Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Оформлення документів на патент


Реферат Оформлення документів на патент

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
описи, формули винаходу і реферату друкуються через 1,5 інтервалу з висотою заголовних літер щонайменше 2,1 мм (без поділу на колонки).

Графічні символи, латинські найменування, латинські і грецькі літери, математичні і хімічні формули чи символи може бути вписані чорнилом, пастою чи тушшю чорного кольору. Не допускається змішане написання формул в друкованому вигляді й рукою.

Усі літерні позначення, що у математичних формулах,расшифровиваются. Роз'яснення до формули треба писати стовпчиком і після кожного рядка зупинятися з коми. У цьому розшифровка буквених позначень дається усе своєю чергою їх застосування у формулі.

Математичні знаки: >, < , =, +, - та інші задіяні лише в математичних формулах, а тексті вони мають писати словами (більше, менше, і т.п.).

Для позначення інтервалів між позитивними величинами допускається застосування знака ">" (від і по). За інших випадках варто писати словами: "від" і "до".

При відсотковому вираженні величин знак відсотка (%) ставиться після числа. Якщо величин кілька, то знак відсотка ставиться перед перерахуванням і відокремлюється від нього двокрапкою.

Перенесення в математичних формулах можлива тільки за сигналом.

Графічні зображення (креслення, схеми, графіки, малюнки тощо.) виконуються чорниминестираемими чіткими лініями однаковою товщини у всій довжині, безрастушевки і розфарбовування.

Масштаб і чіткість зображення вибираються такими, щоб за фотографічному репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можна було розрізнити всі деталі.

Цифри та букви годі було поміщати в дужки, кухлі і лапки. Висота цифр і літер вибирається щонайменше 3,2 мм. Цифрові і літерні позначення виконуються чіткими, товщина їх ліній відповідає товщині ліній зображення.

Кожне графічне зображення незалежно з його виду нумерується арабськими цифрами як постать (>фиг.1,фиг.2 тощо.) гаразд єдиної нумерації, відповідно до черговістю згадки в тексті описи. Якщо опис пояснюється однієї постаттю, вона не нумерується.

Розміри на кресленні не вказуються. За необхідності вони наводяться описання.

Зображені на кресленні елементи позначаються арабськими цифрами відповідно до описом винаходи.

>Библиографические дані джерел інформації вказуються в такий спосіб, щоб джерело інформації міг стати із них виявлено.

Документи заявки на секретне винахід складаються і враховуються відповідно до вимогами законодавства про державну таємницю.


Список використаних джерел

1 Сайт Федеральної служби по інтелектуальної власності, патентів і товарних знаківwww1.fips

2 Сайт «>Рупатент»rupatent

3 В.П.Колосюк, В.В.Дорофиенко. Лекції по патентуванню і ліцензуванню./

Навчальний посібник Харків – М.: Основа 2006.

4 Колесников О.П. Патентна документація Російської Федерації. / О.П. Колесников. – М.:ИНИЦРоспатента, 2004.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація