Реферати українською » Философия » Діалектика як метод філософії


Реферат Діалектика як метод філософії

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
її температура безупинно підвищується, доки досягне точки кипіння); кількісні зміни, дійшовши до вузловий точки заходи, супроводжуються стрибкоподібним переходом від однієї якості до іншого; діапазон змін, у якого якість предмета залишається у тому ж, називається мірою.

Закон заперечення заперечення демонструє, що всяке розвиток має певну спрямованість — від простого до складного, від нижчого до вищої, від хаосу — порядок. Суть діалектичного заперечення у тому, що з скасування старого якості усе цінне, життєздатне у ньому зберігається, утримується і переноситься нова якість. Тим самим було забезпечується наступність іпоступательность у розвитку.

Концепція розвитку грала протягом понад півтора століть настільки значної ролі в усьомудиалектико-материалистическом вченні, що з повне право сказати, що діалектика і є вчення про розвиток, про гранично загальних економічних засадах соціального відновлення суспільства і людини, втягнутого в історичний процес перебудови свого буття. Запропонована марксизмом модель розбудови всього природного, соціального та духовної світу частково зберегла своє значення і у столітті, у XXI століття найбільших соціальних революцій та науково-технічного прогресу.

Разом із цим у XX столітті почали дедалі чіткіше проглядатися та інші, які пов'язані зпроцессуальностью аспекти багатогранного поняття діалектики. Крок по кроку прояснювалося та обставина, що категоріальні основи діалектики таять у собі нові, ще не розкриті методологічні і концептуальні можливості. Необхідність у реалізації цих можливостей диктувалася проблемами ісоциально-историческими реаліями сьогодення.

А, щоб зможе бути адекватною методологічним інструментом у сучасних умовах, діалектика як теорія повинна засвоїти відбити у своїй категоріальному ладі новий досвід, підсумки розвитку на сфері культури, науку й техніки. Вона була, зокрема, чуйно й активно реагувати найважливіші "гносеологічні уроки" сучасній науковій революції" і попри всі глибинні зміни у способі мислення природничих і гуманітарних наук ХХ століття.

Вже революція у фізиці межіXIX—XX ст. поставила учених перед необхідністю філософського осмислення діалектики перериваного і безперервного, хвильового ікорпускулярного, "синхронного" і ">диахронного". Пізніше, для формування квантової фізики першому плані спливли такі питання, як співвідношення необхідного і випадкового, частини й цілого, суб'єктивного і об'єктивного.

Проблема абсолютного і відносного стала особливо поважною бізнес-вумен у світлі що грянув концептуального кризи. Слід, проте, визнати, що така завдання у межах традиційної матеріалістичної діалектики не була послідовно вирішена. Не в тому, що у культурно-історичному досвіді ХХ століття було виявлено нові межі і проблемні поля діалектики,—сьогодні немає необхідність переглянути саміонтологические ілогико-гносеологические основи діалектичного мислення з урахуванням "методологічних уроків", які дала нам сучасна наука. Частково проблеми що така були усвідомлені у межах підходу, в синергетики, в >интервальной діалектиці як методології вивчення багатовимірного світу.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація