Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості


Реферат Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості

Страница 1 из 2 | Следующая страница

РОСТОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ ПОВІДОМЛЕННЯ

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ

ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА

 

 

 

 

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА І АУДИТА»

 

 

 

 

курсова робота

 

економічним аналізу на задану тему:

«аналіз стану дебіторської та внутрішньої кредиторської

заборгованостей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: ст. грн. ЭА-4-85

                                                                                                         Єфімова Т.А.

 

 

Перевірила: Радченко Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

р. Ростов-на-Дону

2002 р.

Зміст:

 

 

1.    Запровадження;

2.    Організаційно- економічна характеристика підприємства;

3.    Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості;

4.    Аналіз складу і структури дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей;

5.    Аналіз оборотності дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей;

6.    Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості;

7.    Висновок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Запровадження.

 

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ЗА УМОВ РЫНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ

Аналіз (без прив'язки його до господарської діяльності й виділення на самостійну науку) існує невідь-скільки років, будучи дуже ємним поняттям, лежачим основу всієї практичної і з наукового діяльності. Аналіз є процедуру уявної, і навіть вони часто й реального розчленовування об'єкта чи явища на частини; процедурою, зворотної аналізу, є синтез, з яким аналіз часто поєднується в практичної чи пізнавальної діяльності. Залежно від характеру досліджуваного об'єкта, складності його структури, рівня абстракції використовуваних пізнавальних процедур та їх реалізації аналіз виступає у різних формах, будучи часто синонімом дослідження як і природних, і громадських науках (хімічний аналіз, математичний аналіз, фінансовий аналіз політики та т. п.).                           

Економічний аналіз є систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням економічних процесів, створених під впливом об'єктивних економічних законів і внутрішніх чинників суб'єктивного порядку. Є різноманітні підходи до структуризації цієї науки. У разі централізовано планованої економіки було винесено підрозділяти його за політекономічний і конкретно-экономический аналіз (аналіз господарську діяльність): останній, своєю чергою, подразделялся на методологію економічного аналізу функціонування господарюючих суб'єктів (економіка загалом, регіон, галузь, підприємство) і теорію аналізу господарську діяльність. Стержневым елементом такого підходу була ідея планового ведення господарства.

Результативність управління підприємством значною мірою визначається найвищим рівнем нею організації та якістю информационною забезпечення. У системі информационною забезпечення особливе значення мають бухгалтерські дані, а звітність стає основним засобом комунікації, які забезпечують достовірне надання інформації фінансове стані підприємства. Причин кілька, основна полягає у зміні форм власності. Цей процес відбувається, найдинамічніше що розвивається у сфері звернення, що природно призвів до руйнації багатьох вертикальних зв'язків і що виникла його інформаційної відособленості підприємств. Щоб якось забезпечити виживання підприємства у сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно передусім вміти реально оцінювати фінансове становище своїм підприємства, і нею існують і потенційних контрагентів. І тому необхідно:

 а) володіти методикою оцінки фінансового становища підприємства;

б) мати відповідне інформаційне забезпечення;

  в) мати кваліфікований персонал, здатний реалізувати цю методику практично.

 

Основу інформаційного забезпечення аналізу фінансового

стану повинна бути бухгалтерська звітність. Безумовно, в аналізі можна використовувати додаткову інформацію переважно оперативного характеру.

 

У традиційному значенні фінансовий аналіз є метод оцінки й прогнозування фінансового становища підприємства з урахуванням його бухгалтерської звітності. Такі аналіз може виконуватися як управлінським персоналом цього підприємства, і будь-яким зовнішнім аналітиком, оскільки переважно виходить з загальнодоступною інформації. Проте прийнято виділяти два виду фінансового аналізу:

внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства. Інформаційна база такого аналізу значно ширшим і включає будь-яку інформацію, циркулирующую всередині підприємства міста і корисну до ухвалення управлінські рішення. Відповідно розширюються й можливості аналізу. Зовнішній фінансовий аналіз проводиться аналітиками, можуть бути сторонніми особами підприємствам і тому які мають доступу до внутрішньої інформаційної базі підприємства. Зовнішній аналіз менш деталізований і більше формалізований. У процесі фінансового аналізу застосовуються різні прийоми, методи лікування й моделі.

Фінансовий аналіз є спосіб накопичення, трансформації й порядку використання інформації фінансового характеру. що на меті:

·     оцінити поточне і перспективне фінансове становище підприємства:

·     оцінити можливі і доцільні темпи розвитку підприємства з позиції фінансового забезпечення;

·     виявити доступні джерела засобів і оцінити можливість і доцільність їх мобілізації;                    

·     спрогнозувати становище підприємства над ринком капіталів.

У основі фінансового аналізу, як і фінансового менеджменту загалом, лежить аналіз фінансової звітності. Росії цього фрагмента фінансового аналізу має пріоритетне значення з низки обставин, зокрема, недостатня розвиненість ринку знижує значимість аналізу ризиків тощо. п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прорганизационно - економічна

характеристика підприємства

1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА.

1.1. Ростовський філія « Донэкспресс» - відособлене підрозділ Дирекції з обслуговування пасажирів СевероКавказской залізниці МШС Росії створена відповідно до зазначенням МШС від 21.04.99 року № Л-579у і підставі наказу начальника Північнокавказької залізниці від 23.11.99 року № 219/Н.

Офіційне повне найменування філії - Ростовський філія «Донэкспресс» державне унітарна підприємство Дирекції з обслуговування пасажирів Північнокавказької залізниці МШС Росії «Севкавэкспресс», далі Філія.

Скорочений найменування - Ростовський філія «Донэкспресс» ГУП , телеграфне- ДОП-1.

1.2. Ростовський філія «Донэкспресс» є відособленим підрозділом « Дирекції з обслуговування пасажирів» СевероКавказской залізниці МШС Росії (далі Дирекція), котра, за відношення до нього є вищим органом управління. Філія юридичною обличчям, має окремий баланс, рахунок у банку, печатку які з найменуванням, штампи і бланки.

1.3. Філія своєї діяльності керується законодавством РФ, наказами, вказівками, нормативними і правовими актами МШС, Північнокавказької залізниці й Дирекції, і навіть справжнім Положенням.

1.4. Філія виступає у цивільному обороті від імені, за дорученням й під відповідальність Дирекції виходячи з доручення начальника Дирекції.

1.5. Філія Дирекції має у собі структурні підрозділи розміщуються, перелічені в Додатку.

1.6. Місце перебування Ростовського філії «Донэкспресс» :

344001 р. Ростов-на-Дону, Привокзальная площа /2, корпус 2.

 

 

 

 

 

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Ростовського філії Дирекції є якісне і повний задоволення потреб регіону на пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти у внутрішньому, а міжнародному повідомленнях, забезпечення узгодженої й ефективної роботи пасажирських станцій та вокзалів.

2.2. Досягнення зазначених цілей Філія Дирекції здійснює такі види діяльності:

• організація пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти у внутрішньому ( далекому і місцевому) і на міжнародному повідомленнях;

• організація туристського обслуговування, зокрема туристська і екскурсійна діяльність.

• організація роботи підрозділів входять до складу Филиала;

• технічне зміст, помешкання і модернізацію (реконструкцію) будинків, споруд й інших основних фондів;

• виробництво ремонтно-будівельних, будівельно-монтажних і проектно-сметных робіт з об'єктах Филиала;

• веде роботи з впровадження досягнень науково-технічного прогресу у сфері залізничних перевезень пасажирів;

• комерційну діяльність, у порядку, з розробки й реалізації послуг пасажирам на вокзалах, раціонального використання вокзального майна, і інших об'єктів пасажирського господарства;

• оптова і роздрібна торгівля товарами народного споживання і продукцією виробничо-технічного призначення;

• решта видів діяльності, не заборонені чинним законодавством Російської Федерації.

 

 

 

 

 

 

3. МАЙНО І ФІНАНСОВІ ЗАСОБИ.

3.1. Майно Ростовського філії належить до федеральної власності й утворюється із засобів, наделяемых йому Дирекцией, і навіть коштів, придбані під час господарської діяльності й враховується на окремому балансі.

Майно, наделяемое Филиалу, можна використовувати виключно з метою, визначених справжнім Положенням.

3.2. Філія немає права продавати, списувати, здавати у найм нерухомого майна і рухомий склад, передавати їх у заставу чи іншим чином розпоряджатися цим майном без погодження з Дирекцией.

3.3. Джерелами засобів і доходів Филиала є:

• майно, яка була з його балансі, яке з основних та оборотних засобів;

• грошові й інші кошти, одержані від реалізації продукції ( робіт, послуг) та інших видів діяльності;

• орендної плати і засоби від реалізації виключеного з інвентарю майна;

• грошові та матеріальні вкладення Дирекції;

• безоплатні ( благодійні ) внески;

• інші джерела, не заборонені чинним законодавством Російської Федерації.

3.4. Порядок фінансування Филиала, і розподілу і використання прибутку визначається Дирекцией, у своїй:

3.4.1. Фінансово-господарська діяльність філії планується і враховується у складі Дирекції загалом. Дирекція надає Филиалу самостійність у виконання закріплених його функцій.

3.4.2. Результати діяльності Филиала позначаються на щомісячних, щоквартальних і річних звітах про виробничо-фінансову діяльність Филиала і Дирекції.

 

 

 

 

 

4. ПРАВОВОЇ СТАТУС ФИЛИАЛА (ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ).

4.1. Ростовський філія,  яка є юридичною особою, здійснює свою виробнича й фінансову діяльність у обсязі затверджених Дирекцией економічних показників; самостійно розробляє і застосовує найбільш доцільні форми внутрішньогосподарського розрахунку.

4.2. Філія на вирішення поставлених завдань проти неї по доручення Дирекції:

4.2.1.Осуществлять, у сфері господарську діяльність, договірні виробничі стосунки з іншими підприємствами, організаціями та приватними особами, ні з державними податковими та правоохоронних органів за місцем їх дислокації.

4.2.2.3аключать договори з виробниками замовниками послуги, продукцію та товари по основний рахунок і іншої ( зокрема: торгово-закупівельної), своєчасно стягувати кошти з суб'єктів договорів із їх зобов'язанням. Отримувати від клієнтів документи, що підтверджують їхнє платоспроможність.

4.2.3.Распоряжаться коштами межах кошторису витрат, отримувати у найм, в борг чи безоплатно устаткування, інвентар, матеріали чи інше майно, соціальній та установленому порядку списувати його, коли вона зношене, морально застаріло.

4.2.4.По узгодження з Дирекцией реалізувати продукцію та відходи виробництва, виконувати роботу, надавати послуги за цінами, встановленим у порядку, визначеному чинним законодавством, а випадках їх відсутності- за погодженням сторін, але з нижче цін, і тарифів, встановлених Дирекцией.

4.2.5.Приобретать необхідні матеріали, техніку, сировину, паливно-енергетичних ресурсів за цінами і тарифами, встановленим у відповідність до чинним законодавством чи з договірних цін, пристосовані до Дирекцией.

4.2.6.0спаривать дії громадян, юридичних, органів управління, які б інтереси Дирекції, здійснювати інші правомочності,    не суперечать чинного законодавства і справжньому Положення.

4.3. У межах встановленого Дирекцией плану прибутків і витрат планувати производственно-финансовую діяльність Филиала.

4.4. Філія зобов'язаний:

4.4.1.Обеспечивать цільове використання наділеного йому майна.

4.4.2.Развивать виробничу та матеріально-технічної бази.

4.4.3.Обеспечивать належне якість робіт та надаваних послуг з усіх видів господарську діяльність, безпеку руху поїздів, виконання правил технічної експлуатації (ПТЭ), стандартів, технічних умов і інструкцій МШС РФ.

4.4.4. Представляти Дирекції звіти про результати виробничо-господарської діяльності з форми і у найкоротші терміни, встановлені Дирекцией і органами державної статистичної звітності.

4.4.5.Вести підготовку , підвищення кваліфікації та укомплектування кадрів, удосконалювати форми і системи оплати праці.

4.4.6.Возмещать збитки, заподіяний нераціональним використанням основних фондів, забрудненням довкілля, порушенням правил безпечного проведення робіт, санітарно-гігієнічних і вимог щодо здорового працівників.

4.5. Філія відповідає за:

4.5.1.Невыполнение планових завдань Дирекції та зобов'язання, передбачених договорами (контрактами) коїться з іншими підприємствами, організаціями та приватними особами. Порушення кредитних, розрахункових і місцевих податкових зобов'язань, прав власності інших суб'єктів;

4.5.2. Достовірність та збереження документів ( управлінських,

фінансово-господарських, з особового складу та інших.);

4.5.3.0беспечение правил безпеку руху потягів і пасажирів, санітарно-гігієнічних і вимог щодо здорового працівників, населення, прав пасажирів і споживачів товарів та послуг;

4.5.4-Нарушение режиму природо- і замлепользования;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛІННЯ ФИЛИАЛОМ.

5.1. Керівництво Филиалом здійснюється начальником, назначаемым посаду і освобождаемым з посади начальником Північнокавказької залізниці за поданням начальника Дирекції й узгодження з пасажирської службою.

5.2. Начальник Филиала діє принципах єдиноначальності з питань, віднесеним контрактом у його компетенцію.

5.3. Начальник Филиала проти неї:

• видавати накази і розпорядження, обов'язкові виспівати всім працівникам Филиала, у його компетенції;

• здійснювати приймання і звільнення працівників, представляти затвердження Дирекції пропозиції зі зміни штатного розкладу, умов оплати праці та преміювання працівників Филиала;

• за дорученням від імені Дирекції не більше повноважень, визначених справжнім Положенням та інші рішеннями, представляти Дирекцию на підприємствах, організаціях, закладах державної і укладати договорів не більше наданих йому прав;              

• приймати рішення про пред'явленні позовів і претензій відповідно до чинним законодавством й за дорученням Дирекції підтримуватимуть їх у відповідних судах;

• вносити пропозиціями щодо призначенні та визволенні з посади заступників начальника Филиала;

• вживати заходів по накладенню дисциплінарних стягнень і матеріального заохочення працівників, відповідно до Правилами внутрішнього розпорядку і нині діючим трудовим законодавством РФ;

• визначати соціальних пільг і гарантії до працівників не більше зароблених коштів.

5.4. Начальник Филиала забезпечує схоронність майна, коштів та інших тих матеріальних цінностей, відповідає за результати діяльності Филиала цілому.

5.5. До виняткової компетенції Дирекції із управління Филиалом ставляться такі питання:

• твердження Положення про Филиале, внесення змін до нього і доповнень;

• твердження організаційно-штатної структури Филиала;

• визначення основних напрямів виробничого та розвитку Филиала відповідно до цілями і предметом своєї діяльності;

• наділення Филиала основні засоби;

• встановлення розміру, форми і близько фінансування Филиала;

• розгляд і затвердження перспективних, річних і поточних планів виробничо-фінансову діяльність Филиала;

• прийняття рішень щодо дотацій, про фінансування, що забезпечує розширене відтворення, будівництво та їх реконструкція об'єктів виробничого, соціального, культурно-побутового призначення;

• призначення та проведення фінансових ревізій, твердження звітів і винесення висновків з фінансових ревізії;

визначення порядку покриття збитків.

 

 

 

3.Понятие дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей.

 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Рівень дебіторську заборгованість визначається багатьох чинників: такого роду продукцію, ємність ринку, ступінь насиченість ринку даної продукцією, прийнята для підприємства система розрахунків й ін. Останній чинник особливо важливий для фінансового менеджера.

Основними видами розрахунків є продаж за розрахунок готівкою і продаж в кредит. У разі нестабільної економіки переважної формою розрахунків стає передоплата.

Оплата за розрахунок готівкою можуть виконати рублями, з допомогою кредитної картки або дебітної картки. Кредитна картка є пластикові картки із зазначенням імені власника, привласненого йому коду, особистої підпис термін дії картки. Власник картки може виконувати купівлі межах деякою суми, обумовленої під час видачі картки, у тому разі, тоді як момент купівлі вона перевищує залишок з його рахунку. На відміну від кредитної дебитная картка Демшевського не дозволяє оплачувати купівлі за відсутності коштів у рахунку покупця.

Безготівкові розрахунки виконуються з допомогою платёжных доручень (доручення господарюючого суб'єкту своєму банку про переведення зазначеної суми іншому господарюючому суб'єкту), платіжних вимог (вимога продавця до покупця оплатити поставлені йому за договору товари), акредитивів (доручення банку постачальника, зроблене покупцем через свого банку оплату рахунків постачальника негайно після одержання документів про відвантаження продукції), расчётных чеків (документ, у якому вказівку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація