Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Потоки грошових коштів підприємства та їх відображення в бухгалтерській (фінансової) звітності


Реферат Потоки грошових коштів підприємства та їх відображення в бухгалтерській (фінансової) звітності

інвестиційної і легальною фінансовою діяльності. У звіті про рух коштів видаються дані, які з записів на рахунках бухгалтерського обліку коштів [6,стр.35].

Джерелом відомостей упорядкування звіту є даних про русі коштів організації, врахованих на рахунках 50, 51, 52, 55 і 57, які у журналах-ордерах №1, 2, 2/2, 3, відомостях №1, 2, 2/2, Головною книзі (при журнально-ордерній системі обліку) чи аналогічних за призначенням регістрах за інших форм обліку.

Розділ «Залишок коштів початку звітного року».

У графі 3 показують, скільки грошей організація за звітний рік у касу і на рахунках. Щоб заповнити цю рядок, потрібно скласти дебетові сальдо за рахунками 50, 51, 52, 55 і 57 станом за звітний рік.

У графі 4 відбиваються аналогічні показники станом попередній рік.

Розділ «Рух коштів за поточною діяльності».

Це основне (статутна) діяльність організації, яка з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг. При заповненні рядків бухгалтера може виникнути з розбивкою руху коштів за видам діяльності, якщо протягом року аналітика за видами діяльності з рахунках обліку коштів не велася. Наприклад, бухгалтерської проводкою: дебет 60 кредит 51, можуть бути враховані руху коштів за поточною (оплата матеріалів) та інвестиційної (придбання основних засобів) діяльності.

Стаття «Кошти, одержані від покупців і замовників».

За статтею відбиваються кредитові обертів рахунки 62 в кореспонденції із рахівницею 50, 51, 52, якщо вони пов'язані провідною діяльністю організації. Це оплачена прибуток від продажу товарів, продукції, робіт та надання послуг, відбита бухгалтерської проводкою: дебет 62 кредит 90-1, і аванси отримані. Організації роздрібної торгівлі можуть показувати тут виручку, відбиту бухгалтерської проводкою: дебет 50 кредит 90.

Дані наводяться з урахуванням ПДВ і податку з продажу.

Організація може виділити з урахуванням принципу суттєвості виручку і аванси роздільно, і навіть змалювати інші надходження, пов'язані із низьким достатком зі звичайних видам діяльності.

Стаття «Інші доходи».

При виділенні інших доходів слід керуватисяПБУ9/99 «Доходи організації».

За статтею відбиваються кредитові обертів за рахунками 60, 71, 73, 76, 79, 84, 86, 91 в кореспонденції із рахівницею обліку коштів. Головне умова – отримання коштів у зв'язки України із поточної діяльністю.

За статтею «Кошти, спрямовані» демонструються напрями витрати коштів у через відкликання поточної діяльністю. Вони відбиті за кредитами рахунків 50, 51, 52, 55. Потрібно вибрати ті, які належать до проведення статутної діяльності організації. У звіті – цевичитаемие показники, вони вказуються в круглі дужки.

«Кошти, створені задля оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини й інших оборотних активів».

З цієї рядку в графі вказують кошти, що протягом звітного року було перераховані постачальникам і підрядчикам за що надійшли товари, сировину, виконані роботи та послуги.

У графі 4 даної рядки відбивають, скільки було спрямовано сировини, матеріали, паливо, комплектуючі вироби, комунальні послуги та т.д. торік. Зазвичай це обертів відбиті проводкою: дебет 60-1 кредит 50, 51, 52, 55. Видані аванси спочатку відбиваються проводкою: дебет 60-2 кредит 51, 52, 50, але потім і при отриманні цінностей аванси гасяться заліком: дебет 60-1 кредит 60-2. Отже, ці суми мають увійти як оплата придбаних оборотних активів. Інакше кажучи, це платежі, погашені поставками товарів (робіт, послуг).

«Кошти, створені задля оплату праці».

З цієї рядку показують, скільки грошей пішло в оплату праці. Це кредитові обертів за рахунками 50 і 51 в кореспонденції з рахунком 70.

«Кошти, створені задля виплату дивідендів, відсотків».

По даної рядку вказують дивіденди, які виплачено засновникам організації, відсотки, сплачені іншим особам за отриманими кредитів і допомог, випущеними облігаціях, акціям, векселях й іншим цінних паперів. Заповнюючи цю рядок, візьміть кредитові обертів за рахунками 50, 51, 52 і 55 в кореспонденції зі своїми рахунками 66, 67, 75, 70 чи субрахунком 76 «Відсотки по випущеними цінних паперів».

«Кошти, створені задля розрахунки з загальнодержавних податках і зборів».

З цієї рядку записують суму переказаних у бюджет і позабюджетні фонди податків і зборів: єдиного соціального податку, страхових внесків у Пенсійного фонду РФ, на обов'язкове страхування від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань, на доходи, майно, прибуток та інших податків і зборів. Всі ці податки ставляться кредит поточної діяльності, крім випадків їхнього нерозривного зв'язку з інвестиціями чи фінансовими вкладеннями (податки, утримувані при виплаті дивідендів, відсотків з цінних паперів). Тут відбивають кредитовий оборот за рахунком 51, якийкорреспондирует із рахівницею 68 «Розрахунки з бюджетом» і 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення».

Порожні рядки звіту служать відбиття показників, які організація вважає за необхідне навести зв'язку з їхнімсущественностью.

«Кошти, створені задля інші витрати».

З цієї рядку відбивають інші витрати організації з основний діяльності, вуглепостачальники, які попередніми рядки (наприклад, суми, видані з каси підзвітним особам на господарські потреби, послуги банку та інших.). Але тут вказують суму непогашених авансів, виданих під поставку товарів, матеріалів, надання робіт і постачальники послуг, пов'язаних із основною діяльністю підприємства.

Суму курсових різниць по валютним засобам у складі інших витрат не відбивають.

Стаття «Чисті кошти від поточної діяльності».

Щоб розрахувати цей показник, потрібно знайти відмінність між надходженнями і на суму виплат з відповідного виду діяльності. Це «>нетто-поток» коштів. У цьому може бути тільки приплив коштів, а й їхні відтік по конкретної діяльності, тобто. результат то, можливо негативним, у разі він показаний в круглі дужки (наприклад, отримано коштів менше, ніж витрачено). Це можна, якщо залишок на розрахунковий рахунок початку року дозволяв здійснювати ці витрати.

Розділ «Рух коштів по інвестиційної діяльності».

Інвестиційна діяльність пов'язані з придбанням і продажем земельних ділянок, нерухомості, устаткування, нематеріальних та іншихвнеоборотних активів; здійсненням власного будівництва, витрат на НДДКР; фінансовими вкладеннями (придбанням цінних паперів інші організації, зокрема боргових, внесками в статутні (>складочние) капітали інші організації, наданням інших організацій позик тощо.).

Стаття «Виручка від продажу об'єктів основних засобів та іншихвнеоборотних активів».

За цією статтею демонструються кредитові обертів за рахунком 62, які кореспондують із рахівницею 50, 51 і 52, якщо вони пов'язані зі вступом коштів за зазначене майно

Стаття «Виручка від продажу цінних паперів та інших фінансових вливань».

У графі 3 цієї статті показують суму, яку організація отримала запрошення від реалізації цінних паперів, дебіторську заборгованість, яка придбана виходячи з поступки права вимоги. Для заповнення цього рядка треба взяти кредитовий оборот за рахунками 62 і 76, який припадає у фінансових вливань, в кореспонденції із рахівницею обліку коштів.

Стаття «Отримані дивіденди».

Тут відбивають суми отримані протягом звітного року дивідендів. Вони зазвичай відбиваються бухгалтерської проводкою: дебет 50, 51, 52 кредит 76, 91.

Стаття «Отримані відсотки».

Відсотки організація може мати простий за векселями, виданими позикам тощо.Начисленние за договором позики відсотки є операційними статками і позначаються на відповідність до договором бухгалтерської проводкою: дебет 76 кредит 91-1 «Інші доходи». Відповідно отримання їх відбито записом дебет 50, 51, 52 кредит 76 чи 91 (залежно від договору).

Стаття «Надходження від погашення позик, наданих інших організацій».

Якщо організація видала позики іншою юридичною чи фізичних осіб (крім працівників організації), то погашені суми позики у звітній року буде відбиті за цією статтею. Облік руху наданих позик здійснюється з допомогою балансового рахунки 58-3 «Надані позики». Для позик, видача яких забезпечена векселями позичальника, може бути виділений окремий субрахунок «Надані позики, забезпечені векселями». Повернення позики відбивається записом: дебет 51 та інших. кредит 58.

Стаття «Придбання дочірніх організацій».

Відповідно дост.105 ДК РФ господарське товариство визнається дочірнім, якщо інше (основне) суспільство чи товариство з переважаючого участі у його статутний капітал, або у відповідність до ув'язненим з-поміж них договором, чи іншим чином має можливість визначати рішення, прийняті таким суспільством. Впливати «інакше» можна шляхом надання позики, встановлення застави на майно дочірнього суспільства, напрями своїх представників ув рада директорів (правління) дочірнього нашого суспільства та т.п. Якщо придбали таку компанію, кошти, створені задля купівлю, слід відобразити тут.

Стаття «Придбання об'єктів основних засобів, дохідних капіталовкладень у матеріальних цінностей і нематеріальних активів».

Тут показується кредитовий оборот по грошовим рахунках, якщо вони були спрямовані купівля довгострокових інвестицій, машин, устаткування, транспортних засобів, нематеріальних активів, і навіть капітальне будівництво. Поки що тут вказані платежі, погашені поставками і непогашені суми авансів і попередньої оплати на зазначені мети.

Стаття «Придбання цінних паперів та інших фінансових вливань».

По цій статті відбивають кошти, куди купувалися цінних паперів, частки статутних капіталах інших організацій та т.п. Щоб заповнити цю рядок, потрібно скласти кредитові обертів за рахунками обліку коштів у кореспонденції з рахунком 58 чи 76, але стосовним кредит придбання фінансових вливань (плату за посередницькі послуги на придбання цінних паперів та інших.).

Стаття «Позики, надані інших організацій».

Надання позик грошима іншою юридичною чи фізичних осіб (крім працівників організації) відбивається проводкою: дебет 58-3 «Надані позики» кредит 50, 51, 52. якщо протягом року такі позики надавалися, їхньої величини слід відобразити за цією статтею.

Стаття «Чисті кошти від інвестиційної діяльності».

Показники визначаються, як і і за визначенні чистих коштів за поточною діяльності.

Розділ «Рух коштів із питань фінансової діяльності».

Фінансовій діяльністю вважається діяльність, у яких змінюються величина і склад власного капіталу організації, позикових коштів (надходжень від випуску акцій, облігацій, надання іншими організаціями позик, погашення позикових засобів і т.п.).

Стаття «Надходження від емісії акцій чи інших пайових паперів».

Акціонерні суспільства вправі випустити акції, що забезпечать приплив коштів. Якщо вже ви випускали такі чидолевие цінних паперів, то суми надходжень за низ коштів зазвичай відбиваються бухгалтерської проводкою: дебет 50, 51, 52 кредит 75-1.

Стаття «Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями».

Надходження коштів (дебет 50, 51, 52, 55 кредит 66, 67) слід відобразити за цією статтею.

Стаття «Погашення позик і кредитів (без відсотків)».

Тут відбивають суму повернутих кредитів і позик. Щоб заповнити цю рядок, візьміть дебетові обертів за рахунками 66 і 67, які кореспондують зі своїми рахунками обліку коштів. Сплачені відсотки за даної рядку не відбиваються, вони входять до складу рядки «Кошти, створені задля виплату дивідендів відсотків».

Стаття «Погашення зобов'язань із питань фінансової оренді».

Фінансова оренда – це лізинг. Якщо ви іуплачиваете лізингові платежі чивикупную вартість отриманого за договором лізингу майна, то суми, створені задля ці гроші протягом року, слід відобразити тут.

Стаття «Чисті кошти від фінансової складової діяльності».

Як і попередніх розділах, знаходятьнетто-поток коштів із питань фінансової діяльності.Суммируют все надходження, приплив і віднімають все виплати, відтік. Результат відбивають з урахуванням знака результату.

Стаття «Чисте збільшення (зменшення) коштів та його еквівалентів».

Ця рядок показує підсумок,нетто-поток коштів за всіма трьома видам діяльності. Для її отримання потрібно результати потоків всіх видів діяльності скласти.

Стаття «Залишок коштів наприкінці звітний період».

У графі 3 відбивають гроші, решта організація до каси, і навіть на розрахункових, валютних, спеціальних та інших рахунках банках. Показники цього рядка має дорівнювати сумі залишку коштів початку звітного року й показника «Чисте збільшення (зменшення) коштів та його еквівалентів».

Стаття «Розмір впливу зміни курсу іноземної валюти стосовно кредит рубаю».

Ця рядок повинна показувати впливу інфляційних процесів на грошові потоки. Тут слід відбити суму курсових різниць протягом року по валютним коштами. Вони відбиті бухгалтерськими проводками дебет 50, 52, 55 кредит 91 або дебет 91 кредит 50, 52, 55.


2. Заповнення звіту про рух коштів (форма №4)

 

2.1. Коротка характеристика підприємства ГУП «>Жилищно-коммунальний сервіс»

Державне унітарна підприємство «>Жилищно-коммунальний сервіс», що називається надалі Підприємство, створене відповідність до розпорядженням Міністерства земельних і відносин Республіки Татарстан від 30.10.02 р. №1538-р. Підприємство перебуває у відомчому підпорядкуванні Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Республіки Татарстан. вона є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий й інші рахунки установах банків, круглу печатку зі своїми найменуванням, штамп, бланки, фірмову найменування, товарний знак.

Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном і відповідає за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством.Филиалов, представництв, дочірні підприємства Підприємство немає.

Підприємство здійснює діяльність, певну Статутом, з метою задоволення суспільних потреб й отримання прибутку. Вона здійснює у порядку такі основні види діяльності:

- забезпечення технічної експлуатації і обслуговування будинки і приміщення, закріплених його;

- проведення робіт із своєчасному поточному ремонту будинків та споруд рахунок коштів, одержуваних за договорами України на технічне обслуговування будинків, і навіть робіт з їхвосстановительному і капітальний ремонт, реконструкції та технічного переоснащення з допомогою частини коштів, одержуваних за договорами наймання та що перераховуються на окремий цільової рахунок Підприємства, і навіть з допомогою централізовано виділених коштів;

- формування замовлення на ремонт житловий фонд, на поставку комунальних послуг в, за змістом і за обслуговуванням житловий фонд;

- фінансове забезпечення замовлення про ремонт житловий фонд, на поставку комунальних послуг в, за змістом і за обслуговуванням житловий фонд;

- забезпечення матеріально-технічного постачання будинків та споруд;

 - забезпечення розміщених у закріплених будинках і приміщеннях організацій усіма комунальними послугами;

- виробництво будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

- здійснення торговельно-закупівельної діяльності.

Майно Підприємства перебуває у державної власності, є неподільним не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паях), зокрема між працівниками Підприємства, належить Підприємству на праві повного господарського ведення відбивається з його самостійному балансі. До складу майна неспроможна

Схожі реферати:

Навігація