Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансових результатів та шляхів зниження собівартості продукції ВАТ "Волгограднефтемаш"


Реферат Аналіз фінансових результатів та шляхів зниження собівартості продукції ВАТ "Волгограднефтемаш"

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Характеристика об'єкта аналізу

2. Аналіз обсягу випуску та її реалізації продукції

2.1 Аналіз динаміки обсягу виробництва та реалізації продукції

2.2 Аналіз чинників, які впливають обсяг реалізованої продукції

2.3 Аналіз складу і структури продукції

2.4 Аналіз виконання поставок продукції

3. Аналіз використання основних виробничих фондів (>ОПФ) підприємства міста і виробничих потужностей

3.1. Аналіз складу і структуриОПФ

3.2. Аналіз показників руху гніву й ефективність використанняОПФ.

3.3 Аналіз показників використання виробничої потужності

4. Аналіз використання оборотних засобів

4.1 Склад і структура оборотних засобів

4.2 Нормування оборотних засобів

4.3 Аналіз показників використання оборотних засобів

5. Аналіз використання промислово – виробничого персоналу (ППП), продуктивність праці і фонду зарплати

5.1 Аналіз використання ППП

5.2 Аналіз продуктивність праці

5.3 Аналіз використання фонду зарплати

6. Аналіз собівартості продукції

6.1 Аналіз витрат з численних статтях видатків

6.2 Аналіз кошторису витрат за виробництво і продукції

6.3 Аналіз прямих матеріальних витрат

6.4 Аналіз витрат за карбованець товарної продукції

6.5 Визначення резервів зниження собівартості продукції

7. Аналіз прибутку, рентабельності і беззбиткової роботи підприємства

7.1 Аналіз формування показників прибутку

7.2 Аналіз прибуток від реалізації продукції

7.3 Аналіз використання чистий прибуток

7.4 Аналіз рентабельності

7.5 Аналіз показників, які забезпечують беззбитковість роботи підприємства

8. Аналіз фінансового становища підприємства

8.1 Аналіз балансу підприємства

8.2 Аналіз фінансового становища підприємства з допомогою фінансових коефіцієнтів

8.2.1 Розрахунок і аналіз фінансових коефіцієнтів ринкової стійкості

8.2.2 Розрахунок і - оцінка фінансових коефіцієнтів ліквідності балансу

8.2.3 Розрахунок і - оцінка фінансових коефіцієнтів платоспроможності

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

фінансовий аналіз продукція собівартість

Актуальність теми курсового проекту зумовлена тим, що зниження продукції є одним із найважливіших завдань для машинобудівної компанії. Сюди як і і контроль якості що надходить сировини, тому що від якості сировини залежить як якість готової продукції, але, й у його собівартість, оскільки з сировини нижчої якості у його обробки виходить менше продукту хорошої якості.

У наш час, як й раніше, зниження продукції представляє великународно-хозяйственную значимість. Зниження собівартості продукції – це основа зниження цін, отже, і основа конкурентоспроможності продукції, підприємства міста і галузі. Зниження цін безпосередньо впливає на добробут населення. У масштабі національної економіки зниження збільшує пропорційно національний дохід, прибуток, що у своє чергу дозволяє темпи розширеного відтворення, сприяє зростанню вітчизняних товарів, розширенню соціальних можливостей держави за будівництва житла, підтримці об'єктів відпочинку, охорони здоров'я, спорту, культури, науки, підвищенню пенсій, стипендій, допомог і т.д. Підприємство також за цьому зміцнює своє становище, робить шкіряного більш стійким.

Отже, зниження однаково вигідно всім - населенню, працівникам, підприємству, галузі, національної економіки та державі загалом. Отже, зусилля всіх повинні бути постійно націлені на всемірне зниження.

У цьому вся основне економічне умова конкурентоспроможності країни, як у зовнішньому, і на ринку.

Актуальність зниження собівартості продукції посилюється зі зростанням обсяги виробництва. Кожен відсоток зниження собівартості забезпечує у своїй дедалі більшу суму економії. З реструктуризацією в промисловості й подальшим її динамічним розвитком цю проблему стане першорядною.

В усьому вищевикладеному полягає важливість і значущість зниження собівартості продукції.


1. Характеристика об'єкта аналізу

ВАТ «>Волгограднефтемаш» - одна з найбільших у Росії виробників технологічного устаткування газової, нафтової та нафтохімічної галузей промисловості; входить до десятки соціально значущих і градоутворюючих підприємств.

Устаткуванням, виготовленим аналізованих підприємством, оснащені майже всі газовидобувні і газотранспортні підприємства Газпрому, нафтопереробні заводи великих нафтових компаній, самі довгі магістральні газопроводи,газоконденсатние і нафтові родовища від Крайньої Півночі до Середню Азію. Воно успішно експлуатується у понад 30 країнах Європи, Азії, Африки і Америки. Накопичено досвід зовнішньоторговельної діяльності співробітництва з такими зарубіжними фірмами якJGC Corporation (Японія), ABBLummus Global (США),PALL Gmb (Німеччина),ToyoEngineering Corporation (Японія),Industil Arcelor Group (Франція) та інших.

Офіційна дата освіти заводу вважається вересень 1941 року. ВАТ «>Волгограднефтемаш» було перетворено на товариство 29.07.1993 року, з урахуванням НВО «>Волгограднефтемаш», входить у державний газовий концерн «Газпром». З 1993 р. ВАТ «>Волгограднефтемаш» є дочірнім суспільством ВАТ «Газпром».

Досвід роботи, накопичений заводом за 66- літню виробничу діяльність, висококваліфіковані кадри, технічне оснащення виробництва унікальним устаткуванням, застосування технологій, і навіть наявність власного причалу на Волзі забезпечують можливість поставки великогабаритного устаткування з повним ступенем монтажній готовності і високої якості, що дозволяє значно скоротити терміни монтажу і об'єктів в експлуатацію. Об'єднавши можливості науково-дослідні та проектно-конструкторські інститутів, ВАТ «>Волгограднефтемаш» впровадив у виробництві понад двадцять нових високоміцних марок сталей, стійких до корозійномурастрескиванию. Апарати, одержані із них, здатні витримувати режими роботи у температурних інтервалах від ->70С до +>550С, працювати у багатьох агресивних середовищах, умовах високого тиску і морські глибини.

Основний вид господарську діяльність ВАТ «>Волгограднефтемаш» - випуск устаткування нафтової, газової та хімічної промисловості:

-апарати, працюючі під високим тиском із агресивними середовищами (реактори, колони, сепаратори, абсорбери,пилеуловители, теплообмінники тощо.);

- насоси відцентрові для перекачування нафтових та хімічних продуктів;

-сталева арматура для магістральних газопроводів.

Широка номенклатура яка поставляється продукції визначається високий рівень технологічної оснащеності. ВАТ «>Волгограднефтемаш» використовує весь накопичений досвід минулого і потенціал задоволення запитів споживачів.

До складу ВАТ «>Волгограднефтемаш» входить:

1.Головное підприємство -Волгоградский завод нафтового машинобудування їм. Петрова – розміщено з відривом 8 кілометрів від центру міста, 0,7 кілометрів від річки Волги і 2 кілометрів від залізничної станціїЕльшанка. На території заводу є наявність розгалуженої мережі залізниці, березі Волги власний причал, оснащений320-тонними кранами. Загальна площа території заводу 460300 м2. Площа забудови 249000 м2.

Органи управління ВАТ «>Волгограднефтемаш» є: загальні збори акціонерів, Рада директорів, одноособовий виконавчий орган (Генеральний директор).Органом контролю над фінансово-господарської діяльністю Товариства є ревізійна комісія.

Організаційна структура підприємства єлинейно-функциональной, полягає в розвиненою ієрархії управління і високого рівня формалізації і вирізняється максимальної чіткістю і деперсоналізацією. До вад цієї структури можна віднести те, що вона є громіздкою, має довгу ланцюг команд - є велика число підрозділів за вертикаллю, кожне ланка зацікавлений у досягненні своїй вузькій мети, а чи не спільної мети підприємства. Відповідно, структура не має необхідної гнучкістю і оперативністю, що з більшої орієнтованості ринку викликає складнощі у адаптацію змін довкілля. Відносини між функціональними і лінійними підрозділами складні - й інші намагаються обстоювати кожна свій пріоритет, що іноді призводить до конфліктів.

Загальна кількість виробничого персоналу – 4852 чол. (їх 30% - молодь віком до 35 років), зокрема інженерно-технічного персоналу в відділах: 824 чол. Частка співробітників, мають вищу професійну освіту, становить 23,3%. Характерними якостями управлінського персоналу є високий професіоналізм: співробітники мають необхідним досвідом на підготовку контрактів про поставки обладнання будь-яку країну світу, компетентні у питаннях кредитно-фінансовій, банківської і митної діяльності. ВАТ «>Волгограднефтемаш» регулярно проводить програми з підвищенню кваліфікації співробітників.

Основою кадрової політики підприємства є цілеспрямована системна робота з забезпечення виробництва необхідними кваліфікованими кадрами, куди входять:

- профорієнтацію;

- систему оцінки персоналу;

- розвиток системи безупинної професіональною підготовкою, підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів;

- створення умов професійного розвитку та кар'єрного росту для здатної та перспективної молоді;

- застосування та розвитку економічних стимулів, соціальних гарантій й відповідних пільг;

- вдосконалення системи мотивації;

- підтримку корпоративних традицій.

2.Котельниковский арматурний завод,г.Котельниково Волгоградської області (200 кілометрів відг.Волгограда). Завод спеціалізується на випуску трубопровідної арматури загальнопромислового призначення. Основна номенклатура продукціїКотельниковского арматурного заводу:

- регулюючі клапани високого тиску з пневматичниммембранно-исполнительним механізмом;

- клапаниотсечние з вуглецевих і нержавіючих сталей;

- регулятори тиску тощо. буд.

Виробництво складає площі близько 6000 м2 і включає у собі всі необхідні виробничі ділянки:механообрабативающий, термічний, гальванічний, складальний та інших. Чисельність філії 159 чол.

Дочірні і залежні господарські товариства:

1. Повне фірмову найменування: ТОВ «Торговий дім «>Волгограднефтемаш». Місце перебування: 400011, р. Волгоград, вул. Калінінградська, 5. ТОВ «Торговельний Дім «>Волгограднефтемаш» створений у січні 1999 року й призначений для реалізації продукції ВАТ «>Волгограднефтемаш».

2. Повне фірмову найменування: ЗАТ «>Турбаза Приморська». Місце перебування: 352855, Краснодарський край,Туапсинский район, сел.Новомихайловский. ЗАТ «>Турбаза Приморська» варта відпочинку працівників Товариства та його дітей.

На ВАТ «>Волгограднефтемаш» однією з ключових напрямків роботи виступає соціальна політика, спрямовану поліпшення умов і соціальний захист інтересів співробітників. На підприємстві ВАТ «>Волгограднефтемаш» реалізуються різні соціальних програм. Власний спортивно-оздоровчий комплекс з цими двома басейнами іспортзалом, санаторій-профілакторій, медико-санітарна частина, турбаза березі у Чорному морі служать задоволенню потреби заводу у зміцненні здоров'я, відпочинку і заняттях спортом.Развита мережу комунального харчування. Виявляється всебічна допомогу дітям і підтримка ветеранам ВВВ, виробництва, пенсіонерам, працюють «Положення із залученням і закріплення молоді».

ВАТ «>Волгограднефтемаш» приділяє істотне увагунаучно–техническому розвитку виробництва, проводяться дослідження з вдосконаленню виробничого процесу політики у сфері якості, розробка технологій виробництва нових видів продукції. Науково-технічна політика ВАТ «>Волгограднефтемаш» спрямовано постійне підвищення ефективності виробництва, створення умов сталого розвитку підприємства міста і підтримки промислової та екологічну безпеку.

Отже, з вищесказаного, треба сказати, що ВАТ «>Волгограднефтемаш» ефективно виводить свій діяльність ринку, планує тривале зростання виробництва та обсягу продажу, зокрема нових видів продукції, передбачається збільшення інвестицій у виробничі потужності.

 


2. Аналіз обсягу випуску та її реалізації продукції

 

2.1 Аналіз динаміки обсягу виробництва та реалізації продукції

Відомості про обсязі виробництва товарної продукції натуральному і вартісному вираженні, і навіть реалізованої продукції представлені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Динаміка обсягу виробництва та реалізації продукції натуральних і вартісних показниках

Найменування показників значення показників за періодами

горизонтальний аналіз

зміни, в %

трендовий

аналіз зміни, в %

Примітка
2005 2006 2007 06/05 07/06 06/05 07/05
Обсяг виробництва товарної продукції натуральних (умовно - натуральних) одиницях виміру: >Нефтеаппаратура (>тн) 6407 6230 5915 0,97 0,95 0,97 0,92 Із загального випуску продукції віднімаєтьсявнутрипроизводственное споживання.
>Шаровие крани (прим) 8206 6980 5759 0,85 0,83 0,85 0,7
Нафтові насоси (прим) 304 388 479 1,28 1,23 1,28 1,58

>Стоимостние показники:

Товарна продукція у діючих оптових цінах, тис. крб.

2523216 2701099 3322641 1,07 1,23 1,07 1,32 Продукція, призначена до відпустки набік, роботи й послуги промислового характеру, виконані ППП.
Товарна продукція у порівняних оптових цінах - валова продукція, тис. крб. 1656492 1873666 2135066 1,13 1,14 1,13 1,29 Без порівняних ціни підприємстві, доцільно розрахунок зробити у цінах першого року аналізу.
Реалізована продукція, тис. крб. 1873016 2134499 3008541 1,14 1,41 1,14 1,61 По відвантаженої продукції

Аналізуючи дані таблиці 1, можна назвати, що протягом аналізованих трьох років активно нарощується обсяги виробництва в вартісному вираз, але, як з допомогою збільшенні продуктивності виробництво деяких видів продукції, і рахунок збільшення цін. Обсяг виробництванефтеаппарутури і кульових кранів в натуральному вираз поступово зменшується, що пов'язані з падінням попиту дані види продукції, тоді як збільшується попит на нафтові насоси, які стрімко набирають темпи зростання як у натуральному вираженні, і у вартісному.

2.2 Аналіз чинників, які впливають обсяг реалізованої продукції

Дані, що визначають обсяг реалізованої продукції, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2 - Динаміка показників, які впливають обсяг реалізованої продукції

Період Обсяг товарної продукції діючих оптових цінах, тис. крб. Обсяг товарної своєї продукції складі, тис. крб. Обсяг відвантаженої, але з оплаченої продукції, тис. крб. Обсяг реалізованої продукції, тис. крб.
початку року наприкінці року початку року наприкінці року

2005

2006

2007

2523216

2701099

3322641

720000

650200

566600

650200

566600

314100

95962

131221

411972

131221

411972

463958

1873016

2134499

3008541

Дані таблиці 2 кажуть, про позитивної тенденції до підвищення обсягу випуску та її реалізації в вартісному вираженні. Зменшення товарної своєї продукції складі свідчить у тому, що що виходить продукція швидко реалізується. Збільшення обсягу відвантаженої, але з оплаченої продукції є наслідком встановлення довірчих відносин «>Поставщик-Заказчик» та розвитку більш гнучких способів реалізації продукції.

2.3 Аналіз складу і структури продукції

Дані склад і структурі своєї продукції наводяться в таблиці 3.

Таблиця 3 - Динаміка складу і структури товарної продукції

Найменування продукції Вертикальне аналіз
2005 2006 2007
у, од. задовільно. вагу, % у, од. задовільно. вагу, % у, од. задовільно. вагу, %
>Нефтеаппаратура 6407 47,5 6230 52,1 5915 55,3
>Шаровие крани 8206 34,7 6980 27,7 5759 23,5
Нафтові насоси 304 7,8 388 10 479 12,7
>Прочая продукція - 10 - 10,2 - 8,5
Разом - 100 - 100 - 100

За аналізований період набагато знизився попит на кульові крани, у зв'язку з тим, що й номенклатура цього постачальника досить мізерна не може надати вибір як профільні підприємства – конкуренти з гнучкішим і масштабним виробництвом. З іншого боку ВАТ «>Волгограднефтемаш» кращий виробником нафтових насосів, знаменитих своєю якістю та очі великою асортиментом. У той самий час, підприємству необхідна реорганізація у

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація