Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Управлінська облік як особлива область економічних знань


Реферат Управлінська облік як особлива область економічних знань

 

  Управлінська облік є галузь, необхідного кожному, хто займається підприємництвом. Менеджер відповідає за досягнення цілей, поставлених йому адміністрацією чи засновниками підприємства. Результати діяльності менеджера великою мірою залежать від інформації, яка використана їм для планування, контролю та регулювання управлінської діяльності, і навіть прийняття рішень.

      Управлінська облік дозволяє системно розглянути всередині підприємства питання оперативної планування, контролю та обліку окремих видів діяльності. Основним критерієм дієвості системи є ефективне керівництво фінансовими і людські ресурси, управлінський облік забезпечує при цьому необхідний механізм.

 

1. Теоретичні основи управлінського обліку.

 

1.1. Визначення сутності управлінського обліку

      Управлінська облік виступає складовою інформаційної системи підприємства. Ефективність управління виробничої діяльністю забезпечується інформацією щодо діяльності структурних підрозділів, служб, відділів підприємства. Управлінська облік формує таку інформацію для керівників різних рівнів управління всередині підприємства з прийняття ними правильних управлінські рішення. Зміст управлінського обліку визначається цілями управління, може бути змінено у вирішенні адміністрації залежно від інтересів і цілей, поставлених перед керівниками внутрішніх підрозділів.

Становлення управлінського обліку походить від калькуляционного обліку, і тому основне його зміст становить урахування витрат виробництва майбутніх і минулих періодів у різних класифікаційних аспектах. Ця деталь є у визначенні поняття ’’управлінський облік’’, який з'явився у останнім часом у перекладної і загроза вітчизняній економічної літературі, й у перших працях з бухгалтерського обліку та її ужитку під час управлінської діяльності.

      Іншим найважливішим моментом, який відрізняється усіма авторами щодо сутності управлінського обліку, є аналітичність інформації. У складі управлінського обліку інформація збирається, гуртується, ідентифікується, вивчається з єдиною метою найбільш чіткого і достовірного відображення результатів діяльності структурних підрозділів, і визначення частки участі у отримання прибутку підприємства. Ефективність виробничої діяльності представленій у обліку як процес зіставлення фактичних і стандартних витрат і результатів від виробничих витрат.

       Установлению сутності управлінського обліку сприяє розгляд сукупності ознак, характеризуючих його як цілісну информационно-контрольную систему підприємства; безперервність, цілеспрямованість, повнота інформаційного забезпечення, практичне відбиток використання об'єктивних економічних законів суспільства, вплив на об'єкти управління при змінюються зовнішніх і враження внутрішніх умовах.

       Отже, сутність управлінського обліку можна з'ясувати, як інтегровану систему врахування витрат і доходів, нормування, планування, контролю та аналізу, яка систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень та координації проблем розвитку підприємства.

1.2. Предмет управлінського обліку, його об'єкти.

 

Предметом управління процес на об'єкт чи процес управління з організації і координування діяльності людей задля досягнення максимальній ефективності виробництва. Управління реалізує вплив щодо управління з допомогою планування, організації, координування, стимулювання і місцевого контролю.

      Теорія науки про управління формує концепцію і предметі управлінського обліку. Предметом управлінського обліку загалом виступає сукупність об'єктів у процесі всього циклу управління виробництвом.

      Раскрывают зміст предмета численні об'єкти, які можна поєднати на два групи:

- виробничі ресурси, щоб забезпечити доцільний працю людей процесі господарську діяльність підприємства;

- господарські процеси та їх результати, котрі становлять у сукупності виробничу діяльність підприємства.

До складу виробничих ресурсів входить:

- основні фонди - це кошти праці (машини, устаткування виробничі будинку ) їхній стан і;

- нематеріальні активи – об'єкти довгострокового вкладення ( право користування землею, стандарти, ліцензії, товарні знаки тощо. буд. ) їх до стану та збільшення використання;

- матеріальні ресурси –предмети праці, призначені в обробці у процесі виробництва з допомоги коштів праці.

     Ці ресурси в управлінському обліку представлені виробничими запасами на яких складах підприємства, в комор цехів і ділянках, складах виробничого відділу і під час їх руху по стадії виробничого циклу до складу готової продукції. Вони включають сировину як продукт видобувних галузей промисловості, сільського господарства; матеріали піддані попередньої обробці, як у саме підприємство, і іншою ( напівфабрикати- заготівлі , поковки, виливки , деталі );

- працю – маса живого праці, яку має підприємство у цей час, використання трудових ресурсів у процесі доцільною роботи і результат праці.

    До другої групи об'єктів управлінського обліку ставляться:

- снабженческо – заготівельна діяльність - придбання, зберігання, забезпечення виробництва сировинними ресурсами, допоміжними матеріалами і виробничим устаткуванням з запасними частинами, призначеними її й ремонту, маркетингова діяльність, пов'язана з постачальницькими процесами;

- виробнича діяльність –процеси, зумовлені технологією виробництва, які включають основні допоміжні операції; операції з вдосконаленню випущених і нових продуктів;

- финансово-сбытовая діяльність –маркетингові дослідження та операції з формування ринку збуту; безпосередньо збутові операції, включаючи упаковку, транспортування інші види робіт; операції, сприяють зростанню обсягу продаж

Схожі реферати:

Навігація