Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")


Реферат Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

width=74 valign=top> Непродовольчі товари - 479 - 60 - 11 У цілому нині

1) Знаходимо час звернення

З –сренетоварний запас;

Д – число днів, у звітному періоді (360);

Р – реалізований товар.


Порівнюючи дані із 2008 по 2009 можна сказати, що час звернення товару по виробничої групі сповільнювалося 31-ий день, що веде до їх зниження обсягу роздрібного обороту. Але ми можемо спостерігати збільшення самого обсягу роздрібного на + 115 і середніх товарних запасів (+50), що свідчить про тому, що це збільшення сталося з допомогою зміни ринкових цін.

>Ритмичность виконання місячного плану товарообігу по продовольчої групі ТОВ ">Пульсар".

Таблиця 2.4. Товарообіг магазину за першу п'ятиденку стану:

Дні Оборот по бізнес плану Оборот фактично Виконання %
1 і 2 3 75
2 і 2 1 50
3 і 2 1 50
4 і 2 1 50
5 і 2 1 40
Разом 10 7

Визначаємо коефіцієнт ритмічності:

Коефіцієнт ритмічності дорівнює 0,7 це означає тому , чим ближче він дорівнює 0, тимнеритмичнее здійснюється реалізація товару.

>ООбс – залишки оборотних засобів

Т – обсяг товарообігу

Д – дні (аналізований період)

>Коб - коефіцієнт оборотності


>Коб = Т /ООбс

>Кзагр – коефіцієнт завантаження

>Кзагр =ООбс/Т

Таблиця 2.5.

Показники 2008 2009 Відхилення
Обсяг товарообігу (Т)тис.руб. 365 480 + 115
Кількість днів (Д) дні 360 360 -
Одноденний товарообіг (>Т/Д)тис.руб.
Середній залишок оборотних засобів (>ООбс)тис.руб 25 75 + 50
>Оборачиваемость У = (>ООбс/(Т/Д)) дні 24,8 57,7 + 32,9
Коефіцієнт оборотностіКоб =Т/Ообс 14,6 6,4 - 8,2
Кількість оборотів
Коефіцієнт завантаженняКзагр =ООбс/Т 0,07 0,16 + 0,09

>Оборачиваемость засобів у 2009 р. проти 2008 р. сповільнився на 33 дня, що ні дозволило вивільнити кошти з обороту (75-25=+50).

Коефіцієнт ліквідності підприємства:

І тому використовують коефіцієнт покриття (>Кпокр) – це основний показник ліквідності

>Кпокр =Обс/(КК+КЗ), де

>Обс – його оборотні кошти

КК – короткострокові кредити і позикові кошти

>КЗ – кредиторської заборгованості

Допокр = 121/349 = 0,3.


І друге коефіцієнт – коефіцієнт абсолютної ліквідності (>Кабс.ликв).

Він відбиває ставлення коштів, готових для платежів і обгрунтованість розрахунків , до короткотерміновим зобов'язанням.

ДВ – кошти (каса,г/б).

ЦБ – цінних паперів

>Кабс.ликв. = 0

Фірма вважається благополучної, якщо коефіцієнт покриття перевищує 2.0, а коефіцієнт абсолютної ліквідності – більш 0,2, коефіцієнт швидкої ліквідності може бути більше однієї.

Добист.ликв.= (ДВ + ЦБ +ДБ)/(КК +КС) , де

>ДБ – дебіторська заборгованість

ЦБ - цінних паперів

ДВ – кошти

Добист.ликв = 237 /349 = 0,7.

Аналізуючи роботу фірми ">Пульсар" в 2009 р. можна сказати, що фірму вважається несприятливої, оскільки коефіцієнт покриття дорівнює 0,3, коефіцієнт абсолютної ліквідності = 0 і коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,7.

 


3.         Методологічне і організаційним забезпеченням бухгалтерського обліку витрат звернення

 

3.1 Класифікація витрат звернення

 

У основі організації обліку витрат звернення лежить їх класифікація.

Вирізняють 7 основних угруповань витрат:

- за елементами витрат,

- за статтями витрат,

- залежно від способу їхнього вмикання до витрат окремих структурних підрозділів організації,

- поотчетним періодам,

- у зв'язку з залишком товарних запасів,

- залежно із зони впливу оподатковуваний прибуток.

Розглянемо докладніше кожну з вищеназваних угруповань витрат звернення.

Угруповання витрат за елементами витрат.

Ця угруповання дає змогу отримувати інформацію величину витрат у залежність від їх економічного змісту.

Під економічним елементом витрат розуміється однорідний вид витрат на і товарів, який рівні цього підприємства неможливо розкласти на будь-які складові.

Наприклад, в елемент "Витрати на оплату праці" охоплюють усі види витрат на зарплатню працівників цього підприємства незалежно від цього, які саме функції ці працівники виконують.

Відповідно до цієї угрупованням виділяють такі економічні елементи:

- транспортні витрати,

- витрати, пов'язані з товарними запасами,

- витрати, пов'язані з основні засоби,

- Витрати оплату праці та соціальні потреби,

- інші витрати.

Угруповання витрат з економічним елементам дозволяє знайти й аналізувати структуру поточних витрат звернення. Для такого аналізу необхідно розрахувати питому вагу тієї чи іншої елемента у загальній сумі витрат.

Угруповання витрат за статтями витрат.

Використовується для розподілу витрат за видам, що дозволяє контролювати витрати, з погляду їх призначення. У основу даної угруповання може бути покладена єдина номенклатура статей витрат звернення, запропонована колишнім Комітетом РФ про торгівлю вМетодологических рекомендаціях по бухгалтерськогоучету витрат,включенних в витрати обігу євро і виробництва, та фінансових результатів на підприємствах торгівлі, і комунального харчування, затверджені наказом від 20.04.95 р. № 1-550/32-2. Зазначений документ розроблений відповідно до п.2 Постанови Уряди РФ від 5.08.92 р. № 552 "Про Положення склад витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку".

Торговим організаціям рекомендовані 14 статей витрат, перелік яких може розширитися чи скорочений з їхньої розсуду.

Номенклатура статей витрат обігу євро і виробництва підприємств торгівлі така:

1) транспортні витрати;

2) витрати з оплати праці;

3) відрахування на соціальні потреби;

4) Витрати оренду й утримання будинків, споруд, приміщень, устаткування й інвентарю;

5) амортизація основних засобів;

6) Витрати ремонт основних засобів;

7) знос санітарної та спеціальної одягу, посуду та інших малоцінних і швидкозношувані предмети;

8) Витрати паливо, газ, електроенергію для потреб;

9) Витрати збереження і упаковку товарів;

10) Витрати рекламу;

11) витрати з оплаті відсотків користування кредитів;

12) втрати товарів хороших і технологічні відходи;

13) Витрати тару;

14) інші витрати.

Угруповання витрат у залежність від способу їхнього вмикання до витрат окремих структурних підрозділів організацій.

Відповідно до даної угрупованням розрізняють:

- прямі витрати – це витрати, які можна безпосередньо віднести на витрати звернення конкретних структурних підрозділів (магазинів, складів);

- непрямі витрати – це, що відносяться до всієї організації у цілому іраспределяемие між її структурними одиницямирасчетним шляхом.

Угруповання залежно від обсягу товарообігу

Відповідно до даної угрупованням передбачається розподіл витрат за:

-условно-переменние витрати;

-условно-постоянние витрати.

>Условно-переменние витрати є витрати, розмір яких змінюється (збільшується чи зменшується) прямо пропорційно зміни обсягу товарообігу. До них належать: транспортні витрати; відсотки користування банківським кредитом; Витрати рекламу та інші.

>Условно-постоянние витрати є витрати, розмір яких за зміни обсягу товарообігу залишається незмінною. До їх складу входять: амортизація позабюджетних активів і малоцінних швидкозношувані предмети; орендної плати; витрати з оплати послуг позавідомчої охороні й інші.

Угруповання витрат поотчетним періодам.

Відповідно до принципом нарахування поточні витрати мають включатися в витрати звернення до той період, де вони реально виникли, незалежно від часу на їхнє оплати. Це дає основу класифікації витрат на:

- витрати звітних періодів (витрати, які стосуютьсяотчетному періоду, де вони виникли);

- витрати майбутніх періодів (витрати, які виникли у поточномуотчетном періоді, але які стосуються майбутнім періодам).

До видатках майбутніх періодів ставляться: орендної плати,внесенная вперед; сума відпускних, яка припадає дні наступних місяців; інші витрати.

Угруповання витрат стосовно залишкам товарних запасів.

Відповідно до цієї угрупованням витрати поділяються на дві групи:

- витрати звернення, що припадають на залишок товарів;

- витрати звернення, які стосуються реалізованою товарам.

Угруповання витрат у залежність від впливу оподатковуваний прибуток.

>Рассматриваемий підхід до класифікації витрат звернення, орієнтує бухгалтерію отримання інформації про те статтях, котрі за фіскальним міркувань нічого не винні зменшувати оподатковуваний прибуток організацій.

До них належать:

- наднормативні суми витрат реклами,

- відсотки користування банківськими кредитами,

- представницькі витрати,

- компенсації використання для службових поїздок легкових авто у, відрядних витрат,

- Витрати підготовку кадрів та інші витрати.

У зв'язку з цим вся сукупність витрат звернення можна розділити до витрат які беруть участь інеучаствующие у зменшенні оподатковуваного прибутку.

З іншого боку, оскільки витрати звернення є сукупні витрати, пов'язані з процесом звернення товарів, їх можна розділити на два виду:

- безпосередньо викликані купівлею-продажем (чисті витрати звернення);

- пов'язані з продовженням процесу виробництва, у сфері (транспортування, комплектування й упаковки).

3.2 Синтетичний і аналітичний облік витрат звернення

 

Синтетичний облік витрат звернення на активномуфинансово-результативномсчете 44 ">Издержек звернення".

Рахунок 44 вважатимуться ідентичнимсчету 20 "Основне виробництво", лише рахунок 20 застосовується на підприємствах, відбувається матеріальне виробництво, а рахунок 44 ведуть торгові, збутові, постачальницькі, посередницькі організації.

Коли підприємстві ведеться виробнича, торгова, посередницька діяльність, то витрати, пов'язані з виробництвом власної продукції, відповідно враховуються насчете 20 "Основне виробництво", а витрати, які стосуютьсязаготовлению та її реалізації продукції – на рахунок 44 "Недоліки звернення".

По дебету рахунку 44 "Недоліки звернення" накопичуються суми виробничих витрат, які стосуються поточномуотчетному періоду. Ці суми списують цілком у дебет рахунку 46 "Реалізація продукції (робіт й нових послуг)", крім сум, які підлягають розподілу між реалізованими товарами і залишком наприкінці звітного періоду.

За кредит рахунку 44 "Недоліки звернення" формується інформацію про величині витрат, які стосуються реалізованої товарної масі. Сальдо рахунку 44 "Недоліки звернення" показує суму витрат звернення, що припадають на залишок товарів початку і поклала край кожного місяці. Воно виконує функцію вартісного регулятора залишків товарних запасів, дозволяючи визначити їх фактичну собівартість і тим самим є доповненням до сальдо рахунку 41 "Товари". Слід зазначити, що інструкція "Про порядок заповнення у вигляді річний бухгалтерської звітності ",утвержденная наказом Міністерства фінансів РФ від 12.11.96 р. № 97 (у редакції ізм. ідоп.), встановлює різні вимоги до відсічі у бухгалтерському балансі суми витрат звернення, що припадають на залишок нереалізованих товарів.

Торгові організації повинні показувати її по рядку витрат "Унезавершенном виробництві (витрати звернення)", а організації комунального харчування - по рядку ">Готовая продукція і товари для перепродажу".

Досчету 44 "Недоліки звернення" можливо відкриття двох субрахунків:

-субсчет 44/1 "Витрати, що у зменшенні оподатковуваного прибутку";

-субсчет 44/2 "Витрати,неучаствующие у зменшенні оподатковуваного прибутку".

>Субсчет 44/1 призначений для накопичення інформації про всіхненормируемих і нормувальних у межах установлених норм витрат.

>Субсчет 44/2 призначений для накопичення інформацію про збільшенні фактичних витрат за їх граничними нормативами. Інформація, зібрана в дебетісубсчета 44/2, виступає інструментом податкової коригування (збільшення) балансового прибутку організації з оподаткування. Аналітичний облік витрат звернення доцільно організовувати за статтями такий і місцях виникнення.

Синтетичний облік витрат періодів ведеться на активному розподільчомусчете № 31 "Витрати майбутніх періодів", а аналітичний облік – за видами таких витрат.

Сальдо рахунку 31 як і сальдо рахунку 44 вводиться до складу активів які підлягають обкладанню податках на майно.

Витрати майбутніх періодів – це, виготовлені вотчетном періоді, а підлягають списанню на витрати звернення - в майбутніх періодах.

До них належать:

- внески орендної і щодо оплати наступні періоди,

- передплатна плата - на газет і журналів,

- абонентська плату телефон.

Щомісяця чи інші терміниучтенние в дебеті рахунку 31, витрати списують в дебет рахунку 44.

З метою рівномірного відображення майбутніх витрат у витратах обігу євро і виробництва звітного періоду організації торгівлі можуть створювати резерви майбутніх витрат, які насчете 89:

- майбутню оплату відпусток працівникам,

- на виплату щорічного винагороди за вислугу років і за підсумками роботи протягом року,

- ремонтний фонд чи для ремонт основних засобів,

- для списання природного зменшення населення не більше норм природного зменшення населення на підприємствах торгівлі, мають склади.

Освіта резервів виробляється рахунок відрахувань, які включаємо в витрати обігу євро і виробництва, у терміни обгрунтовані спеціальними розрахунками,утвержденними керівниками організацій.

Наприкінці звітного року перевищення фактично нарахованого резерву над сумою розрахунку,подтвержденного інвентаризацією виробляєтьсясторнировочная запис витрат обігу євро і виробництва.

Таблиця 3.1. Віддзеркалення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, що з витратами звернення.

№п/п Зміст операції >Дебет Кредит
1. >Начислен знос основних засобів 44 02
2. Використано товари для потреб 44 41
3. Витрати торгового підприємства, оплачені готівкою 44 50
4. Витрати торгових підприємств, оплачені зрасчетного рахунку , наприклад, відсотки кредит 44 51
5. Заборгованість податкові органи із податків, відрахувань і зборів,отраженним в витратах звернення 44 6+8
6. Відрахування на соціальні страхування й забезпечення персоналу торгового підприємства 44 69
7. >Начислена вести торговим працівникам 44 70
8. >Подотчетние особи оплатили витрати,включаемие в витрати звернення (наприклад, транспортні витрати) 44 71
9. >Недостача товарів,отнесенная на витрати звернення принеустановлении винної особи 44 84
10. >Начислена амортизація нематеріальних активів 44 05
11. >Списана на витрати звернення вартість використаних матеріалів 44 10
12. Списано відсотки за кредитами банку 44 90
13. На суму підготовка кадрів (без ПДВ) На суму ПДВ

44

19

60

60

14. На суму відрядних витрат 44 71
15. Витрати, пов'язані з орендою приміщення 44 31
16. Надлишки коштів у касі звернені зменшення витрат звернення 50 44
17. >Недостача, раніше прийнята рахунок торгового підприємства відновлено і віднесена на рахунок нестач 84 44
18. Недоліки звернення з закінченні звітного періоду списуються на рахунок реалізації ( з відрахуванням їх у залишок товарів) 46 44

3.3 Статті витрат

 

Таблиця 3.2. Номенклатура

Схожі реферати:

Навігація