Реферат Аналіз собівартості

План.

План. 1

Запровадження. 2

Глава 1. Теоретичне обгрунтування економічного аналізу собівартості продукції. 4

1.1. Поняття собівартості і його аналіз. 4

1.2. Собівартість продукції та її структура. 7

1.3. Планування собівартості продукції. 11

1.4. Шляхи зниження собівартості продукції. 14

Глава 2. Аналіз собівартості своєї продукції підприємстві ВАТ «Электромашина». 18

2.1. Аналіз собівартості продукції. 18

2.1.1. Організація урахування витрат собівартості по змінним видатках. 19

2.1.2. Аналіз собівартості, исчисленной по змінним затратам. 21

2.2. Аналіз витрат з статтям калькуляції. 23

2.3. Аналіз витрат за 1 карбованець випущеної продукції. 24

Глава 3. Резерви зниження собівартості продукції підприємства. 27

Висновки і такі пропозиції. 31

Література. 33

Додаток. 34

Запровадження.

У сучасному, у, обстановці початку ринку управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності фірми до ухвалення управлінські рішення. Для аналізу і вжиття рішень необхідна вихідна інформація, таку інформацію отримують з низки техніко-економічних показників, однією із є собівартість. Можна впевнено заявити, що показник одна із найважливіших. Чим він так привабливий? Чому йому дуже багато приділяють уваги? Основними завданнями розвитку на етапі є всемірне підвищення ефективності виробництва, і навіть заняття стійких позицій підприємств на внутрішньому, а міжнародному ринках. Щоб витримати гостру конкуренцію - й викликати в покупців підприємство має вигідно виділятися і натомість підприємств тієї самої типу. Відомо, що покупця насамперед цікавить якість продукції та її ціна. Що перший показник і від другий, краще і вигідніше для покупця підприємства. Резерви поліпшення цих показників таки укладено в собівартості продукції.

У узагальненому вигляді собівартість продукції відбиває усі сторони господарську діяльність підприємств, їхнього досягнення й недоліки. Рівень собівартості пов'язані з обсягом і якістю продукції, використанням робочого дня, сировини, матеріалів, устаткування, витрачанням фонду оплати праці та т. буд. Собівартість, своєю чергою, є основою визначення ціни продукцію. Систематичне зниження промислової продукції – одна з головних умов підвищення ефективності промислового виробництва. Вона надає безпосередній вплив величину прибутку, рівень рентабельності, і навіть на загальнодержавний грошовий фонд - бюджет. Тому формування витрат виробництва та звернення, їх облік мають важливого значення для підприємницької діяльності організацій.

Під собівартістю продукції, робіт і постачальники послуг розуміються виражені в грошової форми витрати всіх видів ресурсів: основних фондів ,природного і промислового сировини, матеріалів, палива й енергії, праці, використовуваних у процесі виготовлення продукції і на виконання, і навіть задля збереження і поліпшення умов виробництва та його вдосконалення. Склад витрат, які включаємо в собівартість продукції, їх класифікація за статтями визначаються державним стандартом, а методи калькулирования - самими підприємствами.

Собівартість - одне із узагальнюючих показників інтенсифікації та ефективності споживання ресурсів.

Завданнями аналізу собівартості продукції:

Схожі реферати:

Навігація