Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансово-економічного стану підприємства


Реферат Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства

1.1 Поняття і сутність аналізу фінансово-господарської

діяльності

1.2 Джерела інформації для аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства

1.3 Показники, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства

2. Аналіз фінансово-господарську діяльність

МУ БГПАТП

2.1 Загальна организационно-экономическая характеристика

підприємства

2.2 Аналіз господарську діяльність підприємства

2.3 Аналіз фінансового становища підприємства

3. основні напрями підвищити рівень фінансово – господарську діяльність МУ БГПАТП

3.1 Заходи, створені задля підвищення рівня финансово–хозяйственной діяльності підприємства

3.2 Оцінка ефективності запропонованих заходів

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

Фінансово-господарська діяльність підприємства є дослідження багатьох наук: економічної теорії, мікро- і макроекономіки, управління, організації та планування виробничо-фінансову діяльність, статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та т. буд.

Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства є підвалинами прийняття рішень лише на рівні суб'єкта господарювання, з допомогою якого виділяють найважливіші характеристики і отримала показники діяльності підприємства міста і складаються прогнози його її подальшого розвитку.

Результати економічних процесів плануються і прогнозуються у майбутнє у показниках, враховуються принаймні фактичного формування та потім аналізуються. Аналіз фінансово-господарську діяльність дозволяє дати формалізовану характеристику, факторне пояснення та обґрунтування фактів господарському житті підприємства, як наявних у минулому, і запланованих до здійсненню у майбутньому.

Усе сказане вище обумовлює актуальність цієї теми нині.

Об'єкт дипломної роботи - Муниципальное Унитарное «Брянское міське пасажирське автотранспортне підприємства».

Предметом дослідження є – фінансово-господарську діяльність МУ БГПАТП. Період дослідження 2008 – 2010 рр.

Мета дипломної роботи – проаналізувати фінансово-господарську діяльність МУ БГПАТП і побачити основних напрямів поліпшення фінансово-господарську діяльність підприємства.

Задля реалізації поставленої мети вирішити такі:

- розглянути теоретичні основи аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства;

- проаналізувати господарську діяльність й фінансове становище підприємства;

- розробити заходи щодо поліпшенню рівня фінансово-господарську діяльність і оцінювати ефективність.

У ході дослідження використовувалися такі наукові методи пізнання: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, коэффициентный метод, балансовий метод.

Для написання дипломної роботи використовувалася бухгалтерська звітність МУ БГПАТП за 2008 – 2010гг, і навіть внутрішня і статистична звітність.

Ця робота включає у собі запровадження, три розділу, висновок і додатки. Під час написання роботи було використані праці Гиляровской Л. В., Ионовой А.Ф., Ковальова В.В., Савицкой Г.В. та інших, і навіть методичні вказівки.

Робота викладено на 87 аркушах, включає у собі 21 таблицю і трьох малюнка.


1. Теоретичні основи аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства

 

1.1 Поняття і сутність аналізу фінансово-господарську діяльність

Кожна наука має власний предмет дослідження, і його вивчає із відповідною метою властивими їй методами. Під предметом будь-який науки розуміється якась частину або сторона об'єктивної дійсності, яка вивчається лише даної наукою. Один і хоча б об'єкт можна розглядати різними науками. Кожна їх знаходять у ньому специфічні сторони - чи відносини.

Господарська діяльність є дослідження багатьох наук: економічної теорії, мікро- і макроекономіки, управління, організації та планування виробничо-фінансову діяльність, статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та т. буд.

Аналіз фінансово-господарську діяльність є цілеспрямовану діяльність аналітика, яке у ідентифікації показників, факторів, і алгоритмів, що дозволить дати формалізовану характеристику, факторне пояснення та обґрунтування фактів господарському житті підприємства, як наявних у минулому, і запланованих до здійсненню у майбутньому.

Важливою характеристикою аналізу є можливість уявної розкладання цілого на складові його частину. Сенс цієї характеристики полягає у з'ясуванні причин, що призвели об'єкт дослідження (підприємство) до ситуації господарської ситуації чи, що важливіше, до тієї господарської ситуації, що Мінздоров'я може скластися у найближчій перспективі [10, С.27].

Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства є підвалинами прийняття рішень лише на рівні суб'єкта господарювання, з допомогою якого виділяють найважливіші характеристики й економічні показники діяльності підприємства міста і складаються прогнози його її подальшого розвитку.

Предметом аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства є причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів, що виникають у виробничу краще й фінансово-економічної у сфері діяльності підприємства.

Об'єктом аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства є результати господарську діяльність підприємства чи окремі боку його фінансово-господарську діяльність [8, С.7].

Результати економічних процесів плануються і прогнозуються у майбутнє у показниках, враховуються принаймні фактичного формування та потім аналізуються. Але результати як слідства процесів не є предметом аналізу фінансово-господарську діяльність, а об'єктами. А предметом аналізу є причини освіти та результатів господарську діяльність.

Пізнання причинно-наслідкових зв'язків в господарську діяльність підприємств дозволяє розкрити сутність економічних явищ і основі дати правильну оцінку досягнутих результатів, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, обгрунтувати плани і управлінські рішення.

У фундаменті економічної літературі виділяють чотири базових елемента аналізу фінансово-господарську діяльність: зав'язуванні фінансових відносин, ресурси, джерела фінансування й результати використання економічного потенціалу (результати господарську діяльність).

Під фінансовими відносинами розуміються відносини між різними суб'єктами, які ведуть зміни і у складі активів чи зобов'язань цих суб'єктів.

Другим елементом аналізу фінансово-господарську діяльність є ресурси підприємства. Йдеться насамперед аналіз складу і структури активу балансу, себто економічної доцільності і виправданості саме тих активів, якими управляє підприємство.

Важливим кроком елементом аналізу є джерела коштів підприємства, аналізовані окремо від активів. Необхідність в аналітичних рішеннях, стосовних лише у джерелам, виникає щоразу, коли йдеться про мобілізації фінансових ресурсів.

Четвертим елементом аналізу фінансово-господарську діяльність є результати використання економічного потенціалу підприємства. Цей елемент є найважливішим, оскільки саме є визначальною для оцінці ефективності діяльності підприємства міста і перспектив його розвитку.


Виділення окремих елементів аналізу фінансово-господарську діяльність є дуже умовним, бо всі елементи тісно взаємозв'язані й під час проведення аналізу їх поділяють [8, З. 61]. На підприємствах формується, як публічна фінансова (бухгалтерська) звітність, адресована зовнішнім користувачам, так управлінська звітність, використовувана менеджерами підприємства прийняття рішень із управління бізнесом. Аналіз господарську діяльність підприємства є складовою бухгалтерського обліку у сенсі. Залежно від цього, якого вигляду звітності є джерелом для аналітичних процедур і оцінок, виділяють фінансовий і управлінський аналіз.

Мал.1 Види аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства


Фінансовий аналіз проводиться за даними фінансової (бухгалтерської) звітності і регістрів бухгалтерського обліку, основі яких готується звітність. Фінансовий аналіз, використовує як інформаційного джерела лише фінансову звітність, прийнято називати зовнішнім фінансовим аналізом. Цей вид аналізу, зазвичай, застосовується зовнішніми користувачами інформації про діяльність підприємства (власниками, кредиторами, постачальниками тощо.).

Під час проведення внутрішнього фінансового аналізу поруч із даними фінансової (бухгалтерської) звітності застосовується також інформація, у регістрах бухгалтерського обліку підприємства.

Внутрішній управлінський аналіз проводиться з урахуванням як бухгалтерського обліку, і фінансової звітності, і управлінського обліку, і управлінської звітності. Тому управлінський аналіз є найбільш глибокою й повним виглядом дослідження й оцінки фінансово-господарську діяльність підприємства.

Фінансовий аналіз за даними бухгалтерської звітності називають також у спосіб аналізу. Організація й фізичні методи такого аналізу рекомендовані в Міжнародному стандарті аудиторську діяльність, присвяченому аналізу (огляду) фінансової звітності.

У межах управлінського аналізу відбувається поглиблення висновків, і оцінок фінансового аналізу з допомогою використання аналітичних (деталізованих) даних управлінського обліку. Розгорнутий управлінський аналіз називають також комплексним економічним аналізом, у якого виробляється управлінська оцінка ефективності господарську діяльність підприємства [34, З. 4]

Крім поділу зовнішній і внутрішній аналіз фінансово-господарську діяльність, у економічній літературі пропонується кілька варіантів його класифікації:

1. Залежно від напрямку діяльності підприємства:

- аналіз операційній (основний) діяльності

- аналіз інвестиційної діяльності

- аналіз фінансової складової діяльності

2. По обрію проведення аналізу:

- ретроспективний – передбачає дослідження явищ і фактів минулому,

- поточний – грунтується на використання інформації про про поточний стан підприємства,

- перспективний (прогнозний) – орієнтовано вивчення можливих варіантів розвитку подій і явищ. Зазвичай поділяється на оперативний, тактичний і довгостроковий.

3. За методом вивчення об'єктів аналізу:

- якісний аналіз

- кількісний (факторний) аналіз

- експрес-аналіз

- трендовий аналіз

- економіко-математичний аналіз стану і ін.

4. За рівнем охоплення досліджуваних об'єктів:

- суцільний (комплексний) аналіз

- вибірковий аналіз [8, З. 11]

Зміст аналізу фінансово-господарську діяльність як наукової дисципліни випливає з тих функцій, що він виконує на системі інших прикладних економічних наук.

Однією з цих функцій вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів за умов підприємства.

Важливою функцією аналізу господарську діяльність є наукове обгрунтування поточних і найперспективніших планів. Без глибокої економічної аналізу результатів діяльності підприємства за роки і обгрунтованих прогнозів з перспективи, без вивчення закономірностей розвитку підприємства, без виявлення які мали місце недоліків, і помилок не можна розробити науково обгрунтований план, вибрати собі оптимальний варіант управлінського рішення

До функцій аналізу належить і контролю над виконанням планів і управлінські рішення, за ощадливим використанням ресурсів. Аналіз проводиться лише з метою констатації фактів з оцінкою досягнутих результатів, але й метою виявлення недоліків, помилок, і оперативного на процес виробництва.

Основна функція аналізу фінансово-господарську діяльність, що він виконує для підприємства, - пошук резервів підвищення ефективності виробництва з урахуванням вивчення передового досвіду і досягнень науку й практики.

Наступна функція аналізу — оцінка результатів діяльності підприємства з виконання планів, досягнутому рівню розвитку, використання наявних можливостей.

Розробка заходів із використанню виявлених резервів у процесі господарську діяльність - також одне з функцій аналізу фінансово-господарську діяльність. [15, С.12]

Аналитическое дослідження, його результати і їх використання під управлінням виробництвом повинні відповідати певним вимогам. Зупинимося на найважливіших принципах аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства:

- Аналіз повинен носити науковий характер, тобто містити положеннях діалектичній теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку, використовувати досягнення науково-технічного прогресу і передового досвіду, новітні методи економічних досліджень.

- Аналіз може бути комплексним. Комплексність дослідження вимагає охоплення усіх ланок та усіх сторін роботи і усебічне вивчення причинних залежностей економіки підприємства.

- Однією з вимог до аналізу є забезпечення підходу, коли кожний изучаемый об'єкт сприймається як складна динамічну систему, що складається з низки елементів, певний спосіб пов'язаних між собою - і довкіллям.

- Аналіз може бути об'єктивним, конкретним, точним. Вони повинні містити достовірної, перевіреної інформації, реально що відбиває об'єктивну дійсність, а висновки його мають обгрунтовуватись точними аналітичними розрахунками. На цьому вимоги випливає необхідність постійного вдосконалювання організації обліку, і навіть методики аналізу з метою підвищення точності й діють достовірності його розрахунків.

- Аналіз покликаний бути дієвим, активно впливати перебіг виробництва та його результати, своєчасно вишукуючи недоліки, прорахунки, недогляди у роботі і інформуючи звідси керівництво підприємством. На цьому принципу випливає необхідність практичного використання матеріалів аналізу керувати підприємством, і розробити конкретних заходів, для обгрунтування, коригування та уточнення планових даних.

- Аналіз має проводитися за планом, систематично, а чи не від нагоди випадку. На цьому вимоги випливає необхідність планування аналітичної роботи з підприємствах, розподілу обов'язків з її виконання між виконавцями й контролю за її проведенням.

- Аналіз може бути оперативним. Оперативність означає вміння швидко і чітко проводити аналіз, приймати управлінські рішення і перетворювати у життя.

- Аналіз може бути ефективним, тобто видатки його проведення мають давати багаторазовий ефект.

Цими принципами слід керуватися, проводячи фінансовий аналіз будь-якому рівні.

Загальною метою аналізу фінансово-господарську діяльність є оцінка фінансових результатів і фінансового становища минулої діяльності, відбитій в звітності, і момент аналізу, і навіть оцінка майбутнього потенціалу підприємства, тобто. економічна діагностика господарську діяльність.

Вирізняють три основні етапи фінансового аналізу:

1) визначення конкретної мети аналізу та підходи до його реалізації;

2) оцінка якості інформації, представленої для аналізу;

3) визначення методів аналізу, проведення самого аналізу та узагальнення отриманих результатів.

У першому етапі визначається підхід до аналізу, пов'язаний із його метою.

Можливі такі основні підходи:

- порівняння показників підприємства з середніми показниками світової ринкової економіки, країни чи галузі (такі показники називають «ідеальними», чи «нормативними»);

- порівняння показників даного звітний період з показниками попередніх періодів, і навіть з плановими показниками звітний період;

- порівняння показників підприємства з показниками аналогічних фірм-конкурентів (міжгосподарський з порівняльного аналізу).

Кожен із перелічених підходів має свої особливості і підпорядковується певним вимогам. Показники конкретного підприємства при порівнянні їх з середніми країною чи галузі залежить від особливостей організації виробництва, технології, застосовуваної техніки, організаційно-правовою форми власності, географічне розташування підприємства міста і інших чинників.

З другого краю етапі аналізу проводиться оцінка саме якості інформації, яка полягає у лічильної перевірці даних обліку, а й у визначенні впливу способів обліку (облікової політики) формування показників звітності.

Третій етап — власне аналіз як сукупність методів і експертних робочих прийомів [34, С.10]

Економісти розсуваються в різні класифікації методів аналізу фінансово-господарську діяльність. Розглянемо дві запропоновані економічної літературі класифікації.

Є дві групи методів оцінки ефективності господарську діяльність: 1) без розрахунку єдиного інтегрального показника (евристичні методи); 2) в розрахунку єдиного інтегрального показника.

Эвристические методи полягає в професійному досвіді аналітика і включає у собі: динамічний порівняння показників (горизонтальний аналіз), порівняння (вертикальний аналіз), угруповання показників з різних ознаками, просторові порівняння та інших.

Методи розрахунку єдиного інтегрального показника ефективності господарську діяльність дуже різні. Наприклад, однією з найважливіших показників діяльності підприємства є рентабельність його активів, але, оскільки цей показник впливає багато чинників, необхідно провести його глибокий факторний аналіз.

Для аналізу фінансово-господарську діяльність також застосовуються різні статистичні і економіко-математичні методи, у тому числі:

- метод сум, у якому, наприклад, сумуються темпи приросту відібраних показників;

- середня арифметична зважена, наприклад, з тієї ж темпів приросту, але з урахуванням ваги кожного показника по якомусь принципу;

- метод суми місць, у якому сумуються місця, досягнуті підприємствами різноманітні отобранным показниками: найменша сума місць означає перше місце рейтингу підприємств;

- метод бальної оцінки, коли кожен показник має власний ваговій бал, й у балах

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація