Реферати українською » Философия » Прояви гендерної асиметрії в підручниках з соціології


Реферат Прояви гендерної асиметрії в підручниках з соціології

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
ролями: вже рольової конфлікт представляє завжди вибір між роботою та сім'єю, у житті чоловіка - між покликанням і професією [11, з. 81; 91, 93.; 8, з. 227; 10, з. 183, 188: 9, з. 137-138].

Статус заміжньої жінки, з погляду низки авторів, має найбільшу привабливість як у традиційному, і у суспільстві.С.С.Фролов вважає, що "невдачливі артисти, письменники, ...самотні жінки, які хочуть мати чоловіка, дім" і дітей, але зневірені влаштувати своє життя, - усі вониот-137 носяться до категорії постійних невдах" [11. з. 289]. Причому, вступ жінки в шлюбні відносини накладає неї борг з обслуговування сім'ї. Автор підручника запитує читачам, як і змусити жінок прийняти він важку і невдячну домашню роботу, і саме ж неї відповідає: "Тількисоциализировав їх в такий спосіб, що вони хотіли мати чоловіка, дітей і домашнє господарство й себе нещасними без них" [11. з. 95]. Ухиляння від "домашніх обов'язків"С.С.Фролов розцінює як суспільно небезпечне діяння; "Якщо умовах нашого суспільства жінка йде із сім'ї, чоловіка уяву і дитини, це означатиме порушення добробуту та сімейних взаємозв'язків" [11, з. 44]. Негативно оцінюючи жіноче поведінка, автор застосовує "подвійний стандарт", розмежовуючи один і той ж дію (те що з дому) як допустимі і неприпустимі стосовно представників різнихполов13. що вирізнялотрадиционно-патриар-хатной картини світу.

Краса, яке автори вважають головною жіночої характеристикою, сприймається як головний інструмент жінок для боротьби з самотністю, створення сім'ї [11, з. 54, 73, 83, 85, 115. 171: 5, з 7-8-го]. Погоджуючись з дотепним, з поглядуС.С.Фролова, зауваженням американських соціологів П.Хортона і Ко.Ханта, що "...хлопчики передусім дбають про кар'єрі, тоді як дівчинки поглинені ">насаживанием" принади чоловікам", він пише: "...Дівчині її кажуть, що вона гарна..., дівчина, зрештою, почувається гарненької і діє і як гарне створення..." [11. з. 73, 83]. Отже, з текстів навчальної літератури з соціології жінки описуються як і сексуальний об'єкт, покликаний привертати пильну увагу чоловіків.

Слід відзначити, основним предметом аналізу соціальних відносин із чоловіками автори вибирають не макрорівень - суспільство, а окремі його інститути, і. передусім, сім'ю, у межах якої жінки й чоловіка виступають як дружини і чоловіки, матерів і батьків. В.В. Касьянов та інших., описуючи різницю міжматриархатними іпатриархатними сім'ями, вважають, що роль матері впатриар-хатних сім'ях - це роль "аутсайдера", "що зводиться до народження й виховання дітей", разом й характеризується економічної залежності від чоловіка чи батька [10, з. 123]. Для демонстрації тендерного нерівності автори переважно задіюють етнографічний матеріал і відсилають до раннім етапах розвитку суспільства, мало нагадуючи про присутність даних форм нерівності у сприйнятті сучасних суспільствах і обмежуючись зауваженнями, що "емансипація вносить свій внесок у руйнація ієрархічної організації сім'ї" і "чоловіки, зокрема, беруть після виходу дитину" [10, з. 492, 493] іт.д.14 Тендерне нерівність у межах сім'ї пояснюється авторами з позицій біологічного детермінізму іессенциализма15: протягом тисячоліть у суспільстві турботою матері був те що дитину, турботою батька - матеріальне забезпечення родини та її захист. Широкого спектра батьківських обов'язків передбачає, що "батько - агент первинної соціалізації - опікун, адміністратор, вихователь, вчитель, друг" [9, з. 124; 5, з. 57; 8, з. 93; 7, з. 139]. На погляд, позначена в такий спосіб проблема батьківства покликана компенсувати сформований у російській тендерної культурі дефіцит мужності ідепривацию цього соціального інституту, що у принципі можна розцінювати як позитивне явище. У той самий час, очевиднийсексистский підхід до проблеми материнства, бо вона згадується набагато рідше і. зазвичай, не розкриваються йогоподфункции, що, зрештою, Демшевського не дозволяє кваліфікувати його як соціальний феномен. Тим самим було досягається ефектвалоризации батьківства з допомогою приниження ролі материнства.

У визнання тендерного нерівності ряд авторів роблять посилання фемінізм, спрощуючи його й подаючи в негативному контексті. На думку Г.А.Эффен-диева, "феміністські містифікації історії виявляються сьогодні модним виправданням уникнення сім'ї всіх його членів, апологією наближення за зникненням сімейного виробництва фактичного руйнації інституту сім'ї" [8. з. 331-332]. Використовуючи для характеристики фемінізму стереотипні образи масової свідомості, автори виявляють непоінформованість у сферіфеминист-ской/гендерной теорії. Це виявляється і тоді, що вони дають уявлення про феміністської теорії, використовуючи еклектичний, а частіше - просто нескладний набір концептів зфеминизмов різних історичних етапів і сучасних напрямів. Зазначу, 138 що у підручниках нічого й навчальних посібниках не наводяться імена і чиї праці теоретиків фемінізму ні з тексті, ні з списку літератури. Мабуть єдиний виняток - глава "Соціологія статі та тендерних відносин" в підручнику під ред.П.Д.Павлен-ка, написану В.М.Елисеевим. Автор як докладно і кваліфіковано визначає термін "гендер", розкриває його зміст, а й показує його методологічні можливості. Хай відповідаючи на можливий питання читача: "Що дають тендерні дослідження чоловікам?", - він розкриває негативні наслідки маскулінної культури для самих чоловіків. У розділі перераховуються видних представниківгендерних/феминистских досліджень як Європи і сподівалися США, а й Росії. Відносини феміністської теорії та соціології В.М.Елисеев описує як "досить натягнуті" через затвердження соціологією чоловічих точок зору суспільство.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що розглянута навчальну літературу по соціології, зазвичай, зовсім позбавлений тендерної термінології, тематики, але водночас її тексти є гендерно нейтральними. Тендерна проблематика у яких розкривається на прикладах, історичні екскурси, матеріалах прикладних соціологічних досліджень, які враховують чинник статі, задають "тендерний клімат" підручників. Якщо текстах не наводяться конкретні приклади з жінками і чоловіками, створюється абстрактне уявлення про суспільство, латентнонаделяющее ключові йому поняття "індивід", "особистість" чоловічими характеристиками. Тендерний аналіз дозволяє констатувати наявність прямого зв'язку міжналичием/отсутствием у навчальній літературіартикулированной тендерної проблематики інизким/високим рівнем сексизму текстів.

Через війну проведеного дослідження чітко виявляються рівні функціонування тендерної проблематики в соціологічному освітньому дискурсі, до кожного у тому числі застосуємо конкретний підхід. Перший рівень - загальнокультурний, ставить основні коди тендерної культури, які іманентно властиві й авторам, і нашим читачам. До них віднести мовнісексизми, характерні длятрадиционно-патриархатной картини світу.Обозначая і розкриваючи їх, представники феміністських досліджень стверджують, що це найбільш важкий для коригування тип тендерної асиметрії [16, з. 232-233].

Другий рівень - соціальний, що є репрезентацію з текстів навчальної літератури реалій соціуму, зокрема, той факт, що відомих жінок-політиків, економістів, громадських діячів менше, ніж чоловіків, а діяльність багатьох жінок немає публічного висловлювання. У різних інтерпретаційних моделях тендерних досліджень вказуються різні причини, котрий іноді ціле пасмо умов та соціальні обставини, що породжують тендерну асиметрію в соціумі: і наслідки тендерної соціалізації (жорстка установка дівчаток на материнство), і проблему громадської оцінки значимості жіночого праці (економічні критерії ж не працюють для виміру домашньої праці, дітей), проблема невиразності жіночого досвіду традиційними мовними засобами (область жіночої діяльності описується з погляду домінуючою чоловічої групи і чоловічим мовою в термінах "раціональності", "логічності", "ефективності"). Проста констатація фактів тендерної ієрархії, конфліктів, суміщення трудових і сімейних ролей тоді тощо. без використання тендерного аналізу лише породжує подальше відтворення й тиражування стереотипів масової свідомості. "Профілактику" проти як і тендерної асиметрії може бути включення елементів тендерного аналізу, у теми навчальної літератури з соціології.

Третій рівень - індивідуальний - є установку авторів на приниження соціального статусу жінок. Це виявляється в критиці фемінізму, не відповідної критеріям наукового пошуку, прагненні поєднати громадянське виховання з маскулінних, відвертому жалі про втрату чоловіками лідируючих позицій в суспільстві. Усунення вищевказаних проявів тендерної асиметрії з текстів навчальної літератури має стати, мій погляд, справою "тендерної цензури", необхідність якої демонструє проведене дослідження.

>ПРИМЕЧАНИЯ

1Сексизм визначається Еге.Гидденсом як "встановлення і переконання, відповідно до якими представникам однієї чи протилежної статі брехливо приписують чи заперечуються певні якості, що зумовлює посиленню статевого нерівності" [3. з. 693].

2 У підручнику В.І.Добренькова і А.І. Кравченка вживається термін "гендерні" й визначення "гендеру" в стислому термінологічному словнику [5. з. 211. 323, 563], а підручнику під ред.Г.В.Осипова іЛ.Н.Москвичева раз вживається "фемінізація конторського праці" [6. з.

548]: в підручникуЮ.Г.Волкова іИ.В.Мостовой тендерний підхід представлено темі "Виникнення суспільства" [7. з. 151]; в підручнику під ред. Г.А.Эф-фендиева - у темі "Сім'я" [8. з. 330-331].

3 ">Мигрировать з чоловіка на жінку неможливо" [9. з. 257]; "граючи роль чи жінки, ви обіймаєте позицію, у якій нічого не можна змінити" [10. з. 182].

4 У підручнику В.І.Добренькова і А.І. Кравченка до вказаних жіночим професій зараховується і санітарка [5. з. 233]. в підручникуС.С.Фролова - продавщиця [11. з. 185], в підручнику Г.А.Эффендиева - гардеробниця [8. з. 114]. в підручникуВ.В.Касьянова та інших. - медична сестра [10.с.186].

5 "Жінки, зазвичай, починають працювати пізніше чоловіків (що народженням і вихованням дітей)" та інших. [9, з. 267; 5. з. 323, 325. 467].

6 "Багато вимагає від оточуючих здобуття права шанували як професіонала... Мало. хто не хоче, що його поважали як... гарного чоловіка": "аморально ображати старших, бити жінку, кривдити слабкого, знущатися з інвалідами" тощо. [9. з. 80. 117. 164, 165. 177]. 7 "Керівник і підлеглий можуть сперечатися і лаятися.... готові побитися.... але за порогом прохідній вони мирно розмовляють про ... жінок. [9, з. 298]; "коли хтось каже по-китайськи, уникає тещі, не п'є молока, селиться у домі його дружини" [6. з. 138] та інших. [9. з. 124, 126; 10. з. 107; 7, з. 122].

8Традиционно-патриархатная картина світу - різновид тендерної картини світу зтрадиционно-патриархатнон домінантою свідомості: уявлення про активної, провідну роль чоловіків, і що була, пасивної ролі жінок на сім'ї та суспільстві [12. з. 20].

9 "Людина закохується в дружину свого приятеля" [9. з. 141]: "у випадках, коли людина що називається "надломився", відбувається негативнаресоциализация: хлопчик із благополучної родини вступає бандитом" [9. з. 128] та інших. [9. з. 91. 92. 100: 10. з. 174; 11, з. 81, 84, 288; 6, з. 93, 115]. 10 "Директор заводу, колега, батько" [8. з. 218, 225]; "чоловік, шофер таксі, прибічник компартії і завсідник кафе" [10, з. 173. 174. 176. 181. 184]: "бути інженером, чоловіком, чоловіком, російським, православним, республіканцем, бізнесменом" [5. з. 57. 62. 63, 226].

11 "Маленькі дітки - маленькібедки", як б бабусі [7, з. 163]; "Пенсіонери, інваліди і вони мають нерівні можливості і до праці" [5, з. 200] та інших. [8. з. 129; 10, з. 80, 98: 5, з. 541: 9, з. 32, 85. 90. 165.361].

12 "На соціальну мобільність до й Росії найбільший вплив надає не професія й освіту батька, а досягнення сина у навчанні" [9. з. 225. 259. 265, 271; 11, з. 291; 5, з. 461.462].

13 За наявними тестами навчальної літератури з соціології трапляються й інші приклади подвійного стандарту: "норми богемної культури виправдовують любовні зв'язок між одруженими чоловіками, й молодими жінками", "в про патріархальних сім'ях дошлюбний сексуальний досвід суворо заборонено (по крайнього заходу щодо жінок)" [11, з. 110, 167].

14 "У аграрному суспільстві... дуже просто було підтримувати чоловіче домінування в сімейні стосунки. Понад те, лише сила та мудрість батька надавали сім'ї міцність і життєстійкість" [11, з. 111: 5. з. 209, 211.213:8."с. 149].

15Эссенциализм - віра у унікальність жіночої сутності [Див.: 14 Р. 99].

Список літератури

1.Вейнингер Про. Пол і характеру. Чоловік і жінка у світі пристрастей і еротики. М.: Форум, 1991.

2. Мішель А. Геть стереотипи! Подолати сексизм в шкільних підручниках. М.: ЮНЕСКО. 1991.

3.Гидденс Еге. Соціологія. Підручник / Пер. з анг. У.Малишенко в ін. Наук. ред. В.А. Отрут: М.:ЭдиториалУРСС 1999.

4. Соціологія. Під ред.П.Д.Павленка. М.:ИКЦ "Маркетинг", 2002.

5.Добренькое В.І, . Кравченка А.І. / Соціологія. М.:Инфра-М, 2001.

6. Соціологія. Основи загальної теорії / Відп. ред.Г.В. Осипов, Л. Н.Москвичев. М.: НОРМА, 2002. 7. Волков Ю.Г., Бруківка І.В. Соціологія / Під ред. проф. В.І.Добренькова. М.;Гардарики. 1999.

8. Основи соціології. Курс лекцій / Під ред. О.Г.Эффендиева. М.:Об-во '"Знання" Росії, 1993.

9. Кравченка А.І. Соціологія. Єкатеринбург, 1998.

10. Касьянов В.В., Нечипуренко В.М.,Самигин С.І. Соціологія. Ростовн/Д, 2000.

11. ФроловС.С. Соціологія. Підручник для вузів. 3-тє видання. М.:Гардарики, 1999.

12. Нечаєва Н.А.Патриархатная і феміністська картини світу: аналіз структури масової свідомості //Тендерние зошити.Вип. 1. СПб.: Санкт-Петербурзький філія Інституту соціології РАН, 1997.С.17-43.

13. Барбер Б. Структура соціальної стратифікації й соціальної мобільності //Американська соціологія. М., 1972.

14.Tuttle L. Encyclopedia ofFeminism. London, 1986.

15.Клингер До. Позиції і проблеми теорії знання з жіночих дослідженнях // Пол.Тен дер. Культура / Під ред. Еге.Шоре і Ко. Хайдер. М., 2000.

16. Словник тендерних термінів. Ред.А.А.Денисова. М.: Інформація - XXI століття, 2002.

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуecsocman.edu


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація