Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз динаміки курсу індійської рупії


Реферат Аналіз динаміки курсу індійської рупії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙНАЦИОНАЛЬНФЫЙ УНІВЕРСИТЕТ їм І.І.МЕЧНИКОВА

ІНСТИТУТМАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ ЙМЕХАНИКИ

Кафедра світового господарства та Міжнародних економічних відносин

Індивідуальна робота

на задану тему: Аналіз динаміки курсу індійської рупії

СтуденткиРайлян КатериниЕвгеньевни

Одеса - 2011


Зміст

Паритет купівельної спроможності і Міжнародний валютний курс

Співвідношення реального і номінального обмінного курсу

Умови торгівлі, і валютний курс

Чиста міжнародна інвестиційна позиція і Міжнародний валютний курс

>Дифференциал реальних відсоткові ставки і Міжнародний валютний курс

Рахунок поточних операцій та валютний курс

Монетарний підхід, модель портфельного балансу і за валютний курс

Інвестиції та валютний курс

Фіскальна політика та динаміка валютного курсу

Встановлення валютного курсу в короткостроковому періоді

Список використаних джерел

 

Паритет купівельної спроможності і Міжнародний валютний курс

Є =Р/Pf;

Є - валютний курс, Р - рівень цін Індії,Pf - рівень цін країні іноземної валюти.

Коли дивитися на Паритет купівельної спроможності індійської рупії, можна дійти невтішного висновку, що простежується якась залежність через зміну рівня цін країні. Співвідношення зміни інфляції до й Індії змінюється приблизно однаково. Загальний рівень інфляції таки в Індії злегка перевищував рівень інфляції США до 2005 р., але з 2006 р. рівень інфляції таки в Індії істотно перевищував рівень інфляції США. Саме періоди найбільшої інфляції таки в Індії спостерігається девальвація валюти. Отже, можна дійти невтішного висновку, що Паритет купівельної спроможності пояснює зміна валютного курсу країни, проте, треба враховувати, що у курс впливає чимало інших чинників. Курс за паритетом купівельної спроможності є ідеальним курсом обміну валют, розрахованим як середньозважене співвідношення цін для стандартної кошика промислових, споживчих товарів та послуг двох десятків країн. Залежність валютного курсу від темпу інфляції особливо велика згадані країни з більший обсяг міжнародного обміну товарами, послугами і капіталами. Це тим, що тісний зв'язок між динамікою валютного курсу і відносним темпом інфляції проявляється при розрахунку курсу з урахуванням експортних цін. У ідеальної моделі формування курсу з урахуванням тільки цін торгівлі двох десятків країн друг з одним реальний валютний курс було б дорівнює курсу за паритетом купівельної спроможності. Емпіричні дані підтверджують, що прогнозування динаміки номінального валютного курсу з урахуванням паритету купівельної спроможності дає реалістичні результати в довгостроковому періоді.

Однак у короткостроковому періоді теорія ПКС працює гірше, бо виявляють тенденцію до негнучкості. Під упливом короткострокових чинників реальний валютний курс нерідко демонструє значні коливання.

 

Співвідношення реального і номінального обмінного курсу

>Q = E (>d/f) * (>P’f/P’d)

>Q - реальний валютний курс, E (>d/f) - номінальний валютний курс (одиниця іноземної валюти, котре виражається у національної валюти),P’f - темп інфляції у закордонній країні,P’d - темп інфляції у країні.

Вивчивши динаміку співвідношення реального і номінального валютних курсів індійської рупії і долара США, можна назвати, що 2000 р. до 2010 р. номінальний валютний курс вищим, ніж реальний. У цей час рупія була переоцінена, що дуже негативно віддзеркалюється в зовнішньої конкурентоспроможності країни, зменшує доходи експортерів, і взагалі призводить до несприятливим для Індії умовам зовнішньої торгівлі. І це підтверджується тим, що чистий експорт товарів країни тривалий час є негативним.

Слід зазначити, що протягом аналізованого періоду відмінність між номінальним і її реальним рівня курсу була досить істотною, що вкотре свідчить у тому, що перебуває у невигідному зовнішньоторговельному становищі.

Умови торгівлі, і валютний курс

Цей графік вкотре свідчить у тому, що не має зовнішньоторговельної конкурентоспроможністю. Експорт почав істотно падати порівнянні з імпортом ще 2003 р. У цьому 2000 р. чистий експорт становить негативну величину.

Слід відповісти, що експортні ціни на Індії росли швидше, ніж імпортні, через завищеного номінального валютного курсу стосовно реальному. Імпорт позитивно залежить від валютного курсу (що стоїть валютний курс національної грошової одиниці, то більше вписувалося одиниць іноземної валюти громадяни цієї країни можуть на обмін 1 одиницю своєї валюти, і, отже, то більше вписувалося імпортних товарів можуть купити, тобто. імпортні товари стають громадянам щодо дешевшими - те що кількість одиниць своєї валюти вони мають більше одиниць іноземної валюти, ніж раніше й тому можуть купити більше імпортних товарів, ніж раніше).

У 2008 р. спостерігається найбільший негативний перегонів чистого експорту, що, значною мірою, пов'язані з світовим фінансовим кризою. У цьому докорінних змін валютного курсу немає.

Чиста міжнародна інвестиційна позиція і Міжнародний валютний курс

Міжнародна інвестиційна позиція є сукупність економічних показників, що відбивають запаси зовнішніх фінансових активів та зобов'язання країни. за рахунок коливань валютного курсу країна може коригувати рахунок поточних операцій, стимулюючи приплив інвестицій. Індія - приваблива для інвестицій країна, про що свідчить приріст іноземних інвестицій у країну, і істотне перевищення інвестицій у країну над інвестиціями із країни. Це пов'язано з чинником дешевшою робочої сили в, що дуже зменшує загальні витрати виробництва. Експорт Індії лютому 2011 р. становив ,6 млрд., що у 50% більше, аніж лютому 2010 р., імпорт становило 21,2% - до ,7 млрд. Такий зростання обсягу експортованих товарів пов'язані з зростанням із боку Північної Америки, Африки й Азії. Останнім часом, Індія, наявністю великої кількості англомовних спеціалістів-професіоналів, сталааутсорсинговим місцем призначення багатьом мультинаціональних корпорацій і популярним місцем для "медичного туризму".  Індія також перетворилася на значногоекспортера програмного забезпечення, і навіть фінансових і технологічних послуг.

Проте збільшення кількості іноземної валюти у країні не справляло істотно зміну валютного курсу.

Розрахунок чистою міжнародною інвестиційної позиції дозволяє оцінити національне багатство країни.

>Дифференциал реальних відсоткові ставки і Міжнародний валютний курс

Завдяки даному графіку можна сказати, що капітал таки в Індії вирізняється високою мобільністю,т.к. простежується чітка і швидка реакція зміни валютного курсу за зміни відсоткові ставки. Спостерігається пряма залежність між змінами рівнів відсоткові ставки і Міжнародним валютним курсом. Політика "дешевих грошей" знецінює валюту. Нижчі відсоткові ставки призводять до відтоку капіталу, що тисне у бік зниження валютного курсу.

Рахунок поточних операцій та валютний курс

Позитивним сальдо рахунки поточних операцій Індії отримали під час з 2001 по 2004 рр.

А загалом було тенденція негативного сальдо рахунки поточних операцій Індії. Враховуючи те, що рахунок поточних операцій - розділ платіжного балансу країни, у якому фіксують експорт нафти й імпорт товарів та послуг, чистий прибуток від інвестицій і чистий обсяг трансфертних платежів, можна дійти невтішного висновку, що через негативного чистого експорту і великих сум, які отримують індійські студенти, які здобувають освіту інших країнах, сам рахунок поточних операцій є негативним. Активний платіжний баланс сприяє зростання курсу національної валюти, оскільки збільшується попит її у з боку іноземних боржників. Пасивний платіжний баланс породжує тенденцію до їх зниження курсу національної валюти, оскільки боржники продають в іноземної валюти на погашення своїх зовнішніх зобов'язань.

Підтверджується становище моделіМакделла-Флеминга про те, що відтік капіталу знижує валютний курс. Протягом 10 років у країні спостерігався негативний рахунок капіталу, що справляло тиск у бік зниження валютного курсу, що цілком підтверджується статистичними даними. Треба враховувати, що у Індії капітал вирізняється високою мобільністю, й та тенденція простежувалася відношенні зміни відсоткової ставки. Отже, динаміку валютного курсу рупії можна відстежити з допомогою моделі макроекономічного рівноваги у відкритій економіці.

індійська рупія курс ставка


Монетарний підхід, модель портфельного балансу і за валютний курс

Грошова маса М1 таки в Індії та період із 2000 р. по 2010 р. постійно росла. Це відповідність до монетарним підходом мало б призвести до девальвації рупії, проте істотного прояви у постійної тенденції такого зменшення немає. Тому, якщо розглядати довгостроковий період із 2000 р. до 2010 р., можна помітити, що це тенденція змінювалася, і це підтверджує, що з допомогою монетарної теорії не можна повної ступеня пояснити рух курсу індійської рупії.


Інвестиції та валютний курс

У Індії стійко позитивне сальдо чистих інвестицій, тобто. Індія є інвестиційною привабливою країною. Як і випадку з будь-якою іншою активом, зміна валютного курсу визначається закономпредложения-спроса. Отже, зі збільшенням попиту національну валюту країни і її зростає.

З 2005 р. зростання у країну почав зростатиме і у кризове 2008 р. спостерігається рекордний приріст інвестицій у країну.

Фіскальна політика та динаміка валютного курсу

Протягом 2000-2010 рр. таки в Індії спостерігається дефіциту державного бюджету. У кризовому 2008 р. він посилився. Країни, які відчувають постійний бюджетний дефіцит, спираються на іноземний капітал, щоб фінансувати дефіцит, якщо власного капіталу бракує. Це спричиняє зниження вартості національної валюти згодом. І ця тенденція підтверджено наведених вище графіком.

 

Встановлення валютного курсу в короткостроковому періоді

Але й можна вказати, у напрямі рухатиметься валютний курс, економічне моделювання валютних курсів Демшевського не дозволяє цього з більшою точністю в короткостроковому періоді. Зміна курсу рупії можна прогнозувати з допомогою технічного аналізу. Технічний аналіз, з давніх-давен який використовували для аналізу рухів курсу акцій, зараз широко використовується на валютних біржах, особливо у короткострокових торгових договорах. Для технічного аналізу фінансовий ринок є набір цінових зразків з деякими характеристиками. Вивчаючи дані колишніх цін, і використовуючи статистичний і математичний аналіз виявлення закономірностей, можна показати можливі зміни у майбутнє - як напрям змін, і розміри. При прогнозуванні валютних курсів необхідно ухвалити до уваги розміри планованого дефіциту держбюджету та засоби її покриття, політику за Центральний банк щодо майбутнього зростання грошової маси. Якщо уряд запланувало значний дефіцит бюджету, і емісійний спосіб його покриття неминучий, чи кредитно-грошова політика за Центральний банк носить розширювальний характер, швидше за все очікується знецінення національної валюти, оскільки декларована політика неминуче призведе інфляцію.

Можна використовувати думки дилерів для прогнозування валютного курсу. Якщо цього настрої користь підвищення, варто очікувати підвищення валютного курсу, і навпаки. Інший метод - інформацію про цінах валютних опціонів і форвардних угодах. Міжнародні переливи капіталу, пов'язані зі зміною відсоткові ставки, також мають значний вплив на динаміку валютних курсів. Основну роль динаміці валютного курсу у зв'язку з зміною відсоткові ставки грають звані "гарячі гроші" - міжнародні гроші, вільні для інвестицій і валютних спекуляцій. Відносне розростання відсоткових ставок країні внаслідок, наприклад, проведення котра стримує кредитно-грошової політики сприяє припливу у ній "гарячих грошей" і подорожчання її валюти. Інвестори й спекулянти, бажаючи витягти доходи з вищих відсоткові ставки, конвертують свої активи з інших національних валют в валюту цієї країни, підвищуючи попит її у на валютному ринку. "Гарячі гроші" можуть також швидко "вивітритися" із країни, як вони у неї прийшли о результаті зміни економічної кон'юнктури, надаючи спекулятивне тиск на валюту цієї країни і ослаблюючи її. Валютні курси гостро реагують на інформацію про стан балансу поточних операцій. Відомо, що дефіцит балансу поточних операцій служить показником зростання на іноземної валюти, оскільки відбувається переорієнтування купівлю товарів та послуг в іноземній валюті. Реакція валютного ринку на офіційне повідомлення дефіцит балансу поточних операцій виявляється у знеціненні національної валюти. Проте чи завжди дефіцит балансу поточних операцій свідчить про слабкості валюти. Якщо це дефіцит відбиває бажання іноземців мати більше даної валюти для міжнародних операцій, продаючи країні більше товарів та послуг, у разі її курс зросте.

Коливання валютного курсу залежать також від очікуваного курсу уряду щодо приватної власності, податків, торгових оборотів і валютних обмежень.

Проаналізувавши динаміку руху курсу індійської рупії і психологічні чинники, її що визначають, можна дійти невтішного висновку, що найбільшим чином зміну валютного курсу рупії впливають:

фіскальна політику держави;

чиста міжнародна інвестиційна позиція;

платіжний баланс країни;

рівень інфляції країни;

величина інвестицій у країну.

Для прогнозування валютного курсу в короткостроковому періоді можна використовувати технічний аналіз, поступово переорієнтовуватися під думка дилерів, аналізувати тенденції зміни відсоткових ставок Індії, та інших країнах, ціни валютних опціонів і форвардних угод.


Список використаних джерел

1. ОЕСР: Фінансові індикатори [Електронний ресурс]. - Режим доступу:oecd.org/document/39/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html

2. Національний банк Індії: Фінансові індикатори [Електронний ресурс]. - Режим доступу:dbie.rbi.org.in/InfoViewApp/listing/main.do?appKind=InfoView&service=%2FInfoViewApp%2Fcommon%2FappService.do

3. МВФ: Фінансові індикатори [Електронний ресурс]. - Режим доступу:imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weoselser.aspx?c=534&t=1


Схожі реферати:

Навігація