МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Московський державний текстильний університет імені А. М. Косигіна >УТВЕРЖДАЮ: проректор по навчальної роботі проф. Черніков О.Н._____________ «____»__________________>200__г. ПРОГРАМА практики по бухгалтерського обліку, аналізові досягнень і аудиту на підприємствах для студентів 4 - го курсу факультету економіки та менеджменту спеціаль...

(Читати…)

Зміст 1. >Організація >аналітичного >обліку в російських банках 1.1 Характеристика >параметрів >аналітичного >обліку 1.2 >Параметри >контрагентів (>клієнтів) банку 1.3 >Параметри >документів 2. >Дидактичні >матеріали 3. >Теоретичні >відомості 3.1 Порядок >відкриття >кореспондентських >рахунків >комерційним банкам у >регіональних >управліннях НБУ 3.2 >Організація >міжбанківських >розрахунків

(Читати…)

Уступ >Метою практики >є >оволодіння >практичними >навичками по >складанню >зведених >бухгалтерських >документів, >набуття знань й >професійних >умінь й >навичок >ведення >фінансового та >управлінського >обліку на >підприємствах. >Метою >технологічної практики із >бухгалтерського >обліку >є >закріплення, >розширення й >поглиблення знань основ >фінансового та >управлінського >обліку, >опанування >практичними >навичками з >с...

(Читати…)

>Зміст   1. >Вступ 2. >Вихідні >данні 3. Журнал >реєстрації >господарських >операцій 4. >Розрахунок >транспортно-заготівельних >витрат 5. >Розрахунок торб >обов’язкових >платежів за >страхуванням 6. >Розрахунок >розподілу >загально >виробничих >витрат 7. >Калькуляційна >відомість по >виробах А та Б >8.Складання >оборотніх >відомостей по >аналітичним та >синтетичним >рахун...

(Читати…)

>КОНТРОЛЬНА >РОБОТА >Бухгалтерський >облік в бюджетних >установах м. >Запоріжжя, 2009 р. >ЗМІСТ 1. >ОБЛІК >ВИДАТКІВ 1.1 >Облік >касових >видатків 1.2 >Облік >фактичних >видатків 1.3 Контроль за >формуванням >видатків 1.4 >Облік >зобов’язань 2. >ОБЛІК >СПЕЦІАЛЬНИХ >КОШТІВ >ПРАКТИЧНА >ЧАСТИНА СПИСОК >ВИКОРИСТАНОЇ >ЛІТЕРАТУРИ 1 >ОБЛІК >ВИДАТКІВ 1.1 >Облік ...

(Читати…)

>МІНІСТЕРСТВО >ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >ОДЕСЬКИЙ >НАЦІОНАЛЬНИЙ >УНІВЕРСИТЕТ ім. >І.І.МЕЧНИКОВА >МИКОЛАЇВСЬКИЙ >НАВЧАЛЬНО – >НАУКОВИЙ >ІНСТИТУТ >Контрольна робота >Варіант 17 За курсом «>Бухгалтерський >облік в малому >бізнесі» Студент : група Є – >524з, курс 5 >Спеціальність : >облік й аудит. >Прізвище та >ініціали : >Воєхевич >І.С. Рецензент >конрольної роботи : >Несен І. А. Дата >ви...

(Читати…)

>БУХГАЛТЕРСЬКИЙ >ОБЛІК >ОСНОВНИХ >ЗАСОБІВ >Основними >завданнями >бухгалтерського >обліку >основних >засобів >є >своєчасне >відображення на >рахунках >інформації про >надходження і >вибуття >основних >засобів, >облік >капітальних >інвестицій, >оцінка >основних >засобів, >облік >зношування (>нарахування >амортизації). >Основні >засоби — >це >матеріальні >активи, >очікуваний рядків >корисного >використання (>експлуатації) які понад о...

(Читати…)

>Завдання. Бухгалтер підприємства >робив усі >первинні проводки 2006-го >році, але й по >деяких >господарських >операціях >він не знавши як >відобразити в >обліку >операцію, тому >він >надав >детальний >аналіз пробного балансу за станом 31-ий >грудня 2006 року, а >також >деяку >додаткову >інформацію про >господарські >операції підприємства, >в.т. по >операціях, котрі не були >відображені в >обліку. При >складанні проводок >в...

(Читати…)

>УКООПСПІЛКА >ЛЬВІВСЬКА >КОМЕРЦІЙНА >АКАДЕМІЯ >ІНСТИТУТ >ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ >ОСВІТИ Кафедра >бухгалтерського >обліку >ДИПЛОМНА >РОБОТА на задану тему: «>Бухгалтерський баланс: >економічний >зміст, методика >складання, аудит та >аналіз >основних >показників» (за >матеріалами ВАТ «>Львівагромашпроект») >Виконала: студентка >ІПДО спец. 7.050106 «>Облік й аудит» Лоз...

(Читати…)

План >Вступ >Розділ І. >Бухгалтерська >звітність на >підприємстві >недержавної >форми >власності. 1. >Класифікація >бухгалтерської >звітності 2. >Принципи >підготовки >бухгалтерської >звітності 3. Методика >підготовки >звіту про >фінансові >результати 4. >Класифікація >діяльності підприємства 5. Методика >підготовки балансу 6. Методика >підготовки >показників >Декларації про >прибуток

(Читати…)

Назад 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 494 Вперед

Навігація