Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік грошових коштів в касі і на рахунках підприємства, аналіз наявності та ефективності їх використання


Реферат Облік грошових коштів в касі і на рахунках підприємства, аналіз наявності та ефективності їх використання

valign=top>80 Статутний капітал 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами 86 Цільове фінансування 79 >Внутрихозяйственние розрахунки 90 Реалізація 80 Статутний фонд 91 Операційні доходи і 81 Власні акції (частки) 98 Доходи майбутніх періодів 84 >Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 99 Прибули і збитки 96 Резерви майбутніх витрат 99 Прибули і збитки

Відповідно до діючих правил, записи за рахунком 51, їх необхідно виконувати з урахуванням банківських виписок, що у суперечності з світової практики - вимога пріоритету, змісту перед формою, яка передбачає свій відбиток у бухгалтерський облік фактів господарському житті, виходячи так із їх правової форми, як з економічного змісту фактів і умов.

З цього випливає, що бухгалтер повинен зробити записи з урахуванням первинних платіжних документів. Наприклад, якщо виписано платіжного доручення, і вже надіслали банк, то бухгалтер відразу повинен кредитувати рахунок 51 "Розрахункові рахунки". По банківської виписці слід лише вивіряти вже зроблені записи.Применяемий у нас порядок призводить до того, що у рахунку 51 "Розрахункові рахунки" віднесені грошових залишків виявляються вищими реальних. У нашому випадку банк може списати із розрахункового рахунки суми платежів навіть уявити виписку протягом за кілька днів, і цей період для підприємства на рахунку 51 "Розрахункові рахунки" значиться сума, що вже сплачено, і з якої реально ми маємо. Ведучи мову про місці рахунки 51 "Розрахункові рахунки" в класифікації рахунків, слід зазначити, що у літератури з через це є дві погляду: це рахунок коштів; це рахунок розрахунків.

Справді, якщо вважати платоспроможність організації, то: у разі, вся готівку рахунки можна прийняти покриття боргів; у другий випадок вважають, що розрахункові рахунки ніщо інше, як дебіторська заборгованість банку перед організацією, і який завжди і завжди ця заборгованість то, можливо погашена вчасно, а деяких випадках, наприклад, банк припинив платежі, ця заборгованість автоматично звертається до збиток. Отже, при розрахунку грошового покриття боргів величини готівки коштів на розрахункових рахунках не можна вживати до уваги повному обсязі. Звертаючи увагу обставина, що з списання коштів із розрахункового рахунку за підставі платіжного доручення оплату постачальникам чи підрядчикам, у бухгалтерському обліку робиться запис:Дебет рахунки розрахунків із постачальниками і підрядчиками Кредит 51 "Розрахункові рахунки" Запис робиться незалежно від цього, отримає або отримає кошти адресат. Вочевидь, що ця запис як скорочує обсяг облікової роботи, але чи відповідає вимогам законодавства. Покупець має виконати свої зобов'язання перед постачальником на товару: «покупець зобов'язаний оплатити товар безпосередньо до або ж після передачі продавцем товару, якщо інше не передбачено справжнім Кодексом, іншим законом, іншими правовими актами чи договором купівлі - продаж і не випливає з істоти зобов'язання» [4,ст.486]. Але у виявленні технічну помилку і неотриманні коштів постачальником чи підрядчиком мають бути зроблені записи для уточнення розміру зобов'язань перед постачальниками і підрядчиками. Залишається відкритим питання, який рахунок віднести перелічені не так на відповідні рахунки кошти? "Суми, помилково віднесені в кредит чи дебет розрахункового рахунки організації та виявлені під час перевірки виписок кредитної організації, б'ють по рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (субрахунок "Розрахунки за претензіями")". Проте, очевидно, передбачається, що у рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (субрахунок "Розрахунки за претензіями") відбиваються суми, списання і зарахування яких було вироблено з вини банку. Суми, списані помилково бухгалтера підприємства, нічого не винні відбиватися насубсчете "Розрахунки за претензіями", оскільки претензії, у разі, неможливо знайти нікому адресовані. Дані суми необхідно відбивати насубсчете "Помилково перелічені суми" рахунки 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" до повернення зазначених сум на розрахунковий рахунок.

2.4. Призначення, порядок відкриття та збільшення використання спеціальних рахунків у банку

Для обліку спеціальних рахунків у банку призначений рахунок 55 «Спеціальні рахунки банках», для узагальнення інформації про наявність і рух коштів у валюті РБ і закордонних валютах, що є біля РБ і її межами в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих та інших спеціальні рахунки, і навіть про рух коштів цільового фінансування тій їхній частині, що підлягає відокремленому зберігання.

До рахунку 55 "Спеціальні рахунки банках" можуть бути відкриті субрахунка:

55-1 ">Аккредитиви";

55-2 ">Чековие книжки";

55-3 "Депозитні рахунки" та інших.

Спільним всім субрахунків рахунки 55 "Спеціальні рахунки банках" і те, що з них відкривається із суворо конкретною метою - витрачати кошти заздалегідь визначені потреби.

>Аккредитиви хіба що гарантують оплату контрагентам (кореспондентам) за поставлені ними товари і/або надані послуги; чекові книжки полегшують заздалегідь обумовлені розрахунки; депозитні рахунки забезпечують "недоторканність" накопичуваних сум.

У субрахунків 55.1 ">Аккредитиви" і 55.3 "Депозитні рахунки" є істотна особливість, -учитиваемие ними кошти вилучити з обігу організації визначений період.

Зарахування коштів у акредитиви, депонування коштів під час видачі чекових книжок, перерахування коштів у вклади відбивається по дебету рахунки 55 "Спеціальні рахунки банках" і кредиту рахунків 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 66 "Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог" та інших аналогічних рахунків. Суми за отриманими у кредитної організаціїчековим книжках списуються принаймні оплати виданих організацією чеків, тобто. в сумах погашення кредитної організацією пред'явлених їй чеків (відповідно до випискам кредитної організації), кредиту рахунки 55 "Спеціальні рахунки банках" в дебет рахунків обліку розрахунків (76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та інших.). Суми по чекам, виданими, але з оплаченим кредитної організацією (не які подані проти оплаті), залишаються на рахунку 55 "Спеціальні рахунки банках"; сальдо по субрахунку 55-2 ">Чековие книжки" має відповідати сальдо по виписці кредитної організації. Прийняті на облік за рахунком 55 "Спеціальні рахунки банках" кошти на акредитивах списуються принаймні їх застосування (відповідно до випискам кредитної організації), зазвичай, в дебет рахунки 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".Неиспользованние кошти на акредитивах після відновлення кредитної організацією з того приводу, від якого вони перераховано, суми повозвращенним в кредитну організацію чекам (які залишилися невикористаними) повернення кредитної організацією сум вкладів у обліку відбиваються за кредитами рахунки 55, 51 чи 52.

На окремих субрахунки, відкритих до рахунку 55 "Спеціальні рахунки банках", враховується рух осторонь які у кредитної організації коштів цільового фінансування. Зокрема, які поступили бюджетних коштів, коштів у фінансування капітальних вкладень, акумульованих і витрачених організацією з окремого рахунки, тощо.

Філії, представництва й інші структурні підрозділи розміщуються організації, виділені на окремий баланс, яким відкриті поточні рахунки кредитних організаціях реалізації поточних витрат (оплата праці, окремі господарські витрати, командировочні суми тощо.), відбивають на окремомусубсчете до рахунку 55 "Спеціальні рахунки банках" рух зазначених коштів.

Рахунок 55 "Спеціальні рахунки банках"корреспондирует із рахівницею:

Малюнок 2.

по дебету за кредитами
50 Каса 04 Нематеріальні активи
51 Розрахункові рахунки 50 Каса
52 Валютні рахунки 51 Розрахункові рахунки
60 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 52 Валютні рахунки
62 Розрахунки з покупцями і замовниками 60 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками
66 Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог 62 Розрахунки з покупцями і замовниками
67 Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог 66 Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог
68 Розрахунки із податків і зборів 67 Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог
71 Розрахунки з підзвітними особами 68 Розрахунки із податків і зборів
75 Розрахунки з засновниками 69 Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення
76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами 70 Розрахунки з персоналом з праці
79 >Внутрихозяйственние розрахунки 71 Розрахунки з підзвітними особами
80 Статутний фонд 75 Розрахунки з засновниками
86 Цільове фінансування 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
91 Операційні доходи і 79 >Внутрихозяйственние розрахунки
98 Доходи майбутніх періодів 80 Статутний фонд
99 Прибули і збитки 81 Власні акції (частки)
84 >Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)

Наявність і рух коштів у іноземних валютах враховуються на рахунку 55 "Спеціальні рахунки банках" осторонь. Побудова аналітичного обліку у цій рахунку має забезпечити можливість отримання даних про наявність і рух коштів у акредитивах, чекових книжках, депозитах тощо. біля РБ і її межами.


3. Аналіз грошових потоків

3.1. Поняття потоків коштів, й ті види їх аналізу

Грошовий потік – це кошти, під якими розуміються депозитні (чи поточні) рахунки і готівка, одержувані підприємством на всі види роботи і витрачені забезпечення подальшої діяльності [7,с.249]. З іншого боку, до уваги коштів можуть прийматися короткострокові високоліквідні цінних паперів, такі як державні казначейські векселі, банківські депозитні сертифікати, вклади в інвестиційні фонди відкритого типу, і привілейовані акції з плаваючою відсотковою ставкою в. У цьому запаси фінансових засобів і ліквідних цінних паперів можуть істотно варіювати як у галузям, і в компанії галузі [4,с.301].

Головним чинником формування грошового потоку плата покупцями вартості проданої підприємством продукції. Вихідні показники до розрахунку грошових надходжень – це виручка і прибуток за продажів. Виручка і прибуток за продажів яких багато важать з метою оцінки фінансового становища підприємства. Однак вона була б неповної, якби була відсутня інформацію про потоці коштів, що спливає у результаті продажів.

У кінцевому підсумку, саме наявність або відсутність грошей визначає можливості та напрями розвитку підприємства; перевищення грошових надходжень над платежами забезпечує можливість вкладення грошей у цілях одержання прибутку. Однак цьому треба пам'ятати, що підприємству необхідна постійна наявність певної суми коштів як найліквідніших активів, підтримує його платоспроможність [7,с.17].

Виручка від продажу – це обліковий дохід цього періоду, у складі є грошові і негрошові форми доходу.

Прибуток від продажу – різницю між облікованим доходом і нарахованими видатками на продану продукцію.

Потік коштів залежить від результатів цих показників, але з рівнозначний їм. Він є різницю між отриманими і виплаченими підприємством грошима за певний період. Набуття та виплата коштів пов'язані лише з виручкою від продажу та реальними витратами на продану продукцію.

Поняття «грошові потоки підприємства» єагрегированним, які мають до свого складу численні види цими потоками, обслуговуючих господарську діяльність. Задля ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за такими основним ознаками [2,с.382]:

1. За масштабами обслуговування господарського процесу.

2. По видам господарську діяльність.

3. По спрямованості руху коштів.

4. За методом обчислення обсягу.

5. За рівнем достатності.

6. За методом оцінки у часі.

7. По безперервності формування в аналізованому періоді.

8. По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки характеризуються такими видами.

Розглянута класифікація дозволяє цілеспрямованіше здійснювати облік, аналіз стану та планування грошових потоків різних видів для підприємства.


3.2. Характеристика інформації використовуваної для аналізу

Рух коштів, одержуваних і витрачених підприємством у грошовій і безготівковій формі, називають у фінансовому менеджменті грошовими потоками. Ці потоки бувають два види: внутрішні і його зовнішні.

Внутрішні потоки (притоки) відбивають надходження грошей на підприємство, зовнішні (відтоки) – вибуття чи витрачання грошей підприємством. Переклад грошей із каси на розрахунковий рахунок і такі органи внутрішні переміщення грошей не розглядаються як грошових потоків. Однією з умов виникнення грошового потоку є те що їм умовної “кордону” підприємства. Різниця між валовими притоками і відтоками коштів за певний період називається чистим грошовим потоком [11,с.362]. Він також може бути позитивним або негативним (припливом чи відпливом).

Усі грошові потоки підприємства об'єднують у три основні групи: потоки від операційній, інвестиційної і втратити фінансове діяльності, які у своє чергу поділяються на притоки і відтоки коштів.

>Притоки від здійснених операцій формуються з допомогою виручки від продукції (робіт, послуг), погашення дебіторську заборгованість, отриманих від покупців авансів. Операційні відтоки – це оплата рахунків постачальників і підрядників, виплата зарплати, платежі до бюджету і позабюджетні фонди, сплата відсотків за кредит. Цей перелік важливих включає у собі майже всі поточні операції підприємства, пов'язані з допомогою оборотних засобів.

Грошові

Схожі реферати:

Навігація