кв, полугод), у разі банкрутства, ліквідації тощо.

Основу информац-й бух. системи будь-якого отч. чи промежуточ. періоду становить вхідний, вступний бух. баланс. Наступні факти госп. життя змінюють показники бух. балансу. Бухгалтерія їх оцінює, реєструє, відбиває облік. системах, узагальнює упорядкування слід. бух. б-сов.

 

Користувачі бух. інформацією.

Користувач- будь-яке юр. чи фіз. обличчя, був зацікавлений у інформацію про орг-ии. Відповідно до загальної концепцією користувачами бинф. явл-ся внутрішні і його зовнішні користувачі.

Внутрішні користувачі – справжні власники фірми, менеджери (рівень прибутку); працівники пред-я (зпл). Зовнішні користувачі- майбутні власники (рівень прибутку), кредитори (платоспроможність), клієнти та покупці (ціни), держ. служби (доходи і доходи рівень % відрахувань), громадськість екологія, рівень загрязняемости окр. середовища), без фин. інтересу – профспілки, аудиторські і консалтингові фірми.


Роль та призначення бух. балансів.

Б-с широковідомий спец-ам в обл. обліку, аналізу, планир-я і вживається у значенні «значення рівноваги». У эк-ке прим-ся разл. види б-са: бух-ий, б-с дохнув. і расх. пред-я, б-с ОФ, б-с ден. рах. і расх. населення, мат-ый б-с, б-с працю. ресурсів, платіжний, міжгалузевий. Загальна ідея застосування бал-го методу полягає у вирівнювання суммарн-го значення показників, записаних який у лівій і правої сторони рівняння. Досвід побудови б-сов принадл-т б/в. Бал-е обобщ-е информ-ии дає змоги виявити фин.-имущ-е полож-е эк-го суб'єкта. Це досягається з допомогою двоїстості угруповання об'єктів бух. спостереження: а, по їхнього функціонального роль пр-се произв.-хозяйств-й і фин. діяльності (экономич. зміст бал. рівняння) б) за найважливішими джерелами образ-я имущ-ва госп. суб'єкта (юр. підхід).

Бух. б-сы призначені для отраж-я фин. полож-я эк-го суб'єкта на конкретні моменти часу: на дату реєстрації орг-ии, початку і поклала край отч. періоду, дати составл-я проміжних фин. звітів (міс, кв, полугод), у разі банкрутства, ліквідації тощо.

Основу информац-й бух. системи будь-якого отч. чи промежуточ. періоду становить вхідний, вступний бух. баланс. Наступні факти госп. життя змінюють показники бух. балансу. Бухгалтерія їх оцінює,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Баланc підприємства
  Затверджено Міністерство фінансів Російської Ферерации для річний звітності 1992 р. БАЛАНС
 • Реферат на тему: Бугалтерский облік
  Запровадження. ГЛАВА I. Основи діяльності комерційних банків 1.Принципы банківської комерції;
 • Реферат на тему: Бух.учет компанії за квартал
  Часть1. ОПИСАНИЕ ПІДПРИЄМСТВА 1. Найменування і організаційно-правова форма підприємства 1.
 • Реферат на тему: Облік розрахунків із позабюджетними соціальними фондами
  СОДЕРЖАНИЕ: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ. 1.1. Поняття
 • Реферат на тему: Бухоблік
  1. Загальне поняття предмета бухгалтерського обліку. Общеэкономическая і фінансова характеристика

Навігація