Реферати українською » Философия » Філософ Олексій Федорович Лосев


Реферат Філософ Олексій Федорович Лосев

Страница 1 из 4 | Следующая страница

ЛОСЕВ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

А. Ф. Лосев (23.09.1893 — 24.05.1988) народився Новочеркаську (столиці Області Всевеликого Війська Донського) в скромною сім'ї Ф. П. Лосєва, вчителя математики, пристрасно го любителя музики, скрипаля-віртуоза, і М. А. Лосевой, до чери настоятеля храму Михайла Архангела, протоієрея про. Олексія Полякова. Проте батько залишив сім'ю, коли синові виповнилося всього місяці, і вихованням хлопчика займалася мати. Від батька А. Ф. успадкував пристрасть до музики і він сам зізнавався, «розгул і розмах ідей», «вічне шукання і насолоду свободою думки». Від матері — суворе право славие і найморальніші якості життя. Мати із сином жили, в власний будинок, що у 1911 р., коли Олексій скінчив з золотою медаллю класичну гімназію, довелося продати — потрібні гроші до навчання у Московському Імператор ском Університеті (доходів зі переданого матір'ю у найм козачого спадкового наділу бракувало).

Олексій Лосев в 1915 р. закінчив Університет з двох відділенням історико-філологічного факультету — филосо фии і класичної філології, отримав і профессио нальное музичну освіту (школа італійського скрипаля Ф. Стаджи) серйозну підготовку у сфері псі хологии.

З студентських років він член Психологического Институ та, який заснував і якою керував професор Р. І. Челпанов. Обох, вчителя і учня, пов'язувало глибоке взаимо розуміння. Р. І. Челпанов рекомендував студента Лосєва до членства Релігійно -філософського товариства пам'яті В. Соловйова, де юнак особисто спілкування з Вяч. Івановим, З. М. Булгаковим, І. А. Ильиным, З. Л. Франком, Є- М. Тру бецким, про. П. Флоренским. Залишений при Університеті на підготовку до професорського звання, Олексій Лосев одночасно викладав у московських гімназіях стародавні мови і російську літературу, а важкі революційні роки їздив читати лекції на щойно відкритий Нижегородський Університет, що й був обраний у конкурсу професором (1919), 1923 р. Лосєва затвердив у званні професора вже у Москві Державний Вчений Рада.

На батьківщину, де жодної особи з близьких упродовж свого революції не залишилося серед живих, Лосев не повертався.

У 1922 р. він розпочав шлюб (вінчав в Сергиевом Посаде про. П. Флоренський) з Валентиною Михайлівною Соколовій, математиком і астрономом, якої ми маємо надрукуванням книжок А. Ф. в 20-х роках.

Всі ці роки А. Ф. Лосев був дійсним членом Державної Академії Художніх наук, професором Державного Інституту музичної науки (ГІМН), де він працював у сфері естетики, професором Московської консерваторії.

Почав він друкуватися з 1916 р. («Ерос у Платона», «Два світовідчуття», «Про музичному відчутті кохання, і природи»).

У 19-му р. німецькою вийшла Швейцарії у збірнику «Russland» важлива стаття Лосєва Russische Pholosophie. У 1918 р. молодий Лосев що з З. М. Булгаковим і Вяч. Івановим готував за домовленістю з видавцем М. У. Сабашниковым серію книжок. Називалася цієї серії під ред. А. Ф. Лосєва «Духовна Русь». У ньому, крім вышеназван ных, брали участь Є. М. Трубецькой, З. М. Дурылин, Р. І. Чулков, З. А. Сидоров. Проте видання це побачило світла, що не дивно для революційних років.

Однак у ці роки почалося підготування т. зв. «восьмикнижия», яке А. Ф. Лосев опублікував з 1927 по 1930 рр. Це був «Античний космос і сучасна наука» (1927), «Філософія імені» (1927), «Діалектика художньої форми» (1927), «Музика як логіки» (1927), «Диа лектика числа у Греблю» (1928), «Критика платонізму у Аристотеля» (1929), «Нариси античного символізму і мифо логии» (1930), «Діалектика міфу» (1930).

Вже наприкінці 20-х автор ці книжки піддався цькуванні і опрацюванні у пресі. На XVI партз'їзді ВКП(б) його засудив (насамперед за «Диалектику міфу») Л. М. Каганович, як класового ворога. У ніч на Страсну п'ятницю 18 квітня 1930 р. А. Ф. Лосєва заарештували, присудивши до 10 років лагу розвівайся (його дружину до 5 років), звинувачуючи у антирадянської діяч ности й у участі у церковно-монархической організації. Вже відбув 18 місяців у внутрішній в'язниці Луб'янки (4 місяці на одиночці) і що у таборі на будівництві Біломоро-Балтійського каналу на Лосєва у статті «Про боротьбу із дикою природою» обрушився М. Горький.

З дивовижною стійкістю переносили Лосевы своє ла герное буття, про що свідчить листування А. Ф. з У. М., закладеною у таборі на Алтаї. Поддерживала силу духу суп ругів Лосевых їх глибока віра і таємничо ухвалений ними (під іменами Андроніка і Афанасии) чернечий постриг (1929 р., 3 червня), досконалий відомим афонским старцем, архи мандритом про. Давидом.

Проте сфабриковану справа зазнала зрештою крах. Лосевых звільнили в 1933 р. у зв'язку з завершенням будівництва каналу. Щоправда, А. Ф. вийшов із табору, майже втративши зір, проте з дозволом (позначилася допомогу Є. П. Пєшкової, дружини Горького, глави Політичної Червоного Хреста) повернутися з поновленням цивільних прав в Мос кву.

У ЦК ВКП(б) пильно стежили за повернулися філософом. Йому заборонили на його прямий специаль ности, дозволивши займатися античної естетикою і мифоло гией. Усі 1930-ті роки А. Ф. перекладав античних авторів: Плато на, Аристотеля, Плотіна, Прокла, Секста Эмпирика, мифо-графов і коментаторів філософії, Миколи Кузанского, і навіть знаменитий ареопагитский корпус. Штатного місця у вищі навчальні заклади щодо колишнього арештанта був, і він був виїжджати з господарів Москви разу два на рік чте ния курсів античної літератури у провінцію.

У 1941 р. сім'я Лосевых пережила нову катастрофу — гі бель вдома від німецької фугасної бомби, повне руйнування, смерть близьких. Жити довелося починати спочатку вкотре. З'явилася надія на університетську діяльність. При проголошували на філософський факультет МДУ їм. Ломоносова. Але котрий читав лекції і який керував гегелівським семінаром проф. Лосєва (1942—1944 рр.) вигнали з Московського уни верситета за доносом (у ньому взяв участь навіть і колишній друг), як ідеаліста.

У 1943 р. А. Ф. присудили ступінь доктора филологичес ких наук. Класична філологія виявилася рятівною. Влада перевела Лосєва (залишити без роботи зважилися) Московський державний педінститут їм. Леніна на від крывшееся там класичне відділення, де зараз його заважав як конкурент зав. кафедрою. Щоправда, кілька років відділі ние закрили, і Лосев виявився спочатку спеціалісти кафедри російської, та був спеціалісти кафедри загального мовознавства, де зараз його препо давав стародавні мови аспірантам, пропрацювавши аж до своєї смерті.

З 1930 по 1953 рр. А. Ф. Лосев не видав жодного своєї праці (переведення з Миколи Кузанского байдуже) — видавець ства боялися друкувати рукописи Лосєва по античної естетики й міфології, обставляючи їх негативними рецензіями, про виняя в антимарксизме, що межувало з антирадянщиною, гро зило новим арештом. Врятувала смерть Сталіна.

З 1953 р. А. Ф. Лосєва почали інтенсивно друкувати. Ті перь, 1998 р., у списку праць Лосєва понад 700 кримінальних наименова ний, більше 40 монографій. З 1963 по 1994 рр. виходило нове лосевское «восьмикнижие» — «Історія античної эсте тики» у вісім томах і десяти книгах (т. VIII у двох книгах, готовий ще 1985 р., вийшов посмертно 1992-го і 1994 рр.). Ця праця з'явився справжньої історією античної філософії, яка вся, з визначення її автора, виразна, отже, естетична. Понад те, цю роботу дає картину античної культури у єднанні її духовних і тих матеріальних цінностей.

По схилу років А. Ф. зміг повернутися до улюбленої ще з 20-х проблематики. Вперше за радянські часи вийшло зі брание творів Платона під редакцією А. Ф. Лосєва і У. Ф. Асмуса зі статтями А. Ф. і коментарями А. А. Тахо-Годи. Нарешті, А. Ф. Лосев офіційно повернулося на филосо фию, співпрацюючи в п'ятитомної філософської енциклопедії (1960—1970), де йому належать 100 статей, дехто з кото рых представляють великі найглибші дослідження. Випустив він (теж уперше у російській науці) «Античную музичну естетику» (1960—1961), а про серйозних і об'єктив ных статтях, присвячених Ріхарду Вагнеру, про яку немає звичаю було розмовляти позитивно (1968, 1978).

У1983 р. вийшла книжка «Знак. Символ. Міф». Але вже поранили ше, 1976-го, з'явилася книга «Проблема символу і реалис тического мистецтва» (2-ге вид., 1995). Саме Лосев за радянські часи заговорив про символі, про об'єкт, довгі роки закритому для дослідників та читачів, і заговорив позитивно, всупереч ленінської критиці. Вперше підняв А. Ф. і кілька наболілих питань, що з епохою Віз народження. А. Ф. Лосев, попри протидія захистів ников марксистської доктрини, представив зворотний бік про титанів Ренесансу зі своїми вседозволеністю і абсолютизацією людської особистості. «Естетика Возрож дения» (1978) виявилася, як завжди в Лосєва, більше, ніж эс тетика. Це виразний образ культури цілої епохи.

Повернувся А. Ф. і до російської філософії, яку він писав старі часи. Він підготував велику книжку про вчителя свою юність, В. Соловьеве, надрукувавши її скорочено ную редакцію під назвою «В. Соловйов» (1983). Це кликало неймовірні гоніння і книжку (першу радянської влади про російському філософа), і її автора. Книгу намагалися знищити, і потім заслали на околиці країни (за невоз можностью заслати самого автора). Рукописи Лосєва в раз ных видавництвах затримали з урахуванням наказу Перед седателя Комиздата Б. М. Пастухова. Повністю книга «В. З ловьев та її час» з'явилася друком по смерті А. Ф., вже у 1990 р.

Так хоча наприкінці життя, але знову було порушено Лосе вым та відновлено у правах улюблені нею з 20-х ідеї (причому не тільки на античному матеріалі) і виражені в надзвичайно гострої, яскравої та полемічної формі.

А. Ф. Лосев помер 24 травня 1988 р. щодня пам'яті сла вянских просвітителів св. Кирила і Мефодія, покровите лей Лосєва з дитинства (в гімназії будинковий храм був по священ цим святим). Останнє, що написав А. Ф. Лосев, — «Слово про Кирила і Мефодія — Реальність загального», з кото рим А. Ф. збирався виступити на рік святкування Тысячеле тия Водохреща Русі. Цього слова на 9-ї день по смерть А. Ф. я прочитала на Міжнародної конференції, присвяченій великому святу, у присутності численних гостей та учасників шанованих зборів, світських і духовних осіб, зокрема високих ієрархів.

У 1995р. мені довелося ознайомитися зі слідчим справою А. Ф. Лосєва, причому з'ясувалося, що у Центральному архіві ФСБ РФ збереглися вилучені під час арешту філософа рукописи (2350 сторінок), що були мені 25 липня 1995 р. в «Будинку Лосєва» (на Арбаті) їм в урочистій обста новке. Надзвичайно цікаві архівні матеріали, збережені вдома після катастрофи 1941 р. і поповнені вернувшими ся з Луб'янки, регулярно публікуються у журналах, збірниках, як-от «Студентський меридіан», «Людина», «Почала», «Символ», «Вісник РХД» (обидва останні — Париж — Мос ква), «Новий журнал» (Нью-Йорк).

Як завжди пізно, але восторжествувала справедливість: 1990 р. — вийшов тому Лосєва під скромним назвою «З ран них творів», де Центру було надруковано «Філософія імені», «Діалектика міфу», «Музика як логіки». А. Ф. Лосев повернулося на ряди великих російських філософів. Ця людина виявилась їх останнім. У 1993—1997 рр. видавництво «Думка» (Мос ква) випустило сім томів творів А. Ф. Лосєва, де пере печатано «восьмикнижие» 20-х і вперше опубликова ны великі архівні матеріали. У 1997 р. з'явився збір нік робіт Лосєва «Ім'я» (СПб. вид. «Алетейя»), до якої увійшли нові архівні матеріали, зокрема тези доповідей А. Ф. Лосєва про Імені Божому й багато іншого. Життя невпинно й творчість А. Ф. Лосєва тривають у його книгах.

Кожен, хто знайомиться з А. Ф. Лосєва, буде по ражен розмаїттям його наукових інтересів, начебто з усім несумісних друг з одним. Проте за докладнішому вивченні як книжок російського мислителя, але його біографії можна переконатися у дивовижною цілісності і цілеспрямованості його довгого творчого й життєвого шляху.

Ця цілеспрямованість і цілісність проявилися ще гімназичні і студентські роки.

А. Ф. любив рідну гімназію, називаючи його «годувальницею» (вона справді рясно живила своїх учнів наука ми) і згадуючи її постійно.

У гімназії закладено було в юного Лосєва прагнення зі единять всі сфери знання на щось єдине. Він захоплювався чи тературой, філософією, математикою, історією, древніми мовами. Вчителі були видатними знавцями у справі («Не подружжя нинішнім професорам», — казав він). Доста точно сказати, що у старших класах гімназії юнак вивчав твори Платона, отримані як від вчителя древ них мов І. А. Микша, і навіть твори В. Соловйова, якими нагородив його директор гімназії Ф. До. Фролов.

З іншого боку, існували журнали «Природа і», «Навколо світу», «Вісник знань», «Віра та розум», які читав, і виписував гімназист. Слухав і лекції приїжджих вчених і критиків на кшталт Ф. Степуна і Ю. Айхенвальда, неиз менно відвідував театр, де грали найвідоміші у Росії га стролеры, і концерти «Російського музичного суспільства». Усього безліч. У нещодавно виявленої мною в домашньому архіві пере писку (за п'ять об'ємистих записниках) гімназиста Олексія Лосєва і гімназистки Ольги Позднеевой (сестри його товаришів по гімназії братів Позднеевых, майбутніх про фессоров) є примітні свідоцтва цілком осо знанного юнаків подальшого життєвого шляху.

«Не для балів і для танців, а

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Філософія
  древньої Індії Веды: збори давньоіндійських джерел, збірок гімнів, що передавалися тисячоліттями
 • Реферат на тему: Філософія Просвітництва
  Відродження. Ні одну культурі до Нового часу не міг сказати, що стрижнем і залишається основою її
 • Реферат на тему: Філософія
  1. Сутність світогляду. Міф, релігія, . М.- сукупність ідей, чуств, емоцій -x загальне ставлення Ч.
 • Реферат на тему: Філософія
  Бувають епохи байдужості до філософським питанням - епохи взагалі гірші історія народів. Суспільне
 • Реферат на тему: Філософія (WinWord97/2000)
  2.Специфика ф-ого знання. 1 3. Структура ф-ого знання 2 4. Історичні типи мировозрения 2 5. Ф-ская

Навігація