Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит основних засобів на прикладі ВАТ "Дальтрубопроводстрой"


Реферат Аудит основних засобів на прикладі ВАТ "Дальтрубопроводстрой"

у найм тощо.);

2) перевірка з урахуванням вибірки правильності обліку надходження основних засобів у період, зіставлення даних обліку з первинними документами. Перевірка наявності актівприемки-передачи основних засобів;

3) оцінка правильності формування інвентарній вартості основних засобів (використовувати дані перевірки у розділі "Капітальні вкладення");

4) оцінка правильності відображення в обліку безоплатно отриманих основних засобів; їхню вартість має бути відбита основних засобів, які стосуються виробничій сфері) чи 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)";

5) перевірка з урахуванням вибірки обліку вибуття основних засобів у період, порівняння даних обліку з первинними документами, перевірка правильності визначення фінансового результату; перевірка порядку відображення зазначених операцій на фінансової звітності;

6) вибірка основних засобів і перевірка правильності обчислення амортизації;

7) оцінка достовірності суми зносу, нарахованого протягом року: перевірка нарахування зносу по котрі вступили основних засобів починаючи з місяці, наступного за місяцем їхнього введення в експлуатацію;

перевірка припинення нарахування зносу повибившим основних засобів з місяці, наступного за місяцем вибуття;

перевірка відсутності нарахування зносу за цілкомамортизированним основних засобів;

8) перевірка віднесення зносу по основних засобів невиробничого призначення рахунки обліку власні кошти організації;

9) перевірка правильності обліку основних засобів, зданих у найм;

10) перевірка відповідності порядку обліку орендованих основних засобів порядку, встановленому у законодавстві;

11) отримання відомості по переоцінці основних засобів за станом 01.01. __р. і виконання таких дій:

перевірка з урахуванням вибірки правильності розрахунку застосування коефіцієнтів зміни вартості основних засобів;

перевірка у разі проведення переоцінки шляхом прямого перерахунку балансову вартість основних засобів наявності підтверджують документів і майже експертних висновків про ринкову вартість зазначених основних засобів;

перевірка обліку під час проведення переоцінки всіх груп основних засобів: всіх видів діючих основних засобів, і навіть що є на консервації, в резерві, запасі чи незавершеному будівництві; основних засобів, підготовлених до списанню через їх фізичного чи моральної зношеності, але з оформлених у порядку актами на списання;

перевірка правильності відображення результату переоцінки в Головною книзі, фінансової звітності, розрахунку з податку майно;

12) ознайомлення з результатами інвентаризації основних засобів; перевірка своєчасності її і охоплення всіх груп основних засобів; перевірка правильності відображення в обліку результатів інвентаризації.

13) перевірка з урахуванням вибірки правильності відображення ПДВ з основних засобів як із їх придбанні, і за її реалізації.

 

2.2 Методика АгеєвоїЮ.Б. і Агеєвої Г.Б.

1) Аудит обліку, звітності й порядку використання основних засобів. У цьому необхідно перевірити: [11]

контролю над наявністю і збереженням основних засобів;

чи угруповання основних засобів загальноросійському класифікатору;

правильно чи справили оцінку основних засобів в обліку;

правильно чи оформлені і відбито у обліку операції з надходженню івибитию основних засобів;

правильно чи нарахована і відбито у обліку амортизація основних засобів;

правильно чи відбиті дані про наявність і рух основних засобів у бухгалтерському обліку і звітності;

відповідність форм бланків затвердженим формам;

відповідність записів синтетичного і зведеного аналітичного обліку записам у головною книзі й балансі;

правильність бухгалтерських проводок з обліку основних засобів.

2) Аудит оцінки об'єктів основних засобів.Аудитору необхідно перевірити:

наявність факту створення з приймання основних засобів і оформленню її результати;

первинні документи купівлі-продажу основних засобів точно вказавши вартість об'єкта;

протокол договірної ціни (із внесенням основних засобів засновниками);

початкову вартість, зазначену в актахприемки-передачи основних засобів;

правильність проведення переоцінки основних засобів;

правильність відображення початкової вартості після добудови,дооборудования, реконструкції чи часткову ліквідацію об'єктів;

правильність визначення інвентарній вартості закінчених будівництвом об'єктів.

3) Аудит надходження, і вибуття основних засобів.Аудитору необхідно перевірити:

перелік основних засобів (з початкової вартістю, зносом і ціною угоди) та програмах технічної документації під час передачі основних засобів як внесок статутний капітал;

договір купівлі-продажу (на придбання об'єктів основних засобів в комплекті в інвентарній картці мусить бути розшифровка предметів, які входять у комплект);

початкову вартість об'єктів основних засобів, придбаних за іноземної валюти (ця вартість повинна враховуватися за курсом ЦБ РФ в рублях на даний момент придбання);

встановлено чи ринкова вартість під час продажу основних засобів;

збільшена чи оподатковуваний прибуток у разі реалізації основних засобів;

нарахований чи ПДВ щодо безоплатно переданим основних засобів (платником ПДВ є передає сторона);

оприбутковано на рахунку 10 "матеріали" вузли і агрегати (придатні ремонту інших основних засобів), отримані після демонтаж і розбірки. Деталі й вузли, виготовлені за застосуванням дорогоцінних металів, підлягають обліки і введення до державного фонд.

4) Аудит безоплатно отриманих основних засобів.Аудитору необхідно перевірити:

документи на безоплатно отримані кошти;

правильність складання бухгалтерських проводок по безоплатно отриманим основних засобів;

правильність ведення аналітичного обліку за рахунком 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок ">Безвозмездние надходження";

відповідність записів синтетичного і аналітичного обліку записам у головною книзі й балансі.

5) Нарахування амортизації основних засобів.Аудитору необхідно перевірити:

правильність норм амортизаційних відрахувань;

правильність ведення аналітичного обліку;

правильність складання бухгалтерських проводок по амортизації основних засобів;

наявність і правильність ведення інвентарній картотеки;

документальне оформлення операцій руху основних засобів.


2.3 МетодикаСуглобова А.Є. іЖаригласовойБ.Т.

>Аудитору необхідно перевірити: створена на підприємстві комісія з приймання основних засобів і оформленню її результати; оформлені чи договори купівлі-продажу основних засобів; оформлені чи протоколи договірної ціни; правильно чи зазначена початкова вартість основних засобів в актахприемки-передачи; правильно чи відбито початкова вартість після добудови,дооборудования, реконструкції чи часткову ліквідацію об'єктів. [12]

У процесі аудиту потрібно перевірити повноту і своєчасність інвентаризації і відображення її результати у бухгалтерському обліку.Аудитору це необхідно здобуття права знати, якою мірою можна довіряти результатам проведеної інвентаризації, аби знизити аудиторський ризик.

Важливе значення має тут перевірка правильності організації аналітичного обліку основних засобів.Аудитору слід вимагати від економічного суб'єкта детальний список всіх основних засобів, якими володіла організація на дату складання звіту, з розбивкою їх за типам. До цього списку мають бути докладені інформацію про зниженні чи переоцінці вартості об'єктів основних засобів, відомостей про основних орендованих засобах.Аудитору необхідно перевірити, як ведуться картки або книжки, л також правильність присвоєння шифру амортизаційних відрахувань та наявність всіх довідкових даних.

Під час перевірки обліку використання основних засобів необхідно встановити: створена у організації комісія з приймання основних засобів і оформленню її результати; оформлені чи договори купівлі-продажу основних засобів; оформлені чи протоколи договірної ціни; правильно чи зазначена початкова вартість основних засобів в актахприемки-передачи; правильно чи відбито початкова вартість основних засобів після добудови,дооборудования, реконструкції чи часткову ліквідацію об'єктів; забезпечений чи контролю над наявністю і збереженням основних засобів; правильно чи віднесено предмети до основних засобів і згруповані відповідно до класифікації, належності і характеру участі у виробничому процесі; правильно чи оформлені і відбито у обліку операції з надходженню івибитию, зношування і ремонту основних засобів; прийнято чи заходи схоронності основних засобів; створено чи умови задля забезпечення схоронності тих матеріальних цінностей; організований чи порядок вивезення тих матеріальних цінностей із території; проводилися чи інвентаризації.Аудитору слід перевірити, якою була проведена остання інвентаризація, які й коли виявлено помилки і як виправлені.

Під час перевірки звітності по основних засобів аудитору необхідно перевірити: відповідність форм бланків затвердженим формам; відповідність записів зведеного аналітичного обліку записам у Головною книзі й балансі; правильність записів у вигляді № 5 річного звіту про наявність і рух основних засобів; правильність проведення проводок з обліку основних засобів; ведення обліку на забалансових рахунках 001 ">Арендованние кошти", 005 "Устаткування, прийняте для монтажу".

У процесі аудиту широко застосовують прийом перерахунку, необхідний під час перевірки нарахування зносу і оцінок вибуття і списання основних засобів. Нагромаджений знос існує як арифметична величина, тому визначення її реальності можна шляхом перерахунку.

За даними перевірки стану контролю та обліку об'єктів основних засобів аудитор можуть дійти висновку про ефективність системи внутрішнього контролю.

При аудит операцій із руху основних засобів слід перевірити: прикладені чи угоди під час передачі основних засобів1честве внесок у статутний їх перелік, із зазначенням початкової вартості, зносу і; підкладені до переліку другі екземпляри актів прийому-передачі, завірені печаткою передавальної боку; оформлений пі договір купівлі-продажу із зазначенням початкової вартості, зносу і придбання на придбання основних засобів; вписано у інвентарну карткурасшифровка-перечень окремих предметів на придбання об'єктів основних засобів в комплекті; враховуються насчете 001 об'єкти основних засобів, які у експлуатацію за умов поточної оренди; встановлено чи ринкова вартість основних засобів за її продажу; створена у організації постійно діючу комісію визначення непридатності основних засобів, неможливості чи неефективності проведення відновного ремонту, і навіть для оформлення необхідної документації зі списання; оприбутковано на склад всі деталі, вузли і агрегати від розбірки і демонтажу устаткування, придатні використання (війни операція відбивається записомД-тсч.10 -К-тсч.01).

При аудит обліку вибуття основних засобів необхідно перевірити: перелік основних засобів та програмах технічної документації під час передачі основних засобів як внесок статутний капітал; договір купівлі-продажу; початкову вартість об'єктів основних засобів, придбаних за іноземної валюти; встановлено чи ринкова вартість під час продажу основних засобів; нарахований чи ПДВ щодо безоплатно переданим основних засобів (платником ПДВ є передає сторона).

При аудит обліку резерву майбутніх витрат на: ремонт основних засобів аудитору необхідно перевірити: відбиті у облікову політику нормативи відрахувань до резерв майбутніх витрат на: ремонт основних засобів, визначено чи гранична сума цих відрахувань; списується чи сума фактично здійснених витрат за проведення ремонту рахунок коштів зазначеного резерву; ведеться чи аналітичного обліку витрат на: ремонт основних засобів за видами виробництва, за видами діяльності (коли з цим видам діяльності окремо обчислюється податкову базу відповідно дост.274 НК РФ); ведеться чи аналітичного обліку формування сум витрат з урахуванням угруповання всіх здійснених витрат.

>Аудитор повинен перевірити дотримання законодавчо-нормативних документів з оподаткування.

 

2.4 Типові помилки з обліку основних засобів

Типовими помилками під час обліку основних засобів є неправильне визначення початкової вартості і нарахування амортизації.

Перша причина - неправильне визначення початкової вартості основного кошти (або нематеріального активу. Порядок визначення початкової вартості основних засобів викладений у розділі II "Оцінка основних засобів"ПБУ 6/01, в якому йшлося, що та початкова вартість визначається з фактичні витрати зі зведення чи придбання об'єктів основних засобів, включаючи витрати з доставки, монтажу, установці.

>Распространенной помилкою є неправильне включення до початкову вартість основного кошти відсотків з запозиченим засобам, залученими на придбання, споруди чи виготовлення об'єкта основних засобів.

Вмикати у початкову вартість основного кошти можна лише ті частини відсотків, яка нарахована до прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку на рахунку 01 "Основні кошти".Общехозяйственние витрати взагалі не можна вмикати у початкову вартість ні основного кошти, ні нематеріального активу.

Слід пам'ятати ісуммовихразницах, які творяться у тому випадку, коли розрахунки завнеоборотний актив виробляється у рублях у сумі еквівалентній суми на іноземній валюті чи умовних грошових одиницях.

Друга причина помилок у тому, що бухгалтер нараховує амортизацію тих об'єкти основних засобів, вартість яких немає погашається у вигляді нарахування амортизації. Відповідно до розділом IIIПБУ 6/01:

1) амортизація не нараховується з об'єктів житлового фонду (житлові будинки, гуртожитки, квартири та інших.), зовнішнього благоустрою та інших аналогічним об'єктах (організації лісового господарства, дорожнього господарства, спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки т.п.), і навіть продуктивної худобі,буйволам, волам і оленям, багаторічним насадженням, які досягли експлуатаційного віку. По зазначеним об'єктах основних засобів і об'єктах основних засобів некомерційних організацій нараховується знос наприкінці звітного року у встановлених норм амортизаційних відрахувань, а рух сум зносу враховується на окремомузабалансовом рахунку 010;

2) не підлягають амортизації об'єкти основних засобів, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки і об'єкти природокористування;

3) об'єкти основних засобів вартістю трохи більше 10 000 рублів за одиницю чи іншого ліміту, встановленого в облікову політику з технологічних особливостей, і навіть придбані книжки, брошури тощо. видання дозволяється списувати до витрат виробництва (Витрати продаж) принаймні відпустки в виробництво чи експлуатацію;

4) протягом терміну корисного використання об'єкта основних засобів припиняється нарахування амортизаційних відрахувань до разі її перекладу у вирішенні керівника організації на консервацію терміном понад три місяці, соціальній та період відновлення об'єкта, тривалість якого за 12 місяців.

Досить часто бухгалтери плутають нарахування амортизації по основних засобів, встановлений бухгалтерському і податковому обліку. Наприклад, у бухгалтерському обліку нараховують амортизацію з об'єктів житлового фонду, й відбивають її за рахунку 02 "Амортизація основних засобів".

Ще один помилка залежить від помилковому визначенні терміну корисного використаннявнеоборотних активів.

>Организациям дозволили самостійно визначати термін корисного використання об'єктів основних засобів і нематеріальних активів. У цьому треба врахувати, років використовуватиметься об'єкт, режим його експлуатації, вплив агресивної середовища, порядок проведення ремонтів, і навіть термін, встановлений поданій технічної документацією. Визначити термін корисного використання нематеріального активу можна виходячи, наприклад, з термін дії патенту, свідчення рідних та інших термінів використання об'єкта інтелектуальної власності, або з очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні вигоди (дохід).

Оскільки термін корисного використання об'єкта основних засобів визначається організацією лише одне раз - після ухвалення об'єкта до бухгалтерського обліку - то змінювати цей термін в один період його експлуатації не можна.


3. Аудит основних засобів ВАТ ">ДАЛЬТРУБОПРОВОДСТРОЙ"

 

3.1 План і яскрава програма аудиторської перевірки обліку основних засобів

При плануванні аудиту основних засобів, передусім, складається програма аудиту. У ній утримуються юридична ні економічна характеристики організації, перелік джерел аудиторських доказів, тести системи внутрішнього контролю та аудиторські процедури. Характеристика організації повинна мати інформацію про правовий статус, ступеня технічної оснащеності,

Схожі реферати:

Навігація