Реферат Бюджетний процес

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Бюджетний процес


Коротка анотація модуля

Результатом самостійної роботи студентів мають стати:

Знання:

– про сутності та значенні стадій бюджетного процесу;

– про повноваження органів державної влади органів місцевого управління і самоврядування області бюджетного процесу.

>Умения:

– працювати з допомогою юридичної та його економічної літературою, присвяченій бюджетному процесу;

– орієнтуватися у нормативно-правову базу, що регулюють відносини бюджетного процесу.

>Тематический план:

1. Упорядкування проекту.

2. Розгляд затвердження бюджету.

3. Виконання бюджету.

4. Звіт контроль над виконанням бюджету.


1. Упорядкування проекту

Упорядкування проектів республіканського і до місцевих бюджетів чергове фінансовий рік маєлегально-целевую установку визначення обсягу коштів, необхідні виконання функцій державні органи Республіки Білорусь у, економічного та розвитку Республіки Білорусь у і лобіювання відповідних адміністративно-територіальних одиниць.].

Упорядкування проекту бюджетів перебуває у виключній компетенції Уряди Республіки Білорусь у і лобіювання відповідних місцевих виконавчих і розпорядчих органів. Безпосереднє складання проектів республіканського і до місцевих бюджетів виробляється Міністерство фінансів Республіки Білорусь у та місцевими фінансовими органами. У цьому складання проекту республіканського бюджету починається пізніше як по 10 місяців на початок чергового фінансового року, а лад і терміни розробки проекту місцевих бюджетів встановлюються місцевими виконавчими і розпорядчими органами.

>Составлению проектів республіканського бюджету та взагалі до місцевих бюджетів передує розробка прогнозів основних параметрів економічного розвитку Республіки Білорусь у, параметрів найважливіших грошово-кредитних показників Республіки Білорусь у і основних напрямів бюджетно-фінансової й податкової політики Республіки Білорусь у чергове фінансовий рік, включаючи середньострокову фінансову програму, і навіть інших матеріалів, необхідні складання проектів бюджетів.

Важливеорганизационно-прогностическое значення упорядкування проектів бюджетів мають середньострокова фінансова програма (ст. 86 Бюджетного кодексу) і бюджетні програми (ст. 87 Бюджетного кодексу), що дозволяють у процесі розробки концептуальних документів чітко визначити соціально-економічні орієнтири розвитку.

>Среднесрочная бюджетна програма є документ, у якому даних про можливостях бюджету за мобілізації доходів населення і стратегії пріоритетних напрямів видатків бюджету не більше наявних на середньострокову перспективу.

>Среднесрочная фінансова програма розробляється з метою: – інформування державні органи про гаданих середньострокових тенденціях розвитку бюджетно-податковій сфери; – оцінки фінансових наслідків розроблюваних реформ, програм, законів; – виявлення потребі - і можливість здійснення у найближчій перспективі заходів у області фінансової політики; – відстежування довгострокових тенденцій та необхідність своєчасного прийняття відповідних заходів.

>Среднесрочная фінансова програма розробляється три роки, у тому числі:

– перший рік тривають – рік, який складається бюджет;

– такі двох років – плановий період, протягом якого простежуються реальні результати заявленої фінансової політики.

Вихідною базою на формування середньостроковій фінансової програми є бюджет нинішнього року.Среднесрочная фінансова програма щорічно коригується з урахуванням уточнених прогнозів основних параметрів економічного розвитку Республіки Білорусь у і параметрів найважливіших грошово-кредитних показників Республіки Білорусь у. У цьому плановий період зсувається однією рік уперед.

До бюджетних програмах ставляться програми, фінансування яких передбачено в цілому або частково рахунок коштів бюджетів. Бюджетна програма включає у собі комплекс заходів (завдань), ув'язаний за ресурсами, виконавцям й терміни виконання, який би реалізацію поставлених програмою завдань задля досягнення мети програми. Перелік бюджетних програм щорічно стверджується законом про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік.

Міністерство фінансів розробляє проект республіканського бюджету чергове фінансовий рік, що у формі проекту закону разом із розрахунками, аналітичними та інші матеріалами вноситься в руки Уряди Республіки Білорусь у.

Розглянуті і схвалені Урядом Республіки Білорусь у закону про республіканському в бюджеті і розрахункові показники по консолідованому бюджету Республіки Білорусь у чергове фінансовий рік пізніше 1 вересня року, котрий передує черговому фінансовому року, видаються в руки Президенту Республіки Білорусь у.

Під час підготовки проекту закону про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік у відповідність до п. 1 ст. 88 Бюджетного кодексу складаються такі документи і матеріалів, що згодом, разом з вищевказаним проектним документом, видаються до Палати представників Національного зборів Республіки Білорусь у: – основних напрямів бюджетно-фінансової й податкової політики Республіки Білорусь у, включаючи середньострокову фінансову програму; – оцінка очікуваного виконання республіканського бюджету та взагалі консолідованого бюджету Республіки Білорусь у за поточний фінансовий рік; – пояснювальну записку нині проектом республіканського бюджету та взагалі розрахунковим показниками консолідованого бюджету Республіки Білорусь у чергове фінансовий рік, включаючи інформацію економічне становище держави й основних прогнозних макроекономічні показники Республіки Білорусь у чергове фінансовий рік; – розрахункові показники по консолідованому бюджету Республіки Білорусь у на запланований фінансовий рік; – основні показники взаємовідносин республіканського бюджету щодо місцевих бюджетів; – прогнозні розрахунки з основним видам прибутків і витрат республіканського бюджету; –справочно-аналитическая інформація до переліку бюджетних програм, фінансування яких передбачається рахунок коштів республіканського бюджету; – інформацію про державний борг

Республіки Білорусь у, зокрема за формами боргових зобов'язань; – інших документів і матеріалів, встановлені законодавством.

Місцевими фінансовими органами разом з проектом рішення про бюджет чергове фінансовий рік у місцевий Рада депутатів видаються такі документи і матеріалів:

– оцінка очікуваного виконання місцевого бюджету та консолідованого бюджету відповідної адміністративно-територіальної одиниці (до бюджетів обласної ради i базового рівнів) за поточний фінансовий рік; – пояснювальну записку нині проектом місцевих бюджетів; – розрахункові показники по консолідованому бюджету адміністративно-територіальної одиниці (до бюджетів обласного бюджету і базового рівнів) на запланований фінансовий рік; – основні показники взаємин з іншими бюджетами; – прогнозні розрахунки з основним видам прибутків і витрат місцевих бюджетів; –справочно-аналитическая інформація до переліку бюджетних програм, фінансування яких передбачається рахунок коштів місцевих бюджетів; – інших документів і матеріалів, встановлені законодавством.

Президент Республіки Білорусь у вносить закону про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік у Палату представників Національного зборів пізніше 1 листопада року, котрий передує черговому фінансовому року.

За необхідності внесення змін (чи) доповнень в Бюджетного кодексу або закони, що регулюють питання оподаткування, до Палати представників до внесення проекту закону про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік чи разом з ним вносяться проекти відповідних законів.

Місцеві виконавчі і розпорядницькі органи вносять проект рішення про бюджет чергове фінансовий рік розгляд відповідного місцевої Ради вибори до терміни, встановлені місцевими Совітами депутатів.

2. Розгляд затвердження бюджету

Проект закону про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік розглядаєтьсяПарламентом Республіки Білорусь у відповідно до Конституцією Республіки Білорусь у, Бюджетний кодекс відводить і регламентами палат парламенту Республіки Білорусь у.

Проекти рішень місцевих рад депутатів про бюджет чергове фінансовий рік розглядають постійні комісії місцевих рад депутатів, до компетенції яких віднесено це питання, та висновки за ним.

Розгляд і запровадження проектів рішень місцевих рад депутатів про бюджет чергове фінансовий рік виробляються на сесіях місцевих рад депутатів.

Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу законом про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік встановлюють і затверджуються такі основні показники:

– граничний розмір дефіциту республіканського бюджету, джерела його фінансування чи розмір профіциту республіканського бюджету;

- граничний розмір дефіциту консолідованих бюджетів і бюджету р. Мінська стосовно їх доходах;

- доходи республіканського бюджету загальній сумі і з групам,подгруппам, розділах і основним підрозділам класифікації доходів бюджету;

- розподіл доходів між республіканським бюджетом та місцевими бюджетами і нормативи відрахувань від регулюючих доходів республіканського бюджету нижчі бюджети;

- розміри міжбюджетних трансфертів;

- нормативи бюджетної заможності;

– витрати республіканського бюджету загальній сумі, і навіть по функціональної класифікації видатків бюджету;

- доходи державних цільових бюджетних фондів, включених у складі республіканського бюджету, у сумі і з групам,подгруппам, розділах і основним підрозділам класифікації доходів бюджету за кожному із;

- видатки державних цільових бюджетних фондів, включених у складі республіканського бюджету, у сумі і згідно з відомчою класифікацією витрат республіканського бюджету розрізі програм (підпрограм);

- розподіл бюджетних призначень по розпорядникам бюджетних засобів у відповідність до відомчої класифікацією витрат республіканського бюджету та взагалі функціональної класифікацією видатків бюджету;

перелік бюджетних програм, фінансування яких передбачається рахунок коштів республіканського бюджету;

- обсяг асигнувань у державної інвестиційної програми;

- витрати місцевих бюджетів у сумі, і навіть по функціональної класифікації видатків бюджету;

- доходи державних цільових бюджетних фондів, включених у складі місцевих бюджетів, у сумі і з групам,подгруппам, розділах і основним підрозділам класифікації доходів бюджету за кожному із;

- видатки державних цільових бюджетних фондів, включених у складі місцевих бюджетів, у сумі і згідно з відомчою класифікацією витрат місцевих бюджетів за відповідною програмі (>подпрограмме) з кожного з фондів відповідно до акту законодавства, яким затверджена цю програму;

– інші показники, встановлені законодавством.

Ухвалення закону про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік здійснюється пізніше 1 грудня року, котрий передує черговому фінансовому року.

Прийняття рішень місцевими Совітами депутатів про бюджет чергове фінансовий рік здійснюється на початок планованого фінансового року.

Ухваленню проекту закону про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік передують ухвалення закону внесення змін і (чи) доповнень до законів з питань оподаткування нафтопереробки і інші закони за необхідності внесення змін до них змін, і навіть прийняття законів про бюджетах державних позабюджетних фондів чергове фінансовий рік.

При часовому управлінні бюджетом Уряд Республіки Білорусь у і місцеві виконавчі і розпорядницькі органи немає права: надавати бюджетні позички, бюджетні позики; здійснювати фінансування державних капітальних вкладень; формувати резервні фонди й здійснювати витрати з цих фондів; здійснювати запозичення.

Закон про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік, рішення місцевих рад депутатів про бюджет чергове фінансовий рік мають набувати чинності з початку чергового фінансового року.

Ухвалення закону про республіканському бюджеті в інший період можна лише за умов надзвичайного чи військового становища.

У разі прийняття закону про республіканському бюджеті в інший період рішення місцевих рад депутатів про бюджет може бути прийнятий такий самий період.

бюджет дефіцит контроль виконання

3. Виконання бюджету

Виконання бюджету – найважливіша стадія бюджетного процесу. Виконання бюджету залежить від забезпеченні повного та своєчасного надходження до бюджету доходів, передбачених у законі про бюджет, соціальній та своєчасному ібесперебойном фінансуванні запланованих витрат. На даної стадії бюджетного процесу відбувається, з одного боку, акумуляція у бюджеті запланованих на конкретний фінансовий рік податкових і неподаткових доходів, з другого боку, розподіл наявних (зібраних) бюджетних коштів поміж їхніми одержувачами, у результаті якого здійснюється заплановане фінансування галузей народного господарства.

Виконання республіканського бюджету забезпечує Уряд Республіки Білорусь у.

Безпосереднє забезпечення виконання республіканського бюджету здійснюється Міністерство фінансів Республіки Білорусь у, яка визначає порядок фінансування видатків, передбачених за бюджетами, порядок оплати бюджетних зобов'язань, прийнятих одержувачами бюджетних коштів, здійснює операції з передачі засобів у формі міжбюджетних трансфертів між республіканським бюджетом та місцевими бюджетами, встановлює лад і терміни уявлення періодичної і обсяг річного звітності про виконання бюджетів і бюджету р. Мінська упорядкування зведеної періодичної і обсяг річного звітності про виконання республіканського бюджету та взагалі до місцевих бюджетів, встановлює, організовує й здійснює єдину методологію обліку виконання бюджету, і навіть здійснює за своєчасним надходженням доходів, ефективним та таки цільовою витратою коштів республіканського бюджету та взагалі бюджетів державних позабюджетних фондів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів.

У практиці різних країн різними етапах історичного поступу застосовувалися такі системи виконання бюджету: казначейську, банківська та змішана. Основне різницю між банківської і казначейської системами у тому, що функції виконання бюджету покладено на різні органи або на центральний банк при можливу участь комерційних банків, або на спеціально створені казначейські органи. При змішану систему цих функцій виконуються це й казначейськими, і банківськими органами з розмежуванням функцій з-поміж них у законодавчому порядку.

У Республіці Білорусь передбачена казначейську система виконання бюджету, який забезпечується органами державної скарбниці, що є єдину централізовану систему, створену за принципом, входить у складі Міністерства фінансів, й включає у собі Головне державне казначейство Міністерства фінансів України й територіальних органів державної скарбниці.

Виконання республіканського бюджету за доходами передбачає:

– зарахування доходів бюджету на єдиний казначейський рахунок;

- проведення взаємозаліку податків, зборів (мит), призначені до сплати платником (іншим зобов'язаним обличчям), і надходження зобов'язань республіканських органів управління, місцевих виконавчих і розпорядчих органів які були платником (іншим зобов'язаним обличчям);

- розподіл відповідно до законом про республіканському бюджеті сучасний фінансовий рік регулюючих доходів республіканського бюджету, зарахування належної частки дохід до місцевих бюджетів;

- повернення, залік сум, зайве сплачених (стягнутих) чи неправильно що надійшли до дохід республіканського бюджету;

- облік і звітність у виконанні дохідної частини бюджету республіканського бюджету;

– аналіз виконання доходів.

Відповідно до п. 1 ст. 109 Бюджетного кодексу республіканський бюджет за витратами виповнюється через автоматизовану систему державної скарбниці не більше фактичного наявності бюджетних коштів у єдиному казначейському рахунку з обов'язковим дотриманням основних етапів, якими є:

- встановлення бюджетних призначень розпорядникам бюджетних коштів у основі затвердженої бюджетного розпису;

- доведення бюджетних призначень до розпорядників бюджетних коштів, і навіть твердження бюджетних кошторисів одержувачам бюджетних коштів;

- прийняття грошових зобов'язань одержувачами бюджетних коштів;

- підтвердження і перевірка виконання грошових зобов'язань;

- здійснення платежів (витрачання бюджетних коштів);

- використання товарів (робіт, послуг) з метою здійснення функцій розпорядниками бюджетних засобів і реалізації державних програм.

Виконання республіканського бюджету складає підставі закону про республіканському бюджеті чергове фінансовий рік у відповідність до бюджетної розписом, що дає розподіл прибутків і витрат бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету за кварталами відповідно до бюджетної класифікацією.

Бюджетна розпис передбачає бюджетні асигнування [бюджетні гроші засоби, передбачені одержувачу бюджетних коштів розпорядником бюджетних коштів (>подп. 1.10 п.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація