Реферати українською » Философия » Діалектика як філософська концепція розвитку


Реферат Діалектика як філософська концепція розвитку

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
а наявні про неї знання з'єднуються у єдиний блок лише з підставі, що вони описують даний об'єкт. Однак у цілому такий метод мислення є малопродуктивним, оскільки нівелює еврістичну вартість і пояснювальні можливості конкуруючих підходів і уявлень концептуальних схем, гальмуючи цим процес дослідження.

>Софистика – це спосіб міркування, заснований на навмисному порушенні законів і принципів логіки, на вживанні хибних доказів і аргументів, котрі як правильні. Найпоширеніший софістичний прийом – підміна предмета міркування, заснована не так на грі слів, але в часомтрудноуловимой підміні міркувань про відносини між об'єктами в посилках міркуваннями самих об'єктах є у висновках, неправомірному переході від рівня реальності до іншого у тих однієї й тієї ж міркування.


Укладання

Особливості діалектики як світорозуміння і способу мислення були й залишаються предметом пильної філософського уваги, оскільки по-перше існували і її альтернативи, стосовно яким треба довести її переваги; по-друге треба системно уявити її власне утримання. Зусилля у цьому напрямі класичної німецької філософії нині набули форм робота зі створення теорії діалектики, як загальної теорії розвитку, логіки й теорії пізнання. Хоча й сьогодні її залишається незавершеною.

У сучасному найскладнішому й найсуперечливішому світі зростає роль діалектики як методу і діалектичній логіки як науки про цей метод, його нормах мислення. Треба вчитися передбачити сумні наслідки хороших починань, слід однобічності,очернительства і "рожеві окуляри", слід опановувати умінням вести дискусії через розв'язання суперечностей, знаходити шляху об'єднання різних сил під час досягнення добрих, чистих цілей чи вирішенні проблем. Без обліку ядра діалектики неможливо правильне розв'язання проблеми самостійності республік і існування федерації, простору для ринкових взаємин держави і плановості, існування різних видів власності, свободи і відповідальності тощо. Діалектика і творчість невіддільні. Бути діалектиком - отже уникати упередженості й суб'єктивізму, утопій і відсталості.


Література:

 

1. Волчек, Є.З. Філософія:учеб. посібник із хрестоматійними витягами / Є.З. Волчек. —Мн.: ТОВ «Сучасна школа», 2005. - 544 з.

2. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.І., Соціологія: Курс лекцій: Навчальний посібник.,Ростов-н/Д: Фенікс, 2000 - 512 з.

3. Калмиков В.М. Основи філософії:Учеб. посібник/ В.М. Калмиков. –Мн.:Виш. шк., 2003. - 541 з.

4.Канке В.А. Філософія. – М.: Гуманітарний видавничий центрВЛАДОС, 1997. – 352 з.

5. Тихонравов Ю.В. Філософія. — М.: ЗАТ "Бізнес-школа ">Интел-Синтез", 1998. — 304 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація