Реферати українською » Философия » Уявлення про ідеальне суспільстві у творах соціалістів-утопістів (А. Сен-Симон, Ш. Фур'є, Р. Оуен)


Реферат Уявлення про ідеальне суспільстві у творах соціалістів-утопістів (А. Сен-Симон, Ш. Фур'є, Р. Оуен)

План:

1) Утопічний соціалізм та її основні риси.

2) Діяльність Р.Оуэна.

3) Вчення А.Сен-Симона.

4) Вчення Ш.Фурье.

 11) Утопічний соціалізм та її основні риси.

  Важко напевно ,що й ким було вперше вжито слово

"социализм".Принято считать,что це сталося 1834 г.,когда побачила

світ книжка французького письменника П'єра Леру "Про індивідуалізм і соці-

ализме".Тогда ж скористався цим терміном і з "героїв" дано-

іншої теми Роберт Оуен.

  Слово соціалізм не мало тоді чітко визначеного содержания.Оно

означало дуже строкату сукупність переконання та надій на установ-

ление справедливого громадського порядка,в якому егоїзм і своеко-

рыстие власницьких класів будуть подолані на началах,исключающих

нерівність у розподілі власності і доходів ,- порядку ,в до-

тором інтереси нашого суспільства та особистості дивним чином збіжаться.

  Цю сукупність соціалістичних теорій прийнято визначати поняттям

"утопических".Слово утопія вперше пролунало автором одноимен-

іншої книжки Томасам Мором в 16 в,Он придумав це слово, в буквальному пе-

реводе із грецької воно - "місце ,якого нет".Словом "уто-

пический" характеризують концепції та уявлення ,здійснення яких

або невозможно,либо вкрай утруднено.

  У чому причини появи цих ідей популярності кіноклубів ? Історики объ-

ясняют факт народження соціалістичного ідеалу історичними умовами

19 століття: економіки розвинених держав Європи затверджувався капита-

лизм.Его перші кроки супроводжувалися руйнацією традиційних основ

життя багатьох верств населення (крестьянства,мелких торговцев,дворянс-

тва).Рождался робочий класс,положение що його роки було чрезвы-

чайно тяжелым.Погоня за прибутком виключала навіть думку необхідність

соціальної підтримки знедолених верств населения.Социалистический

ідеал як реакція на труднощі й позбавлення значних мас

європейського населения,из бажання створити общество,в якому гарантії

добробуту було винесено всім.

 12) Діяльність Роберта Оуена.

  Роберт Оуен (1771-1858) був співвласником текстильної фабрики в Шот-

ландии.Первые його кроки листувалися: скороченні тривалості рабо-

чого дня (до 10.5 часов),повышение заробітної платы,введение пенсій по

хвороби та старости,запрещение дитячого труда,организации шко-

лы,ясель,детского саду для дітей робочих.

  Поступово дійшла до певним висновків про причини важкого по-

ложения рабочих.Он считал,что основною з яких є приватна собс-

твенность і деньги.Он думав ,що необхідно скасувати деньги,заме-

нитку їх трудовими квитанціями і створити особливі самоврядні тру-

довые общины,в яких кошти виробляються всім, а матеріальні бла-

га розподіляються за потребами.

  У 20-х рр. 19 в. спробував побудувати таку громаду в

США.В штаті Індіана було створено колонія "Нова гармония".Эксперимент

провалился,Р.Оуэн вимушений був повернутися до Англию,где він усе-таки робив

все,чтобы привернути увагу своєї діяльності європейських монархів

державних діячів.

 13) Вчення А.Cен-Симона.

  А.Сен-Симон (1760 - 1825) належав до вищої французької аристок-

ратии.Целью житті вважав створення учения,научно роз'яснював

суспільний розвиток та що пропонує справедливі форми громадського

устрою.

  А.Сен-Симон першим ужив поняття "індустріального общества",под-

мітивши то обстоятельство,что промислове машинне виробництво стано-

вится основою економічної системи капитализма.Все суспільство він ділив

на 3 класу - "безплідних" (дворянство,духовенство),бесполезных для

громадського прогресу,- і "індустріалів" (предпринимателей,рабочих

крестьян,ремесленников), виробників матеріальних благ.

  Корінними вадами індустріальної системи він вважав конкурен-

цию,обнищание широкого загалу населення ,скрутне становище рабо-

чих.Этой системи було протиставлено проект так званий "нової

промислової системи", у якій :люди трудитися сообща,в тісному

взаимодействии,на основі планової організації виробництва та распреде-

ления матеріальних благ за потребами.

  А.Сен-Симон полагал,что шлях до "нової промислової системі" лежить

через усвідомлення підприємцями необхідності опікати ,підтримувати

рабочих,выделять з їхньої соціальне облаштування частина прибыли.Частную

власність А.Сен-Симон вважав за необхідне зберегти.

 14) Вчення Шарля Фур'є.

  З усіх соціалістичних навчань у першій половині 19 в. найбільш попові-

лярным у Росії вчення француза Шарля Фур'є (1772-1837).Участники

знаменитого гуртка Петрашевского намагалися пропагувати ідей в

Росії.

  Головний порок капіталізму вона бачив у том,что капіталізм зіпсував чого-

ловеческие здатності Німеччини та влечения.Он вважав за необхідне побудувати та-

де общество,в якому працю буде організовано на засадах соревнова-

тельности,привлекательности,перемене занять із потребам людей.

  Він висунув проект створення _ производственно-трудового об'єднання . -

"фаланги".Люди поза спільно займатися сільськогосподарським і

промисловим трудом,свободно вибирати собі занятия,меняя період від вре-

мени.Так зникнуть різницю між розумовою і фізичним трудом,горо-

дім" і деревней.Материальные блага він пропонував розподіляти по тру-

ду,талантам і вкладеному капіталу.

  Такі в основних рисах вчення соціалістів-утопістів у першій половині

19 века.Легко помітити те спільне ,що у них:критика сучасного

ладу заснованого на гонитві за прибутком ,співчуття трудящимся,стрем-

ление полегшити їх жизнь,распределение за потребами чи з тру-

ду,планирование производства.Многие ідеї утопистов-социалистов увійшли до

ідейний фонд прибічників бандерівців і продовжувачів соціалістичних навчань.

                           

Схожі реферати:

Навігація