Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз динаміки курсу турецької ліри


Реферат Аналіз динаміки курсу турецької ліри

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет ім. І. Мечникова

Інститут математики, економіки та механіки

Кафедра світового господарства та Міжнародних економічних відносин

Індивідуальна робота

На тему:

Аналіз динаміки курсу турецької ліри


Виконала:

>Векуа Софіко

Курс IV (III група)

Одеса 2011


Зміст

1. Валютний курс і паритет купівельної спроможності

2. Валютний курс і облікову ставку

3. Валютний курс і лічба по поточних операціях

4. Валютний курс і фінансовий рахунок

5. Модель монетарного підходу

6. Валютний курс і фіскальна політика

 

1. Валютний курс і паритет купівельної спроможності

ПКС= Індекс цінТурции/Индекс цін США

Основним поняттям, створеним до пояснень валютних курсів, є паритет купівельної спроможності, за яким, між рівня курсу двох валют і внутрішньої купівельної вартістю цих валют існує чітка взаємозв'язок.

Аналізуючи валютний курс Туреччини, те з графіка, можна побачити, щодо 1995 року його стабільним, після чого почав збільшуватися. І на 95 року спостерігалася висока кореляція між рівня курсу і ПКС. Тобто, можна сказати, що протягом цього періоду валютний курс можна пояснити теорією ПКС. Але, починаючи вже з 96 року, намітилася тенденція до зростання валютного курсу турецької ліри, і з 2001 року спостерігалися сильні коливання валютного курсу, одній з причин якої є, що вибухнула Туреччини у 2001 року. Саме тоді країни спостерігалася сильна девальвація національної валюти, у результаті Центральний банк оголосив перехід до плаваючого валютному курсу, національної валюти Туреччини втратила половину своєї вартості стосовно долара. У 2005 року уряд Туреччини провело деномінацію турецької ліри, у яких грошова одиниця країни втратила шести нулів й отримала назву "нова турецька ліра".

Отже, досліджуючи валютний курс і ПКС країни, можна дійти невтішного висновку, що динаміку валютного курсу пояснюється теорією паритету купівельної спроможності.

 

2. Валютний курс і облікову ставку

>E=i>d>f, де і>d - облікову ставку Туреччини, і>f - облікову ставку США

Відсоткові ставки - це головний чинник, який безпосередньо обумовлював відносну привабливість валют.

У цілому нині вплив відсоткові ставки на валютні курси досить однозначно: що стоїть відсоткові ставки з цієї валюті, то вище її обмінний курс.

Отже, з графіка видно, щодо 1999 р., коли облікову ставку була високою, те й курс національної валюти був високим, але вже після зі зниженням облікової ставки національної валюти початку девальвувати.

курс турецька ліра динаміка

Отже, теорія непокритого відсоткового паритету пояснює рух валютного курсу турецької ліри протягом аналізованого періоду.

3. Валютний курс й валютний рахунок по поточних операціях

Рахунок по поточних операціях відбиває, передусім, конкурентоспроможність товарів та послуг за кордоном. Він тісно пов'язані з рівнем курсу національної валюти, оскільки велика позитивна величина поточного рахунки, позитивне сальдо означає приплив до країни іноземної валюти, що підвищує курс національної валюти. Негативна величина ж означає низьку конкурентоспроможність товарів та послуг цієї країни на зовнішніх ринках; це веде до зростання зовнішньої заборгованості і падіння курсу національної валюти.

Поточний рахунок у Туреччини є негативним. Отже, валютний курс пояснюється даної теорією, і негативна величина поточного рахунки веде до девальвації національної валюти.


4. Валютний курс і фінансовий рахунок

За сучасних умов зросла вплив міжнародного руху капіталів на валютний курс.

Позитивний фінансовий рахунок сприяє зростання курсу національної валюти, оскільки збільшується попит їхньому капітал з боку іноземних інвесторів. Якщо інвестори прагнуть отримати більше іноземних боргових зобов'язань, облігацій, акцій, банківських депозитів, всі вони цимнабавляют ціну на іноземної валюти. Негативний фінансовий рахунок породжує тенденцію до їх зниження курсу національної валюти, оскільки боржники продають в іноземної валюти на погашення своїх зовнішніх зобов'язань.

Фінансовий рахунок у Туреччини цей час часу позитивного бачиться. Але коли дивитися з його динаміку розвитку, що якого є дуже нестабільним і його притаманні значні коливання. Протягом аналізованого періоду він мав ще й негативного значення. Пік падіння зафіксували 1998 і2008гг.

Однак через стрибкоподібною динаміки фінансового рахунки, стає досить важким пояснити його впливом геть валютний курс турецької ліри.


5. Модель монетарного підходу

М2 =Ml (готівка у спілкуванні, які перебувають поза банків, дорожні чеки, депозити до запитання, інші чекові депозити) +нечековие ощадні депозити, термінові вклади в російських банках, одноденні операціїРЕПО, вартість рахунках взаємних фондів;

Кількість грошей, що у зверненні, є одна з важливих чинників, формують валютний курс. Надлишок однієї валюти створить підвищену пропозицію в міжнародному валютному ринку й викликає зниження її курсу стосовно інших валют. Відповідно, дефіцит валюти, за наявності попиту неї, призведе до зростання курсу.

Кількість грошей М2 у Туреччині постійно зростало протягом аналізованого періоду. У валютного курсу і стан грошового агрегату М2 достатня сильна кореляція. У разі теорія монетарного підходу пояснює зміна валютного курсу.


6. Валютний курс і фіскальна політика

Протягом аналізованого періоду витрати бюджету Туреччини збільшувалися. У цьому, їх зростання ні стабільним, спостерігалися великі коливання. За зменшення витрат національної валюти дорожчає, у цьому випадку за її збільшенні курс турецької ліри падав, відбувалася її девальвація.

Проаналізувавши динаміку курсу турецької ліри і внутрішніх чинників, які впливають неї можна дійти невтішного висновку, зміна валютного курсу найбільше пояснюють такі чинники як:

· ПКС;

· рахунок по поточних операціях;

· відсоткову ставку;

· грошовий агрегат М2.

Тобто найкраще рух валютного курсу турецької ліри пояснюють середньострокового періоду.


Схожі реферати:

Навігація