Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Послідовність, основні етапи проведення аудиту


Реферат Послідовність, основні етапи проведення аудиту

робіт з кожної з областей аудиту.

Загальний план аудиторської перевірки фінансової звітності для підприємства ТОВ «>Аркада-Индастри» представлено Додатку 2.

Перш ніж розпочати планування аудиту, аудитор повинен оцінити аудиторський ризик. Оцінка аудиторського ризику – ризикунеобнаружения, який аудитор готовий взятий він такою мірою, якою він ризикує не знайти істотних помилок з допомогою аудиторських процедур, припускаючи, що у системі внутрішньогосподарського контролю їх змогли знайти й виправити. Ризикнеобнаружения визначає кількість свідчень, які аудитор планує зібрати. Ризикнеобнаружения обчислюється за трьома іншим ризикам, які входять у модель аудиторського ризику:

- прийнятний аудиторський ризик;

- невід'ємний ризик;

- ризик контролю.

Процедури оцінки аудиторського ризику представлені у Додатку 3. Через війну дослідження трьох складових аудиторського ризику, які входять у модель аудиторського ризику виявили, що з аудиту на ТОВ «>Аркада-Индастри» ризикнеобнаружения становив 0,33%.

Ключовими регіонами аудиторської перевірки матеріальних запасів є такі:

1. Перевірка правильності відображення у балансі матеріальних запасів.

2. Перевірка наявності і збереження матеріальних запасів.

3. Перевірка складського обліку, і забезпеченості підприємства матеріальними запасами на останню звітну дату.

4. Перевірка правильності оформлення первинних документів рухом матеріальних запасів.

5. Підтвердження доцільності і принцип законності операцій із відпустці та списання запасів.

6. Оцінка якості проведеного організації інвентаризації.

7. Перевірка порядку формування вартості матеріальних запасів та відповідність його обраної облікову політику

8. Вивчення інших питань, належних безпосередньо з особливостей діяльності перевіреній організації.

У конкурсній програмі аудиторської перевірки зазначено послідовне здійснення необхідних аудиторських процедур та його виконавців. (Додаток 4)

Під час розробки програми перевірки аудитор має враховувати, що аудит матеріальних запасів дуже трудомісткий. Тому, за організації аудиту використовується вибірковий метод і у виняткових випадках (наприклад, під час перевірки дорогих чи дефіцитних матеріалів) – суцільний. Розмір вибірки і обсяг аудиторських процедур залежать від ступеня довіри аудитора до системи внутрішнього контролю. Найбільш ефективним методом отримання про систему внутрішнього контролю є опитування працівників, вироблені з допомогою спеціальної анкети.

Проведення опитування дозволяє аудитору уточнити типову програму аудиторської перевірки, визначити аудиторські процедури, що, зрештою, підвищує її ефективність.

На цьому етапі також аудитори провели системне вивчення підприємства, що дозволило визначити потоки та обсяги інформації, пункт найбільшої завантаженості збиранням і обробленою інформацією і основі дійти невтішного висновку: кому надані право прийняття рішення й відповідальність за реалізацію цих рішень щодо цікавлячим аудитора аспектам діяльності підприємства, тобто. хто є центром відповідальності; за якими напрямам йде потік вказівок від центру відповідальності, не спотворюється вони у шляху, як розподілені основні функції між виконавцями наказів і рішень, походять із центру відповідальності, як і їх відповідальність за виконання і вказівки керівництва.

Через війну дослідження складського господарства для підприємства ТОВ «>Аркада-Индастри» аудитором виявили таке:

- наявність для підприємства належним чином обладнаних спеціально пристосованих приміщень складу;

- оптимальне розміщення матеріальних запасів, що забезпечує можливість швидкого приймання, відпустки та наявності; у місцях зберігання кожного виду запасів прикріплюється ярлик із зазначенням даних про розташованому запасі;

- оснащення місць зберігання матеріальних запасів вагарням господарством, вимірювальними приладами й мірною тарою, оскільки часто матеріальні запаси в натуральному вираженні оцінюються вагових одиницях;

- коло осіб, відповідальних за прийомку і відпустка запасів (комірників і експедиторів), за правильний розвиток та своєчасне оформлення цих операції, і навіть над збереженням підпорядкованих їм запасів;

- є висновок з тими особами, у установленому порядку письмових договорів про матеріальну відповідальність;

- існує перелік посадових осіб, яким дозволили підписувати документи отримання і давали відпустку продукції, і навіть видавати дозволу (пропуску) на вивезення матеріальних запасів зі складів;

Отже, вивчення питань обліку товарно-матеріальних запасів показало, що у даному підприємстві систему бухгалтерського і складського обліку, система забезпечення схоронності матеріалів діє правильно і геть відповідає стандартам бухгалтерського обліку.

З недоліків виявили таке:

- відсутність списку осіб, котрі мають підписи первинних документів, затвердженого керівником ТОВ «>Аркада-Индастри» за узгодженням із головний бухгалтер (у списку вказуються посаду, прізвище, ім'я, по батькові та рівень компетенції (тип чи види операцій, якими дане посадова особа проти неї прийняття рішень).

- звільнення переміщення матеріально відповідальних осіб здійснюється без узгодження з головним бухгалтером підприємства, під час звільнення чи перекладі працівників у розпорядницькі документи не вносять зміни.

- для підприємства немає єдиного номенклатурний цінник на номенклатурні номери товарно-матеріальних запасів.

 

2.3 Процедури аудиторської перевірки матеріальних запасів

На цьому етапі аудитором було проведено вибіркова інвентаризація матеріальних запасів.

Міжнародні стандарти фінансової звітності безпосередньо не встановлюють порядок проведення інвентаризації майна підприємства, але, тим щонайменше, вМСФО 1 «Уявлення фінансової звітності» від 1 липня 1998 р зазначено, це щороку перед упорядкуванням фінансової звітності підприємства вже повинні проводити інвентаризацію господарських коштів.

Порядок проведення інвентаризацій встановлено методичних рекомендацій до стандарту бухгалтерського обліку №24. Вони визначено як загальні проведення інвентаризації, і проведення інвентаризації окремих видів майна, і фінансових зобов'язань.

У процесі проведення інвентаризації матеріальних запасів було створено інвентаризаційна опис у одному примірнику в кожному місцезнаходженню запасів, і навіть в кожномуматериально-ответственному особі. Опис підписано аудитором, іншими особами інвентаризаційної комісії,материально-ответственними особами. (Додаток 5)

Проведена інвентаризація виявила нестачу матеріальних запасів складі нафтопродуктів. На товари, якими виявлено розбіжності між урахуванням психології та фактичними даними за описом, бухгалтерією складена “>Сличительная відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних запасів” (Додаток 6). У ньому виявлені розбіжності демонструються в кожному найменуванням матеріальних запасів з докладним зазначенням його характерних ознак, результати інвентаризації (недостачі чи надлишки). МОЗ, які мають розбіжності, записуються у ній загальним результатом.

Затверджені аудитором інвентаризаційні матеріали служать основою відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації тим місяцем, протягом якого проводилася інвентаризація.

Результати інвентаризації бухгалтерія підприємства повинна врегулювати у порядку:

- взаємний залік надлишків і нестач відбивають по дебету і кредиту рахунків підрозділу 1310 "Запаси";

- надлишки запасів підлягають оприбуткуванню з наступним встановленням причин виникнення надлишку і винних у тому осіб; у сумі надлишків дебетують рахунки підрозділу 1310 "Сировина і матеріали" (1311-1318) і кредитують рахунок 6280 "Інші доходи";

- нестачу матеріальних запасів незалежно від причин виникнення недостачі списують зподотчета матеріально відповідальних осіб; у сумі нестач, втрат перезимувало і псування запасів дебетують рахунок 1280 «>Прочая короткострокова дебіторська заборгованість» і кредитують рахунки групи рахунків 1310 "Сировина й матеріали";

- нестачу товарно-матеріальних запасів у межах норм природного зменшення населення списують до витрат виробництва: кредит рахунки 1280 «>Прочая короткострокова дебіторська заборгованість»; дебет рахунків 2416 "Незавершене будівництво", 7211 "Адміністративні видатки", 8048 "Інші накладні витрати" та інших.;

- списання нестач і розмір втрат понад норм природного зменшення населення у разі, якщо визначено конкретні винні обличчя на псування чи втратиТМЗ, здійснюється з допомогою винних осіб проводкою: дебет «Короткострокова дебіторська заборгованість працівників із відшкодуванню матеріальних збитків»; кредит 1280 «>Прочая короткострокова дебіторська заборгованість».

- нестачу понад норм убування, втрати причини запасів, і навіть розкрадання запасів за відсутності конкретних винуватців у разі відмови судом в стягненні з матеріально відповідальних осіб внаслідок необгрунтованості позовів списують кредиту рахунки 1280 «>Прочая короткострокова дебіторська заборгованість» в дебет рахунки 7211 "Адміністративні видатки".

- запаси, вони виявилися надлишок,оприходуют із зменшенням спільне коріння й адміністративних витрат

Віддзеркалення на рахунках виявленої недостачі і псування матеріальних запасів для підприємства ТОВ «>Аркада-Индастри» представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків з обліку результатів інвентаризації матеріальних запасів для підприємства ТОВ «>Аркада-Индастри»

>п/п

Дата Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума
>Дебет Кредит
1 25.02 Виявлено втрати матеріальних запасів і віднесено на дебіторської заборгованості 1280 1312 83000
2 25.02 Списано втрати у межах норм природного зменшення населення 7211 1280 17000
3 25.02 Включеноненормируемие втрати нафтопродуктів з винних осіб 1252 1280 66000
4 25.02 >Отражено утримання з зарплати суми втрат матеріальних запасів 3351 1252 66000
5 25.02 Списання що залишилася суми втрат матеріальних запасів на фінансовий результат підприємства 5411 7211 17000

Наступною ключовою областю є перевірка справжнього стану обліку, і документообігу рухом матеріальних запасів. Серед документів, які слід перевірити, виділили такі первинні документи, регістри обліку, форми фінансової звітності, відбивають стан обліку наявності і рух матеріальних запасів:

1. Наказ про облікову політику підприємства;

2. Первинні документи: рахунок-фактура,товарно-транспортная накладна, акти проприемке-передаче товарно-матеріальних запасів, акти про виявлених недостачі;

3. Аналітичні документи: картки складського обліку, інвентарні опису, кількісносуммовие картки, журнали-ордери № 6, № 7, №10.

4. Оборотні відомості, Головна книга;

5. Форма фінансової звітності №1 (Бухгалтерський баланс).

Під час перевірки обліку руху матеріальних запасів було вивчено:

- правильність і своєчасність оформлення документів здавання матеріальних запасів складу;

- правильність відображення у бухгалтерському обліку операцій, що з надходженням матеріальних запасів;

- правильність складання кореспонденцій рахунків з обліку надходження, і вибуття матеріальних запасів;

- відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку по балансовими записів рахунків групи рахунків 1310 "Сировина й матеріали" записам у головною книзі й балансі.

Через війну дослідження системи внутрішнього контролю над урахуванням наявності і рух матеріальних запасів для підприємства виявили таке:

1. Контроль над виконанням правил оформлення руху матеріальних ресурсів покладено на головного бухгалтера ібухгалтера-материалиста. Останній відповідальний оформлення первинної документації.

2. Інвентаризація матеріальних запасів проводиться відповідно до термінами, встановленими облікової політикою. Організаційні аспекти планування і проведення інвентаризації відповідають встановленими нормами законодавчими актами Республіки Казахстан.

3. Втрати матеріальних запасів у межах норм природного зменшення населення списуються на підсумковий дохід (збиток) підприємства, понад норм природного зменшення населення – з винних осіб.

Процедури аудиторських тестів контролю над рухом матеріальних запасів для підприємства ТОВ «>Аркада-Индастри» представлені уПриложениях 7 і побачили 8-го.

Далі аудитору слід старанно перевірити правильність бухгалтерських записів по відпустці матеріальних запасів зі складів різні мети. У цьому повинні робитися такі записи на рахунках бухгалтерського обліку: дебет рахунків 8010,8020,8030,8040 під загальним назвою «Рахунки виробничого обліку» - на вартість матеріалів, відпущених основному і допоміжному виробництвам, соціальної сфери, 7200 «Адміністративні видатки» – на вартість матеріалів, витрачених на: ремонт і змістом будинків, споруд й устаткування загальногосподарського призначення та управління, 7470 «Інші витрати» – витрата матеріалів ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій (землетрус, сель, повінь, пожежа тощо.); 1220,1230,1240,1250 підрозділу 1200 «Короткострокова дебіторська заборгованість» - на вартість матеріалів, відпущених дочірнім (залежним) товариствам, розрахунки з відшкодуванню матеріальних збитків (недостача, розкрадання, псування тощо.), 1316 «Матеріали, які у переробку» - на вартість матеріалів, переданих переробку, кредит рахунків 1310-1340 підрозділу 1300 «Запаси». Списання витрачених матеріалів на рахунки споживачів проводиться у разі їхньою фактичною собівартості.

За результатами проведених аудиторських тестів контролю над рухом матеріальних запасів встановлено, що операції щодо надходження івибитию матеріальних запасів для підприємства оформлені первинними документами правильно, своєчасно й повно, також встановлено достовірність дисконтних даних про залишках тих матеріальних цінностей за рахунками підрозділу 1300 «Запаси».

Також аудитором бали підтверджено узгодженість даних аналітичного і синтетичного обліку, яку перевіряють за оборотним чисальдовим даними, який складають в кожному матеріально відповідальної особи (складу), відомості з обліку руху матеріалівжурналу-ордеру № 6, по Головною книзі й балансу.

Під час перевірки даних із статтям поточних активів встановлено наявність тотожності між даними балансу, Головною книжки, журналів-ордерів № 6, № 7, №10 та інших дисконтних регістрів, тобто. інформація на рахунках синтетичного обліку відповідає аналітичної інформації.

Отже, проведена аудитором перевірка обліку матеріальних запасів для підприємства ТОВ «>Аркада-Индастри» виявила незначні порушення у області ведення складського господарства, результати інвентаризації дозволили дійти невтішного висновку про наявні недостачі матеріальних запасів, хто був списані на матеріально-відповідальних осіб. Проведена ж перевірка обліку руху матеріальних запасів виявила ніяких відхилень у сфері обліку, тобто. все господарські операції з надходженню івибитию запасів оформлені правильно, первинні документи оформляються своєчасно й повно, також підтверджені реальність, і точність бухгалтерської інформації.


3. Аудиторський висновок. Аналіз результатів аудиту

У результаті аудиту всі дії аудиторів спрямовані для досягнення головної мети аудиторської перевірки – формування об'єктивного думки про достовірності фінансової звітності підприємства. Ця думка і як зміст аудиторського укладання.

>Аудитор по результатом аудиту становить звіт і становить його замовнику вчасно, певний договором.

>Аудиторский звіт містить незалежну думку аудитора - музиканта, і (чи) партнера і аудиторської організації про впорядкування фінансової звітності й іншим інформаціїаудируемого суб'єкта відповідно до вимогами законодавства Республіки Казахстан [3].

Форма і змістом звіту грунтуються наступних принципах:

- звіт повинен мати заголовок, який відрізняє його з інших;

- під звітом ставиться відповідна запис й час;

- звіт повинен посилатися на цілі й масштаби аудиту, інформувати про завдання й межах аудиторських процедур;

- якщоотчет-аудитора підлягає публікації, він повинен публікуватися що з тими фінансовими документами, у яких грунтуються;

- в звіті мають бути вказані фінансові документи;

- в звіті аудитора мають бути вказані законодавчий акт чи ін. підстави для аудиту;

- звіт мусить мати відомості, у тому числі користувач може зрозуміти, що аудит проводиться відповідно до стандартами і загальноприйнятими методами роботи;

- звіт повинен представлятися користувачеві в обумовлені терміни.

Укладання конфіденційний документом, складеним в2-х примірниках, одна з яких передається клієнту, а другий залишається

Схожі реферати:

Навігація