Реферат Контроль й ревізія

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

До Про М Т Р Про Л Ь М А Р Про Б Про Т А

із дисципліни

« Контроль й ревізія »


Варіант – № 15


Слухач : Сидоркевич Дмитро Іванович


Група : ЗФ – 02 ( фінанси ) Форма навчання : заочна


Робота подано до деканату :....................................................................


Реєстраційний номер :...................................................................................


Керівник : Демідов Олексій Анатолійович


Результат : ...........................................................................................................


м. Черкаси

2002 р.


З А У Д А М М Я


1. Зробити розрахунок фінансових санкцій за порушення норм із регулювання обігу готівки, якщо документальною перевіркою касових операцій підприємства «Х,Лтд» за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р. у касовій книзі підприємства відображено рух коштів, наведень у таблиці .....................................- 3


2. Способи створення неврахованих надлишків матеріальних цінностей та методи їхні виявлення ..............................................................................................................................…...- 5


3. Ревізія розрахункових та кредитних операцій .............................................................…....- 7


4. Ревізія достовірності обліку основних засобів та ТМЦ ......................................….... - 9


Література ..............................................................................................................................................- 15

1. Зробити розрахунок фінансових санкцій за порушення норм із регулювання обігу готівки, якщо документальною перевіркою касових операцій підприємства «Х,Лтд» за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р. у касовій книзі підприємства відображено рух коштів, наведень у таблиці № 1.1.


Таблиця № 1.1. Довідка про рух готівкових коштів по касі підприємства «Х,Лтд» за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р.

Дані касової книжки Дата
01.01 02.01 03.01 04.01 05.01
Сума готівки на вушко дня 0 11208 808 308 233
Виручка від реалізації 80 200 350 0 150
Отримано готівки із банку для виплати зарплати 12000 0 0 0 0
Поверненно невитрачених коштів виданих под звіт 98 0 0 0 20
Видана зарплата 650 10600 800 0 0
Видано кошти под звіт 200 0 0 0 0
Видана метеріальна допомога 120 0 50 75 0
Здано готівку до банку 0 0 0 0 50

Розрахуємо штрафні санкції за порушення норм регулювання обігу готівки у касі підприємства у вигляді таблиці № 1.2.

Таблиця № 1.2


Дата Всього
01.01 02.01 03.01 04.01 05.01
Залишок коштів на кінець дня 11208 808 308 233 353 -
Сума витраченої готівки із виручки

220 75
295
Сума нецільового використання коштів 22,022,0
Сума незаконного перевищення ліміту залишку готівки в касі
103,0 233,0 158,0 278,0 772,0
Сума штрафу 22,0 103,0 453,0 233,0 278,0

794,0


У порушення п. 2. 13 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банку Україні 19. 02. 2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачене:

"Підприємства (підприємці), що мають поточні рахунки в установах банків, одержують готівку із цих рахунків в установах банків у межах наявних коштів й витрачають її виключно на цілі, котрі визначені в грошовому чеку та не суперечать чинному законодавству України. ” ПП "Х, Лтд" 01.01.2002 року із отриманої готівки із установи банку для виплати зарплати бачило кошті под звіт в розмірі 22,0 грн.

Пунктом 1, абз. 7 Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 12.08.95 року N 436 із послідуючими змінами, доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не було за цільовим призначенням - передбачені фінансові санкції у розмірі витраченої готівки , а сумі 22,0 грн.


У порушення п. 2. 12 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банку Україні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачене:

"Підприємства, що мають податковий борг, здійснюють виплати, що пов'язані із оплатою роботи, виключно за рахунок коштів, одержаних із установ банків.” ПП "Х,Лтд" бачило із виручки зарплату та маті ріальну допомогу 03.01.2002 року – в розмірі 220,0 грн., 04.01.2002 року – в сумі 75,0 грн.


Згідно п. 1. 2 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банку Україні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15. 03. 2001 року за N 237/5428, де передбачене:

"виплати, пов'язані із оплатою роботи - виплата основної та додаткової заробітної плати, заохочувальні та компенсаційні виплати та інші виплати,що не входять до фонду оплати роботи... "

Пунктом 1, абз. 4 Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України” від 12. 08. 95 року N 438 із послідуючими змінами, доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за витрачання готівки із виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, по слуг) та інших касових надходжень, на виплату заробітної плати, матеріального заохочення, допомог, усів видів компенсацій при наявності податкової заборгованості передбачені фінансові санк ції у вигляді штрафу у розмірі здійснення виплат, а сумі295,0 грн.


У порушення п. 2. 9 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банку Україні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачене:

"Підприємства вол' язані здавати готівкову виручку понад установ лений ліміт каси в порядку й рядки, визначені установою банку для зарахування на їхні поточні рахунки ... " ПП "X, Лтд" не здало до банку залишок коштів понад установлень ліміт каси 75,0 грн., а саме: 02.01.2002 року в сумі 103,0 грн., 03.01.2002 ро ку - 233,0 грн. , 04.01.2002 року - в сумі158,0 грн., 05.01.2002 року - в сумі 278,0 грн.

Пунктом 1, абз. 2 Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 12. 06. 95 року N 436 із послідуючими змінами, доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах, передбачені фінансові санкції у двократному розмірі торб, виявленої понадлімітної готівки протягом дня.

Таким чином, фінансові санкції складають1544,0 грн.

(772,0 грн. x 2 = 1544,0 грн. )


2. Способи створення неврахованих надлишків матеріальних цінностей та методи їхні виявлення.


Існує багато способів створення надлишків продукції на виробництві. Це й недотримання технологічного процесу, а саме недовкладення продукції чи складових компонентів, внаслідок цого створюється додаткова продукція. Також продукція може вироблятися в додатковий годину й не надходити складу. Так по данним податкової адміністрації України, тепер виробляється в чотири рази понад етилового спірту, якого потребує лікеро-горілчана промисловість та на іши потреби в парфумерній промисловості й інший спирт для тихничних потреб. А із надлишкового спирту може тім самим лікеро-горілчаним заводом виробляться не оприбуткована горілка, в наслідок цого бюджет неотримує величезних торб із акцизного збору та інших податків. Тому виявлення надлишкової продукції дуже складне заподіяння й винне проводитися на всіх етапах виробництва, відгрузки складу та надходження в торгівельну мережу. Для цого необхідно залучати не лише контролюючи органи виробників (котрі можуть бути в зговорі із адміністрацією й майстрами цехів й участків) а інши контролюючи органи, контрольно-ревезійні, правоохоронні й податкові. А система обліку чітко налаженою, відповідно до норм бухгалтерського обліку, усі книжки зберігатися відповідний годину, не винна бути перекрученою, із випривленнями та підчистками.


Вартість товарів, що входять у склад товарно-матеріальних запасів підприемства, відображається в обліку у відповідності із принципом собівартості, який можна визначити таким чином:

Базисною величиною для обліку вартосгі товарно-матеріальних запасів є вартість, Яка становить собою ціну, сплачену за ці товари; чи вартість того, що було б використано, щоб придбати ці активи. Відносно товарно-матеріальних запасів вартість визначається як сума витрат, котрі прямо чи побічно малі місце у зв’зку із придбанням відповідних активів й доведенням їхні до поточного стану, а також приставленням їхнього до теперішнього місця перебування .

3гідно із принципом вартості, побічні витрати, що мають місце у зв’зку із придбанням товарів (такі, як вартість транспортування, страхування, зберігання й так далі), повинні відображатись у складі вартості придбаних товарів. Алі на практиці, через ті що ці додаткові витрати не мають істотного значення , смердоті не включаються до вартості товарно-матеріальних запасів. Таким чином, із практичних міркувань багато компаній не відносять побічні витрати до вартосгі товарно-матеріальних запасів й відображають ці побічні витрати окремо. А як вартість придбаних товарів у цьому випадку береться лише їхня чиста вартість (тобто ціна, сплачена за рахунком-фактурою).

Два альтернативні типи систем обліку товарно-матеріальних запасів, котрі допомагають визначити вартість залишків товарно-матеріальних запасів на кінець облікового періоду та собівартість реалізованої продукції:

1. Періодична система обліку товарно-матеріальних запасів. — За ціеї системи підраховується загальна вартість придбаних товарів (включаючи початкове сальдо), а потім, наприкінці облікового періоду, визначається кінцеве сальдо за допомогою інвентаризації товарно-матеріальних запасів, наявних на кінець облікового періоду. Далі визначається вартість цих залишків на кінець облікового періоду шляхом множення кількості наявних товарів на вартість одиниці товару. 3гідно із періодичною системою обліку товарно-матеріальних запасів собівартість реалізованої продукції визначається як залишкова величина, тобто:

ПС + П - КС = УПП, де

ПС — початкове сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів,

П — придбання протягом облікового періоду,

КС — кінцеве сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів,

УПП — собівартість реалізованої продукції.

2. Постійна система обліку товарно-матеріальних запасів.— Ця система забезпечує даними про стан товарно-матеріальних запасів на кожний день облікового періоду по кожному елементу товарно-матеріальних запасів. Ці дані охоплюють: початкове сальдо, кожне придбання товарів підприємством, кожне зменшення (тобто продажів) товарно-матеріальних запасів підприємства та поточне сальдо товарно-матеріальних запасів. Ця система дає змогу визначити собівартість реалізованої продукції та кінцеве сальдо без проведення фізичної інвентаризації товарно-матеріальних запасів у кінці року. Згідно із цією системою кінцеве сальдо визначається як залишкова величина, тобто:

ПС + П - УПП = КС


3. Ревізія розрахункових та кредитних операцій


Розрахувати розмір фінансових санкцій та пені за порушення діючого законодавства із питань оподаткування окремо по податку на додану вартість, та податку на прибуток підприємств.


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.

У порушення в.п. 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року N 188/97-ВР, згідно якого не дозволяється включення до податкового кредиту витрати по сплаті податку при придбанні товарів (робіт, послуг) вартість які не відноситься у склад валових витрат, ПП "Х,Лтд" безпідставно віднесло у склад податкового кредиту податок на додану вартість за червень 2001 року в сумі13340,0 грн.


Відповідно до вимог п. 7 ст. 11 Закону України «Про державну подат кову службу в Україні» в редакції Закону від 05.02.1998 року N 83/97 - ВР та в.п. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків бюджетам та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 року N 2181-ІІІ встановленого у разі, коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати за кожний із податкових періодів, установлених для такого податку, збору (обов'язкового платежу) починаючи із податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким плат ніком податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але й не понад двадцяти п'яти відсотків такою суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громодян. Розрахунок додається в таблиці №3.1.

Таблиця №3.1

Розрахунок штрафних фінансових санкцій по податку на додану вартість

Звітник період Сума недоїмки, грн.

Розмір штрафних санкцій 5% за

1 період

Кількість періодів Макс. розмір штрафу % Сума фінансових санкцій, грн.
1 2 3 4 5 6

Червень

2001р.

13340,00 5 % 12 25 % 3 335,00
Всього

3 335,00


Валові витрати


У порушення п.5.1. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами й доповненнями, де вказано :

“Валові витрати виробництва та обігу – сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), котрі придбаються (виготовляються) таким платником податку для їхнього подальшого використання у власній господарській діяльності ... “ ПП “Х, Лтд” залежало валові витрати у І кварталі 2001 р. по придбанню матеріалів у неплатника податку на додану вартість, та використаних не так на виробництво в розмірі – 55 900,00 грн., в II кв. 2001р. в розмірі – 66 700,00грн.


Податок на прибуток


У порушення п. 3.1. ст. 3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами й доповненнями, де вказано :

“Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового прибутку звітного періоду, визначеного згідно із п. 4.3. цого Закону...” ПП “Х, Лтд” занизило суму оподаткованого обороту за I кв. 2001 р. на суму55 900,00 грн., за II кв. 2001р. в розмірі – 66700,00 грн., та не сплатило до бюджету податок на прибуток за I кв. 2001 р. в $ 20 010,00 грн.


За заниження торб податків відповідно до п. 7 ст. 11 Закону України «Про державну подат кову службу в Україні» в редакції Закону від 05.02.1998 року N 83/97 – ВР та п. 17.1.3 ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків бюджетам та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 року N 2181-ІІІ передбачене фінансові штрафні санкції в сумі 9 194,00 грн. (Розрахунок в табл. № 3.2)


Таблиця № 3.2

Розрахунок фінансових санкцій по податку на прибуток.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Контроль й ревізія розрахунків
  Міністерство освіти України Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури Кафедра
 • Реферат на тему: Контроль і ревізія
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3 Тема 1 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД 4 1.1. Сутність,
 • Реферат на тему: Контроль і ревізія
  Запровадження Економічна політику держави здійснюється з допомогою фінансово-кредитних важелів.
 • Реферат на тему: Контрольна з аудиту британське
  Зміст: Запровадження 2 стор. 1. Перевірка валютних операцій 3 стор. 2. Розрахунки з постачальниками
 • Реферат на тему: Контрольна робота
  Зміст

Навігація