Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")


Реферат Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

оптової торгівлі є мета використання придбаних товарів, а кількість проданого товару і форма розрахунку має значення.

Якщо торгове підприємства здійснює реалізацію товарів за угодами, стосовним як до роздрібної, і до оптову торгівлю, то моментоприходивания товарів невідомо, кого і яким чином переданий той чи інший товар.

Тому, тоді як торгової організації основний обсяг ведеться як роздрібної торгівлі, то вести облік товарних операцій слід за правилам, які встановлені роздрібної торгівлі. Якщо така організація здійснює угоди з продажу товарів у режимі оптової торгівлі, у бухгалтерському обліку мають бути зроблені такікорректировочние записи:

- на покупну вартість товарів (віз ПДВ), перекладних з режиму роздрібної в режим оптової торгівлі:

>Дебет рахунку 41/1 "Товари на яких складах";

Кредит рахунку 41/2 "Товари у торгівлі".

- у сумі ПДВ, що стосується покупної вартості товарів, перекладних з режиму роздрібної в режим оптової торгівлі:

>Дебет рахунку 19;

Кредит рахунку 41/2.

Товарообіг більшості торгових підприємств є змішаним, тобто угоди з продажу товарів чи режимі роздрібної, оптової торгівлі. Підхід, за яким, магазини ставляться до сфери роздрібної торгівлі, і весь їх товарообіг є роздрібним, а склади чи бази є оптовим ланкою та його обсяг продажів належить весь без винятку до, застарів. У разі ринкової економіки діє принцип свободи вибору свого економічного партнера. Так, магазин може виконувати угоди з продажу товарів лише з громадянами, але й юридичних осіб, а оптова база проти неї продавати товари населенню.

Тільки оптові організації можуть пред'явити бюджету дозачету ПДВ зоприходованним товарам після їхньою фактичною оплати постачальникам.

Оптові організації відбивають ПДВ щодоприобретенним товарам на однойменномусубсчете рахунку 19.

Роздрібні організації "вхідний" ПДВ враховують насчете 41,субсчет "Товари у торгівлі".

Сума ПДВ, підлягаючий внесення до бюджету оптовим підприємствами, окреслюється відмінність між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), і сумами податку, сплаченими постачальниками цих товарів хороших і матеріальних ресурсів (робіт, послуг), вартість яких належить на витрати звернення.

Для оптових підприємств під час продажу товару оборот, оподатковуваних ПДВ, визначають з урахуванням вартості реалізованих покупцями товарів з застосовуваних цін без ПДВ. Ставки ПДВ: 10 % - щодо окремих продовольчих товарах і товарам для дітей; 20 5 – за іншими товарам.

У організацій роздрібної торгівлі під час продажу товарів оборотом, оподатковуваним ПДВ, є торгова націнка пореализуемим товарам – відмінність між цінами реалізації товарів хороших і цінами, якими реалізовані товари оплачуються постачальникам, включаючи суму ПДВ. Ставки ПДВ: 16,67 і 9,09 %.

Торговельна націнка застосовується цін, які мають у собі ПДВ. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету цими організаціями, визначається вигляді різниці між сумами податку,исчисленного з реалізованої торгової надбавки по відповідним ставками і сумами податку, сплаченими постачальникам матеріальних ресурсів, вартість яких належить на витрати звернення.


1.3 Поняття витрат обігу євро і завдання їх обліку

 

Комерційна діяльність будь-якій торговій організації передбачає здійснення витрат: витрат за закупівлю товарів до створення товарних запасів, капітальних вкладень увнеоборотние активи, витрат обігу євро і витрат, що з використанням прибутку. У цьому специфічним у сфері звернення виглядом витрат виступають витрати звернення.

Недоліки звернення – це витрати матеріальних грошових і трудових ресурсів, пов'язані з російським перекладом (транспортуванням, зберіганням, реалізацією) товарів зі сфери виробництва, у сферу споживання.

У торгівлі важливим показником витрат служить їх науковий рівень – ставлення суми витрат до товарообігу.

Останніми роками як торгові, а й багато виробничі організації, реалізують готової продукції через власну роздрібну мережу, змушені нести зазначені витрати.

Завдання обліку витрат звернення.

Недоліки звернення ставляться до категорії витрат, які безпосередньо впливом геть величину прибутків і капіталу організації та побічно – у сумі платежів до бюджету прибуток. У зв'язку з цим виникає у отриманні достовірну інформацію про їхнє величині і структурі, що передбачає рішення наступнихучетних завдань:

- цілковите дерегулювання та своєчасне включення поточних витрат у склад витрат звернення;

- правильний вибір для відшкодування поточних витрат, не які стосуються недоліків звернення;

- правильне розмежування витрат звернення міжотчетними періодами;

- правильне розмежування витрат звернення між реалізованими і нереалізованими товарами;

- своєчасне надання інформації про недоліки звернення до ухвалення управлінські рішення;

- забезпечення контролю над недопущенням нераціональних витрат.

Бухгалтерський чіт витрат обігу євро і виробництва підприємств торгівлі слід забезпечити своє тимчасове, цілковите і достовірне відбиток фактичних витрат, і навіть контролю над використанням матеріальних, трудових і.


2.         ТОВ ">Пульсар" як об'єкт дослідження

 

2.1 >Учетная політика підприємства

 

З постанови глави своєї адміністрації № 2689 від 18.12.98 р. приведення у відповідність із Федеральним законом "Про суспільствах із обмеженою відповідальністю" підприємство перейменований у власність ТОВ ">Пульсар".

Суспільство є, має самостійний баланс і діє основі повного госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності. Бухгалтерський облік ведеться з урахуванням плану рахунків бухобліку фінансово господарську діяльність, затвердженого наказом Мінфина СРСР від 01.11.91 р.

Бухгалтерський облік здійснюється меморіально ордерним методом обліку на бланках довільній форми ручним способом.

1. Вартість предметів понад 8000 крб. враховувати у складі основних засобів.

2. ОблікМБП ведеться на рахунку № 12, при введення в експлуатації нараховується зносМБП в 100%.

3. Облік витрат звернення здійснювати відповідно до становищем складу витрат з виробництва та реалізації продукції наказ № 552 від 05.08.92 р. Затверджений постановою уряду РФ.

4. Надходження товарів з баз постачальників і посередників вестися рахунок 41 по продажним цінами. При реалізації товарів можлива псування товарів. Списання виробляти на витрати звернення, але в товари користуються слабким попитом робити уцінку з допомогою торгової націнки. Виручка від товарів визначається у міру надходження коштів у касу підприємства з продажним цінами тобто. відпускна ціна плюс націнка.Инвентаризациютовароматериальних цінностей проводити раз на рік.

5. Різницю між продажною і покупної вартістю товару враховується з цього приводу 42 "Торговельна націнка". Щомісяця складається розрахунок реалізованої торгової націнки, що впливає на рахунку 46 ">сторно". Товарообіг віддзеркалюється в рахунку 46 "Реалізація за кредитами".

6. Облік касових операцій ведеться з цього приводу 50 "Каса". Касовий звіт складається щодня і здається бухгалтеру. Кошти на закупівлю товарів видавати в підзвіт.Авансовие звіти про використання коштів мають бути представлені бухгалтеру протягом 10 днів.

7. Розрахунки з постачальниками здійснюються на рахунку 60. Аналітичний облік ведеться у книжках по лицьовим рахунках постачальників.

8. Нарахування зарплати ведеться у книзі по заробітної плати. Відпускні працівникам надаються виходячи з відпрацьованого часу, що оформляється наказом терміном на 24 робочі дні. Джерелом преміювання є кошти фонду оплати праці, розміри премій виплачуваних одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються. За результатами роботи нараховуються премії за прибуток. Доплати входять у середню зарплатню завжди обчислення. Премії підтверджуються наказом, підписані директором підприємства.

9. На підприємстві створювати фонд споживання з допомогою прибутку що залишилася після оподаткування. Використовувати фонд на виплати матеріальної допомоги працівникам.

10. При перехід із 01.01.99 р. на єдиний блок з тимчасового доходу надаються щокварталу розрахунки. Облік єдиного податку належить на дебіт рахунок 81, за кредитамисч. 68,69.

11. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку відповідно доП.№18 Положення бухоблік і звітності до несе керівник підприємства. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтером.

Директор:Щава В.П.

Робочий план рахунків підприємством ТОВ ">Пульсар"

12 –Малоценний ібистроизнашивающийся матеріал.

13 – ЗносМБП

19 – ПДВ щодо придбаним цінностям

31 – Витрати майбутніх періодів

41 – Товари і тара

42 – Торговельна націнка

44 – Недоліки звернення

46 – Реалізація продукції

50 – каса

51 – розрахунковий рахунок

60 – Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

62 – Розрахунки з покупцями і підрядчиками

64 – Розрахунки по авансам отриманим

67 – Розрахунки по позабюджетним платежах

68 – Розрахунки з бюджетом

69 – Розрахунки із соціального страхуванню

70 – Розрахунки з робітниками та представниками

71 – Розрахунки з підзвітними особами

76 – Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

80 – прибуток і збитки

81 – Використання прибутку

85 – Статутний капітал

88 –Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)

89 – Резерви майбутніх витрат і платежів

94 – Короткострокові позики

84 – Нестачі і причини цінностей

 


2.2 Характеристика досліджуваного підприємства

 

Суспільство з обмеженою відповідальністю фірма ">Пульсар", засновано відповідно до Федеральним Законом "Про суспільствах із обмеженою відповідальністю", главою 4 частиною 1 Цивільного Кодексу Російської Федерації і єправоприемником Товариства з обмеженою відповідальністю фірми ">Пульсар", зареєстрованого постановою глави своєї адміністрації містаБелореченска від 12.04.94. № 384. Суспільство є юридичною особою і свій діяльність організує виходячи з Статуту й діючого законодавства Російської Федерації. Фірма ">Пульсар" розташована за адресою : 352600, Краснодарський край,г.Белореченск,ул.Гоголя 24.

Статутний капітал суспільства формується, з допомогою вкладів учасників як грошових внесків і як 5000 рублів. Статутний капітал розподіляється між учасниками у таких частках і розмірах:

>Щава В.П. – 2500 крб. 50 %

>Бончева М. В. – 2500 крб. 50 %

Внесок в статутний капітал є реальним грошовим, внесений повністю.

Вищим органом суспільства є загальні збори товариства. Виконавчий одноособовий орган суспільства (директор) обирається загальними зборами товариства п'ять років.

Контроль за фінансово-господарської діяльністю суспільства здійснюється ревізійної комісією.

>Целями діяльності суспільства ">Пульсар" є найповніше задоволення потреб населення і побудову народного господарства за продукції, товарах, послугах, і навіть одержання прибутку.

Підприємство має самостійний баланс. Воно здійснює своєї діяльності у будівництві,торгово – закупівельної, комерційної, посередницької й у ін. галузях.

Підприємство може вести три "види діяльності. Використовуючи трубку, насос, майно, здійснює господарську діяльність із виготовлення та її реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг у відповідність до договорами з споживачами за умов повного комерційного розрахунку самофінансування.

Фірма ">Пульсар" за 2009 р. реалізувало товарів народного споживання у сумі 959 тис. карбованців на т.ч. продовольчої групи на 480тис.руб., що, порівняно з 2008 роком становила + 115 тис крб. (131 %). І отримала суму 4тис.рублей.

Проте оборотність товару сповільнився 31-ий день, що свідчить про тому, зростання роздрібного обороту зріс рахунок збільшення цін. Збільшилися витрати звернення на 20тис.руб. проти 2008 роком, оскільки збільшилися залізниці тарифи на перевозиться товар, коефіцієнти послуги з обслуговування підприємства, збільшилася вести робочих. Зі збільшенням роздрібного обороту, збільшилася сума податків , належних бюджету га суму 17тис.руб.

 

2.3 Оцінка фінансового становища

 

Аналіз обсягу й динаміки роздрібного товарообігу одна із найважливіших умов будь-якого економічного укладу. Обсяг роздрібного товарообігу складається від суми продажів товару для безпосереднього споживання населенням країни у обмін власні доходи. Цей показник піддається зміни під впливом трьох чинників, які можна підрозділяти на групи:

1) пов'язані з товарними фондами;

2) пов'язані з чисельністю працівників, організацією і продуктивністю праці;

3) пов'язані з допомогою основних засобів;

4) соціальний (раціональне використання трудових ресурсів, продуктивність праці і якістю праці, з соціальними умовами, сезонне коливання споживчого попиту).

1.   Чинник – пов'язані з товарним фондом

виражається формулою товарного балансу

W >зап + W n = W >p + W >виб + W >зап’’ , де

W >зап’ - запаси товару початку звітний період;

W n - надходження товару;

W >p - реалізація товару;

W >виб - інші вибуття товару;

W >зап’’ – запаси товару наприкінці звітний період.

Звідси можна знайти суму роздрібної реалізації:

W >p = Wзап’+W n - W >виб + W >зап’’.

Таблиця 2.1. Товарний баланс ТОВ ">Пульсар" за 2009 рік.

Складові товарного балансу

Бізнес

план

Факт Відхилення

Запаси товарів початку Wзап’

19 76 + 57

Надходження товару W >p

460 1156 + 696

Загалом у прихід із залишком (Wзап’ + W n)

- - -

Реалізація товару вроздріб W >p

555 1353 + 798
Інші вибуття Wвиб - - -

Разом в витратах (W >p + W >виб)

555 1353 +798

Запаси товару наприкінці року (W >зап’’ )

76 121 +45
Загалом у витратах із залишком (Wp +Wвиб + Wзап’’) - - -
631 1474 + 843

Висновки: На обсяг роздрібного обороту впливає обсяг надходження, що більше надійде товару, тим більше коштів збільшиться товарообіг. Крім цього збільшення товарообігу впливає залишок товару. Чим більший залишок товару, то більша можливість у збільшенні товарообігу.

1.   Чинник – працю.

W>P = R * D , де

W>P= роздрібний товарообіг;

R = чисельність;

D = середній оборот одному працівникові.

Таблиця 2.2.

2008 Фактично 2009 Відхилення
Обсяг роздрібного товарообігу 365 959 + 594
>Среднесписочная кількість працівників 10 7 - 3
Середньорічний оборот одному працівникові 37 137 + 100

1) Роздрібний товарообіг збільшився на 594, в такий спосіб визначимо яксреднесписочное кількість працівників і продуктивності праці;

а)Среднесписочная 2009 року до середньорічному обороту в одній роботі 2008.

W2>P = R1 * D0 = 7 * 37 = 259.

б)среднесписочная 2009 до середньорічному обороту 2009 одному працівникові

W3>P = R1 * D1= 7 * 137 = 959.

Відхилення обороту 2009 від 2008 визначаємо так : 259 – 365 = -106.

2) Через війну підвищення середньорічного обороту одному працівникові : 959 – 259 = + 700.

Збільшився обсяг роздрібного обороту.

Таблиця 2.3. Роздрібні обертів, середні товарні запаси й час звернення з ТОВ ">Пульсар".

Обсяг роздрібного товарообігу Середній товарний запас Час звернення
2008 2009 2008 2009 2008 2009
365 480 25 75 25 56
Продовольчі товари

Схожі реферати:

Навігація