>Міністерство >освіти України Кафедра >філософії>РЕФЕРАТ З >логіки на задану тему: «>Загальна характеристика >запитань. Структура >запитань.» >Київ, 2010 >Загальна характеристика >запитань. Структура >запитань >Мислення >людини >підкоряється >логічним законам й >протікає в >логічних формах >незалежно від науки >логіки. >Вона >є >лише >наслід...

(Читати…)

Юлій Анатолійович Шрейдер (1927-1998) – математик, кібернетик, філософ, автор великої кількості книжок і статей філософією. Його роботи стали класичними у російській філософської літературі. У 1969 р. у журналі «Новий світ» було опубліковано статтю «Наука – джерело знань і забобонів», що складається з 4 глав. У першій главі статті розглядає питання про місце наукового знання на життя нашого суспільства. Якщо зробити екскурс до історії людської ц...

(Читати…)

>Міністерство >освіти України Кафедра >філософії>РЕФЕРАТ З >логіки на задану тему: «>Поняття про >аргументацію. Структура >аргументації. >Види >аргументації» >Київ, 2010 >Поняття про >аргументацію. Структура >аргументації. >Види >аргументації >доведення аргумент факт >аксіома >Мислення >людини >підкоряється >логічним законам й >протікає в >логічних ф...

(Читати…)

Запровадження Тема мого доповіді - проблема Іншого у філософській герменевтиці. Вважаю її актуальною у зв'язку з тим, що останні десятиліття світі активно протікають процеси глобалізації, і поширення інформаційних технологій. Людям дедалі частіше доводиться мати справу з Іншим (інших національностей, культур, віросповідань) як у зі своїми діяльністю (бізнесмени, дипломати), і у повсякденному спілкуванні. Насамперед, слід визна...

(Читати…)

Запровадження А чим є свідомість та її рамки, й у чому ж сенс існування даного терміна виступає предметом дослідження філософії свідомості, психології, нейробіології, дисциплін, які проблеми штучного інтелекту. У філософії, свідомість розглядається, як здатність співвідноситися, усвідомлювати предмет (Гегель). У цьому під «свідомістю» розуміється не психічна здатність тіла (як і психології), але фундаментальний спосіб, яким людина поєднан...

(Читати…)

Курсова робота на задану тему: «Тема людини у роботах російських >среденевекових мислителів» Санкт-Петербург 2011 Запровадження Однією з найважливіших проблем філософії є проблема людини. Що таке людина? У чому його сутність? Яке вона обіймає у світі? На опікується цими питаннями намагаються знайти відповідь багато науки: антропологія, психологія, соціологія. Специфіка філософського підходу у тому, що у ...

(Читати…)

ПОДІЛ 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ І МІСЦЕ У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРУ   Грецька слово філософія буквально означає любов до мудрості (від >phileo – люблю і >sophia – мудрість). Перше застосування цього терміна приписують Піфагору (VI в. >д.н.е.). Філософія – це область духовної діяльності, основу якої лежить критична рефлексія над самої духовної діяльністю, за їхніми змістом, метою та формами, й у кінцевому підсумку – на...

(Читати…)

1. Наука як об'єкт філософського дослідження наука філософське дослідження пізнання 1.1 Завдання філософії науки Отже, ми розглядати науку як виробництво знань. Напрошується думка, що вивчати науку – це що означає вивчати вченого над роботою, вивчати технологію своєї діяльності із виробництва знань. Щоправда, значною мірою вчений і сам вивчає і описує своє власне діяльність: наукові тексти, наприклад, мі...

(Читати…)

>ФІЛОСОФІЯ ТА НАУКА ПРО >ПРИЧИНИ >РЕЛІГІЙНОЇ >ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ >філософія причина >релігія діяльність >творчість >Хоч >шляхи, >якими люди >приходять до >релігії, не >однакові, в їхнього >розмаїтті можна >виявити >загальне. >Потреби, що >спонукають людей до >релігійної творчости, можна >розділити на >дві >групи – >потреби >надіндивідуальні, >суспільні (системні) – >потреби в >регулюванні >відносин >між людьми, та >по...

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти «Санкт-Петербурзький державний технологічний інститут Кафедра менеджменту і маркетингу>Реферат На тему: Шопенгауер - як теоретик песимізму Навчальна дисципліна: Філософія Студентка групи №703 Козирєва Аеліта Керівник: >Кутикова І.В Санкт-Петербург 2011 р. >Оглавление ...

(Читати…)

Назад 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 576 Вперед

Навігація