Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість


Реферат Аудит розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
width="13%" valign=top>Сумааморт на1.01.10г.

Аморт.

груп.

Термін підлогу.исп. (міс) Адміністративне будинок 820 000 132 0,185 200244 10 540 Житловий будинок 1250 000 60 0,417 312750 10 240 Верстати - 4 од. 220 300 132 0,556 161683 9 180 Меблі 420 000 48 1,667 336068 4 60 >Компьютер-3 од 82 000 24 1,667 35807 3 60 Разом: 2792 300 1046552

Аналітична таблиця поучету основних засобів по досліджуваного підприємству

Об'єкт ОС

>Первонач

>ст-ть

Факт термін

>експ. на

1.04.10(мес)

Нор.аморт.

в % за

міс.

Сумааморт на1.04.10г.

Аморт.

груп.

Термін підлогу.исп. (міс)
>Администр. будинок 820 000 135 0,185 204795 10 540
Житловий будинок 1250 000 63 0,417 328387,50 10 240
Верстати - 4 од. 220 300 135 0,556 165357,18 9 180
Меблі 420 000 51 1,667 357071,40 4 60
>Компьютер-3 од 82 000 27 1,667 36907,38 3 60
Автомобіль 267867 2 2 10714,68 3 50
>Сейф 16271,19 - 0,417 0 10 240
Разом: 3076438,19 1103233,14

Таблиця розбіжностей за даними бухгалтерського балансу за 1 квартал 2010:

Актив Код стор. ЗАТ «Досвід» >Аудитор Розбіжності
>Началопериод Кінець період Початок період Кінець період Початок період Кінець період
1.Внеоборот. активи
Основніср-ва (01,02) 120 1866 2022 1746 1973 - 120 - 49

Як очевидно звишеприведенной таблиці, на ЗАТ «Досвід» виявлено грубе порушення ведення бухгалтерського і податкового обліку. Дані бухгалтерського балансу по стор. 120 «Основні кошти» недостовірні. Як наслідок завищення суми основних засобів та незначною сумою амортизації, на ЗАТ «Досвід» була неправильно розрахована сума податку майно.

У такій ситуації слід порекомендувати бухгалтерії ЗАТ «Досвід» внести документом «Бухгалтерська довідка» виправлення в облік основних засобів у період до 2010 року. Перерахувати амортизацію основних засобів з урахуваннямизмененних норм амортизації за 1 квартал 2010 року. Оскільки аудиторський висновок дається до здачі звітності в ФНП, відкоригувати суми основних засобів і амортизації 31 березня 2010 року також ще документом «Бухгалтерська довідка» із фотографією таблиціпересчета. Перевірити літочислення податку майно. У такій ситуації, очевидна неправильне літочислення (завищення) податкової бази. Це необхідно врахувати при розрахунку податку майно за 1 квартал 2010 р. й успішного складання у ній податкової декларації. Якщо декларація податку майно за 1 квартал вже був здано, потрібно здатиуточненную декларацію з урахуваннямпересчета. Оскільки податкову базу збільшено, фінансових наслідків здаванняуточненной декларації не несе.

3. Завдання №2

Організація ВАТ «>Парвик» займається посередницькими послугами при реалізації лісопродукції вітчизняному ринку.

Відповідно доучетной політиці прибуток від реалізації визнається методом нарахувань, для розрахунку ПДВ – щодо надходження грошей на рахунку.

Заотчетний період проведено такі господарські операції:

- отримано лісопродукції від комітента у сумі 348 500 тис. крб.;

- відвантажено комісіонером покупцям лісопродукції у сумі 305 600 тис. крб., (із ПДВ 18 %);

- надійшло оплати від покупців – 205 880тис.руб., (із ПДВ 18 %);

- комісійне винагороду за договором – 5 % від продукції із ПДВ;

- нарахована вести персоналу організації – 145 800 крб.; обов'язкові відрахування на ПФ,ФОМС іФСС розрахувати самостійно;

- нарахована амортизація по основних засобів в експлуатації – 5 400 крб.;

- командировочні (до 700руб./сутки і по 2500руб./сутки по закордонним відрядженнях) – 134 400 крб., понад – 19 000 крб.;

- представницькі витрати на нормі – 24 830 крб., понад – 8 230 крб.;

- послуги зв'язку, комунальні витрати – 334 800 крб.; зокрема не оплачені – 22 000 крб.;

- витрати, пов'язані у реалізації лісопродукції, за договором оплачувані рахунок комітента – 37900 крб.;

- витрати, пов'язані у реалізації лісопродукції, за договором оплачувані комісіонером – 98 400 крб.;

- придбана бухгалтерська програма «1С-бухгалтерия» за готівковий розрахунок у сумі 9 500 крб.

«>Отчет прибутки і збитках» ВАТ «>Парвик» за 1 квартал 2010 р.

Показники

за 1 квартал 2010 року

Код стор За звіт. період Запредид. період

Доходи зі звичайних видам діяльності:

Виручка від продажу

010 1 530 1 320
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг 020 - -
Валова прибуток 029 1 530 1 320
Комерційні витрати 030 793 782
Управлінські витрати 040 25 35
Прибуток (збиток) від продажу 050 712 503

 


4. Завдання

 

1.Обработать наведені господарські операції з правилам бухгалтерського обліку.

2. Скластиф.№2 «>Отчет прибутки і збитках» за отриманими цифровим даним.

3. Порівнятипострочние дані поданою і складеної Вами за результатами перевірки форми звітності.

4. Дати оцінку достовірності представленої форми № 2 «>Отчет прибутки і збитках» (>тис.руб.) за данимиаудируемого особи.

5. Оцінити суттєвість допущених помилок, і неточностей.

Рішення:

ВАТ «>Парвик» є учасником врасчетах з комісіонером, оскільки виручка за реалізовану продукцію надходить нарасчетний рахунок ВАТ «>Парвик», винагороду враховується від суми виручки і після цього йде перелік контрагентові.

У бухгалтерському обліку використовуються такі субрахунка рахунку 76: 76/6 «>Расчети з комітентом», 76/7 «>Расчети з покупцем», 76/5 «>Расчети з іншими дебіторами і кредиторами»

Журнал господарських операцій у період:

Операція >Дт >Кт Сума
Отриманолесопродукция 004 348500000
>Лесопродукция відвантажено покупцю 004 305600000
Заборгованість покупця за товар 76/7 76/6 305600000
Оплачено товар 51 76/7 205880000

>Начисленокомиссион. винагороду

(305600000 * 5%)

76/6 90/1 15280000
>Начислена вести 44 70 145800

Нараховано податки від ФОП

(145800 * (14%+14%+3,6%+4%))

44 69 51905
>Начислена амортизація 44 02 5400
Враховані командировочні 44 71 153400
Враховані комунальні витрати, зв'язок 44 76/5 334800
Враховані представницькі витрати 44 71 33060
Списано витрати, підлий. відшкодуванню 76/6 44 37900
>Возмещени витрати 51 76/6 37900
Враховані витрати на договору 44 76/5 98400

 

Списано витрати зосн. видудеятельн. 90/2 44 784865

 

ПДВ із комісійної винагороди 90/3 68 1570271

 

>Приобретена бухгалтерська програма 97 51 9500

 

«>Отчет прибутки і збитках» ВАТ «>Парвик» за 1 квартал 2010 р. за даними аудиторської перевірки

Показники

за 1 квартал 2010 року

Код стор За звіт. період Запредид. період

Доходи зі звичайних видам діяльності:

Виручка від продажу

010 13710 1 320
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг 020 - -
Валова прибуток 029 13710 1 320
Комерційні витрати 030 760 782
Управлінські витрати 040 25 35
Прибуток (збиток) від продажу 050 12925 503

Аналітична таблицяпострочного порівняння даних із формі 2.

Показники

за 1 квартал 2010 року

Код стор ВАТ «>Парвик» >Аудитор розбіжність

Доходи зі звичайних видам діяльності:

Виручка від продажу

010 1530 13710 (12180)
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг 020 - -
Валова прибуток 029 1530 13710 (12180)
Комерційні витрати 030 793 760 33
Управлінські витрати 040 25 25 -
Прибуток (збиток) від продажу 050 712 12925 (12213)

Перевірка засвідчила, що звіт прибутки і збитках на ВАТ «>Парвик» складався не так. По рядку 010 аудитором було відбито прибуток від продажів за мінусом ПДВ, оскільки оплата товару було зроблено у сумі 20588000 крб., ПДВ нараховували аудитором з суми винагороди, що припадає у сумі коштів, які поступили нарасчетний рахунок. Сума ПДВ становила 205880000 * 5% = 1029400, зокрема. ПДВ 1570271 крб. Прибуток від продажу було занижено більш ніж 18 раз. Суттєвість такий помилки дуже великий, оскільки йдеться про податку з прибутку. Проаналізувати причину виникнення такої великої заниження прибутку від продажу неможливо відсутність цих (журналу операцій, Головною книжки, Декларації з податку прибуток).


Література

1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Повний текст (частина перша й інша) – УПС «Консультант Плюс».

2. Податковий кодекс Російської Федерації: частини перша й інша: Офіційний текст, діюча редакція. – УПС «Консультант Плюс»

3. Про бухгалтерському обліку. Федеральний закон РФ від21.11.96г. №129-ФЗ (в ред. 03.11.06) – Положення по бухгалтерськогоучету. – УПС «Консультант Плюс»

4.Учет матеріально-виробничих запасів. (>ПБУ 5/01): НаказМФ РФ від 09.06.2001 №>44н. (ред. 26.03.07) – Положення по бухгалтерськогоучету. – УПС «Гарант»

5.Учет основних засобів (>ПБУ 6/01): НаказМФ РФ від 30.03.01 №26н (ред. 27.11.06) – Положення по бухгалтерськогоучету. – УПС «Гарант»

6.Учет розрахунків з податку прибуток організацій (>ПБУ 18/02). НаказМФ РФ від 19.11.2002 № 114 (вред.11.02.2008) – Положення по бухгалтерськогоучету. – УПС «Гарант»

7. Про аудиторську діяльність. Федеральний закон від 30.12.2008 №307-ФЗ. – УПС «Консультант Плюс»

8. Про затвердження федеральних правил (стандартів) аудиторську діяльність. Постанова Уряди РФ від 23.09.2002 № 696 – УПС «Консультант Плюс»

9. Аудит: Підручник для вузів /В.І. Подільський,Г.Б. Поляк, А.А. Савін, Під ред. проф. В.І. Подільського. - М.: Аудит -ЮНИТИ, 2008.

10. Аудит: практикум. /Під ред.Проф.Подольского.- М.:Аудит-ЮНИТИ, 2008.

11. БичковаС.М. Аудит для керівників держави і бухгалтерів. -С-Пб, «Пітер»,. 2008.

12. Дмитрієва І.М. Бухгалтерський облік і аудит: Навчальний посібник.- М.:ФБК-ПРЕСС, 2008

13. Ковальова О.В., КонстантиновЮ.П. Аудит: навчальних посібників.- 2-ге вид, перераб. ідоп. – М.:ПРИОР, 2009

14.КочиневЮ.Ю. Аудит: теорія і практика. –С-Пб, «Пітер», 2005

Подільський В.І., Савін А.А., Сотникова Л. В. Задачника з аудиту британське.- М.: Академія, 2004.

15. Шеремет А.Д.,Суйц В.П. Аудит. Підручник. – М.:Инфра-М, 2002.

16.audit-it – сайт для аудиторів, економістів.

17.klerk – сайт для бухгалтерів, економістів, директорів


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація