Реферати українською » Финансовые науки » Бюджетні та позабюджетні фонди в Республіці Білорусь


Реферат Бюджетні та позабюджетні фонди в Республіці Білорусь

Страница 1 из 2 | Следующая страница
Коротка анотація модуля

Результатом самостійної роботи студентів мають стати:

Знання:

складу державних цільових бюджетних фондів і порядок формування та використання:

про порядок формування, використання коштів і управління державним цільовими позабюджетними фондами;

законодавства, регулюючого цей фінансово-правовий інститут.

>Умения:

працювати з допомогою юридичної та його економічної літературою, присвяченій державним цільовим грошовим фондам;

орієнтуватися у нормативно-правову базу, регулюючих державні цільові грошові кошти.


>Тематический план

Коротка анотація модуля

1. Правове регулювання державних цільових бюджетних фондів

2. Правове регулювання державних цільових позабюджетних фондів

Список які рекомендуються джерел

1. Правове регулювання державних цільових бюджетних фондів

Специфіка цільових бюджетних фондів у тому, що на відміну від традиційного бюджету, задовольняючого потреби всього суспільства (національна оборона, освіту, охорону здоров'я й ін.), цільові бюджетні фонди функціонують здебільшого або задля забезпечення потреб саме тих платників податків, з допомогою чиїх коштів ці фонди формуються (дорожній фонд більшою його частину), або як компенсація використання окремими економічними суб'єктами благ, що належать всього суспільства загалом: довкілля, водних і біологічними ресурсами (фонд охорони навколишнього середовища).

Цільові бюджетні фонди - це проміжна щабель між бюджетної формою перерозподілу засобів і позабюджетної. З позабюджетними фондами їх зближують цільові джерела та цільове витрачання коштів; належність до бюджету визначає всі інші характеристики цих фондів. Включення цільових фондів до бюджету надає їм формальні ознаки бюджетних коштів, не змінюючи їх сутності як обмеженою форми перерозподілу частини новоствореної вартості.

Під державним цільовим бюджетним фондом розуміється фонд коштів, утворюваний відповідно до чинним законодавством у складі бюджету з допомогою доходів цільового призначення чи порядку цільових відрахувань від конкретних видів доходів чи інших надходжень і використовуваний за призначенням.

У Республіці Білорусь перелік державних цільових бюджетних фондів щорічно встановлюється законом

Про бюджет чергове фінансовий (бюджетний) рік. Практика останніх (з деякими змінами) дозволяє говорити про існування біля Республіки Білорусь у наступних державних цільових бюджетних фондів:

державного фонду сприяння зайнятості;

дорожній фонд;

фонд охорони навколишнього середовища;

фонд розвитку будівельної науки;

республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства та аграрної науки;

інноваційні фонди.

Відповідно до ст.17 Закону Республіки Білорусь у від 15 червня 2006 р. "Про зайнятість населення Республіки Білорусь у" державного фонду сприяння зайнятості державне цільовим бюджетним фондом, призначеним для страхування від безробіття та фінансування заходів щодо забезпечення зайнятості.

Державний фонд сприяння зайнятості створюється з допомогою: обов'язкових страхових внесків наймачів; коштів, що стягуються з наймачів порушення вимог законодавства; добровільних надходжень; інших надходжень.

Основним джерелом освіти даного фонду є обов'язкові страхові внески, платниками яких є організації, певні п.2 ст.13 IСлогового кодексу: юридичних осіб Республіки Беларусь; іноземні юридичні особи та міжнародних організацій, зокрема які є юридичнимиЯйцами; прості товариства (учасники договору сотої діяльності); господарські групи, і навіть пі індивідуальні підприємці.

Об'єктом обчислення є фонд зарплати відповідно до закону "Про бюджет Республіки Білорусь у на 2006 рік" (додаток 3).

Розмір обов'язкових відрахувань становить 1 % від фонду зарплати.

>Исчисление і сплата обов'язкових відрахувань виробляється єдиним платежем за ставкою 4%, куди включається надзвичайний податок у вигляді 3% від фонду зарплати.

Організації, щомісяця пізніше 20-го числа місяці, наступного за звітним, у податкові органи з місцеві постановки на облік податкову декларацію (розрахунок) про суми нарахованих надзвичайного податку і обов'язкових відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості за звітний місяць.

Індивідуальні підприємці у інспекції міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь у за місцем постановки на облік податкову декларацію (розрахунок) обов'язкових відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості щокварталу пізніше 20-го числа місяці, наступного за звітним кварталом.

Сплата зазначених податку і відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості виробляється організаціями щомісяця пізніше 22-го числа місяці, наступного за звітним.

Індивідуальні підприємці щокварталу пізніше 20-го числа місяці, наступного за звітним кварталом, у податкові органи з місцеві постановки на облік податкову декларацію (розрахунок) по обов'язковим відрахувань до державного фонд сприяння зайнятості за квартал.

Сплата обов'язкових відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості індивідуальними підприємцями виробляється щокварталу окремої платіжної інструкцією пізніше 22-го числа місяці, наступного за звітним кварталом.

Фінансування витрат, пов'язаних із сенсом, ремонтом та розвитком (будівництвом, реконструкцією) автошляхів біля Республіки Білорусь у, здійснюється рахунок коштів відповідних цільових фондів - дорожніх фондів, які поділяються на: республіканський і місцеві. Зазначені фонди утворюються у відповідність до Законом Республіки Білорусь у від 23 грудня 1991 р. (в ред. Закону від 29 грудня 2001г.)"О дорожніх фондах Республіка Білорусь".

Кошти дорожніх фондів утворюються з допомогою:

податку з користувачів автошляхів;

- податку придбання автомобільних транспортних засобів;

- збору проїзд автомобільних транспортних засобів інших держав за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у;

- і щодо оплати проїзд по платним автомобільним дорогах і мостам;

- збору видачу дозволів на проїзд автомобільних транспортних засобів Республіки Білорусь у територіями інших держав;

- і щодо оплати проїзд великовагових і великогабаритних автомобільних транспортних засобів за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у.

У дорожні фонди можуть спрямовуватися також такі кошти:

- акцизи на автомобільне паливо (крім імпортованого);

- кошти, одержані від використання об'єктів, що у власності організацій державного дорожнього господарства, і навіть від об'єктів дорожнього сервісу і розміщення;

- прибутки від реалізації деревини, отриманого результаті втечі за смугою відводу автошляхів;

- кошти, одержані від відшкодування шкоди, заподіяної об'єктах державного дорожнього господарства;

кошти, одержані від розміщення цільових позик, Продажі акцій у порядку, установлюваному Радою Міністрів Республіки Білорусь у;

плата банків користування засобами дорожніх фондів;

добровільні внески юридичних і фізичних осіб;

кошти з джерел (включаючи асигнування республіканського і до місцевих бюджетів, кредити банків).

Сплата податку з користувачів автошляхів виробляється єдиним платежем, куди включається також стягування в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства та аграрної науки, який створений у цілях надання державної сільськогосподарських підприємств.

Платниками даних цільових платежів є організації, певні п.2 ст.13 таки Податкового кодексу.

Об'єктом оподаткування цільовими платежами зізнаються: реалізація товарів власної родини та невласного виробництва (робіт, послуг); здавання майна у найм, лізинг.

Податкова база при реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва окреслюється прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва.

Цільові платежі сплачуються у вигляді 3% величини податкової бази, зокрема:

збір у республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства та аграрної науки в 2%;

податку з користувачів автошляхів у розмірі%.

Платники цільових платежів пізніше 20-го числа місяці, наступного за звітним, представляють податкові органи за місцем постановки на облік податкову декларацію (розрахунок) про сумиисчисленних платежів.

Сплата виробляється платниками щомісяця пізніше 22-го числа місяці, наступного за звітним.

Якщо сума цільових платежів, підлягаючий сплаті за підсумками місяці, попереднього звітному, становила 500 і більше базових величин, встановлених законодавством (приймається розмір базової величини, діючий на 1-е число місяці, наступного за звітним), цільові платежі за звітний місяць сплачуються у наступні терміни:

- пізніше 10-го числа поточного місяці (місяці, наступного за звітним) вноситься одна третина суми цільових платежів, підлягаючий сплаті по податкової декларації (розрахунку) протягом місяця, попередній звітному;

- пізніше 22-го числа поточного місяці (місяці, наступного за звітним) сплачується сума цільових платежів з податкової декларації (розрахунку) за звітний місяць працював із урахуванням раніше внесеної суми.

Платниками податку придбання автомобільних транспортних засобів є: юридичних осіб Республіки Білорусь у, іноземні юридичні особи та міжнародних організацій, прості товариства (учасники договору спільної прикладної діяльності), господарські групи (організації) і особи, які отримують автомобільні транспортні засоби, підлягають обов'язкової реєстрації органів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь у (органи ДАІ).

Об'єктом оподаткування визнається придбання автомобільних транспортних засобів шляхом придбання, міни, безоплатної передачі (дарування), передачі у ролі внесок у статутного фонду, і навіть за договором фінансової оренди (лізингу).

Податкової базою визнається ціна придбання автомобільного транспортний засіб не враховуючи податку додану вартість (за умови виділення податок на додану вартість розрахункових документах, підтверджують придбання транспортних засобів).

Податкова ставка встановлюється у вигляді 5%.

Організації, є платниками податку придбання автомобільних транспортних засобів, у податковий орган податкову декларацію (розрахунок) пізніше 20-го числа місяці, наступного за місяцем реєстрації (перереєстрації) автомобільних транспортних засобів органів ДАІ.

Сплата податку придбання автомобільноготрансп>ортного кошти виробляється до його, а разі зміни власника автомобільного транспортний засіб - до перереєстрації автомобільного транспортний засіб органів ДАІ.

Платниками збору проїзд автомобільних транспортних засобів інших держав за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у є організації, певні п.2 ст.13 таки Податкового кодексу, і особи - власники (користувачі) автомобільних транспортних засобів інших держав, використовують автомобільні дороги загального користування Республіки Білорусь у.

Об'єктами оподаткування зізнаються автомобільні транспортні засоби: в'їжджають завезеними на територію Республіки Білорусь у; котрі переміщалися територією Республіки Білорусь у транзитом.

Ставки збирання й умови проїзду автомобільних транспортних засобів інших держав за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у встановлюються Президентом Республіки Білорусь у, які залежить від виду автомобільного транспортний засіб, його вантажопідйомності чи місткості і час перебування біля Республіки Білорусь у.

Збір обчислюється у залежність від виду автомобільного транспортний засіб, його вантажопідйомності чи місткості і заявленого платником збору час перебування автомобільного транспортний засіб біля Республіки Білорусь у.

Збір обчислюється у білоруські рублі із застосуванням офіційний курс білоруського рубля стосовно долара США перевищив на дату сплати.

Сплата збору виробляється у вільно конвертованій валюті чи російських рублях у сумі, еквівалентній сумі збору,исчисленной в білоруські рублі за курсом Національного банку України Республіки Білорусь у, чинному на дату сплати. Сплата збору виробляється при кожному в'їзді завезеними на територію Республіки Білорусь у.

бюджетний позабюджетний державного фонду

Оплата ж проїзд по платним автомобільним дорогах і мостам стягується під час проїзду через пункти стягування цієї плати незалежно від напрямку руху від власників (користувачів) автомобільних транспортних засобів у вільно конвертованій валюті (з нерезидентів Республіки Білорусь у) й у білоруські рублі (з резидентів Республіки Білорусь у) за ставками, затвердженим постановою Міністерства транспорту, й комунікацій Республіки Білорусь у від 8 серпня 2003 р. № 40 "Про ставки і щодо оплати проїзд по автомобільною дорогоюМ-1/Е-30 Брест (>Козловичи) - Мінськ - Кордон Російської Федерації (>Редьки)".

Збір за видачу дозволів на проїзд автомобільних транспортних засобів Республіки Білорусь у територіями інших держав стягується з організацій, вказаних у п.2 ст.13 таки Податкового кодексу, і фізичних осіб - власників (користувачів) автомобільних транспортних засобів Республіки Білорусь у, виконують міжнародні автомобільні пасажирів й переробку за ставками, розмір яких визначено Указом Президента Республіки Білорусь у від 17 липня 2006 р. № 463 "Про встановлення збору видачу дозволів на проїзд автомобільних транспортних засобів Республіки Білорусь у територіями інших держав".

Оплата ж проїзд великовагових і великогабаритних автомобільних транспортних засобів за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у стягується зі своїми власників (користувачів) за узгодженням маршруту руху від метою компенсувати збитки, спричинених автомобільним дорогах.

Оплата ж проїзд великовагових і великогабаритних автомобільних транспортних засобів за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у визначається вільно конвертованій валюті за кілометр проїзду залежно від величини допустимих параметрів цих автомобільних транспортних засобів.

Ставки і щодо оплати проїзд великовагових і великогабаритних автомобільних транспортних засобів за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у визначено Указом Президента Республіки Білорусь у від 17 липня 2006 р. "Про допустимих вагових і габаритних параметрах автомобільних транспортних засобів, проїжджаючих за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у, і ставках і щодо оплати проїзд великовагових і великогабаритних автомобільних транспортних засобів".

Фонди охорони навколишнього середовища утворюються на республіканському і місцевому рівнях.

Державні цільові бюджетні фонди охорони навколишнього середовища утворюються з допомогою: платежів за викиди забруднюючих речовин, у атмосферне повітря; платежів за скиди стічні води чи забруднюючих речовин у навколишнє середу; платежів за розміщення відходів виробництва; штрафів за забрудненню довкілля, нераціональне використання природних ресурсів немає і інших порушень законодавства Республіки Білорусь у про охорону навколишнього середовища незалежно від органу, їхналагающего; від реалізації конфіскованих чи іншим чином звернених у дохід держави знарядь полювання й до видобутку риби та інших водних тварин, і навіть від продажу незаконно видобутої з допомогою цих знарядь продукції; добровільних пожертв юридичних осіб і індивідуальних підприємців, зокрема іноземних; інших засобів відповідно до законодавством Республіки Білорусь у.

Кошти бюджетних фондів охорони навколишнього середовища витрачаються відповідно до Указом Президента Республіки Білорусь у від 13 квітня 2006 р. "Про використання коштів республіканського фонду охорони навколишнього середовища 2006 року" оздоровлення довкілля; здійснення заходів і виконання програм з охорони навколишнього середовища, відтворення і раціонального використання природних ресурсів, наведення порядку землі і благоустрою територій населених пунктів і гідрометеорології; наукові дослідження галузі охорони навколишнього середовища, геології і гідрометеорології; вивчення природно-ресурсного потенціалу республіки, відновлення порушених господарської та інший діяльністю природних об'єктів, охорону, відтворення й облік тварини рослинного світу; заходи, створені задля збереження біологічної і ландшафтного розмаїття, попередження негативних соціально-економічних і екологічних наслідків на певній території (озеленення, боротьби з шумом, поліпшення водопостачання населення тощо.); збереження та своєчасне відновлення водних і водно-болотних екологічних систем; інші напрями, безпосередньо пов'язані з охорони навколишнього середовища проживання і раціональним використанням природних ресурсів.

Відповідно до ст.25 Закону "Про бюджет Республіки Білорусь у на 2006 рік" Республіка Білорусь освічений державний цільової бюджетний

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація