Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік витрат і аналіз собівартості молока в колгоспі "Росія"


Реферат Облік витрат і аналіз собівартості молока в колгоспі "Росія"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження. 2

>1.Организационно-економическая характеристика колгоспу «Росія». 4

2. Огляд літератури. 20

3. Облік витрат за виробництво молока і літочислення його собівартості. 34

3.1. Методологічні основи зовнішньої і завдання обліку. 34

3.2. Первинна документація з обліку витрат і продукції молочного скотарства. 36

3.3. Синтетичний і аналітичного обліку витрат і продукції молочного скотарства. 42

3.4.Исчисление собівартості продукції молочного скотарства. 47

3.5.Отчетность за затратами виходу продукції. 51

3.6. Удосконалення урахування витрат виходу продукції молочного скотарства. 53

>4.Анализ собівартості молока………………………………………………. 58

>5.Резерви збільшення виробництва молока та його собівартості в колгоспі «Росія». 65

Висновки та пропонування. 70

Список використаної літератури

Додатка
Запровадження

>Молочное скотарство одне з найважливіших галузей тваринництва. Воно є джерелом таких цінних продуктів як молоко, м'ясо, а як і джерелом сировини для промисловості. Молоко є практично незамінною основою харчування у дитячому віці як людей, і тварин. У ньому містяться всі необхідні живильні речовини. Помногообразному складу з нею неспроможна конкурувати жодного з відомих людині продуктів харчування. У молоці є всі відомі нині вітаміни.

Через війну переробки молока потім із нього отримують сметану, кефір, олію, сир, сир й інші продукти харчування.

І молоко і молочних продуктів відіграють істотне значення в харчуванні людини.

Особливостями, які характеризують молочне скотарство є:повсеместность виробництва молока та молочних продуктів для безперебійного постачання ними населення, необхідність органічного поєднання молочного скотарства з іншими галузями сільського господарства, значна трудомісткість і велика частка цій галузі всього обсягу виробництва сільськогосподарської продукції більшості регіонах країни.Молочное тваринництво надає великий вплив на економіку всього сільського господарства, тому виробництво молока має велику народногосподарське значення.

Проте, що склалася обстановка у тваринництві країни викликає велике занепокоєння і занепокоєність, потребує серйозного аналізу та визначення стратегії і тактики у розвитку окремих галузей.

Основні причини скорочення продукції – триваюче зменшення чисельності худоби, та продуктивності тварин.

Необхідно спрямувати усі увагу до стабілізацію поголів'я молочних корів, для підвищення інтенсивності використання наявного поголів'я, до зростання молокопродукції з допомогою здійснення комплексу зоотехнічних, організаційних та знайти економічних заходів.

Здійснення намічених заходів це можливо за всебічної, об'єктивної, оперативно котра надходить інформації. А є основним джерелом інформації є дані, які у бухгалтерський облік.

Облікова інформація належить понад 80% у загальному обсягу економічної інформацією сільське господарство. Усі зміни у галузі реєструються у бухгалтерському обліку з єдиною метою активного на результати.

Облікова інформація залучається до ухвалення управлінські рішення. Отже, роль бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні системи управління досить висока, але інша його важлива роль – забезпечення контролю над збереженням власності підприємства, що особливо важливо у нинішніх умовах.

Збільшення виробництва молока і підвищення його ефективності – важливе завдання працівників тваринництва. Рішення її пов'язані з удосконаленням виробничої діяльності. У умовах зростає значення аналізу та оцінки результатів роботи сільськогосподарських підприємств та його підрозділів. При аналізі треба враховувати як кількісні показники виробництва молока ( обсяги виробництва, продуктивність) і якісні ( жирність).

Важливо забезпечити порівнянність всіх порівнюваних між собою базисних і звітні показники із виробництва молока.

У цьому завданням дипломної роботи є підставою вивчення постановки бухгалтерського обліку, проведення аналізу виробництва молока в СПК «Росія»Лисковского району Нижегородської області, із єдиною метою внесення конкретних пропозицій з поліпшенню бухгалтерського обліку, і підвищення ефективності галузі.


>1.Организационно-економическая характеристика колгоспу «Росія».

>Землепользование колгоспу «Росія» лежить у південно-східної частиниЛисковского району. Центральна садибас.Никольское лежить у 13 кілометрах від районного центруг.Лисково.

Крімс.Никольское біля колгоспу перебуває 5 населених пунктів.

За данимиЛисковской метеостанції середньорічна температура становить +2,9 градусів. Найбільш холодний місяць січень з температурою –12.5 градусів, найтепліший місяць липень з температурою +18,3 градусів.

>Вегетационний період із температурою вище 5 градусів триває 171-173 дня.

Поширення і тривалість приморозків був із рельєфом місцевості. На знижених ділянках заморозки бувають сильніше й тривалішою від, ніж знижених. Це береться до розміщення сільськогосподарських культур в полях сівозмін. Середньорічне кількість опадів становить 437 мм. За теплий період опадів випадає значно більше, як холодний.

>Почвенний покрив господарства представлений переважно ґрунтами сірого лісового типу.

Колгосп «Росія», діючий виходячи з Статуту зі статутним фондом 7423 тис. крб., які уобще-долевой власності і земельними масивами, які уколлективно-совместной власності, є виробником сільськогосподарської продукції.

Загальна земельна площа колгоспу «Росія» становить 3691 гектара, зокрема 3388 гектара зайнято під сільськогосподарськими угіддями. Із загальної площі сільськогосподарських угідь 2631 гектар чи 78% становить рілля, 234 гектара чи 7% загальної площі сільськогосподарських угідь займають сіножаті і 523 гектара чи 15% від площі сільськогосподарських угідь займають пасовища.

Найважливішою складовою сільськогосподарських ресурсів, незамінним засобом виробництва є земля. Від, як використовується, залежить розвиток всіх галузей сільськогосподарського виробництва та, відповідно результати робіт підприємства. Проаналізуємо розміру й структури земельних угідь в колгоспі « Росія».

Таблиця 1.1

Розмір і структура земельних угідь

Вигляд земельних угідь 1997 р. >1998.г. >1999.г. 2000 р. 2001 р. 2001 р. в % і 1997 р.
га % га % га % га % га %
Загальна земельна площа 3698 100 3698 100 3691 100 3691 100 3691 100 100
У т.ч. с/г угіддя 3393 92 3393 92 3388 92 3388 92 3388 92 100
У тому числі: рілля 2636 72 2636 72 2631 72 2631 72 2631 72 100
сіножаті 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 100
пасовища 523 14 523 14 523 14 523 14 523 14 100
Ліс 164 4 164 4 164 4 164 4 164 4 100
Труди йводоеми 11 ___ 11 ___ 11 ____ 11 ____ 18 1 164
Інші землі 130 4 130 4 128 4 128 4 121 3 93

Загальна площа землекористування колгоспу «Росія» становить 3691 га. Сільськогосподарські угіддя займають 3388 га чи 92% загальної земельної площі господарства. Більшість сільськогосподарських угідь розорана. Рілля займає 2631 га чи 72% площі землекористування господарства.
Перед сіножатей припадати 6%, а пасовища займають 14% загальній площі господарства.

Структура земельних угідь в колгоспі протягом останніх 5 років мало змінювалася, оскільки він розроблена з урахуванням особливостей грунту, клімату, забезпеченості трудовими ресурсами і технікою.

Природні умови і діюча структура земельних угідь визначають виробниче напрям чи спеціалізацію господарства. Основний показник, що характеризує спеціалізацію, є структура товарної продукції.

Таблиця 1.2

Структура товарної продукції

Найменування с/г продукції 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. У середньому за 1997-2001 р.
тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. %
Зерно 534 22 312 15 918 23 1574 30 2171 39 1102 29
>Прочая продукція рослинництва 26 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 _
Усього за рослинництву 560 3 12 5 18 3 1574 0 2171 9 1107 9
Молоко 997 1 772 7 1897 9 1931 7 1645 0 1448 8
М'ясо 579 23 618 30 758 19 1077 21 1090 20 824 21
>Прочая продукція тваринництва 14 1 15 1 3 _ 31 1 37 _ 20 1
Усього за тваринництва 1590 65 1405 68 2658 68 3039 59 2772 50 2293 60
>Прочая продукція, роботи, послуги. 284 12 354 17 340 9 574 11 615 11 433 11
Усього за господарству 2434 100 2071 100 3916 100 5187 100 5588 100 3833 100

У середньому за 1997-2001 р. в колгоспі «Росія» отримана грошова прибуток від реалізації сільськогосподарської своєї продукції суму 38333 тис. крб. Найбільшу питому вагу у структурі товарної продукції припадає на продукцію тваринництва. На її частку яких припадає 60% грошової виручки. Продукція рослинництва займає 29% від загального обсягу реалізованої продукції.

З тваринницької продукції найбільшу грошової виручки господарство одержує вигоду від реалізації молока – 1448 тис. крб. чи385.в структурі всієї товарної продукції. Це означає, що виробництво молока для колгоспу «Росія» є головним галуззю.

Великий обсяг у структурі товарної продукції займає грошова прибуток від реалізації зерна. У середньому за 1997-2001 р. реалізовано у сумі 1102 тис. крб., що становить 29% загальної виручки, яку за цілому в господарству. Виробництво зерна є додаткової галуззю досліджуваного господарства.

Отже, виробниче напрям чи спеціалізація колгоспу « Росія» окреслюєтьсямолочно –зерноводческая.

Обидві галузі – і виробництво молока, і виробництво зерна взаємопов'язані між собою, доповнюють одне одного й в водночас пов'язують окремі ланки виробничого процесу.

Виробництво зерна необхідне розвитку тваринництва, оскільки зерно є незамінним концентрованим кормом тваринам. У водночас від тваринництва виходять цінні органічні добрива, необхідних виробництва збіжжя і є, необхідною умовою підвищення родючості грунту.

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції господарстві по значною мірою сприяє достатня забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання.


Таблиця 1.3

Забезпеченість робочої силою і її використання

Показники >Ед. ізм.

Колгосп « Росія»

2001 р у середньому району
1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р.
>Средне річна кількість працівників - всього чол. 210 199 186 165 168 167
Забезпеченість робочої силою: на100га с/г угідь чол. 6 6 5 5 5 5
на100га ріллі чол. 8 8 7 6 6 6
>Отработано одним працівником >ч/дни 286 301 306 273 238 266

Показники таблиці 1.3 свідчать, що посередньо річна кількість працівників в колгоспі «Росія» у період 1997 по 2001 р. скоротилося на 20% й у 2001 р. становило 168 чол. Одночасно знизилася і забезпеченість робочої силою в розрахунку на100га сільськогосподарських угідь на100га ріллі, і становить відповідно5и 6 людина. Це лише на рівні середньо районних показників. «Відтік» робочої сили в пояснюється, насамперед із тим, що ні дивлячись натрудоемкость галузей сільського господарства, рівень зарплати тут відстає від зарплати інших галузей.

У 2001 року середньо місячна зарплата в колгоспі «Росія» становила 647 карбованців на нас саме у середньому господарствам району вона лише на рівні 1330 рублів.

Кожним працівником в колгоспі «Росія» відпрацьовано 2002 року по 238человеко/дней. Використання річного фонду робочого дня становила лише лише 855, що свідчить про наявних у господарстві резервах ефективнішого використання трудового потенціалу.

Умовою успішного й ефективного розвитку, окремих галузей, і всього сільськогосподарського виробництва є високий рівень матеріально – технічноїоснащенности господарства. Розглянемо стан матеріально технічної бази колгоспу «Росія» і порівняємо його з посередньо - районними показниками.

Таблиця 1.4

Стан матеріально – технічної бази

Показники

>Ед. ізм.

Колгосп «Росія »

2001 р. у середньому господарствам району
1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р.
Наявність основних виробничих фондів с/г призначення - всього тис. крб. 26440 2149 25532 25544 25043 20532
зокрема. на 1 середньорічного працівника тис. крб. 126 131 137 155 149 122
на100га с/г угідь тис. крб. 779 771 754 754 739 646
Наявність енергетичних коштів - всього к.с 8365 7875 7769 7184 6643 7552
зокрема. на 1 середньорічного працівника к.с 40 40 42 44 39 45
На100га с/г угідь к.с 246 232 229 212 196 237
Наявність тракторів - всього од. 33 28 26 26 25 25
У т.ч. на1000га ріллі од. 13 11 10 10 10 10

Показники таблиці 1.4 свідчать, що у колгоспі «Росія» намітилася стала тенденція скорочення вартості основних засобів. Якщо 1997 року у господарстві було основних засобів сільськогосподарського призначення суму 26440 тис. рублів, чи до 2001 року їхню вартість скоротилася на 6% і становить 25043 тис. рублів.

Крім щорічно зростаючого темпу інфляції, у яких неодноразово проводилася переоцінка основних засобів, на зниження їх вартості великий вплив надав те що, що через недостатньо коштів господарство неспроможне замінитиизносившееся устаткування новим, придбати нові машини.

Поруч із скороченням вартості основних фондів у господарстві знижується й показникфондообеспеченности до рівня 1997 року в 5%, але 14% перевищує посередньо районний рівень.

Через війну скорочення працюючих показникфондовооруженности 2001 року проти 1997 роком збільшився на 18% і становить 149 тис. рублів при середньо районному показнику 122 тис. рублів.

Аналогічна картина простежується який з показникоменерговооруженности і енергозабезпеченості, скорочення яких сталося до рівня 1997 року на 3% і 20%. 

У порівняні з 1997 роком скоротилося наявність тракторів в досліджуваному господарстві з 33 од. до 25 одиниць, значно посилило навантаження на 1 трактор, та заодно забезпеченість тракторами в розрахунку на 1000 га ріллі, як й у в середньому у господарствам району, становила 10 тракторів.

Отже показники забезпеченості і видів використання основних засобів в колгоспі «Росія» свідчать, що з збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції господарству необхідно змогли ефективно використати наявні кошти.

>Сложившиесяприродно-економический потенціал дозволяє колгоспу «Росія» отримувати такі обсяги сільськогосподарської продукції.

Таблиця 1.5

Виробництво основних видів с/г продукції (тонн).

Найменування продукції 1997 р. 1998
Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація