Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз кредиторської заборгованості та її вплив на фінансовий стан організації


Реферат Аналіз кредиторської заборгованості та її вплив на фінансовий стан організації

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Запровадження

Організації мають різноманітні економічні через відкликання постачальниками товарів, підзвітними особами, робітниками та інші організаціями та особами, безпосередньо вступаючи з ними розрахунки. Система економічних розрахунків має бути в такий спосіб, щоб усе платежі відбувалися у стислі строки й здійснювалися на засадах.Незаконченние розрахунки є дебіторську чи кредиторську заборгованість.

Актуальність обраної теми: аналіз кредиторську заборгованість і її вплив на фінансове становище організації, поза сумнівом, оскільки є складовою частиною всього управлінського аналізу, оскільки правильне розміщення коштів організації великий вплив на результати своєї діяльності.

Мета цієї дипломної роботи — вивчення методичних основ кредиторську заборгованість організації, а як і методик аналізу кредиторську заборгованість і її вплив на фінансове становище організації з прикладу ТОВ «>КЦ»ПРОФИ» за даними бухгалтерської і від податкової звітності.

Досягнення поставленої мети перетвориться на роботі вирішуються такі:

- вивчення теоретичних аспектів, що стосуються кредиторську заборгованість;

- визначення мету і завдань аналізу кредиторську заборгованість;

- розгляд і був вивчення методик аналізу кредиторську заборгованість;

- проведення аналізу кредиторську заборгованість організації ТОВ «>КЦ»ПРОФИ» виходячи з розглянутих методик аналізу;

- формулювання висновків і пропозицій для поліпшення стану розрахунків організації ТОВ «>КЦ»ПРОФИ».

Аналіз кредиторську заборгованість розрахункових операцій проводиться з урахуванням даних бухгалтерського обліку, що дозволяє встановити законність здійснення розрахунків, і навіть освіти заборгованості, неї проти початком року, її складу і продовжити терміни, причини освіти заборгованості виявити резерви щоб поліпшити стан розрахункових операцій на організації.

Як об'єкти дослідження вибрали суспільство з обмеженою відповідальністю «>КЦ»ПРОФИ».

Теоретичною й методологічною основою проведення дослідження з'явилися законодавчі акти, нормативні документи з питань бухгалтерського обліку Російській Федерації. У цьому було використано джерела навчальної літератури, методичні матеріали, періодична література.

За пріоритетний напрям діяльності організації є: діяльність у сфері бухгалтерського обліку.

«>КЦ»ПРОФИ» є суспільство з обмеженою відповідальністю. Суспільство є юридичною особою і діє підставі Статуту і Установчих договору, має самостійний баланс і розрахунковий рахунок.

Засновниками є юридичні особи та відповідають за зобов'язаннями ТОВ «>КЦ»ПРОФИ» у вигляді статутного капіталу, створеного із засобів засновників.

Вищим органом управління ТОВ «>КЦ»ПРОФИ» є рада Засновників. До виняткової компетенції ради Засновників ставляться питання визначення основних напрямів соціального і виробничого (економічного) розвитку, твердження планів і звітів про виконання.

Основною метою діяльності ТОВ «>КЦ»ПРОФИ», як і і метою будь-якою комерційною організації, є отримання прибутку.


1 Методичні аспекти кредиторську заборгованість

1.1 Поняття і класифікація кредиторську заборгованість

кредиторський заборгованість платоспроможність фінансовий

Кредиторська заборгованість є нездійснені платежі по що виникли зобов'язанням: постачальникам і підрядчикам - за придбані товари, роботи, послуги (торгові кредитори); податкові органи - за сумами нарахованих податків; своїм працівникам - за сумами нарахованої зарплати; засновникам - із виплати нарахованих доходів населення і т.д. Заборгованість має відбиватися в обліку до погашення (стягнення) перед контрагентом або списання.

Кредиторська заборгованість показує кількість грошей, які потрібно виплатити у майбутньому. Отже, підприємство має забезпечити приплив коштів, щоб зробити ці виплати.

Аналіз кредиторську заборгованість, є складовою частиною діяльності всієї організації та дозволяє її керівництву:

- визначити, як змінилася величина боргових зобов'язань проти початком роки або банку іншого аналізованого періоду;

- оцінити, оптимально чи співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, і якщо ні, як домогтися його оптимальності, що задля цього потрібно зробити;

- знайти й оцінити ризик кредиторську заборгованість, її на фінансове становище організації, встановити припустимі межі цього ризику, заходи для її зниження;

- знайти раціональне співвідношення між величиною кредиторську заборгованість і обсягом продажів, оцінити доцільність збільшення відпустки продукції, товарів та послуг в кредит, визначити межі цінових знижок з прискорення оплати виставлених рахунків;

- прогнозувати стан боргових зобов'язань організації у межах цього року, що дозволить поліпшити фінансові результати її діяльність.

Кредиторська заборгованість виникає внаслідок:

- Існуюча системи розрахунків (при не збігу термінів нарахування і термінів оплати);

-Несвоевременность виконання підприємством своїх зобов'язань.

Найпоширеніший вид кредиторську заборгованість - заборгованість перед постачальниками і підрядчиками за поставлені МПЗ, надані послуги і оплачені вчасно роботи.

Зокрема, неприпустима залежність компанії відрізняється від однієї чи двох кредиторів, що їх неспроможність або жорсткість умов кредиту можуть призвести до значним труднощам в поточної діяльності. Навіть раптове скорочення періоду кредитування може викликати проблеми.Отсрочки за оплатою сировини й матеріалів часто можуть зав'язуватися на обсяги постачань, які дорожчою витрати на зберігання складі підприємства. Аналітики компанії повинні оперативно розраховувати оптимальне кількість закупівель і власних витрат. Слід також сказати постійно цікавитися умови надання постачальниками знижок, що потенційно можуть зростати при передоплаті.

У складі кредиторську заборгованість виділяється заборгованість організації:

- перед постачальниками і підрядчиками (залишки за станом звітну дату за кредитами рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"). У цьому рахунку також відбивається заборгованість постачальникам понеотфактурованним поставках і заборгованість постачальникам, підрядчикам та інших кредиторам, яким підприємство видало на забезпечення їх постачань, робіт та надання послуг векселі;

- перед персоналом організації з нарахованої, але ще виплаченої заробітної плати віддзеркалюється в рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з праці";

- заборгованість підприємства з всіх видах платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з працівників, віддзеркалюється в рахунку 68 «Розрахунки із податків і зборів»;

- заборгованість підприємства з відрахувань на державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення і медичне страхування віддзеркалюється в рахунку 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення»;

Кредиторів, заборгованість яким виникла на інших операціям, називають іншими кредиторами. Під заборгованістю «іншим кредиторам» відбивається заборгованість підприємства з платежах по обов'язковому і добровільному страхуванню майна України та працівників і інших видів страхування, у яких підприємство єстрахователем, заборгованість по відрахувань у позабюджетні фонди й інші спеціальні фонди (крім фондів, відрахування на що віддзеркалюються за рахунком 69) відповідно до встановленим законодавством РФ порядком, заборгованість за кредитами банків, отриманим підприємством для видачі позичок працівникам на до житлового будівництва та інші мети, і навіть для відшкодування торговим організаціям сум за товари, продані кредит, заборгованість перед підзвітними особами:

- за отриманими позикам і кредитах (залишки за кредитами рахунків 66 "Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог" і 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог");

- перед іншими кредиторами (кредитові залишки за рахунками: 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 73 "Розрахунки з персоналом по іншим операціям" та інших.).

У складі зобов'язань будь-який організації умовно можна назвати заборгованість «строкову» (заборгованість до бюджету, з праці, із соціального страхуванню і забезпечення) і «звичайну» (зобов'язання перед дочірніми і залежними товариствами, аванси отримані, векселі до сплати, іншими кредиторами, заборгованість постачальникам).

Усі що охоплюють підприємства розрахунки можна розділити на внутрішні і його зовнішні. На малюнку 1.1 представлені види розрахунків.


Об'єктивною причиною використання їх у обліку внутрішніх та зовнішніх розрахунків є технологічні і організаційні особливості роботи кожної організації.

Натомість кредиторської заборгованості підрозділяється на короткострокову кредиторську заборгованість (поточні пасиви) та довгострокову кредиторську заборгованість (довгострокові пасиви).

До поточнимпассивам зазвичай відносять зобов'язання в товарам і послугам, придбаним, але неоплаченим,невиплаченним загальнодержавних податках і будь-які інші нарахування, та витрати, з терміном погашення менше року. Сюди також входять отримані аванси, попередня оплата, комерційні акцепти, векселі до оплати, короткострокові позички банку, і навіть поточна частина (до виплати) довгострокових зобов'язань.

Щоб ставитися до поточнимпассивам, зобов'язання має бути з використанням поточних ресурсів (активів) чи з появою іншого поточного зобов'язання з його виконання. Як і випадку з поточними активами, період, протягом якого поточні пасиви повинні прагнути бути погашені, становить рік або заради операційних пасивів - поточний операційний цикл незалежно з його тривалості.

Довгострокова кредиторської заборгованості включає як термінові позички, надані такими фінансовими інститутами, як банки, страхові компанії тощо., і більш формальну емісію облігацій, незабезпечених боргових зобов'язань чи векселів. До них належать зобов'язання, термін оплати якими перевищує рік чи один операційний цикл. Боргові зобов'язання можуть існувати у різних формах, та його повна оцінка та вимір вимагають надати інформацію про значних умовах і зобов'язання, що з відповідними угодами про фінансування. Ця інформація мусить включати відсоткові ставки, терміни погашення, конверсійні привілеї, можливість дострокового викупу, умови пріоритетності й обмеження, пов'язані з цим угодою. До того ж треба наявність інформації про наданому заставі (із зазначенням балансовою та ринкової вартостей), порядок використаннявикупного фонду, умовах поновлення кредиту та зобов'язання із формуваннявикупного фонду. Мають бути надані також відомості про можливих порушеннях угод, включаючи невиплату основний суми та відсотків.

У бухгалтерському балансі кредиторської заборгованості відбивається за видами в сумах, що випливають із бухгалтерських записів і визнаних нею правильними.

>Отражаемие у бухгалтерській звітності суми за розрахунками з бюджетом, постачальниками мають бути узгоджені з відповідними організаціями та тотожні.Оставление на бухгалтерському балансі неврегульованих сум за цими розрахунках заборонена.

Кредиторська заборгованість іноземних валютах відбивається у бухгалтерської звітності в рублях в сумах, визначених шляхом перерахунку іноземних валют за курсом за Центральний банк Російської Федерації, чинному на звітну дату.

Задля більшої достовірності даних бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності організації мають проводити інвентаризацію кредиторську заборгованість, у якої перевіряється і документально підтверджується її наявність, стан і - оцінка. Проведення інвентаризації обов'язково перед упорядкуванням річний бухгалтерської звітності.

Після закінчення терміну позовної давності кредиторської заборгованості підлягає списанню. Загальний строк позовної давності встановлено у 3 роки (цивільний кодекс РФ, ст. 196). Для окремих видів вимог законом можуть бути спеціальні терміни позовної давності, скорочені або як тривалі проти загальним терміном.

Кредиторська заборгованість, через яку строк позовної давності минув, списується в кожному зобов'язанню підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування й наказу (розпорядження) керівника організації. Відповідно до Положенням складу витрат суми списаної кредиторську заборгованість входять у склад позареалізаційних доходів, що у формуванні фінансових результатів, які при оподаткування прибутку.

Відповідно до Указом президента Російської Федерації від 20.12.94 р. № 2204 розрахунки з поставкам продукції, виконаним роботам і що послуг мають бути здійснені протягом 4 місяців від моменту доставки продукції, виконання робіт і надання послуг. Якщо визначений термін розрахунки не зроблено, то весь дохід за угодами підлягає вилученню у дохід бюджету за умови, що кредитор не зробив всіх необхідних заходів до відшкодування заборгованості, до звернення до суду.

Встановлений в Указі Президента порядок розрахунків між дебіторами і кредиторами уточнено постановою Уряди РФ від 18.08.95 р. № 817.

Контроль стану кредиторську заборгованість - важливу складову управління компанією загалом, оскільки за вмілому зверненні така заборгованість може бути додатковим, а головне, дешевим джерелом залучення позикових коштів. Тому того, як вибудовуються відносини з контрагентами, погоджуються умови укладених договорів, відстежуються строки їхньої оплати, великою мірою залежить ефективність використання отриманих коштів.

1.2 Мету й завдання аналізу кредиторську заборгованість

Аналіз заборгованості – складова частина оцінки ліквідності підприємства, його хист погашати свої зобов'язання. І тому необхідно вивчити і зіставити об'єми та розподіл у часі грошових потоків, проаналізувати тенденції зміни співвідношення короткостроковій заборгованості і загального обсягу боргових зобов'язань, співвідношення короткострокових боргів, і які поступили доходів. Тенденція зростання цих показників свідчить про можливість виникнення проблеми з платоспроможністю і ліквідністю підприємства. Побічно такий висновок свідчить і збільшення термінів розрахунків із кредиторами.

До безпосереднім завданням аналізу кредиторську заборгованість ставляться такі:

- точний, сповнений спокус і своєчасний облік руху коштів і операцій із їх руху;

- контролю над дотриманням касової і платіжно-розрахункової дисципліни;

- визначення структури кредиторську заборгованість за термінами погашення, з вигляду заборгованості, за рівнем обгрунтованості заборгованості;

- визначення складу і структури простроченої кредиторську заборгованість, її у загальному обсягу дебіторської та кредиторської заборгованості;

- виявлення структури даних із постачальникам по неоплаченим в розрахунковим документам, постачальникам за простроченими векселях, постачальникам по одержаному комерційному кредиту, встановлення їх доцільності і принцип законності;

- виявлення обсягів продажів і структури боргу векселях, за претензіями, за виданими й отриманим авансам, зі страхування майна, і персоналу, заборгованості, виникає внаслідок розрахунків із іншими дебіторами і кредиторами, боргу банківських кредитів та інших. визначення причин їх виникнення та можливих шляхів усунення;

- визначення правильності використання банківських позичок;

- виявлення неправильного перерахування одержання авансів і платежів збестоварним банківських рахунках і т.п. операціям;

- визначення правильності розрахунків із працівниками з праці, з постачальниками і підрядчиками, коїться з іншими дебіторами і кредиторами і виявлення резервів погашення наявної боргу зобов'язанням перед кредиторами, і навіть можливостей стягнення боргів (у вигляді грошових або грошових розрахунків чи звернення до суду) з дебіторів.

У процесі аналізу кредиторську заборгованість переслідуються різні мети:

- оцінка платіжної дисципліни покупців і замовників;

- аналіз ризиків кредиторську заборгованість;

- виявлення у складі кредиторську заборгованість зобов'язань, малоймовірних для стягнення;

- розробка оптимальної політики, спрямованої в напрямі прискорення розрахунків й зниження ризику неплатежів.

Аналіз кредиторську заборгованість починається з визначення гранично припустимого значення боргів.

Будь-яке залучення фінансування для компанії платним: засновникам (власний капітал) потрібно виплачувати дивіденди, банкам та господарям облігацій (позиковий капітал) - відсотки, а постачальники, які потребують негайної оплати й які відпускають товари в кредит (торгова кредиторської заборгованості), часто вартість кредиту беруть у ціну товару. Тому сьогодні знову виникає потреба у оперативному порівнянні витрат за різні види фінансування із потенційним доходом, виборі найменш витратного способу.

Оптимальний співвідношення власних і позикових коштів

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація