Реферат Аналіз трудових ресурсів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Калінінградський Державний Технічний Університет

Кафедра обліку, аналізу та фінансів

Курсова робота

з дисципліни «Економічний аналіз»

на задану тему: «Аналіз використання трудових ресурсів організації»

виконано за матеріалами внутрішньої звітності Родильного вдома № 3 р. Калінінград

Выполнил студент групи 00-ФК-I

Галиченко Юрій Васильович

Керівник

О.В. Верещагіна

Оцінка

_______________

Калінінград 2003

Зміст

Введение……………………………………………………………………………….3

Глава 1 Характеристика пологового будинку №3

1.1 Техніко-економічна характеристика организации..4-5

1.2 Значимість трудових ресурсів для предприятия…….5-7

1.3 Основне напрям аналізу та інформаційна база…7-8

Глава 2 - аналіз використання трудових ресурсів пологового будинку №3

2.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами……………………………………………………………………………..9-14

2.2 Аналіз використання робочого дня та ефективності

праці персонала………………………………………………………………….14-18

2.3 Аналіз використання фонду заробітної платы…….18-27

Висновок (Заключение)………………………………………………………….28-29

Список літератури

Додаток (документи)

Запровадження

У загальфілософському сенсі аналіз одна із найважливіших методів наукового пізнання навколишньої дійсності. У цьому роботі розглядаються основи навколишньої дійсності бюджетних установ. Бюджетні організації важливі суб'єктами виробничих відносин за будь-якої моделі державного будівництва. Вони забезпечувати задоволення цілого ряду суспільно значимих потреб, як-от освіту, охорону здоров'я, наукових досліджень , соціальний захист, культура, державне управління економіки й д.р.

Аналіз є невід'ємною частиною процесу прийняття рішень на системи управління бюджетної організацією.     

Аналіз з урахуванням планової і фактичною інформації дає кількісну і якісну оцінку змін, які відбуваються що бюджетної організації щодо заданої програми. Перерабатывая масиви планової і учётной інформації, з яких виробляються варіанти управлінські рішення, вкладених у ліквідувати причини негативних відхилень від запланованих показників розвитку бюджетної організації.

   Основне завдання даної роботи є підставою розкриття вивченій теоретичної основи та приведення деяких практичних питань економічного аналізу діяльності підприємства.

Основою якісного й ефективного функціонування сучасної галузі є працю, значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової й організаційної роботи у охороні здоров'я зараз є рівень кваліфікації персоналу. Це позначається брак коштів і бажання освоювати нові технологіії як і медопроизводстве головним чином під управлінням. Інший завданням бути забезпечення лікарняних установ кадрами.

Значення аналізу праці та зарплати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективність використання робочої сили й ефективності витрати бюджетних коштів, виділених на оплату праці працівників галузі. У цьому роботі аналіз проведений з прикладу пологового будинку №3, г.Калининграда. Основними завданнями аналізу є:

· Вивчення і - оцінка забезпеченості установи трудовими ресурсами

· Количественная і якісна характеристика структури персоналу

· Виявлення факторів, і причин відхилень фактичних показників стану штатів від нормативів, оцінка негативних тенденцій

· Вивчення повноти використання робочого дня і завантаження кожного працівника,, характеристика рівнів сумісництва і суміщення

· Аналіз формування та раціонального використання фонду зарплати, оптимальності його структури

· Виявлення резервів підвищення ефективності витрати коштів у оплату праці, розробка заходів із мобілізації виявлених резервів.

Глава 1 Характеристика пологового будинку №3

1.1 Техніко-економічна характеристика організації.

Визначення рівня обслуговування в лікувальних, профілактичних та інших установах подання медичної допомогу й послуг дуже важливо, особливо коли у країні спостерігається скорочення населення.

Пологовий будинок номер 3, заснований 1983 року, обслуговування Московського і Балтійських районів міста Калінінграда. Він грунтувався з урахуванням пологового відділення Міський лікарні.

 У цій його штат дуже маленький. Нижче подана загальна схема управління

Керує установою, з таблиці Головлікар.

З економічного персоналу, для підприємства є бухгалтер, що його ж роль головного бухгалтера. Воно й становить кошторису закладу і всю звітність. Також у його завдання входить складати все звіти податкової інспекції, нарахування зарплати, ведення всієї господарську діяльність установи. Обраний установа відрізняється компактністю, у цій з роботою у змозі впоратися одному бухгалтеру.

Для звітності Головлікарю, вона становить спеціальну внутрішню звітність, яка зрозуміла без спеціального економічної підготовки. На базі цієї звітності проведений аналіз у цій роботі.

Головлікарю підпорядковуються лікарі, середній медичний персонал має виконувати розпорядження й вказівки лікарів. А молодший медичний персонал відповідно середньому персоналу.

Головному бухгалтеру ( одночасно завгоспу) підпорядковується інший персонал , саме кочегар , сторож, кухар.

1.2 Значимість трудових ресурсів підприємствам.

     До трудовим ресурсів належить частина населення , яка володіє такими необхідними фізичними даними, знаннями й навиками праці відповідної галузі. Досягнення забезпечити підприємства потрібними трудовими ресурсами, їх раціонального використання , високий рівень продуктивність праці яких багато важать збільшення обсягів продукції і на підвищення ефективності виробництва. Зокрема від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами необхідними та ефективності їх використання залежать об'єм і своєчасність виконання усіх необхідних робіт , ефективність використання устаткування, машин, механізмів відтак - обсяг готової продукції, собівартість їх, прибуток й інших економічних показників.

   Основними завданнями аналізу є що:

- вивчення і - оцінка забезпеченості підприємства його структурних підрозділів трудовими ресурсами загалом , і навіть за категоріями і професій;

- означення й вивчення показників плинність кадрів;

- виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного та ефективного їх використання.

    Ефективність використання виробничих ресурсів впливає все якісні показники діяльності суб'єкта господарювання - собівартість, прибуток та інших. Тому, за оцінці діловими партнерами необхідно аналізувати узагальнюючі показники ефективність використання трудових ресурсів, основних фондів та матеріальні ресурси.

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами слід проводити також із вивченням виконання плану соціального розвитку підприємства з наступним групам показників:

· поліпшення умов праці та оздоровлення працівників

· поліпшення соціально-культурних і житлово-побутових умов                            

· соціальна захищеність членів колективу

    Для аналізу використовують таких форм плану економічного та розвитку , як « Підвищення рівня кваліфікації, і освіти кадрів» , «основні показники для поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров'я робітників», « план поліпшення соціально-культурних і житлово-побутових умов робітників і членів їхнім родинам», колективний договір зокрема соціального захисту працівників і пенсіонерів , а як і звітні даних про выполнениии намічених заходів із соціального розвитку підприємства міста і підвищити рівень соціального захисту членів праці колективу.

  Аналізуючи динаміку і виконання плану з підвищенню кваліфікації співробітників , вивчають такі показники як відсоток працівників , учнів найвищих, середніх і середньо-спеціальних навчальних закладах, у системі підготовки рабочиз кадрів для підприємства, чисельність і відсоток працівників , що підвищують свою кваліфікацію, відсоток працівників , знятых некваліфікованим і т.д. Показники соціальної кваліфікованої структури мають також відбивати організацію перекваліфікацію і працевлаштування вивільнених працівників.

Виконання перевиконання плану з підвищенню кваліфікації працівників сприяє зростанню продуктивності їх праці та позитивно характеризує підприємства.

  Для оцінки заходів із поліпшення умов праці та зміцнення здоров'я працівників використовуються  такі показники:

· забезпеченість робочих санітарно-побутовими приміщеннями

· рівень санітарно-гігієнічних умов праці

· рівень частоти травматизму для 100 людина

· відсоток працівників , мають професійні захворювання

· відсоток загальну захворюваність працівників

· кількість днів тимчасової непрацездатності на 100 людина

· відсоток працівників , поправивших своє добре здоров'я в санаторіях, профилактиках , будинках відпочинку, за турпутівками тощо.

  Аналізуючи також виконання заходів щодо охорони праці та техніці безпеки.

  Соціально –культурні і жилищно- комунальні умови працівників і членів їхнім родинам характеризуються такими показниками як забезпеченість працівників житлом, виконання плану з будівництва нового житла , наявність і будівництво об'єктів соцкульсбыта , дитячих ясел і садів, профілакторіїв , будинків відпочинку , устаткування житловий фонд комунальними зручностями( водогін, опалення , каналізація тощо.)

    Велика увага приділяється питанням соціального захисту членів колективу вирішення яких за розвитком ринкових відносин стає дедалі більшою мірою доручається підприємство. Найтиповішими напрямами соціального захисту, определяемыми колективними договорами , є надання матеріальної допомоги, й у першу чергу багатодітних сімей . забезпечення співробітників садово-городніми ділянками , видача беспрцентных позичок для будівництва житла , відпустку будівельних матеріалів по зниженим цінами , видача посібників лікуватися, придбання путівок, одноразової допомоги під час догляду пенсію . до ювілейним дат , весіллі , відпустці , часткова оплата харчування, проїзду тощо.

    Особливої актуальності питань соціального захисту працівників мають тим підприємств, які перебувають межі банкрутства .До них належать заходи для збереження робочих місць , недопущення масового звільнення работников,финансовой підтримки частині звільнених працівників , бажаючих занятся підприємницької діяльності, дострокового перекладу за рахунок пенсій працівників пе нсионного віку , тимчасовому зростанню зарплати , переходу на неповний робочого дня і неповний робочий неделюс метою збереження чисельності персонала.Одной із заходів пом'якшення соціальних наслідків кризи найнеспроможніших підприємств є першочергове надання звільнюваним працівникам можливості устроется на вакантні місця за іншими фахами із можливістю перекваліфікації.

      Задля підтримки виробничого потенціалу підприємства важливо зберігати робочі місця для випускників технікумів, шкіл, професійних училищ.

  У процесі аналізу вивчають виконання колективного договору з усім своїм напрямам . а як і динаміку основних показників як загального обсягу . і у розрахунку одного работника.для повнішої оцінки проводиться з порівняльного аналізу. Наприкінці аналізу розробляють конкретні заходи , створені задля підвищення рівня соціального захисту співробітників , поліпшення умов праці , соціально-культурних і житлово-побутових умов, які розробки плану соціального розвитку та колективного договору наступного року.

1.3 Основне напрям аналізу та інформаційна база

Хоча діяльність бюджетних установ носить об'єктивного характеру розвивається з певних законам, вона потребує управлінні з боку держави. Щоб ефективним, таке управління, по-перше, повинна грунтуватися на познанми й використанні механізмів дії законів економічного розвитку, проявляемых лише на рівні окремих суб'єктів господарство- ван пя, і, по-друге, реалізовуватися посрсдством визначено і юго набору функиий, до яких і функція аналізу.

Універсальна схема системи управління включає два клю чевых подсистемньюх блоку управляючий і керований.

Аналіз є невід'ємною частиною процесу прийняття реше ний у системі керування бюджетної організацією.

Функції планування задає певну програму дій бюджетної організації і навіть рівень технічних, економічних пріоритетів і фінансових параметрів які потрібно досягти внаслідок господарську діяльність

З допомогою функції обліку забезпечується зворотна Зв'язок двох підсистем процесу управління. Облік покликаний забезпечити достовірне відбиток фактичного стану бюджетної організації.

Аналіз з урахуванням планової і фактичною інформації дає кількісну і якісну оцінку які у організації щодо заданої програми. Перерабатывая масиви планової і облікової інформації з допомогою спеціальних прийомів і методів аналіз формує дані, з яких виробляються варіанти управлінські рішення вкладених у ліквідувати причини негативних відхилень від запланованих показників розвитку бюджетної організації.

Як джерело інформації використовуватимемо внутреннею звітність установи. У класичному разі використовуються такі форми, документи:

• звіт установ про виконання плану з праці форми I 1-т і ! 1-труд;

• звіт про виконання кошторису витрат форми У 2;

• звіт про виконання плану з мережі, штатам і контингентам форми ! 3-2;

• звіт лікувально-профілактичного установи протягом року фор ми 1’ 30;

• штатний розклад;

• тарифікаційні списки;

• матеріали табельної обліку, і руху кадрів;

• штатні ?ормативы;

• регістри бухгалтерського обліку по нарахуванню зарплати, лицьові рахунки працівників;

• матеріали результатів агггестаций і обстежень умов праці персоналові та ін.

Глава 2 Аснализ використання трудових ресурсів пологового будинку №3

2.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами слід з з'ясування переліку нормативів, які у установі для планування праці персоналу, і навіть планових показнику, затверджуваних вищестоящої організацією. Аналіз полягає у порівнянні фактичних показників зі своїми плановими і нормативними значеннями, а як і розрахунку з оцінкою зміни низки похідних показників.

            Загальну картину гніву й тенденції розвитку трудових ресурсів установи дає аналіз зміни середньоспискової чисельності працівників проведене за категоріями персоналу, що дозволяє оцінити також склад парламенту й структуру трудових ресурсів.

Аналіз чисельності представлено Таблице 1:

Таблиця 1

Аналіз кількості персоналу лікарні
Категорія Працівників Рік 2002 Рік 2003 Відхилення %
Среднесписочная чисельність, чол Питома вага Среднесписочная чисельність, чол Питома вага За чисельністю людина по питомій вазі в %
Лікарі 10 18% 13 25% 3 7%
Середній медецинские персоонал 20 36% 18 35% -2 -2%
Молодший медичний персонал 20 36% 17 33% -3 -4%
Інші працівники 5 9% 4 8% -1 -1%
Усього 55 100% 52 100% -3

У отчётном року був сильного негативного зміни структури персоналу. Проте за стабільної загалом структурі простежується падіння середньоспискової чисельності на 5,45% ( 3/55*100). Подібна тенденція може бути як результатом падіння обсягу продажу і виконання заходів із підвищення ефективності роботи персоналу.

Найбільше скорочення відбулося серед молодшого медичного персоналу, лікарів ж, навпаки додалося на 3 людини, та його питому вагу у кількості працівників піднявся до 25 відсотків. Це можна тому що блягодаря вдосконаленню устаткування скоротилася потреба у молодшому медичному персоналі.

З даних таблиці 1 можна також ознайомитися дійти висновків співвідношеннях між категоріями персоналу загалом лікарні. Проте аналіз оптимальності співвідношенні між категоріями не обходжено проводити над цілому в установі, а, по відділенням виходячи з штатних нормативів і штатного розкладу. Необхідно хочуть враховувати специфіки нашого закладу.

Важливими показниками забезпеченості установи трудовими ресурсами є рівень кваліфікації окремих категорій працівників, особливо їхнього провідною групи (лікарського персоналу), і

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація