Реферати українською » Философия » Загальні закономірності та відмінності проблематики філософії Сходу і Заходу


Реферат Загальні закономірності та відмінності проблематики філософії Сходу і Заходу

Тема: Загальні закономірності й гендерні відмінності проблематики філософії Сходу та Заходу


Розвиток філософії сході і Заході. При її самобутності і специфічності має низку загальних закономірностей.

>1.Философская думку й сході, і Заході зароджується в лоні міфології як початкової форми суспільної свідомості. Для міфології характернасинкретичность, нездатність людини виділити себе із довкілля і пояснити явища з урахуванням природних причин. Вона пояснює в ньому явища у ньому дією богів катастрофи та героїв. Однак у міфології вперше у історії всього людства ставиться і кілька власне філософських питань: як виник світ образу і як воно розвивається; що таке життя й смерть та інші.

>2.Философия Заходу та Сходу зароджується ніж формою суспільної свідомості з появою класового й держави. Так, виникнення філософії у Стародавній Індії належить приблизно до І тис. до зв. е., коли її території стали формуватися рабовласницькі держави. У Китаї філософія виникає у VI-V ст. до зв. е., коли як уже почалися класового розшарування суспільства. Антична філософія у Греції виникла містах-державах («полісах») межіVII—VI ст. до зв. е. спочатку на західному узбережжі Малої Азії, потім — в грецьких містах острова Сицилії і, нарешті, у Греції — в Афінах (V в. до зв. е.) і було пов'язані з виникненням та розвитком класового, рабовласницького суспільства, яке створювало умови для розквіту культури древнього світу.

>3.Философия Заходу та Сходу адресована загальнолюдських цінностей. Вона досліджує такі явища, які людини хвилюють завжди: «Як хороше мислити, добре говорити і як добре надходити».

І східна і західна філософія древнього світу цікавилися проблемами добра і зла; прекрасного і потворного; справедливості і несправедливості; дружби, любов і ненависть; щастя, насолоди, страждання та інших.

>4.Закономерностью розвитку філософії Заходу та Сходу є осмислення космологічних труднощів і особистісного буття людини. Розкриття них завжди свідчить певні світоглядних орієнтирах тієї чи іншої філософа чи філософської школи. 5. Методологічна значимість є спільною закономірністю розвитку філософії Заходу та Сходу, бо тієї слабкої й інший властиво прагнення науковому пошуку істинного знання. З допомогою філософських навчань, концепцій, ідей здійснюється аналіз найрізноманітніших явищ, даються практичні рекомендації. У цьому плані на схід показово конфуціанство з його суворої ієрархічної системою. У західної філософії це грецькіфилософи-софисти, які увійшли до історію філософії під назвою вчителів мудрості і красномовства.

Відмінності філософської проблематики Заходу та Сходу

>1.В на відміну від філософії Заходу філософія Сходу сконцентрувала свою увагу проблемі людини, причому розглядає проблему людини з погляду практики. Філософія Заходу ємногопроблемной: вона досліджуєнатурфилософские,онтологические, гносеологічні, методологічні, естетичні, логічні, етичні, політичні, правові проблеми. Західна філософія звертається до людини частіше не через його практичне буття чи етикет, а пропонує йому загальні принципи буття й пізнання.

>2.Восточная філософія розвивається у тісній взаємодії зі релігією: найчастіше один і той ж філософське протягом постає імморалістом і як власне філософське, як і релігійне. Приклади цьогобрахманизм, індуїзм, буддизм, конфуціанство. Західна ж філософія більш віддана наукової методологією й відмежовується від релігії.

Філософські вчення Заходу за доби древнього світу перетворилися в жодну зі світових релігій. Понад те, у загниваючій західній античної філософії, насамперед у творах Демокрита,Эпикура, Лукреція Кара та інших філософів, досить сильна атеїстична тенденція.

>3.Разработка категоріального апарату у загниваючій західній та східної філософії також має свою специфіку. У Східній філософії органічно сприймаються багато категорії, запропоновані міфологією.

Західна філософія більшою мірою оперує традиційно філософськими категоріями: рух, протилежність, єдність, матерія, свідомість, простір, час, світ, субстанція та інших.

4. Відмінність рішенні проблем пізнання. У західної філософії пізнання розглядається як як емпіричне, чуттєве та раціональне, а й як логічне, т. е. дається розробка проблем логіки. Вагомий внесок у їхнє рішення внесли Сократ, Платон і особливо Аристотель.

У східну філософію фактично проблемою логіки займалася лише індійська школаньяя (>санскр. буквально — правило, міркування, логіка).Ньяя підкреслювала важливість умогляду на вирішення філософських проблем.

5. Соціальна філософія древнього світу звертається до проблем держави, закону, праці, управління, війни і миру, бажань, інтересів, влади, майнового розподілу суспільства. Причому у західної (давньогрецької і давньоримському) філософії міститься ширший спектр проблем. Та й розгляд відрізняється від розгляду у східну філософію. У соціальній філософської проблематики античності переважає етична тематика. Так було в самих лише «>Диалогах» Платона даються визначення понять долі, старості, чесноти, розумності, справедливості, терплячості, холоднокровності, совісності, свободи, скромності, порядності, великодушності блага, миролюбства, легкодумства, дружби, шляхетності, віри, розсудливості та інших.

Цінним під час розгляду цих соціально-філософських проблем є звернення до людини у його єдність із суспільством.

У східну філософію розглядаються проблеми «вселенського людини», її загальнолюдських цінностей. Так було в частковості, в китайської філософії Конфуцій прагнув показати необхідність ієрархії соціальних структур, субординації людей. Багато приділяється на сході філософії проблемі закону, відносини народу і правителя.

Отже, вся духовна цивілізація Сходу містить у собі звернення до буття особистості, її самосвідомості і самовдосконалення через ухиляння від матеріального світу, що ні могло б не зашкодити всім спосіб життя й засоби освоєння всіх цінностей культури, історії народів Сходу.

Духовна цивілізація Заходу виявилася відкритішою змін, пошукам істини у різних напрямах, зокрема атеїстичному, інтелектуальному, практичному.

філософія схід захід

Питання для самоперевірки

>1.Какие проблеми розглядаються філософією Сходу та Заходу?

>2.В ніж специфіка філософської проблематики Заходу?

>3.Особенности філософії Сходу.


Схожі реферати:

Навігація