Реферати українською » Финансовые науки » Обгрунтування потреби фінансування структурного підрозділу підприємства


Реферат Обгрунтування потреби фінансування структурного підрозділу підприємства

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Оцінка ефективність використання ресурсів структурного підрозділи

1.1 Дослідження сформованого рівня життя та структури використання ресурсів

1.2 Факторний аналіз виробничо-економічних результатів структурного підрозділи

1.3 Виявлення можливостей підвищення ефективність використання ресурсів

Глава 2. Інформаційно- методичне забезпечення визначення потреби фінансування поточної діяльності 24

2.1Организационно-економические умови формування потреби у фінансуванні

2.2 Інформаційне забезпечення фінансування поточної діяльності

2.3 Методичне забезпечення визначення потреби фінансування поточної діяльності

Глава 3. Обгрунтування планової потреби у фінансуванні поточної діяльності структурного підрозділи

3.1 Розробка комплексу заходів для підвищення ефективність використання ресурсів структурного підрозділи

3.2 Обгрунтування планових обсягів фінансування поточної діяльності

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


Запровадження

Актуальність теми. За сучасних умов перед підприємствами Російської Федерації дедалі більше гостро постає проблема ефективне використання ресурсів. З розвитком конкуренції над ринком норма прибутку знижується до 10 - 15процентов[1]. У умовах дедалі більшу роль грає удосконалення системи керування ресурсами структурних підрозділів підприємства.

Процес створення своєї продукції підприємстві пов'язані з залученням до нього різних економічних ресурсів. Ресурси є певні економічні можливості: засоби виробництва, які можна задіяні до створення благ; умови виробництва; предмети праці. Усі існують на початок економічної роботи і визначають можливість створювати продукцію у певних масштабах.

У поточній господарську діяльність структурне підрозділ має закуповувати сировину й матеріали, оплачувати транспортні й інші послуги, йти на витрати із зберігання матеріальних запасів, надавати відстрочки платежу покупцям (клієнтам) тощо. буд. Тому необхідна короткострокова потреба у ліквідних грошових засобах, т. е. у своїх оборотних коштах.

>Гибкое фінансування поточної діяльності означає зміна обсягів відповідність доизменяющимися потребами структурного підрозділуоборотном капіталі.

До сформування продукції використовуються в усіх, а лише окремі економічні ресурси у певних обсягах. Цей обсяг зазвичай висловлюють через категорію «витрати». Отже, підвищення ефективність використання ресурсів підприємства відбувається внаслідок вдосконалення процесу управління витратами.

У сучасному економічної літературі представлено дуже багато публікацій, присвячений питанням змісту, організації, удосконалення управління ресурсами. Проте, на жаль, у економістів немає єдиної думки в питанні про сутності категорій «витрати» і «управління ресурсами» структурного підрозділи.

Метою випускний кваліфікаційної роботи є підставою аналіз стану і обгрунтування потреби фінансування поточної діяльності структурного підрозділи.

Відповідно до зазначеної метою, в випускний кваліфікаційної роботі вирішуються такі:

1. Розгляд теоретичних аспектів оцінки ефективність використання ресурсів структурного підрозділи, дослідження сформованого рівня життя та структури використання ресурсів, факторного аналізупроизводственно - економічних результатів структурного підрозділи, виявлення можливостей підвищення ефективність використання ресурсів;

2. Дослідження інформаційно-методичного забезпечення визначення потреби фінансування поточної діяльності;

3. Виявлення організаційно-економічних умов формування потреби у фінансуванні;

4. Розгляд інформаційного забезпечення фінансування поточної роботи і методичного забезпечення визначення потреби фінансування поточної діяльності структурного підрозділи «>МебельСити»;

5. Обгрунтування планової потреби у фінансуванні поточної діяльності структурного підрозділи «>МебельСити»;

6. Розробка комплексу заходів для підвищення ефективність використання ресурсів структурного підрозділи «>МебельСити»;

7. Обгрунтування планових обсягів фінансування поточної діяльності «>МебельСити».

Об'єкт дослідження – ресурси структурного підрозділи «>МебельСити». Предмет дослідження – процес фінансування поточної діяльності структурного підрозділи.

Теоретичною й методологічною основою випускний кваліфікаційної праці є матеріали досліджень, наукових публікацій, і робіт вітчизняних і зарубіжних провідних вчених і фахівців із питань аналізу та ефективність використання ресурсів підприємства.

Методика дослідження виходила з вивченні, узагальненні, систематизації й оцінки отриманої інформації, аналізі та практичної реалізації отриманих висновків, і результатів.

>Випускная кваліфікаційна робота проект складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку використаної літератури та додатків.


Глава 1. Оцінка ефективність використання ресурсів структурного підрозділи  

1.1 Дослідження сформованого рівня життя та структури використання ресурсів

Об'єктом аналізу є структурне підрозділ.Структурное підрозділ початок своєї діяльності січня 2004 року. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля непродовольчими товарами, спеціалізується з продажу меблів. Основною метою підприємства є отримання прибутку, і навіть задоволення запитів споживачів.

Загальна площа торгового підприємства становить 680 кв. м. Площа торгового залу магазину становить 457 кв. м. У торговому залі виставлені зразки меблів.

Умовою безперебійної роботи структурного підрозділи є повна забезпеченість трудовими і матеріальних ресурсів для. Потреба матеріальних ресурсах визначається розрізі їх видів потреби основний рахунок і не основний діяльності структурного підрозділи і запаси, необхідних нормально функціонувати наприкінці періоду.

1.1.1 Аналіз використання трудових ресурсів структурного підрозділи

Організаційна структура структурного підрозділи показано малюнку 1.

По функціональному складу працівників структурного підрозділи можна умовно розподілити втричі групи:

1) керівникам і спеціалістам;

2)торгово-оперативний персонал;

3) допоміжний персонал.

До першої групи ставляться працівники, виконують функцій управління, й фахівці, звільнені від безпосереднього торгового обслуговування. Фахівці може мати вище та середнє професійну освіту.

 

>ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

 


>Рис.1.1. Організаційна структура структурного підрозділи

Для керівників найвищого ґатунку в апараті управління, крім вищої освіти, в посадових характеристиках висувається вимогу до стажу праці за профілем на керівних посадах щонайменше 5 років. Аналогічний стаж праці за профілем потрібне і для заміщення посад заступника директора.

Другу групу, утворюєторгово-оперативний персонал. У неї включаються працівники, зайняті переважно безпосереднім обслуговуванням покупців.

До третьої групи ставляться працівники, обслуговуючі процес продажу товарів, зайняті зберіганням, підготовкою на продаж товарів, їх розміщенням, змістом матеріально-технічної бази.

Штатний розклад магазину наведено при застосуванні 2.

Застосовувана у книгарні схема оплати праці:

Заробітну плату директора магазину, і його заступник і двох частин: оклад – 70% зарплати, друга частина (30%) залежить від результатів роботи магазину.

Така сама схема оплати праці застосовується на роботу експедитора.

Заробітну плату бухгалтера залежить від відпрацьованого часу (погодинна оплата праці).

Таблиця 1.1

Структура коштів, спрямованих споживання протягом року по структурному підрозділу, крб.

Показники >Базисний рік >Отчетний рік

>Откл-е по

структурі, %

сума

в %

від виробленого

сум,

в %

від виробленого

Кошти, створені задля оплату праці, всього 2015480 100 3076070 100  
До того ж кошти,включаемие в витрати звернення: 1719204,4 85,3 2922267 95 9,7
- оплата праці працівників із тарифним ставками, відрядним розцінками, посадовим окладів 624798,8 31 2279368 74,1 43,1
- встановлення надбавок і доплат до тарифним ставками і посадовим окладів 249919,52 12,4 307607 10 -2,4
- премії працівникам за виробничі результати 612705,92 30,4 104586,4 3,4 -27
- оплата праці працівників, не які у штаті, у виконанні робіт з договору 30232,2 1,5 36912,84 1,2 -0,3
- оплата відпусток 122944,28 6,1 141499,2 4,6 -1,5
- виплата надбавки за вислугу років 78603,72 3,9 52293,19 1,7 -2,2
Виплати з допомогою прибутку: 296275,56 14,7 153803,5 5 -9,7
- надання матеріальної допомоги 84650,16 4,2 36912,84 1,2 -3
- оплата додаткових відпусток (понад передбачених законодавством) 14108,36 0,7 18456,42 0,6 -0,1
- оплата путівок лікуватися 2015,48 0,1 3076,07 0,1 0
- виплата одноразових заохочень 26201,24 1,3 15380,35 0,5 -0,8
- виплата винагород за підсумками роботи протягом року 169300,32 8,4 79977,82 2,6 -5,8

Заробітну плату менеджерів з продажу і складальників меблів залежить від індивідуальних підсумків. Основний системою оплати праці є різновид відрядній системи – комісійні. Тобто продавці отримують відсоток товарообігу.Бухгалтерией встановлено ліміт з рівню витрат за оплату праці. Керівництво постійно піклується у тому, щоб розмір заробітної плати з одного боку ні занадто низьким (нижчий від середнього розміру зарплати за галуззю), з другого боку намагалося не перевищити встановлений ліміт.

1.1.2 Аналіз наявності, руху, і ефективність використання основних виробничих фондів організації

Основні фонди є значимої складовою майна підприємства його та їївнеоборотних активів.

Основні кошти – це основні фонди, виражені в вартісному вимірі.

Основні кошти – це кошти праці, що неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи у своїй свою натуральну форму, які вартість переноситься на вироблену продукцію частинами принаймніснашивания. До них належать: будинку, споруди, різні машини та устаткування, прилади й інструменти, виробничий і Київський господарський інвентар, земельні ділянки перебувають у власності підприємства, внутрішньогосподарські шляхи і інші кошти.

Роль основних фондів у процесі праці торгових працівників залежить від того, що у своїй сукупності вони утворюють матеріально- технічну базу визначають виробничу міць підприємства.

Термін корисного використання основних засобів торгових підприємства визначається з технічних умов його експлуатації і установлень органів державного управління цій сфері. Якщо такі встановлення відсутні, то термін корисного використання основних засобів визначають з урахуванням їхньої продуктивності і, і навіть реальних умов експлуатації для підприємства.

Таблиця 1.2.

Аналіз гніву й використання основних фондів,тис.руб.

Показник >Базисний рік >Отчетний рік Відхилення (+;-) Темп відхилення (%)
Товарообіг, крб. 13243,20 19000,00 5756,80 30,30
Чисельність 14,00 21,00 7,00 33,33
Продуктивність праці 945,94 904,76 -41,18 -4,55
Вартість ОФ, зокрема. 15489,00 17456,00 1967,00 11,27
активній частині 9632,00 10236,00 604,00 5,90
>Фондоотдача 0,86 1,09 0,23 21,45
>Фондоемкость 1,17 0,92 -0,25 -27,30
>Фондовооруженность 688,00 487,43 -200,57 -41,15

Дані таблиці показують, що зросла вартість основних фондів на 12,7 %, абсолютне відхилення становило 1967 тис. крб. Активна частина теж збільшилася на 6,3 %.

1.1.3 Аналіз наявності та ефективності використання оборотних засобів організації

Оборотні кошти - цеавансируемая в грошової форми вартість, приймаюча у процесі планомірного кругообігу коштів форму оборотних фондів та звернення, необхідна підтримки безперервності кругообігу і повертаючись в вихідну форму після завершення.

Таблиця 1.3

Аналіз гніву й використання оборотних засобів,тис.руб.

Показник >Базисний рік >Отчетний рік Відхилення (+;_) Темп відхилення (%)
Товарообіг за собівартістю, крб. 9967,67 12654,88 2687,21 21,23
Оборотні кошти (ОС) 3730,42 4535,83 805,41 17,76
>Оборачиваемость ОС 2,67 2,79 0,12 4,23
Товарообіг на 1 карбованець ОС 2,67 2,79 0,12 4,23
ОС на 1 карбованець товарообігу 0,37 0,36 -0,02 -4,42

За даними таблиці, можна дійти невтішного висновку, що товарообіг за собівартістю через підвищення товарообороту роздрібні ціни збільшився 2687,21тис.руб.

Товарообіг на 1 карбованець оборотних засобів становило 0,12 тис. крб., що свідчить про ефективному управлінні оборотними активами магазину.

>Оборачиваемость обігових коштів у числі оборотів збільшилася на 0,12 що свідчить про прискоренні відновлення оборотних засобів.

1.1.4 Аналіз собівартості і витрат

Витрати з доведення товарів - від виробництва до споживачів (покупців), виражені в грошової форми називаються витратами звернення. До них належать Витрати транспортування, відпрацювання, упаковку, збереження і реалізацію товарів, і навіть адміністративно – управлінські витрати торгових підприємств. Склад витрат звернення регламентується «Основними положеннями за складом витрат, які включаємо в собівартість продукції (робіт і постачальники послуг)». Недоліки звернення є вартісну оцінку матеріальних, трудових та інших витрат (спожиту частина ресурсів немає і витрат за господарську діяльність).

Постійні витрати звернення є витрати, які у кожен цей час не залежать безпосередньо від розміру й структури товарообігу. Ці витрати звернення є постійними лише у короткому періоді діяльності, зі зростанням обсягу товарообігу вони теж мають тенденцію до їх зниження.

>Переменними називаються витрати звернення, розмір яких перебувати у безпосередньої залежності від обсягу і структури товарообігу. Сутність цих витрат можна сформулювати й дуже: до змінним ставляться витрати, пов'язані з допомогою виробничих чинників, розмір яких визначається змінами реалізації товарів (послуг).

Постійні і які змінюються видатки становлять загальну величину витрат звернення.

Аналіз витрат звернення буде зроблено за даними бухгалтерської і статистичної звітності, матеріалам поточного їх урахування, первинних і зведених документів. Вихідна інформація про недоліки звернення з структурному підрозділу представленій у таблиці 1.4.

У діючих цінах товарообіг підприємства у звітному року підвищився на 43,5 %, а рівень витрат звернення зменшився проти базисним роком на 1,23 %. Це засвідчує тому, що витрати збільшуються повільніше, ніж товарообіг.

Перейдемо до аналізу складу і структури витрат звернення окремих статей витрат. Таке постатейне ознайомлення покаже, яким статті витрат звернення слід особливо звернути увагу. Поанализируемому торговельному підприємству витрати звернення до розрізі окремих статей склалися так (додаток 1).

Таблиця 1.4

Аналіз витрат звернення структурного підрозділи

Показник
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація