Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Розробка фінансового плану організації


Реферат Розробка фінансового плану організації

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
тис. крб.

Усього: 16 + 70 = 86 тис. крб.

>Строка 3.5:

Річніусловно-постоянние витрати з відрахуванням амортизації / 4 кварталу

360 - 40 = 320 тис. крб.

1 квартал: 320 / 4 = 80 тис. крб.

>Строка 3.6:

Дані даної рядку беруть із Таблиці 3 рядок 3

>Строка 4: рядок 2 – рядок 3

1 квартал: 400 – 381,8 = 18,2 тис. крб.

>Строка 5: рядок 1 + рядок 2 – рядок 3

1 квартал = 0 + 400 – 381,8 = 18,2 тис. крб.

2 квартал = 18,2 + 488,3 – 392,6 = 113,9 тис. крб.


Таблиця 6. Плановий баланс (агрегований), тис. крб.

Статті балансу

1.01.01.

1.04.01.

1.07.01.

1.10.01.

1.01.02.

1.01.03.

 

Актив

 

 

 

 

 

 

1 Основні кошти (з відрахуванням амортизації) 400 390 380 370 360 320
2 Оборотні активи 66,7 149,7 247,6 348,5 458,1 919,7
2.1 Запаси матеріалів (Таблиця 4 рядок 2) 46,7 47,5 48,3 50,9 46,7 52,6
2.2 Витрати майбутніх періодів (орендної плати) 20 20 20 20 20 20
2.3 Залишки нереалізованої продукції (за собівартістю) (Таблиця 2 рядок 6) 0 64 65,4 66,6 70,6 68,8
2.4 Кошти (Таблиця 5 рядок 5) 0 18,2 91,18 211,72 315,9 753,66
2.5 Дебіторська заборгованість (Таблиця 1 графа 5) - - - - - -

 

Разом валюта балансу

466,7

539,7

627,6

718,5

818,1

1239,7

 

>Пассив

 

 

 

 

 

 

3 Статутний капітал 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7
4 >Нераспределенная прибуток (наростаючим результатом) (Таблиця 3 рядок 6) - 73 160,9 251,8 351,4 773
5 Кредиторська заборгованість (за матеріали) з 4 табл. 5 графа 46,7 46,6 23,8 24,6 46,7 25,71
6 Резерви майбутніх платежів - - - - - -
7 Падіння - - - - - -

 

Разом валюта балансу

466,7

539,7

627,6

718,5

818,1

1239,7


Статутний капітал організації (діяльність здійснюється рахунок власних коштів) = Вартість устаткування + орендної плати (за квартал) + запаси матеріалів (початкудеятельности)=400 + 20 + 46,7= 466,7 тис. крб.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація