Реферати українською » Философия » Теорія і практика Школі соціальної роботи


Реферат Теорія і практика Школі соціальної роботи

Страница 1 из 5 | Следующая страница
Проблеми взаємодії теорії та практики Школі соціальної роботи

“Баби, удовиці, задушние человецы, прикладницы, сторінки,

злиденні, монастыр і лазні їх, й лікарі їх, лікарні й лікарі їх,

пустынницы, странноприимницы, хто святая вбрання іноцька

свержет, ті усі клопоти з древньому Статуту Святих Апостол

і Святих Батько й Благочестивых Православних Царів

Святим церквам дано Патріарху, чи Митрополитові,

чи єпископу, в коемждо аще межі будуть, так відає

їх тієї слабкої й управу зіпсований і розмірковує”.

 

З Статуту князю Володимиру I, 996 року.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Здійснення радикальних реформ економіки і політичною життя, соціальної та напрямів культурної практиці в усьому світі показує, що жодне держава не може уникнути спеціалістів у галузі Школі соціальної роботи.

Соціальна робота це специфічний вид професійної діяльності, надання державного і недержавного сприяння людині з метою забезпечення культурного, соціального і матеріального рівня її життя, надання індивідуальної допомоги людині, родині або за групі осіб.

Насамперед соціальну роботу слід розглядати, як самостійну науку, який визначає її місце у системі наук. Як і кожна наука, соціальна робота має власний предмет, об'єкт, категоріальний апарат. Об'єктом дослідження Школі соціальної роботи є процес зв'язків, взаємодій, засобів і коштів регуляції поведінки соціальних груп, і особистостей у суспільстві.

Предметом Школі соціальної роботи є закономірності, що зумовлюють характері і спрямованість розвитку соціальних процесів

у суспільстві.

Ш. Рамон і Т. Шанін, англійські вчені, визначають соціальну роботу як організацію особистісної служби допомоги людині. Вона спрямовано те що полегшити людям за умов особистого та сімейного кризи повсякденному житті, і навіть, наскільки можна, кардинально розв'язати їхні проблеми. Соціальна робота є важливим з'єднувальним ланкою для людей, яким треба допомогти, і державним апаратом, і навіть законодавством.

До основних цілей Школі соціальної роботи можна віднести:

· збільшення ступеня самостійності клієнтів, їх спроможність контролювати своє життя й ефективніше розв'язувати виниклі проблеми;

· створення умов, у яких клієнти можуть у якнайкраще вияву його можливості й одержати усе, що їм належить згідно із законом;

· адаптація чи реадаптация людей суспільстві;

· створення умов, коли людина , попри фізичне каліцтво, душевний зрив чи життєвий криза, може жити, зберігаючи відчуття власної гідності й повагу до з боку навколишніх;

· як і кінцевою метою - досягнення того результату, коли потреба у допомоги соціального працівника у пацієнта “відпадає”.

Сучасне розуміння основ соціального розвитку розмірковує так, що соціальна політику держави має бути спрямована створення умов, які забезпечують гідного життя так і вільний розвиток людини.

У Росії її за умов початку ринкової економіки, і натомість різкої зміни характеру і форм соціальних відносин, ламання звичних стереотипів життєвого досвіду, втрати багатьма людьми соціального статусу розвитку як суспільства загалом, так себе особисто, виникли серйозні труднощі, із якими неможливо впоратися самостійно. Зросла соціальна напруга. Усе це підвищує значимість розгортання Школі соціальної роботи як спеціалізованого виду, і навіть учений необхідність підготовки соціальних працівників різних спеціалізацій, щодо різноманітних категорій клієнтів.

Усі ідеї, й теорії Школі соціальної роботи групуються навколо одного центрального блоку проблем:

· умови формування та здійснення життєдіяльності людини;

· співвідношення волі народів і соціальної зумовленості особистості, соціально виправданою (чи невиправданою) заходи цієї волі народів і можливостей його реалізації у суспільстві.

Проблемами Школі соціальної роботи також можна вважати і проблеми, пов'язані з структурою суспільства, взаємозалежністю його елементів, з виявленням факторів, і загальних закономірностей соціального розвитку, закони суспільства, громадські ідеали й прагнення особистості до виконання своїх ідеалів, відносини між особистістю і культурою.

У ХХІ столітті, ці проблеми у тому чи іншою мірою стали об'єктом вивчення різних соціальних наук, які досліджують певні типи взаємодії і в середині цих явищ, і з-поміж них. Але постає низку комплексних соціальних зв'язків (соціальні допомоги, соціальна підтримка, соціальна реабілітація, соціальна корекція, соціальна адаптація, соціальний захист), у яких фіксуються деякі соціальні факти (явища, процеси) і який не вивчаються досі спеціально жодній із “офіційно” існуючих соціальних наук. Цей тип зв'язків і є вивчення теорії Школі соціальної роботи.

Вивчення наукової вітчизняної і закордонної літератури дозволило виділити два рівня розробленість і разрабатываемости проблем Школі соціальної роботи.

I рівень - розробка теорії та практики Школі соціальної роботи, необхідність формування спільної концепції, й принципів теорії Школі соціальної роботи.

П рівень - розробка проблем Школі соціальної роботи у Росії, питань що з підготовкою фахівців, і навіть створення методик надання допомоги клієнту, т. е. теоретико-методологічні проблеми Школі соціальної роботи.

У своїй роботі хочу проаналізувати проблеми взаємодії теорії та практики Школі соціальної роботи.

Останніми роками у Росії розгортаються дослідження Школі соціальної роботи, по-перше, як професійної діяльності, що викликає нагальну потребу теоретико-методологического аналізу практики Школі соціальної роботи; по-друге, як навчальної дисципліни, що викликано розпочатої підготовкою спеціалістів у галузі Школі соціальної роботи, яка неможлива без осмислення теоретичних проблем Школі соціальної роботи загалом; по-третє, як наукової теорії, що виявило, з одного боку, у наукових колах потреба у розробці у сфері Школі соціальної роботи цілісної системи практика - теорія - освіту, з іншого - усвідомлення представників різних шкіл і напрямків необхідності комплексного дослідження Школі соціальної роботи, і навіть її подальшого розвитку такий сфери сучасного соціологічного знання, як соціологія Школі соціальної роботи.

Основу змісту будь-який науки становлять базові категорії, які визначають її предмет. Питання категоріях соціальних наук непростий, оскільки соціальні явища і процеси, відбиті ними, дуже мінливі, тісно переплітаються друг з одним, різноманітні, по-різному інтерпретуються, що зумовлює відносність кордонів між тими категоріями.

I. Категорії не специфічні теоретично Школі соціальної роботи, а обозначаемые ними явища науками (соціалізація, соціальна суб'єктність, соціальна діяльність)

П. Категорії, що стосуються насамперед до категоріям Школі соціальної роботи, але які використовуються та інші науками (психосоціальної роботи, соціальної реабілітації тощо).

Отже, соціальна робота, виникнувши як громадська явище, перетворившись потім у певний соціальна інституція, стає об'єктом пізнання, який проявляється різних рівнях - від повсякденного до науково-теоретичного. Нині, мій погляд, вже можна говорити історію науково-теоретичного осмислення Школі соціальної роботи.

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

§ 1 Сутність обслуговування населення

Останнім часом однією з найбільш істотних тенденцій соціальної полі-тики є становлення системи соціального обслуговування, широке використання у працювати з населенням сучасних технологій і методик.

Соціальне обслуговування населення одних роботах сприймається як сучасна парадигма Школі соціальної роботи, за іншими - як высокоэффективная соціальна технологія, що дозволяє надавати результативну соціальну підтримку громадянам за умов складної соціально-економічну ситуацію, зростання кількості людей доходом нижче прожиткового мінімуму підвищення напруженості ринку праці, зростання боргу виплаті зарплати, пенсій і соціальної допомоги, а по-третє, як принципово важливий сектор соціальної сфери.

Принаймні організації та розвитку територіальних соціальних служб та швидкого формування загонів професійних соціальних працівників стає реальної законодавчої і істотною можливість здійснення соціального обслуговування населення.

Не в усіх країнах світу соціальне обслуговування розуміється однаково. У Фінляндії, в “Законі про соціальне обслуговування” (1982) воно тлумачать як “сукупність соціальних послуг підтримки засобами для існування, соціальної допомоги і що з ними дій, які мають служити зміцненню соціальної забезпеченості і сприяти його розвитку окремої людини, сім'ї, співтовариства”.

У “Словнику Школі соціальної роботи” Р. Баркера соціальне обслуговування - це надання конкретних соціальних послуг задоволення потреб, необхідні їх розвитку, людям, залежать від інших, і який що неспроможні самі себе подбати”.

Стан соціального обслуговування у Росії говорить про недостатності теоретичного обгрунтування суті Доповнень і змісту соціального обслуговування сім'ї, жінок і новонароджених, інших тих категорій населення. У зародковому стані перебувати науково-методичне забезпечення діяльності окремих типів установ соціального обслуговування.

Досліджуючи процес становлення соціальної науки, практики та професії можна зрозуміти, що соціальне обслуговування наших умовах виступає як складової Школі соціальної роботи й організаційної форми цього виду соціальної діяльності, тобто. практично - системою певних способів соціально-гуманістичної діяльності, спрямованої на адаптацію, соціальну реабілітацію окремої особистості, сім'ї або певної сукупності людей. Погано освоєно теоретико-методологічні і технологічні обгрунтування адаптації й соціальної реабілітації сім'ї різних типів.

Соціальне обслуговування населення характеризується непросто сумою установ із динамікою їх розвитку на певних територіях РФ, а й сукупністю певного порядку взаємодії органів прокуратури та установ соціального обслуговування, міжвідомчої взаємозв'язком, послідовними і обґрунтованими діями всіх медичних закладів, спрямованими ось на підтримку різних верств населення, формою організаційної діяльність науково-дослідних закладів соціального обслуговування, фінансово-економічним і матеріально-технічного забезпечення діяльність закладів, надають соціальні послуги населенню, багаторівневого науково-методичного і кадровому забезпеченню діяльності територіальних соціальних служб, ступенем сформованості нормативно-правового поля, що містить необхідні умови становлення та розвитку соціальних служб і що гарантує необхідний статус працівників вони мають.

Про сутність соціального обслуговування населення в федеральних законах “Про основи соціального обслуговування населення Російської Федерації” і “Про соціальному обслуговуванні громадян похилого віку й інвалідів”, які у 1995 р.: "соціальне обслуговування є діяльність соціальних служб з соціальної підтримці, надання соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-правових послуг і матеріальної допомоги, проведенню соціальної адаптації й реабілітації громадян, що у важкою життєвої ситуації". Вони розкриваються основні види соціального обслуговування - матеріальна допомогу, соціальне обслуговування вдома, соціальне обслуговування санаторних умовах, надання тимчасового притулку, організація денного перебування у установах соціального обслуговування, консультативна допомогу, соціальний патронаж громадян, і сімей та інших.

До того ж передбачена можливість отримання достатніх задоволення основних життєвих потреб соціальних послуг, які входять у федеральний і територіальний переліки і гарантуються державою

Принципами соціального обслуговування є:

· адресність, доступність, добровільність, гуманність, пріоритетність надання соціальних послуг неповнолітнім, людей похилого віку та інвалідів, які у важкою життєвої ситуації;

· конфіденційність;

· профілактична спрямованість;

· дотримання правами людини і громадянина, наступність всіх видів соціального обслуговування.

Формально соціальне обслуговування - це вид діяльності, здійснюваний через мережу соціальних служб, взаємодіючих між собою задля досягнення проміжних і кінцевих цілей надання пацієнтам соціальних послуг.

Питання організації соціальних служб сприймається як з позиції територіальності, і ведомственности. Установи соціального обслуговування населення мають подвійне адміністративне підпорядкування і часто - безліч джерела фінансування.

Практика дозволяє говорити про становлення підсистеми соціальних служб у межах окремих відомств соціального захисту населення (освіту, МВС, служба зайнятості тощо.)

Шляхом виявлення і з'ясування структури видів, форм і методів соціальних послуг; структури соціальних служб та шкільних установ; підсистем і елементів системи територіальних і відомчих соціальних служб (державні, муніципальні, громадські, церковні, приватні); управління соціальним обслуговуванням; ресурсного забезпечення соціального обслуговування (майнове, фінансове, кадрове, науково-методичне, інформаційне) - розкривається сутність соціального обслуговування як соціальної системи.

Функциями системи соціального обслуговування вважатимуться:

I група: - сущностно-деятельные (профілактична, социально-реабилитационная, адаптационная, охрано-защитная, соціальний патронаж);

П група - нравственно-гуманистические функції (личностно-гуманистическая, социально-гуманистическая).

Реалізація цих функцій пов'язані з оптимальним рівнем функціонування всіх підсистем і елементів соціального обслуговування. Властивості соціальних служб різняться залежно від своїх цільової призначення, сфери існування й специфіки контингентів клієнтів соціальних служб.

Отже, соціальне обслуговування населення включає види, типи, методи, організаційні форми, процедури, технології, суб'єкти і об'єкти соціального обслуговування.

Говорячи словами Федерального закону “Про соціальному обслуговуванні громадян похилого віку й інвалідів” Соціальне обслуговування є діяльність із задоволенню потреб зазначених громадян, у соціальні послуги”.

§ 2 Сучасне стан правового забезпечення Школі соціальної роботи, соціального обслуговування Російській Федерації

Питання правового забезпечення Школі соціальної роботи та сучасного системи соціального обслуговування у Росії дуже актуальні.

У статті 7 (2) Конституції РФ говориться "У Російській Федерації

охороняються працю й здоров'я людей, встановлюється територіальний мінімальний розмір оплати праці, забезпечується державну підтримку сім'ї, материнства, батьківства та дитинства, інвалідів і громадян, розвивається система соціальних служб, встановлюються державні пенсії, посібники та інші гарантії соціального захисту."

Цей перелік важливих соціальних гарантій є “відкритим”, тобто. то, можливо доповнений і розширено законом.

Федеральний закон від 10 грудня 1995 року "Про основи соціального обслуговування населення Російської Федерації" містить низку принципових положень, які розкривають поняття "соціальні служби".

У законі сформульовано поняття "соціальні послуги", "клієнт соціальної служби", "важка життєва ситуація". У ньому визначено системи соціальних служб: державна, муніципальна, діяльність підприємств та шкільних установ інших форм власності і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю із соціального обслуговування населення.

У 1997 року "Збірник нормативних актів з питань соціального обслуговування громадян похилого віку й інвалідів у нестаціонарних умовах" і "Правове забезпечення організації та функціонування системи соціального обслуговування сім'ї та дітей". Вони містяться документи, які стосуються сфері соціального обслуговування населення і ще відбивають рівні правової системи: міжнародний, федеральний і культурний рівень суб'єктів Російської Федерації.

I група - "Загальна Декларація правами людини", "Конвенція про права дитини", "Всесвітня декларація про забезпечення виживання та питаннями захисту дітей" та інших.

П група - Конституція РФ, Цивільний і Сімейний кодекси, федеральні закони "Про основи соціального обслуговування населення Російської Федерації" (15.02.95), "Про соціальному обслуговуванні громадян похилого віку й інвалідів" (17.05.95) та інших.

Ш група - нормативно-правові акти, розроблені і ухвалюватимуть у суб'єктів Російської Федерації.

На тепер можна казати про двох рівнях правового забезпечення соціального обслуговування майже переважають у всіх суб'єктів Російської Федерації. Не скрізь сформувалося достатнє правового поля і "правова технологія", тобто. визначено сфера дії права у сфері соціального обслуговування стосовно конкретної соціально-економічної обстановці й зроблено відбір правових структур і коштів, сприяють раціональному

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Стереотипи
  Ідеологія економічного лібералізму. Ідеологія невід'ємних правами людини. Право приватної
 • Реферат на тему: Соціальне обслуговування осіб
  Соціальне обслуговування осіб, з шкідливими умовами праці, з прикладу санаторію-профілакторію А.О.
 • Реферат на тему: Соціальні роль особистості
  Розвиток поглядів на людині як особистості минуло кілька етапів. Древній Китай, Давня Індія, Давня
 • Реферат на тему: Соціологія менеджменту
  Поведінка керівників держави і підлеглих у межах окремо взятому організації. Відносини і зміцнити
 • Реферат на тему: Соціальна педагогіка
  Вивчення закордонного досвіду Школі соціальної роботи. Соціальна робота у США. Розвиток

Навігація