Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік сільськогосподарської продукції


Реферат Облік сільськогосподарської продукції

з обліку матеріально-виробничих запасів" у бухгалтерському обліку як матеріально-виробничих запасів приймаються активи:

використовувані як, матеріалів тощо. під час виробництва продукції, настановленим продажу (виконанні робіт, наданні послуг); призначені на продаж (готову продукцію і товари); використовувані для управлінських потреб організації (допоміжні матеріали, паливо, запчастини та інших.).

Більшість матеріально-виробничих запасів використовують у ролі предметів праці виробничому процесі. Вони повністю споживаються у кожному виробничий цикл й цілком переносять свою вартість на вартість готової продукції.

 Класифікація матеріалів. Залежно від тієї ролі, що відіграють різноманітні види виробничих запасів у процесі виробництва, їх поділяють ми такі групи: сировину й основні матеріали, допоміжні матеріали, куплені напівфабрикати, відходи (поворотні), паливо, тара і тарні матеріали, запчастини, інвентар й господарські приналежності. Зазначену класифікацію виробничих запасів використовують із побудови синтетичного і аналітичного обліку для одержання інформацію про залишках, вступі і витратах сировини й матеріалівпроизводственно-експлуатационной діяльності.

Для обліку матеріально-виробничих запасів застосовують такі синтетичні рахунки:

10 "Матеріали";

11 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі";

15 ">Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей";

16 "Відхилення вартості тих матеріальних цінностей"; 41 "Товари";

43 ">Готовая продукція";

Оцінка матеріально-виробничих запасів.Материально-производственние запаси приймаються до бухгалтерського обліку по фактичної собівартості.Фактической собівартістю матеріально-виробничих запасів, придбаних за плату, визнається сума фактичні витрати організації купівля, крім ПДВ та іншихвозмещаемих податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації). Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів за її виготовленні силами організації складається з фактичні витрати, що з виробництвом даних запасів.

3. Документальне оформлення надходження, і витрати матеріальних запасів. Сировина і матеріали надходять від постачальників, підзвітних осіб,закупивших матеріали гаразд готівкового розрахунку, від списання які прийшли непридатність основних засобів і власного виробництва.Экспедитор організації приймає на станції прибулі матеріали з приводу кількості місць і масі. Для отримання матеріалів зі складу іногородніх постачальників експедитору видають наряд і доручення, у яких вказують перелік матеріалів, які підлягають отриманню. При приймання матеріалів експедитор виробляє як кількісну, а й якісну прийомку. Прийняті вантажі експедитор доставляє складу підприємства міста і здає завідувачу складом, який перевіряє відповідність кількості і забезпечення якості матеріалу даним рахунки постачальника. Прийняті комірником матеріали оформляютьприходними ордерами.Приходний ордер підписують завідуючий складом і експедитор. Якщо перевезення матеріалів здійснюють автотранспортом, то ролі первинного документа застосовуютьтоварно-транспортную накладну. Надходження складу матеріалів власного виготовлення, відходів виробництва та ін. оформляютьтребованиями-накладними, які виписуютьцехи-сдатчики у двох примірниках.Подотчетние особи набувають матеріали в організаціях торгівлі, в інших організацій корисною і кооперативів, на колгоспному ринку чи в за готівка. Документом, які б вартість придбаних матеріалів, є товарний державний кошт або акт (довідка),составляемий підзвітним обличчям.

Облік на яких складах

Аналітичний облік матеріалів ведеться у місцях зберігання (на яких складах) й у бухгалтерії. На складах облік ведуть матеріально відповідальні особи на спеціальних картках, що відкривають в бухгалтерії кожне найменування й посвідку матеріалів. У картках матеріально відповідальні особи відбивають операції з надходженню і витраті матеріалів. У бухгалтерії аналітичного обліку ведуть однією з способів: 1.Количественно-суммовой облік. Записи в картках обліку виробляються виходячи з документів, отриманих зі складу.

2.Оперативно-бухгалтерский облік

У бухгалтерії картки припинено, для обліку використовують перевірені картки, заповнені на яких складах

3.Суммовой облік

Облік ведеться у межах місць збереження і матеріально відповідальних осіб лише усуммовом вираженні.

Основними первинними документами, якими оформляються закупівлі продукції, є прийомні квитанції відомості на закупівлю продукції.

Названі квитанції служать товарними документами, виходячи з яких в заготівельних організацій відбивається прихід своєї продукції склад, а й у здавачів - її витрати. Водночас вони є розрахунковими документами, у яких визначаються суми, підлягають сплаті здавачам за прийняту продукцію, і грошовими документами, які підтверджують виплату готівки під час закупівлі продукції.

Бланки прийомних квитанцій є бланками суворої звітності, у зв'язку з що слід перевірити порядок їх збереження, оформлення, витрати. Під час перевірки дотримання порядку з підприємствами - постачальниками і індивідуальними здавальниками за прийняту від нього сільськогосподарську продукцію та сировину необхідно враховувати, що джерелами інформації для перевірки служать прийомні квитанції.

Споживче суспільство має виконувати розрахунки зі здавальниками пізніше, ніж наступного дня після приймання продукції, а разі, якщо заготівельна діяльність ведеться поза місця розташування обслуговуючих їх установ банку, не менше десь у п'ять днів. Якщо з умовам приймання вартість продукції може бути оцінена тільки після лабораторного аналізу її якості, то розрахунки має здійснюватися пізніше наступного дні після проведення лабораторного аналізу.

Усі заготівельники споживчих товариств повинні здавати на заготівельні склади і пункти закуплену ними продукцію щодня. Слід перевіряти правильність документального оформлення надходження сільськогосподарських продуктів і сировини на заготівельні склади і пункти. Необхідно переконатися, що водночас зі складанням закупленої продукції заготівельник, що проводить розрахунки з здавальниками готівкою, представляє звіт произрасходовании здобутих у підзвіт готівки.

Прийом на заготівельні склади і пункти закупленої продукції складає підставі прийомних квитанцій і відомостей, оформлених актів на сільгосппродукти та овочева сировина, яйця й худобу.

>Закупленная продукція мусить братися завідувачами заготівельними складами і пунктами за встановленими закупівельних цінами, виходячи з її фактичного якості. При встановленні фактів передачі продукції вже з заготівельного складу (чи пункту) в інший склад (чи пункт) слід перевірити законність і правильність оформлення переміщення продукції. Переміщення продукції вже з складу в інший склад (чи пункт) може проводитися тільки із дозволу голова правління споживчого товариства. На продукцію, спрямовану в інший заготівельний склад (чи пункт), матеріально-відповідальне особа має виписувати видаткову накладну у двох примірниках.

Заготівельники споживчих товариств тазаготконтор, здійснюють закупівлі продукції серед населення, зобов'язані представляти звітів у бухгалтерію. У зв'язку з цим необхідно перевірити правильність упорядкування та дотримання термінів здачі звітів в бухгалтерію.

Під час перевірки правильності оформлення авансових звітів варто переконатися у цьому, що у виправдання витрати грошових сум й успішного складання закупленої своєї продукції заготівельні склади і пункти до авансовому звіту прикладені такі документи:

· оплачені прийомні квитанції відомості на закупівлю;

· прийомні квитанції інші документи здавання складу вторинної сировини, що у момент закупівлі не оформляється документами;

· прийомні акти заготівельних складів і пунктів продукції і тару.

Залишки грошових авансів і невикористаних бланків прийомних квитанцій, відомостей на закупівлю й усі документи на прийняту продукцію своєчасно у обсязі здають у бухгалтерію.

Разом з авансовими звітами заготівельники повинні представляти в бухгалтерію реєстр прийомних квитанцій на сільгосппродукти та овочева сировина.

Під час перевірки правильності складання реєстрів прийомних квитанцій необхідно встановити, вся чи продукція, закуплена переважно по прийомним квитанціям, здано на заготівельний склад (чи пункт).

Порядок відвантаження і відпустки покупцям продукції, асортимент і кількість, терміни поставки, порядок здачі за кількістю якості, ціни на всі продукцію, порядок розрахунків й інші умови, пов'язані з відвантаженням, встановлюються умовами поставки окремих видів продукції, і навіть договорами, ув'язненими з покупцями.

>Закупленная продукція відвантажується і відпускається з заготівельних складів і пунктів понарядам. Убрання повинен мати номер, дату, термін дії, підписаний керівником й головним бухгалтером та скріпили печаткою. Убрання і розпорядження відпустку продукції передаютьсяматериально-ответственному особі. Розпорядження має бути підписано голова правління споживчого товариства й головним бухгалтером та скріпили печаткою. Якщо наряд підлягає виконанню кількомаматериально-ответственними особами, то цьому випадку на загальна кількістьзанаряженной продукції може бути виписаний окремий наряд.

>Материально-ответственное обличчя, яке здобуло наряд виспівати, має вести оперативний облік його виконання. Для цього він звороті вбрання проставляються номери і дати видаткових документів, якими оформлена відвантаження чи відпустку покупцям продукції і на вказується кількість і безліч відвантаженої продукції.

Виконані наряди мають бути передані в бухгалтерію разом з звітом про рух продукції терміни, встановлені для здачі звітів, але з пізніше дня, наступного за відпусткою останньої партії продукції з поряд. На кожного одержувача продукції книжці має бути відкритий лицьової рахунок. Що стосується зміни виданого вбрання щодо кількості продукції, підлягає відвантаженні чи відпустці, заміни жодного виду продукції й іншим, продовження термін дії вбрання або анулювання його, споживчому суспільству має спрямувати відповідне повідомлення. З отриманого повідомлення про зміну вбрання споживче суспільство вносить відповідні зміни до наряди, видані ними виспіватиматериально-ответственним особам. Водночас мають бути зроблені відповідні зміни до книзі виконання нарядів.

Відпустку продукції представнику покупця виробляється за умови пред'явлення доручення і документа, який засвідчує особистість покупця продукції.

>Товароведи-сдатчики споживчого товариства, і навіть викликані представники покупця зобов'язані брати особисту участь у здачі продукції, підписувати акти насдачу-приемку продукції, оскільки вони відповідають включення неправильних даних в підписані ними актисдачи-приемки сировини. Акти насдачу-приемку сільгосппродукції, підписанітовароведами-сдатчиками без заперечень, є основою розрахунку між постачальником і покупцем.Животноводческая продукція перед відвантаженням мусить бути перевірено ветеринарним наглядом і зазнала тавруванню.Клеймение повинні робити працівники складу під наглядом ветеринарного лікаря.

На шкіряну і хутряне сировину тварин, убитих не так на бойнях, і навіть на хутряні шкурки ягнят і козенят і шкурки єнота крім ветеринарного свідоцтва мусить бути виписана довідкаветеринарно-бактериологической лабораторії, що має бути прикладена до супровідним документам. Вовну, прийнята на заготівельний склад мусить бути упакована,запрессована ізамаркирована. Кожна кіпа вовни має бути записаною завідувачем складом до наукового журналу реєстрації. Списання відвантаженої покупцю вовни проводиться у разі масі, зазначеної на маркуванню стосів. З цієї масі мають бути специфікація, і рахунок-фактура покупцю вовни.Кожевенное сировину має бути упаковано в і відправляютьпромаркировано. Кожна тюк шкіряного сировини мусить бути виписана бирка у двох примірниках.

Усі види хутра, хутряного ікаракулево-смушкового сировини повинні упаковуватися в тару. Шухляди, мішки, стоси зпушно-меховим сировиною маркірують, а тюки відкриті чи рогожаної тарібиркуют.

На місцепушно-мехового сировини завідуючий складом має становити пакувальний лист, що має бути вкладено у кожну стос, але в кожнупарию сировини виписується специфікація. Підготовлена до відвантаження чи відпустці продукція мусить бути зважена завідувачами заготівельних складів і пунктів. Якість вовни, підготовленої до відвантаження покупцям, має бути підтверджено випискою посвідчення якість вовни.

Сільськогосподарська продукція, прийнята з відхиленнями від стандартів, і технічних умов, після приймання піддається сортування за встановленими сортам і заробітчанству. Сортування і відпрацювання продукції роблять у місцях її збереження під відповідальністю завідувача складом по письмового розпорядженню керівника.

Кожна окрема сортування і первинна підробіток мають бути оформлені належно своїх складеним актом на сортування і доопрацювання сільськогосподарської продукції і на сировини. Продукція, отримана внаслідок сортування чи первинної заробітчанства, оцінюється за встановленими закупівельних цінами, відповідним новим сортам чи нового якісного стану. За цією цінами ведеться облік розсортованої іподработанной продукції. Вартість відходів, які можна використані, визначається за цінами застосування.Неиспользуемие відходи, отримані при сортуванню і заробітчанству, позначаються на обліку з цінами оригіналу.

При доопрацюваннібиркованного тваринницького сировини їхню якість обгрунтовується бирках відповідно до актом сортування і доопрацювання. Сортування яєць оформляється актом, складеним працівником, відповідальних сортування. Акт складається кожну партію які поступили яєць і є основою складання акта на прийомку яєць.

Акти на сортування і відпрацювання сільгосппродукції і яєць повинні прагнути бути здано в бухгалтерію пізніше наступного дні після закінчення сортування і заробітчанства.

У акті мають бути зазначені: найменування продукції з стандарту; якісне стан; кількість, маса;дециметраж; ціна продажу та вартість продукції доі після сортування чи заробітчанства; відходи природний спад, отримані внаслідок сортування чи заробітчанства; відповідність виходу продукції і на відходів встановлених норм.

Тара, тарні і пакувальні матеріали, які надійшли від постачальників, необхідно прийнятиматериально-ответственними особами за кількістю якості і оприбутковано.

Завідуючі заготівельними складами і пунктами представляють звіти про рух і залишках що у їх підзвіті сільськогосподарських продуктів і сировини.

З метою контролю над рухом та рештками закупленої продукції, завідувачі заготівельними складами ведуть складської облік.Складской облік своєї продукції заготівельних складах слід вести за номенклатуроюКоличественно-суммового обліку сільгосппродуктів і сировини.

У цьому в споживчому суспільстві слід розробити робоча номенклатураколичественно-суммового обліку сільгосппродуктів і сировини, складена окремо за продукцію рослинництва, тваринництва і вторинної сировини. Облік руху своєї продукції складі слід вести відповідно до порядком її збереження. Окремоучитиваемая продукція має змішуватися складі з іншого однорідної продукцією.

Записи у книжках складського обліку мають вестися щодня завідувачем складом виходячи з відповідним чином оформлені документи.Складской облік руху, і залишків продукції ведеться відповідно до номенклатурою, з відкриттям окремих лицевих рахунку також присвоєнням їм окремих номенклатурних номерів, соціальній та тих одиницях виміру, передбачених номенклатурою.

3. ЗАВДАННЯ 71.

Завдання 1

Виконуючи функції бухгалтера з обліку кредитних операцій, Вам необхідно відбити отримання кредиту, його використання, нарахування відсотків користування кредитом, погашення кредиту за закінченні терміну кредитного договору.

Вихідні дані

З кредитного договору з02.03.2007г. між ВАТ «>Связьбанк» і ТОВ «Форт» останньому надано кредит у сумі 100 000 крб. терміном 3 місяця з розрахунку 20% річних (за діючої ставці рефінансування, встановленої Центральним Банком РФ 13%).

Гроші зараховано на розрахунковий рахунок.

за рахунок короткострокового кредиту зроблено платежі:

а) борг постачальнику матеріалів 30 000 крб.;

б) частково погашена довгострокова позичка 65 000 крб.;

в) аванс постачальнику під поставку матеріалів 5 000 крб.

У установлений термін02.06.2007г., короткостроковий кредит погашений з розрахункового рахунки 100 000 крб.

За умовами договору банку перераховані з розрахункового рахунки відсотки кредит у сумі - ? крб.

Витрати за оплатою відсотків за кредит віднесено з допомогою відповідних джерел - ?


Рішення

Господарські операції

№п/п Зміст операцій

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація