>Н.Ф.Овчинников До цього часу існував величезний розрив теоріями мислення та практикою вирішення питань. Без психологічних теорій, з урахуванням емпіричного досвіду практиків вирішення питань, виникли спеціальні методи, які допомагають ще краще розв'язувати проблеми, ніж це відбувається стихійно: >реинжиниринг і >синектика, функціонально-вартісний і морфологічний аналіз, алгоритмічна методика винахідництва >Альтшуллера. Початком револ...

(Читати…)

Запровадження Світова історія значною мірою є історією міграцій, оскільки під їх впливом формувалися ті регіони та країни, складалася соціальна структура, економічна, політична й культурне життя. >Миграции населення – переміщення населення, пов'язані зі зміною місце проживання. Міграція населення, з одного боку, - це складова частина громадських відносин, створених для людей, з іншого – це індикатор проблем в усіх галузях життя людей....

(Читати…)

>Н.М.Смирнова У відомому оповіданні >Х.Л.Борхеса розповідається у тому, як >Аверроес марно намагався збагнути сенс >аристотелевских термінів "трагедія" і ">комедия"1. Джерело труднощів, як здогадується читач, стало те, що ісламська культура стає не знала театру. Коли ж заїжджий мандрівник повідав арабському коментатору "Поетики" у тому, як колись в >Кантоне друзі привели їх у залі, в якому людина п'ятнадцять в ...

(Читати…)

>Узланер Дмитро Олександрович - викладач кафедри філософії і культурології Російського державного медичного університету Останніми роками більшість соціологічних теорій секуляризації виявилося чи спростованим, чи що був самої докладною критиці. Проте, всю критику, очевидно одне - секуляризація, тобто втрата релігією свого соціального значимості, є реальний процес, який пройшли (а десь ці процеси йдуть досі) багато суспільства світу. Отже, феномен...

(Читати…)

>А.А.Новиков "Ми пізнаємо істину не одним розумом, а й серцем... Смішно із боку розуму вимагати в серця доказів його основних почав, щоб можу погодитися з ними, як однаково смішно було б серцю вимагати в розуму відчування всіх >делаемих їм висновків, щоб взяти їх". Б. Паскаль "Раціоналізм є стан людського духу, а чи не гносеологічна доктрина". М.Бердяєв Відома невизначеність, точніше - семантична...

(Читати…)

>Гладарев Борис Сергійович - працівник Центру незалежних соціологічних досліджень (>ЦНСИ) р. Санкт-Петербурга. Стаття полягає в матеріалах польового дослідження "Користувачі мобільних телефонів Росії. Мережевий перспектива", реалізованого з допомогою France Telecom і Telenor. Завданням дослідження було питання про який вплив використання інформаційно-комунікаційних технологій, мобільних телефонів особливості, на характер повсякденного с...

(Читати…)

>А.В.Кураев, >В.И.Кураев Гносеологічний аспект 1. Тема взаємовідносини релігійної ще віри і раціональності залишається однією з центральних у такому активно обговорюваної нині проблемі місця та можливостей раціональності у сучасній культурі. У цьому сенсі можна сказати, що цю тему є сучасної лікувальної і >остроактуальной. Разом про те безсумнівно і те, що вона належить до вічних, традиційних тим філософії. Щоправда, виступала вон...

(Читати…)

Прояви тендерної асиметрії підручників по соціології Козлова Наталія Миколаївна - кандидат історичних наук, доцент Тверського державного університету. Жінка є абсолютно >несоциальной Про. >Вейнингер [1] Трансформація системи вищої освіти РФ останніми роками убік інтеграцію з європейськими принципами вузівського освіти визначає постановку актуального питання про гендерної толерантності наукового і >учебно-преподаватель...

(Читати…)

>Н.С.Мудрагей Останніми десятиліттями проблема раціональності у науці одним з найважливіших. Дослідники зв'язують цей феномен, з одного боку, з небувалою до ХХ століття роллю науки у суспільстві, з іншого, хоч і видасться парадоксальним, з фактом негативного ставлення до науки, її результатам, з критичним поглядом її місце у Московській духовній та соціальній сферах суспільства. Вже написано дуже багато статей і монографій, що ні має сенсу ...

(Читати…)

Ольга >СТУЧЕВСКАЯ ...Дуже важко у Парижі жінці, коли жінка не продається, а служить. У. Маяковський Ці рядки дуже природним чином спливли у пам'яті автора цього тексту у зв'язку з одним невеликим дослідженням, проведеним навесні минулого року її. Дослідження, про який мова, якісне (4 фокус-групи із молодими жінками різного віку), із різним рівнем освіти, проведене >CSIS (Стратегічний центр соціальних дослідж...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 576 Вперед

Навігація