Реферати українською » Философия » Філософська культура особини та її суспільна значущість


Реферат Філософська культура особини та її суспільна значущість

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
і категорії культури. До., 1983.

7. Тарасенко Н.Ф. Природа, технологія, культура. Философско-мировоззренческий аналіз. До., 1986.

8. Культура, чоловік і картина світу. М., 1987.

9. Філософія і культуру. М., 1987.

10. Ракитов А.І. Цивілізація, культура. Технологія і ринок.// Питання філософії. 1992, №5.

11. Філософія: історія й сучасність./За ред. В.І.Шевченка.-Чернігів, 1996.

12. Основи філософії: Навчальний посібник для вузів / Рук. автор. колл. і відп. ред. Є.В. Попов. – М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1997. 

13. Введення ЄІАС у філософію: Підручник для вузів: У 2ч. Ч. 2 /Під общ. ред. І.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989.

14. Філософія: Навчальний посібник для студентів вузів / В.Ф. Берков, П.О. Водопьянов та інших. – Мн.: ТетраСистемс, 1998.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація