Реферати українською » Финансовые науки » Формування доходів, прибутку і рентабельності підприємства


Реферат Формування доходів, прибутку і рентабельності підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Вихідні дані на роботу

 

Таблиця. Вихідні дані про своєї продукції

Найменування показника ЖК монітор Системний блок >Стр.фотопринтер
2008 2009 2008 2009 2008 2009
1. Річний обсяг випуску, прим. 3200 3500 1000 950 1000 950
2. Річний обсяг продажу, прим. 3100 3600 950 950 980 970
3. Ціна вироби,р./шт. 5304 4760 22539 19990 2126 2126
4. Повна собівартість вироби,р./шт. 4495 4000 18941 18173 1849 1901
4.1. Сировину. Матеріали, куплені комплектуючі вироби і напівфабрикати 3050 3150 8500 8800 850 840
4.2. Заробітну плату виробничих робочих 1500 1000 3000 3000 250 250
4.3. Відрахування на соціальні потреби 390 280 780 780 70 70
4.4. Витрати утримання і експлуатацію устаткування 500 500 1800 1200 170 170
4.5.Общепроизводственние витрати 375 420 1891 1913 219 220
4.6.Общехозяйственние витрати 580 500 2570 2180 280 321
4.7. Комерційні витрати 100 150 400 300 10 10

 

Таблиця. Вихідні дані про організації

Найменування показника 2003 2004
1.Внерелизационние доходи,тис.р. 180 140
2. Прибуток від фінансової складової діяльності,тис.р. 250 300
3. Ставка прибуток, % 24 24
4. Резервний фонди, % 4 4
5. Витрати фінансову діяльність,тис.р. 140 140
6. Річна сума амортизаційних відрахувань,тис.р. 1850 1800
7. Активи,тис.р. 15000 15500
8. Основні кошти,тис.р. 8800 8500
9. Оборотні кошти,тис.р. 4200 7000
10. Власні кошти,тис.р. 9000 10000
11.Внереализационние витрати,тис.р. 170 170


Зміст

 

Запровадження

1. Розрахунок і аналіз показників доходу, прибутків і рентабельності організації 6 (підприємства)

1.1 Показники доходу, їх розрахунок і аналіз

1.2 Показники прибутку, їх розрахунок і аналіз

1.3 Показники рентабельності, їх розрахунок і аналіз

Укладання

Список використовуваної літературиЗапровадження

У середовищі сучасних економічних умов головний принцип існування підприємств у ринкової економіки - забезпечення їх самоокупності. Отже, всі витрати підприємства вже повинні покриватися відповідними доходами. У цьому мається на увазі, сума доходів неодмінно повинна перевищувати суму усіх витрат підприємства, щоб отримали найбільша прибуток. Доходи підприємства як основне джерело формування прибутку повинні постійно аналізуватися з метою контролю, і навіть наступного планування.

У разі сучасної економіки Росії головна мета компанії будь-який форми власності – отримання максимально можливої прибутку. Прибуток є відмінність між валовим (сукупним) доходом, одержуваним фірмою, і його валовими (сукупними) витратами, тобто усіма витратами, які несуть фірма під час виробництва та реалізації продукції.

Будучи головною двигуном ринкової економіки, вона забезпечує інтересів держави, власників і персоналу підприємства. Прибуток є показник ефекту діяльності підприємства, а показником ефективності є рентабельність. Показники рентабельності, зумовлені як ставлення прибутку до того що чи іншому показнику фінансово-господарську діяльність підприємства, визначають величину одержаного прибутку з одиниці вкладених ресурсів чи отриманих результатів. І чим більше показники рентабельності торгового підприємства, тим вищий його конкурентоспроможність. Це підкреслює актуальність теми курсової роботи.

Об'єкт дослідження – підприємство.

Предмет дослідження – формування доходів, прибутків і рентабельності підприємства.

Мета роботи – розрахувати і оцінити формування та зміна доходів, прибутків і рентабельності підприємства.

Мета досягається вирішенням наступних завдань:

- показати й оцінити формування та види доходів;

- розрахувати і проаналізувати прибуток підприємства;

- визначити показники рентабельності і оцінювати.

Теоретичною основою курсової робіти з'явилися праці таких авторів, як: БердниковаТ.Б.,Вахрушина М.А., Глазов М.М.,Любушин Н.П., Чернишова Ю.Г. та інших.

Методи дослідження: аналіз економічної літератури, метод порівняння, методелиминирования, індексний метод, графічний метод.

Практична значимість: результати дослідження стануть у пригоді керівникам, економістам підприємств, і навіть викладачам під час до занять за такими дисциплінам: «Економіка підприємства», «Аналіз фінансово-господарську діяльність», «Фінанси, грошове звернення української й кредит».

Структура роботи: робота складається з запровадження, укладання, трьох розділів і списку використаних джерел.


1. Розрахунок і аналіз показників доходу, прибутків і рентабельності організації (підприємства)

1.1 Показники доходи, їх розрахунок і аналіз

Насправді розрізняють чотири показника доходу організації (підприємства): чиста прибуток від реалізації продукції, валовий дохід,маржинальний прибуток і інші доходи.

Чиста прибуток від реалізації продукції характеризує загальний дохід організації (підприємства) від продажу продукції без податку додану вартість, акцизів та інших аналогічних платежів. Валовий дохід – це дохід, повністю що залишається у розпорядженні організації (підприємства) та її персоналу.

>Маржинальний дохід – це чистий прибуток організації (підприємства).

>Прочий дохід – це дохід, отримуваний організацією від іншій діяльності, до котрої я відносять: фінансову івнереализационную діяльність.

Розрахунок чистої виручки від продукції здійснюється за формулі:

>Vр.ч. =Qi *Рфi, (1)

деQi – обсяг продажуi-го вироби, прим.;

>Рфi – ціна фірмиi-го вироби,р./шт.

Чиста виручка визначається окремо в кожному виробу і підсумовується за літами.

З вихідних даних визначимо чисту виручку:

- по ЖК монітора в 2008 року: 3100*5304/1000 = 16442,4тис.руб.;

- по ЖК монітора за 2009 рік: 3600*4760/1000=17136тис.руб.

На інших виробам розрахунок той самий.

Результати підрахунків уявімо в таблиці 1.

Таблиця 1

Показник Вироби Разом
ЖК монітор Системний блок >Стр.фотопринтер
1 2 3 4 5

1. Річний обсяг продажу:

2008 р.

3100 950 980 -
>2009г. 3600 950 970 -

2. Ціна фірми,р./шт.

2008 р.

5304 22539 2126 -
2009 р. 4760 19990 2126 -
1 2 3 4 5

3. Чиста прибуток від реалізації продукції,тис.р.

2008 р.

16442,4 21412,1 2083,5 39938,0
2009 р. 17136,0 18990,5 2062,2 38188,7

Для розрахунку валового доходу необхідно попередньо розрахуватися річного фонду оплати праці персоналові та повної собівартості річного обсягу продажу.

Розрахунку річного фонду оплати праці персоналу передує визначення фонду оплати праці виробничих робочих. Річний фонд оплати праці виробничих робочихFпр.р. визначається за такою формулою:

>Fпр.р. =Рпр.рi*Qi, (2)

деРпр.рi - вести виробничих робочих поi-му виробу,р./шт.).

>Рассчитаем фонд оплати праці виробничих робочих на обсяг реалізованої продукції:

- по ЖК монітора за 2008 рік: 1500*3100/1000 = 4650тис.р.;

- по ЖК монітора за 2009 рік: 1000*3600/1000 = 3600тис.р.

Інші показники на інших виробам розраховуються аналогічно.

Уявімо результати розрахунків у таблиці 2.

Таблиця 2

Показник Вироби Разом
ЖК монітор Системний блок >Стр.фотопринтер
1 2 3 4 5

1. Річний обсяг продажу:

2008 р.

3100 950 980 -
>2009г. 3600 950 970 -

2. Заробітну плату виробничих робочих на виріб,р./шт.

2008 р.

1500 3000 250 -
2009 р. 1000 3000 250 -
1 2 3 4 5

3. Фонд оплати праці виробничих робочих на обсяг реалізованої продукції,тис.р.

2008 р.

4650 2850 245 7745
2009 р. 3600 2850 242,5 3392,5

Річний фонд оплати праці персоналу (>Fп) визначається за такою формулою:


>Fп =Fпр.р *Kд, (3)

деКд – коефіцієнт, враховує співвідношення фонду оплати праці управлінського та обслуговуючого персоналу і фонду оплати праці виробничих робочих (береться рівним 1,3).

>Рассчитаем річний фонд оплати праці персоналу з ЖК моніторам:

- 2008 рік: 4650*1,3 = 6045тис.р.;

- 2009 рік: 3600*1,3 = 4680тис.р.

На інших виробам розрахунок аналогічний.

Розрахунок повної собівартості річного обсягу продажу (>Vр.с) проводиться у разі формулі:

>Vр.с =СпiQi, (4)

деСпi – повна собівартістьi-го вироби,р./шт.

>Определим повну собівартість річного обсягу продажу по ЖК монітора:

- 2008 рік: 4495*3100/1000 = 13934,5тис.р.;

- 2009 рік: 4000*3600/1000 = 14400тис.р.

На інших виробам показник визначається аналогічно.

Повна собівартість річного обсягу продажу без фонду оплати праці персоналу вираховується за формулою:

>Vр.с.ч =Vр.с. –Fп. (5)

>Рассчитаем повну собівартість річного обсягу продажу без фонду оплати праці в ЖК монітора:

- 2008 рік: 13934,5 – 6045 = 7889,5тис.р.;

- 2009 рік: 14400 – 4680 = 9720тис.р.

На інших виробам повна собівартість річного обсягу продажу без фонду оплати праці в ЖК монітора розраховується також.

Таблиця 3

Показник Вироби Разом
ЖК монітор Системний блок >Стр.фотопринтер

1. Річний обсяг продажу:

2008 р.

3100 950 980 -
>2009г. 3600 950 970 -

2. Повна собівартість вироби,р./шт.

2008 р.

4495 18941 1849 -
2009 р. 4000 18173 1901 -

3. Повна собівартість реалізованої продукції,тис.р.

2008 р.

13934,5 17994,0 1812,0 33740,5
2009 р. 14400 17264,3 1844,0 33508,3

4. Річний фонд оплати праці персоналу,тис.р.

2008 р.

6045 3705 318,5 10068,5
2009 р. 4680 3705 315,2 8700,2

5. Повна собівартість річного обсягу реалізованої продукції без фонду оплати праці персоналу,тис.р.

2008 р.

7889,5 14289 1493,5 23672,0
2009 р. 9720 13559,3 1528,8 24808,1

Валовий дохід вираховується за формулою:

>Dв =Vр.ч –Vр.с.ч. (6)

>Рассчитаем валовий дохід у підсумку:

- 2008 рік: 39938 – 23672 = 16266тис.р.;

- 2009 рік: 38188,7 – 24808,1 = 13380,6тис.р.

Результати підрахунків зведемо в таблицю 4.

Таблиця 4

Найменування показника Рік
2008 2009
1 2 3
1. Чиста прибуток від реалізації продукції,тис.р. 39938 38188,7
2. Річна собівартість реалізованої продукції без фонду оплати праці,тис.р. 23672 24808,1
3. Валовий дохід,тис.р. 16266 13380,6

Розрахункимаржинального доходу має передувати визначення річних змінних витрат організації. Для визначення попередньо розраховуються перемінні витрати на кожному виробу як сума цих витрат за статтями калькуляції «Сировину, матеріали, куплені комплектуючі вироби і напівфабрикати», «Заробітну плату виробничих робочих», «Відрахування на соціальні потреби», «Витрати утримання і експлуатацію устаткування».

Результати розрахунку змінних витрат організації з виробам за 2008-2009 роки наводяться в таблиці 5.

Таблиця 5

Вигляд змінних витрат Виріб
ЖК монітор Системний блок >Стр.фотопринтер
2008 рік 2009 рік 2008 рік 2009 рік 2008 рік 2009 рік
1. Сировину, матеріали, куплені комплектуючі вироби і напівфабрикати 3050 3150 8500 8800 850 840
2. Заробітну плату виробничих робочих 1500 1000 3000 3000 250 250
3. Відрахування на соціальні потреби 390 280 780 780 70 70
4. Витрати утримання і експлуатацію устаткування 500 500 1800 1200 170 170
Разом перемінні витрати 5440 4930 14080 13780 1340 1330

Величина річних змінних витрат заi-му виробуCпер.гi визначається за такою формулою:

>Cпер.г =Спер.iQвi, (7)

деСпер.i – перемінні Витратиi-е виріб,р./шт.№

>Qвi – обсяг випускуi-го вироби.

>Определим перемінні Витрати обсяг випуску,тис.р./год по ЖК монітора:

- 2008 рік: 5440 * 3200 / 1000 = 17408тис.р.;

- 2009 рік: 4930 * 3500 / 1000 = 17255тис.р.

На інших видам виробів розрахунок той самий.

У таблиці 6 уявімо результати розрахунків.

Таблиця 6

Показник Виріб Разом
ЖК монітор Системний блок >Стр.фотопринтер

1. Змінні Витрати виріб,р./шт.

2008 р.

5440 14080 1340 -
2009 р. 4930 13780 1330 -

2. Річний обсяг випуску,шт./год

2008 р.

3200 1000 1000 -
2009 р. 3500 950 950 -

3. Змінні Витрати обсяг випуску,тис.р./год

2008 р.

17408 14080 1340 32828
2009 р. 17255 13091 1263,5 31609,5

Розрахунокмаржинального доходу проводиться у разі формулі:

>Dм =Vр.ч –Спер.г. (8)

>Рассчитаеммаржинальний дохід у цілому в підприємству:

- 2008 рік: 39938 – 32828 = 7110тис.р.;

- 2009 рік: 38188,7 – 31609,5 = 6579,2тис.р.

Результати розрахунку річногомаржинального доходу наведемо в табл. 7.

Таблиця 7

Показник Рік
2008 2009
1 2 3
1. Чиста прибуток від реалізації продукції,тис.р. 39938 38188,7
2. Річні перемінні витрати,тис.р. 32828 31609,5
3.Маржинальний дохід,тис.р. 7110 6579,2

Останнім показником доходу є інші доходи, куди входять позареалізаційні прибутку і прибутки від фінансової (операційній_ діяльності організації. Результати розрахунку доходів уявімо в таблиці 8.


Таблиця 8

Показник Рік
2008 2009
1.Внереализационние доходи 180 140
2. Прибуток від фінансової складової діяльності 250 300
Разом інші доходи 430 440

Отже, внаслідок розрахунків було визначено всі показники доходів підприємства. Потрібно здійснити їх науковий аналіз.

Спочатку оцінимо динаміку всіх видів доходів за даними таблиці 1.1 з допомогою показників:

- відхилення – окреслюється відмінність між звітним і базисним показником;

- темпи зростання – визначається ставленням звітного показника поваги минулому і множенням на 100.

Таблиця 1.1 Динаміка доходів підприємства

Види доходів 2008 р. 2009 р.

Відхилення,

(+,-)

Темп зростання, %
1. Чиста прибуток від реалізації продукції,тис.р. 39938,0 38188,7 -1749,3 95,6
2. Валовий дохід,тис.р. 16266 13380,6 -2885,4 82,3
3.Маржинальний дохід,тис.р. 7110 6579,2 -530,8 92,5
4. Інші доходи 430 440 10 102,3

Як бачимо за даними таблиці 1.1, види доходів змінювалися так. Чиста прибуток від реалізації знизилася на 1749,3тис.р., чи 4,4%.

Валовий дохід знизився на 2885,4тис.р., чи 17,7%.Маржинальний дохід зменшився в 2009 року проти показника 2008 року в 530,8тис.р., чи 7,5%.

Інші доходи - у звітному року збільшилися на 10тис.р., чи 2,3%.

Розглянемо чинники, вплинули зміну видів доходів.

Розрахунок чистої виручки від продукції здійснюється за формулі (1)Vр.ч. =Qi *Рфi. У спосіб цепних підстановок знайдемо вплив цих факторів першого порядку зміну чистої виручки. Спочатку запишемо все чинники в базисному періоді (все обсяги продажу за видами продукції і на ціни за видами продукції). Потім послідовно будемо заміняти показники

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація