Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Особливості обліку матеріальних ресурсів немає і малоцінних і швидкозношувані предмети в експлуатації


Реферат Особливості обліку матеріальних ресурсів немає і малоцінних і швидкозношувані предмети в експлуатації

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит»

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни

Бухгалтерський облік на залізничному транспорті

на задану тему

Особливості обліку матеріальних ресурсів немає і МБП в експлуатації

                                                                       Науковий

Выполнил: керівник:

ст. грн. ГБ-41 асистент

Гомель 2002


ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3

I. УЧЕТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.. 4

1.1 У чіт відпустки матеріалів. 9

II. ОСОБЛИВОСТІ УЧЕТА МАЛОЦЕННЫХ І БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТІВ.. 11

2.1 Малоценные і быстроизнашивающиеся предмети та його роль процесі виробництва. 11

2.2. Класифікація МБП. 12

2.3. Оцінка МБП. 13

2.4. Облік наявності і рух МБП. 13

III. ОСОБЛИВОСТІ УЧЕТА МБП СПІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ЭКСПЛУАТАЦИИ 15

Облік інструментів, і пристосуванні в експлуатація. 17

Особливості обліку спеціальних одягу м взуття. 18

Особливості обліку виробничого і господарського інвентарю. 20

Особливості обліку постільних приладь. 20

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСТАНЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ І ЗВ'ЯЗКУ. 21

4.1. Загальна характеристика. 21

4.2. Принципи роботи і управління дистанцією. 22

4.3. Матеріально-технічна базу й кошти дистанції. 22

4.4. Оплата ж основні фонди й його оборотні кошти. 23

4.5. Планування виробничо-фінансову діяльність. 23

4.6. Облік, звітність, аналіз стану та контроль. 24

V. УЧЕТ МАЛОЦЕННЫХ І БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТІВ У ШЧ-9. 26

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

На сучасному розвитку економічних взаємин у країні матеріальні витрати становлять значну частину всіх витрат за виробництво продукції, робіт, послуг. Тому виробничу програму підприємства можуть виконати лише за умови своєчасного і сповненого забезпечення її необхідними матеріально-енергетичними ресурсами. У зв'язку з цим зростає роль обліку у виконанні контролю над наявністю матеріальних ресурсів немає і правильним використанням.

Місце тих матеріальних цінностей і малоцінних і швидкозношувані предмети в господарсько-фінансової підприємств визначає завдання їх урахування. Один із них — визначення обсягу придбаних матеріалів і МБП, контролю над дотриманням постачальниками договорів і виконанням плану постачання, тому що від цього залежить своєчасне забезпечення виробництва необхідними предметами праці. Набуті матеріали, що зберігаються досі їх використання складах утворюють запас. Розмір плану визначається финпланом. Норми запасу необхідно встановлювати в кожному найменуванням, сорту і розміру. До завдань обліку належить виявлення наднормативних не прокредитованных банком запасів і зайвих тих матеріальних цінностей, оскільки кошти, витрачені створення таких запасів перебувають непорушно, омертвляються не можуть бути використані інші справи підприємства.

У цьому курсової роботі розкриваються як теоретичні аспекти обліку матеріальних ресурсів немає і МБП, і показано, як здійснюється облік малоцінних і швидкозношувані предмети в експлуатацію у виробництві з прикладу лінійного підприємства Гомельського відділення Білоруської Залізниці - дистанції сигналізації та зв'язку (ШЧ-9).

I. УЧЕТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Матеріальні ресурси (сировину, матеріали, куплені напівфабрикати, комплектуючі вироби, конструкції, деталі, паливо та інших.) є предметами, куди спрямований працю людини для одержання готового продукту. На відміну засоби праці, які зберігали в виробничому процесі свою форму і що переносять вартість на продукт поступово, предмети праці споживаються цілком і повністю переносять свою вартість цей продукт й заміняються після кожного виробничого циклу.

У промисловості стає більше споживання товарно-матеріальних цінностей на виробництві. Це зумовлюється розширенням виробництва, значним питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції і на зростанням цін ресурси. Необхідно впроваджувати ефективні форми попереднього і поточного контроль над дотриманням норм запасів і витрачанням матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню достовірності оперативного обліку руху напівфабрикатів комплектуючих виробів, деталей та вузлів у виробництві.

Дані бухгалтерського обліку мають утримувати інформацію для пошуки резервів зниження собівартості продукції частини раціонального використання матеріалів, зниження норм їх витрати, забезпечення належного збереження і схоронності.

У зв'язку з цим перед урахуванням матеріальних ресурсів стоять такі:

1) правильне та своєчасне документальне відбиток всіх операцій із заготівлі, надходженню і відпустці матеріалів; виявлення і відбиток витрат, пов'язані з їх заготовлением, розрахунок і списання відхилень за напрямами витрат,

2) контролю над збереженням тих матеріальних цінностей у місцях їх збереження і всіх стадіях руху,

3) постійний контролю над дотриманням встановлених доз виробничих запасів,

4) систематичний контролю над використанням матеріалів виробництві з урахуванням обгрунтованих норм їхньої витрати,

5) контролю над технологічними відходами, і втратами і мул використанням,

6) своєчасне отримання наявності точної інформації величину економії чи перевитрати матеріальних ресурсів проти встановленими лімітами,

7) своєчасне здійснення розрахунків із постачальниками матеріальних ресурсів, контролю над цінностями, які перебувають зв шляху, неотфактурованными поставками.

На виконання з завдань необхідно забезпечити належну організацію матеріально-технічного постачання для підприємства; хороше стан складського і весоизмерительного господарства; наявність прогресивних норм витрати сировини матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів;, деталей, палива й інших цінностей на одиницю продукції. З метою підвищення ролі обліку й контролю у цьому треба кожному підприємстві мати науково розроблену номенклатуру-ценник, встановити чіткий документообіг, своєчасно проводити контрольні перевірки і інвентаризації цінностей, недопущення значних відхилень від норм запасів матеріалів, механізувати і автоматизувати учетно-вычислительные роботи, своєчасно укладати угоди про матеріальну відповідальність працівниками складів і комор. Усі служби підприємства слід забезпечити"' списком посадових осіб, котрі мають підписувати документи отримання і відпустка зі складів матеріалів, і навіть видавати дозволу (пропуску) на вивезення з підприємства тих матеріальних цінностей.

На підприємствах застосовують велику кількість різноманітних товарно-матеріальних цінностей. Їх використовують у виробництві по-різному. Окремі повністю споживаються в виробничому процесі (сировину, матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати тощо. п.), інші - змінюють тільки своє форму (мастильні матеріали, лаки, фарби), треті - входять без будь-яких зовнішніх змін (запчастини), четверті - лише сприяють виготовлення виробів і входять у їх масу чи хімічний склад (малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети).

Важливою передумовою правильної організації обліку виробничих запасів був частиною їхнього класифікація за призначенням і у процесі виробництва та технічним ознаками.

По функціональної ролі й призначенню у процесі виробництва виробничі запаси поділяються ми такі:

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація