Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Витрати майбутніх періодів і звіт про рух грошових коштів


Реферат Витрати майбутніх періодів і звіт про рух грошових коштів

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди;

– з наданням за плату майнові права, що виникають з патентів на винаходу і решта видів інтелектуальної власності;

– з через участь у статутних фондах інші організації.

Як кажуть, вимоги цих інструкцій погано узгоджуються між собою. А загалом заповнення звіту про рух коштів потрібно інформацію про русі коштів організації, врахованих на рахунках бухгалтерського обліку 50 «Каса» (включаючи вартість грошових документів, що у касі), 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютні рахунки», 55 «Спеціальні рахунки банках» (включаючи рахунки, відкриті по кредитним договорами), 57 «Переклади їсти дорогою», представлена в білоруські рублі [8, з. 295].

У наявності (руху) коштів у іноземній валюті формується інформацію про русі іноземної валюти в кожному її виду стосовно звіту про рух коштів, прийнятому облікової політикою організації. Після цього дані кожного розрахунку, складеного в іноземній валюті, перераховуються за курсом Національного банку України Республіки Білорусь у на дату скоєння господарської операції. Отримані дані про окремим розрахунках сумуються під час заповнення відповідних показників звіту про рух коштів.

Надходження і перерахування коштів між структурними підрозділами юридичної особи, зокрема як окремі, і усередині державного об'єднання, що є комерційної організацією, демонструються відповідно по рядкам 140 «Інші надходження» і 300 «Інші виплати» в графі 4 звіту про рух коштів.

Заповнивши в такий спосіб звіт про рух коштів, необхідно перевірити ув'язку його показників, яка приведено в табл. 1.

Таблиця 1.Увязка показників звіту про рух коштів

>Строка 020 (графа 3)

сума рядків 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090,
100, 110, 120, 130 і 140 (графа 3)

>Строка 020 (графа 3) сума граф 4, 5, 6 по рядку 020
>Строка 150 (графа 3)

сума рядків 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220,
230, 240, 250, 270, 280, 290 і 300 (графа 3)

>Строка 150 (графа 3) сума граф 4, 5, 6 по рядку 150
>Строка 310 (графа 3) рядок 010 + рядок 020 – рядок 150 (графа 3)


Список використаних джерел

1.АдамайтисЛ.А.,Зонова А.В.,Бачуринская І.Н. Бухгалтерський облік і аналіз. Комплексний підхід до прийняття управлінські рішення. М.:Эксмо, 2009. – 512 з.

2.АлборовР.А. Принципи та організаційні засади бухгалтерського обліку. М.:КноРус, 2006. – 344 з

3. Бурцева І.Н.,ЛевковичО.А. Збірник завдань із бухгалтерського обліку.Мн.:Амалфея, 2007. – 368 з.

4.Дробишевский Н.П. Бухгалтерський облік у будівництві.Мн.:ФУАинформ, 2006. – 748 з.

5. КравченкаЛ.И. Бухгалтерський облік у торгівлі та громадському харчуванні.Мн.:Дикта, 2007. – 648 з.

6.Ладутько Н.І. Бухгалтерський облік у промисловості.Мн.: Книжковий будинок, 2005. – 688 з.

7.ЛевковичО.А., Бурцева І.Н. Збірник завдань із бухгалтерського обліку.Мн.:Амалфея, 2005. – 336 з.

8.Михалкевич А.,Папковская П.,Киреенко М. Бухгалтерський облік.Мн.:БГЭУ, 2005. – 688 з.

9. Петров О.Ю., Петрова В.І., Скачко Г.А. Бухгалтерський облік, аналіз стану і аудит діяльності страхових організацій. М.: Фінанси і статистика, 2008. – 400 з.

10.Пошерстник Н.В. Бухгалтерський облік Плану рахунків. СПб.: Пітер, 2007. – 608 з.

11. ЯковенкоМ.Ю.,Прокофева В.Ю. Теорія бухгалтерського обліку. М.: Фінанси і статистика, 2008. – 304 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація