Реферати українською » Философия » Силлогизм та її постаті


Реферат Силлогизм та її постаті

Правила термінів простого категоричного силогізму

Перше правило - в силогізмі має бути лише три терміна (менший, більший, середній).

Друге правило - термін, не розподілений в посилках, може бути розподілено й у укладанні.

Третє правило - середній термін може бути розподілено, тобто. узятий у обсязі, хоча в одній з посилок.

Правила посилок простого категоричного силогізму:

Перше правило - з цих двох приватних посилок не можна зробити висновок.

Друге правило - якщо одне з посилок приватна, те й висновок має бути приватним.

Третє правило - з цих двох негативних посилок укладання не можна.

Четверте правило - якщо одне з посилок негативна, те й висновок має бути негативним

Факт неправильності силогізму можна також ознайомитися знайти через встановлення, що несоблюдены якісь правила постатей силогізмів.

Постаті силогізмів - це типи силогізмів, виділені з урахуванням способів розташування термінів в посилках.

Прості категоричні силогізми відрізняються за майновим становищем середнього терміна (М) в суждениях-посылках: може стояти дома суб'єкта чи предиката.

З огляду на це усе різноманіття категоричних силогізмів зводиться до чотирьох постатям, кожна з яких відрізняється якістю й кількістю посилок і укладання, тобто. модусами.

Різноманітне місце розташування середнього терміна (М) можна сформулювати як схем-фигур силогізмів

Розглянемо їх понад докладно.

Перша постать категоричного силогізму.

       M P P.S M P.S P             

Прапор частини (М) - святиня (Р)

Це (P.S) - прапор частини (М)

Це (P.S) - святиня (Р)

Перша постать силогізму має чотири модуси:

ААА (Barbara)(А) Усі М є Р(А) Усе є М(А) Усе є Р

ЕАЕ (Celarent) -(Є) Жодна М не є Р(А) Усе є М(Е) Жодна не є Р

AJJ (Darii) -(А) Усі М є Р(J) Деякі P.S є М(J) Деякі P.S є Р

EJO (Ferio) -(Є) Жодна М не є Р(J) Деякі P.S є М(О) Деякі P.S не є Р 2. У кожному модусі першу букву позначає велику посилку, друга - меншу, а третя літера позначає заключение.А - общеутвердительное суждение(Все P.S є Р)Е - общеотрицательное суждение(Ни одне P.S не є Р)J - частноутвердительное суждение(Некоторые P.S є Р)О - частноотрицательное суждение(Некоторые P.S не є Р)1. Модусы - види силогізму, різняться кількісним і якісним характером посилок.

Аналіз модусів першої постаті категоричного силогізму дозволяє вивести приватні правила цієї фігури:

а) велика посилка мусить бути загальної (А, Є);

б) менша посилка - позитивної (А, J).

З допомогою першої постаті ми завжди із положень виводимо приватні затвердження, докладаємо знання загальних положень до приватним фактам конкретної дійсності.

Друга постать простого категоричного силогізму.

       P M P.S M P.S P          

Перемагає в бою (Р) не діючий по шаблоном (М).

Він (P.S) не рухається за шаблоном (М)

ВІН (P.S) виходить переможцем у бою (Р)

Друга постать має чотири модуси:

ЕАЕ - Cesare;

АЕЕ - Camestres;

ЕJО - Festino;

АОО - Baroco.

Аналіз модусів даної постаті дозволяє вивести приватне правило:

а) велика посилка мусить бути загальної (А, Є);

б) одне з посилок - негативною (Є, Про).

Друга постать категоричного силогізму служить як доказ невідповідності конкретного випадку загальному становищу, і тому позитивні укладання тут неможливі. Ця постать категоричного силогізму широко застосовується для критики наукових статей, конкретних вчинків тощо.

Третя постать категоричного силогізму.

       M P M P.S P.S P 

Усі офіцери (М) - патріоти (Р)

Усі офіцери (М) - люди (P.S)

Деякі люди (P.S) - патріоти (Р)

Третя постать має шість модусів:

ААJ - Darapti;

АJJ - Felapton;

JAJ - Disamis;

EAO - Datisi;

EJO - Bocardo;

OAO - Ferison.

Приватні правила цієї фігури простого категоричного силогізму формулюються так:

а) менша посилка мусить бути позитивної (А, J).

б) висновок має бути приватним (J, Про).

З допомогою третьої постаті категоричного силогізму спростовуються загальні затвердження. Третя постать використовують у тому випадку, коли треба поставити під щось загальноприйняте, якесь укорінене думка у тому, що це предмети якийсь групи повинні мати якимось ознакою. У науці третя постать немає поширення, т.к. її висновки носять приватного характеру. Логічний помилка виникає оскільки отриманий приватний висновок починають вважати загальним становищем і поширюють його за всіх чи всі.

Четверта постать простого категоричного силогізму

       P M M B P.S P 

Усі російські офіцери (Р) - хранителі бойових традицій (М)

Усі хранителі бойових традицій (М) - патріоти (P.S).

Деякі патріоти (P.S) - російські офіцери (Р)

Приватні правила четвертої постаті категоричного силогізму формулюються так:

і якщо велика посилка стверджувальна, то менша мусить бути загальної;

б) якщо одне з посилок негативна, то велика мусить бути загальної.

Четверта постать простого категоричного силогізму носить штучний характері і, зазвичай, у звичайних міркуваннях не вживається, а перетворюється на решту фігур категоричного силогізму.

Під час підготовки цієї праці були використані матеріали із сайту http://www.studentu.ru

Схожі реферати:

Навігація